↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Кропивницька Лілія Михайлівна

Кропивницька Лілія Михайлівна – доцент, кандидат технічних наук

e-mail:

liliyakrop@dspu.edu.ua

KropLiliya@ukr.net

 

 

Освіта:

1993 р. – закінчила Ільницьку СШ.

1993 – 1998 рр. – навчання у Державому університеті «Львівська політехніка», спеціальність «Інженер-хімік-технолог».

2003р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Хімія-технологія неорганічних речовин».

Трудова діяльність:

2003р. – асистент кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету «Львівська політехніка».

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії і технології неорганічних речовин.

2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2008 – 2013 рр. – завідувач кафеди хімії;

з 2013 – доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Kucher L., Kucher М., Starchevskyy M. Water quality dynamics of the mountain part of the Striy river. Chapter 5. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.50-59 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 2. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martyniuk I. State of the decentralized water supply sources and ways of improving the properties of water. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 211 –
 3. Acke L., Voloshanska S., Kropyvnytska L., Stadnichuk O. The influence of energy drinks on human health. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 76 –
 4. Кропивницька Л. Аналітична хімія. Кількісний аналіз:. Методичні рекомендації  для підготовки до   лабораторних та практичних  робіт,  для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 65 с.
 5. Kropyvnytska L., Stadnichuk О., Martyniuk І., Kucher М., Kucher L . Decentralized water supply and its impact on public health. Chapter 8. Sustainable Development and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2020, Р. 96 – 106.
 6. Одосій Л., Кропивницька Л., Коськовецький О. Створення та дослідження фотокаталітичних систем для удосконалення сонячних панелей нового покоління. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку” (27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 12-14.
 7. Стаднічук О, Кропивницька Л, Кучер Л., Старчевський М. Нітратне забруднення та здоров’я населення. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку» (Дрогобич, 27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 28-31.
 8. Стаднічук О, Кропивницька Л, Мартинюк І, Кучер М. Активне навчання у вищих навчальних закладах. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної  конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку” (27-28 жовтня 2020 р.). Дрогобич, 2020. С. 166-169 .
 9. Odosii L., Kropyvnytska L., Kobasa I., Mikhlyova M. Creation of effective photocatalitic system with expanded light sensitive range / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 11 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 130 – 148.
 10. Kucher L., Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Kucher M. Human health as a factor of increasing labour potential Chapter 18 State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 190-200.
 11. Stadnichuk O., Kropyvnytska L., Kucher L., Martyniuk I., Platonov M. The impact of the mineral water composition on the populat health // PNAP (Scientific Jornal of Polonia University ISSN 1895-9911). V. 34. N3. S. 91-97.
 12. Odosii L., Kropyvnytska L., Kobasa I., Mikhlyova M. Creation of effective photocatalitic system with expanded light sensitive range / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 11 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4. Р. 130 – 148.
 13. Прийма А.М., Кропивницька Л.М. Хімія. Методичні рекомендації до виконання та написання курсових робіт / Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 40 с/ /2,5 д.а.
 14. S. Kavetskyy, R.I. Khalilov, O.O. Voloshanska, L.M. Kropyvnytska, T.M. Beyba, V.A. Serezhenkov, A.N. Nasibova, A. Akbarzadeh, S.Ya. Voloshanska. Self-organized magnetic nanoparticles in plant systems: ESR detection and perspectives for biomedical applications // NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics, 2018, P.487-492 (Scopus).
 15. Kropyvnytska L., Stadnichuk O., Martyniuk I. The evaluation of the hydroecosystem (natural waters) toxicity in Turka and Skole districts of Lviv region. Human health: realities end prospects. Health end nutrition: monographic series / Edited by Skotna – Vol. 3. – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 117-130 (Index Copernicus).
 16. Odosii L., Mikhalieva M., Atamaniuk V., Kropyvnytska L. Research on the impact of military activities objects on the state of surface water for the improvemtnt of the economy system/ Chapter 5 // Ecology and human health / Under the editorship of A.Krynski, G.K.Tebug, S. Voloshanska. – Czestohowa, 2018. – P. 169 – 180.
 17. Занкович Л., Кропивницька Л. Визначення токсичного впливу інсектицидів на прикладі препарату «Антижук» / Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Дрогобич, 24-26 жовтня 2018 р.). – Дрогобич, 2018. – С. 38 – 43. (0,25 д.а.).
 18. Гаврищук М., Собловий Є., Стаднічук О., Кропивницька Л. Рівень техногенного навантаження на придорожній простір м. Стрий / Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Дрогобич, 24-26 жовтня 2018 р.). – Дрогобич, 2018. – С. 98 – 103.
 19. Остапов Р., Одосій Л., Кропивницька Л. Використання екоенергетики та удосконалення фотоелектричних систем для енергонезабезпечечення військ в польових умовах / Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Дрогобич, 24-26 жовтня 2018 р.). – Дрогобич, 2018. – С. 66 – 73.