↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Кречківська Галина Володимирівна

 1. Кречківська, Галина Володимирівна Ботаніка [Текст] : роб. зошит до пров. лаборат. роб. : для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” (заочна ф-ма навч.) / Галина Володимирівна Кречківська, Світлана Семенівна Монастирська, Ярослава Ярославівна Павлишак. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013. – 56 с.
 2. Кречківська, Галина Володимирівна Ботаніка [Текст] : роб. зошит до пров. лаборат. роб. із розділу “Вищі спорові рослини” : для фах. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” / Галина Володимирівна Кречківська ; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 38 с.
 3. Кречківська, Галина Володимирівна Заповідна справа [Текст] : метод. посібник : для фах. ОР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього серед. та збаланс. природокористування” / Галина Володимирівна Кречківська ; [відп. за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 108 с.
 4. Кречківська Г., Монастирська С., Павлишак Я. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» спеціальності «Біологія» заочної форми навчання. – Дрогобич, 2013. – 55с. Кречківська Г.(С. 1-18), Монастирська С.(С. 19-37), Павлишак Я.(С. 38-55).
 5. Кречківська Г. Заповідна справа. Робочий зошит до проведення практичних робіт для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 105 с.
 6. Кречківська Г. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із розділу «Покритонасінні рослини» для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. – 38 с.
 7. Кречківська Г. Ботаніка. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із розділу «Вищі спорові рослини» для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка, 2014. –  38 с.
 8. Кречківська Г. Мікологія. Робочий зошит до проведення лабораторних робіт із Мікології для студентів денної форми навчання підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  41 с. (2,56 д.а.)
 9. Монастирська С.С. Кречківська Г.В. Ботаніка з основами фізіології рослин: Робочий зошит для виконання лабораторних робіт (для студентів напряму підготовки „Географія”). – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2014. – 33 с. (2,0 д.а.);
 10. Фірич І. Кречківська Г. Дослідження умов культивування сортів полуниці (Fragaria moschata) в умовах Західного регіону України // Acta Carpatica – 2013. – С.241 – 246 (0,25 д.а.)
 11. Кречківська Галина, Бусленко Леся. Вивчення видового складу безхребетних тварин техногенних територій // Acta Carpatica – 2014. – С.85 – 91. (0,25 д.а.)
 12. Іванус Марія, Кречківська Галина. Вивчення видової різноманітності представників родини Злакові на території відвалів бориславського озокеритового родовища // Acta Carpatica – 2014. – С.115-120. (0,25 д.а.)
 13. Кречківська Г. Дослідження хімічного та мікробіогочного станів екосистем відвалів бориславського озокеритового родовища // Acta Carpatica – 2014. – С.42 – 47. (0,25 д.а.)
 14. Кречківська Г.В. Екологічні, географічні, історичні та етнографічні аспекти Карпатського регіону України. Путівник. // Acta Carpatica – 2013. – С.49. (2,0 д.а.)
 15. Кречківська Г.В., Бриндзя І.В., Гойванович Н.К. Моніторинг екологічного стану природних і техногенних об’єктів території польсько-українського пограниччя (Львівщина-Волинь). Путівник. // Acta Carpatica – 2014. – С.50. (2,0 д.а.)
 16. Сосяк Наталія, Кречківська Галина. Вивчення якісного і кількісного складу лікарських рослин представників родини Розові села Лішня та околиць // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 44-56 (0,6 д.а.)
 17. Ледвій Марія, Кречківська Галина. Вивчення видового складу лікарських рослин представників родини Айстрові (Asteraceae) Дрогобицького району // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –  С. 56 – 63. (0,3 д.а.)
 18. Маляр Мирослава, Кречківська Галина. Вивчення еколого-ботанічної характеристики обліпихи крушеноподібної (Hippphae rhamnoides) у техногенних умовах // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 63 – 69  (0,3 д.а.)
 19. Кречківська Г.В. Вивчення видової різноманітності дикорослих рослин спортивно-оздоровчого табору «Смерічка» (урочище «Помірки» // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи”. – Дрогобич: Посвіт, 2014. – С.22 – 24 (0,125 д.а.)
 20. Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології/ упор. Галина Кречківська. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 203 с. (27 д.а.)
 21. Acta Carpathica 9 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Galyna Krechkiwska,  Witalij Fil. – Дрогобич, 2013. – 49 с. (3,4 д.а.)
 22. Публікації (10 / 44,51 д.а.):
 23. Кречківська Галина, Світлана Монастирська.  БОТАНІКА. Вищі рослини : робочий зошит до проведення лабораторних робіт [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки “Біологія”]. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного  університету імені Івана Франка, 2016. –  60 с. (3,75 д.а.).
 24. Кречківська Г.В. Дослідження фізико-хімічних показників найбільших річок Старосамбірського району // Acta Carpathica – 2015. – С.77 – 83. (0,29 д.а.)
 25. Krechkivska G., Voloshanska S., Ivasivka A. The researches of soil microorganisms on the dumps of Borislav ozokeryt field // Acta Carpathica 24 – – С. 128 – 123
  (0,25 д.а.)
 26. Кречківська Г. Вплив грунтових безхребетних на грунтотворчі процеси // Acta Carpathica 24 – – С. 83 – 91 (0,38 д.а.)
 27. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 28. Клепач Г., Кречківська Г., Іскович Л., Волошанська С. Оцінка способів рекультивації насипів Бориславського озокеритового родовища // Вісник Львівського університету. Серія біол. – Вип. 70. – 2015. – С. 100 – 109. (0,42 д.а.)
 29. Кречківська Г., Тринчук Р. Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод західного регіону України / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.13 – 21 (0,38 д.а.)
 30. Кречківська Г, Зайшла М. Дослідження фітотоксичності едафотопу відвалів озокеритовидобутку на грястицю збірну та райграс багаторічний / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.21 – 27. (0,29 д.а.)
 31. Кречківська Г., Іванус М. Дослідження токсичності едафотопу відвалів озокеритовидобутку на люпин вузьколистий та конюшину білу / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.27 – 34. (0,33 д.а.)
 32. Кречківська Г., Созанський В. Дослідження поширеності хвороб хвойних рослин у Старосамбірському районі / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.81 – 89. (0,38 д.а.)
 33. Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології / упор. Галина Кречківська. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 300с. (38,04 д.а.)
 34. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, Drozd Inesa, Krechkivska Halyna, Nazarkiewicz Malgorzata. Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing // Journal of environmental studies. – 2016. –  Vol. 25 – №6. – P. 2373-2385. (0,2 д. а.)
 35. Krechkivska H. Influence of soil invertebrates on soil formation processes // Acta Carpathica 27 – 2017. – С. 12 – 19 (0,33 д.а.)
 36. Gasior Jan, Wlasniewski Stanislaw, Drozd Inesa, Krechkivska Halyna, Nazarkiewicz Malgorzata. Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing // Journal of environmental studies. – 2016. –  Vol. 25 – №6. – P. 2373-2385. (0,2 д. а.)
 37. Jan Gasior, Stanislaw Wlasniewski, Inesa Drozd, Halyna Krechkivska, Malgorzata Nazarkiewicz Effect of organic additives on vegetation of plants grown in landfill soil after ozokerite processing Journal of environmental studies Vol. 25 – No. 6 – 2016. –  P. 2373-2385.