↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Лесик Ярослав Васильович

 1. Іваницька А.І., Лесик Я. В., Цап М.М. Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 42-49 (0,28 д.а.)
 1. (Index Copernicus International, Google Scholar, J-Gate, Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor)
 1. Іваницька А.І., Лесик Я. В., Цап М.М. Вплив сполук силіцію на імунофізіологічну реактивність організму кролів // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 42-49 (0,28 д.а.)
 2. Сачко Р.Г., Лесик Я. В., Пилипець А.З., Голова Н.В., Гудима В.Ю. Вміст важких металів у кормах, організмі тварин та їхній продукції в біохімічній провінції Закарпаття // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН. –  Львів, 2016. – Випуск 17, № 2. – С. 208 – 212
  (0,18 д.а.)
 3. Дичок А.З., Лесик Я. В. Вплив сполук сульфуру на вміст протеїну в крові та продуктивність кролів // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин НААН. –  Львів, 2017. – Випуск 18, № 2. –
  С. 128-134 (0,27 д.а.)
 4. Федорук Р.С., Іскра Р.Я., Лесик Я.В., Ковальчук І.І. Репродуктивна функція організму корів і кролематок за введення до раціону цитратів мікроелементів // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 10. –  С. 22 –27 (0,21 д.а.)
 5. Влізло В.В., Лесик Я. В., Вудмаска І.В. Гранульований комбікорм для лабораторних щурів і мишей // Патент на корисну модель UA №115538 U. – 2017. – 16 с.
 6. Влізло В.В., Лесик Я. В., Вудмаска І.В., Сачко Р.Г. Комбікорм гранульований для лабораторних щурів і мишей // ТУ У 10.9-30995014-0010:2017. – 22 с.