↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Лесик Ярослав Васильович

Лесик Ярослав Васильович – доктор ветеринарних наук,  старший науковий співробітник

e-mail:

lesyk.ya@dspu.edu.ua

lesykyv@gmail.com

 

Освіта:

1989 р. – закінчив Миколаївську СШ № 3.

1990–1995 рр. – навчання на факультеті ветеринарної медицини Львівської академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького.

2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі без відриву від виробництва Інститут біології тварин УААН.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь кандидат ветеринарних наук.

2010 р. – отримав вчене звання «старший науковий співробітник».

У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю: 03.00.13 – фізіологія людини і тварин і здобув науковий ступінь доктор ветеринарних наук.

У 2019 році закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка і здобув кваліфікацію магістр за спеціальністю: Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).

Трудова діяльність:

1995–2004 рр. – головний лікар ветеринарної медицини кооперативу «Україна» с. Демня Миколаївського району Львівської області.

2004–2006 рр. – фахівець лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

2006 р. –  молодший науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії  Інституту біології тварин УААН.

Січень 2008 р. – науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології і біохімії Інституту біології тварин УААН.

2008  – 2018 рр. – заступник директора з інноваційно-наукової діяльності Інституту біології тварин НААН.

Січень 2019 року головний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних методів дослідження Інституту біології тварин НААН.

Вересень 2016 р. і до тепер – професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

У авторському доробку понад 195 наукових праць, в тому числі 148 статті – у фахових виданнях з ветеринарних наук, з яких 9 включені до міжнародних наукометричних баз даних, 29 тез, довідник, науково-практичний посібник, 3 методичні рекомендації, 11 патентів, 2 технічні умови.

Державні та галузеві нагороди та почесні звання

Ярослав Лесик є членом редколегії всеукраїнського журналу «Біологія тварин» та «Бджільництво України». За значний внесок у розвиток науки в Україні нагороджений почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2009 р., 2010 р.), Управління ветеринарної медицини (2011 р.), лауреат премії імені С. Гжицького (рішення  вченої ради Інституту біології тварин НААН від 19 вересня 2016 р., протокол № 10).

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Yaroslav Lesyk, Anna Dychok-Nidzelska, Oleksandr Boiko, Mykhailo Bashchenko, Oleksii Reproductive Ability of Doe-Rabbits and Growth and Preservation of the Offspring by Feeding Sulfur Compounds. Scientific Horizons, 2021, 24(8), 9-14. DOI: 10.48077/scihor.
 2. Lesyk Y., Boiko О., Klepach H., Yuskiv V., Tokar V. Рarameters of rabbit blood under the action of nanocompounds І, Se, S. Chapter 10. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, 91-102
 3. M.I. Bashchenko, O.V. Boiko, O.F. Honchar, Yu.M. Sotnichenko, Ye.F. Tkach, O.M. Gavrysh, M.S. Nebylytsja, Ya.V. Lesyk, B.V. Gutyj. The cows calving in the selection of bull-breeder in Monbeliard, Norwegian Red and Holstine breed. Ukrainian Journal of Ecology, 11(2), 236-240, doi: 10.15421/2021/105
 4. О. V. Boiko, О. F. Honchar, V. Lesyk, І. І. Kovalchuk, B. V. Gutyj, A. Z. Dychok-Niedzielska. Effect of consumption of I, Se, S and nanoaquacitrates on hematological and biochemical parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2021, 12(2), 335−340. doi: 10.15421/022145
 5. M.I. Bashchenko, О. V. Boiko, О. F. Honchar, B. V. Gutyj, Y. V. Lesyk, A. Y. Ostapyuk, І. І. Kovalchuk, Kh. Ya. Leskiv. The effect of milk thistle, metiphen, and silimevit on the protein-synthesizing function of the liver of laying hens in experimental chronic cadmium toxicosis. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(6), 164−168, doi: 10.15421/2020
 6. Hoivanovych N., Voloshanska S., Monastyrska S., Kovalchuk H., Lesyk Ya., Ivasivka A. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region. Advances in Economics, Business and Management Research /ІII International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence 2020 (ISC-SAI 2020), 2020, 129, 264-271.
 7. Лесик Я.В. Особливості застосування основних принципів біоетики у підготовці магістрів-біологів. Міжнародна науково-практична конференція з природничих наук (м. Люблін, Республіка Польща), 2020, 75−77.
 8. Lesyk Y., Ivanytska A., Kovalchuk, Monastyrska S., Hoivanovych N., Gutyj B., Zhelavskyi M., Hulai O., Midyk S., Yakubchak O., Poltavchenko T. Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connection. // Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 30−36. DOI: 10.15421/2020_5
 9. Boiko О.V., Honchar О.F., Lesyk Y.V., Kovalchuk І.І., Gutyj B.V. Influence of zinc nanoaquacitrate on the immuno-physiological reactivity and productivity of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020, 11(1), 133–138. https://doi.org/10.15421/022020
 10. Nataliia Hoivanovych, Svitlana Voloshanska, Svitlana Monastyrska, Halyna Kovalchuk, Yaroslav Lesyk, Anzelika Ivasivka. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region. Advances in Economics, Business and Management Research,. III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence, 2020, 129, 264−271. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200318.033
 11. Boiko, О. V., Honchar, О. F., Lesyk, Y. V., Kovalchuk, І. І., & Gutyj, B. V. Effect of zinc nanoaquacitrate on the biochemical and productive parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2020 11(2), 243−248. https://doi.org/10.15421/022036
 12. Kovalchuk I., Dvylyuk I., Lesyk Ya., Dvylyuk I., Gutyj B. Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2019. 10(2), 177−181
 13. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В. Вплив сполук сульфуру на гематологічні показники організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 20(92), 203−208.
 14. Іваницька А.І., Лесик Я.В. Вплив сполук силіцію на вміст Кальцію, Фосфору та окремих ліпідів у плазмі крові кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 21(95), 41−46.
 15. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В., Ковальчук І.І. Вплив сполук сульфуру на вміст мікроелементів у тканинах організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 21(95), 161−165.
 16. Лесик Я.В., Хомин М.М., Лучка І.В., Босаневич Н.О. Вплив різної кількості цинку цитрату на біохімічні показники крові та продуктивність організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 21(95), 210−215.
 17. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В. Вплив сполук сульфуру на біохімічні показники крові кролів. Ефективне кролівництво і звірівництво. 2019, 5, 190−199.
 18. Іваницька А. І., Лесик Я. В. Вплив сполук силіцію на відтворну здатність кролематок. Ефективне кролівництво і звірівництво. 2019, 5, 213−233.
 19. Босаневич Н.О., Лесик Я. В. Фізіолого-біохімічні показники організму та продуктивність кролів за дії кобальту цитрату. Біологія тварин. 2018. 20(4),  88.
 20. Дичок-Нєдзєльська А.З., Лесик Я.В. Гематологічні показники за дії сполук Сульфуру. Біологія тварин. 2018. 20(4), 97.
 21. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В. Вплив сполук сульфуру на гематологічні показники організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2018. 20(92), 203−208.
 22. Kovalchuk I., Dvylyuk I., Lesyk Ya., Dvylyuk I., Gutyj B. Physiological relationship between content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cuprum. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 10(2), 177−181.
 23. Іваницька А.І., Лесик Я.В. Вплив сполук силіцію на вміст Кальцію, Фосфору та окремих ліпідів у плазмі крові кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2019. 21(95), 41−46.
 24. Дичок-Нєдзєльска А. З., Лесик Я. В., Ковальчук І.І. Вплив сполук сульфуру на вміст мікроелементів у тканинах організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2019. 21(95), 161−165.
 25. Лесик Я.В., Хомин М.М., Лучка І.В., Босаневич Н.О. Вплив різної кількості цинку цитрату на біохімічні показники крові та продуктивність організму кролів. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. 2019. 21(96), 65−70.