↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Кречківська Галина Володимирівна

Кречківська Галина Володимирівна – доцент, кандидат біологічних наук

 

e-mail:

krechkivska.g@dspu.edu.ua

gkrechkivska@gmail.com

 

 

Освіта:

1997р. – закінчила Стар’явську СШ Старосамбірського району.

1997 – 2003 рр. – навчання у Львівському національному університеті ім. Івана Франка, спеціальність біологія; кваліфікація: „Біолог. Викладач біології і хімії”.

2005 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка.

2013 р. – захист кандидатської дисертації за спеціальністю 01.02.16 «Екологія».

2014 р. – лауреат обласної премії молодих вчених у галузі природничих наук.

Трудова діяльність:

2001 – 2002 рр. – лаборант відділення фізичної реабілітації Дрогобицького державного педагогічного університету.

2002 – 2003 рр. – лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2003 – 2005 р – старший лаборант кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

2005 – 2014 рр. – викладач кафедри біології Дрогобицького державного педагогічного університету.

З 2014 р. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та хімії.

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Pavlyshak Y., Krechkivska H., Dankiv Taxonomic diversity of tree medicinal plants in Drohobych. Chapter 10. Bioresources and Human Health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2021, P.68-78 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 2. Кречківська Г. Мікологія. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 42 с.
 3. Кречківська Г. Бриндзя І. Мікологія. Робочий зошит до лабораторних робіт. Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2021. 44 с..
 4. Pavlyshak Y.Y., Krechkivska G. V., Lushchak R. I. Analysis of the current state of medicinal plants in  Ivano-frankivsk region and their use for  medicinal purposes. Chapter 12 Human Health: Realities and Prospects . Monographic series. Volume 4. Health and nanobiotechnology. Edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych: Posvit, 2020. P.159-168.
 5. Бриндзя І.В., Павлишак Я.Я., Кречківська Г.В. Місце технологій дистанційного навчання у системі підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogical internship «Effective training methods in the area of biology, geography, geology, chemistry and physics». November 16 – December 28, 2020. Lublin, Repablic of Poland. С. 8-11 (за кордоном, у країнах ОЕСР)
 6. Pavlyshak , Krechkivska Н. Bioecological analysis of the ephemeroids of the flora of Sambir district // Acta Carpathica 31-32. 2019. P. 63-69 (0,31 д.а.; авт.ч.: 0,5)
 7. Brylych T., Krechkivska H. Species diversity of wild shrubs in the Skhidnytsia resort. Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). 2020. Series: SS-05/01. P. 44-
 8. Pukshyn A., Krechkivska H. Species diversity of wild herbaceous plants in the Skhidnytsia resort . Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). 2020. Series: SS-05/01. P. 134-141
 9. Krechrivska H., Pavlyshak Ya. Use of Vascular Plans as Enviromental Phytoindicators / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157
 10. Pavlyshak Ya., Krechkivska Н., Kossak Н., Shpek M., Machoń Т. The species composition of plants of the family Lamiaceae in the flora of Precarpathian region and their State of environment and human health / Ed. by A. Krynski, G. K. Tebug, S. Voloshanska. Czestochowa: Publishing House of Polonia University «Educator», 2019, P. 108-116. (8ст./0,64 д.а.; авт. ч.: 0,13).
 11. Pidtserkovna M., Kravets M., Krechkivska H. Use of lychenes and mosses as the environmental state bioindicators // Acta Carpathica 29-30. 2019. P. 67–69.
 12. Krechrivska H., Pavlyshak Ya. Use of Vascular Plans as Enviromental Phytoindicators / Human Health: Realities and Prospects. Monographiс series. Health and Biosensors. Chapter 12 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, 2019. Vol. 4 P. 149-157.
 13. Krechkivska G., Pavlyshak Y., Voloshanska S. The research of sewage and surface water of the dumps of Boryslav ozokerite deposit. Human health: realities and prospects. Health and nutrition. Monographic series. Volume 3; edited by Nadiya Skotna – Drohobych: Posvit, 2018. – P. 156-165
 14. Pavlyshak Y., Krechkivska G. The study of aromatic medicinal plants of the carpathian foothills and their impact on the human body in various diseases. Chapter 6. Ecology and human health. Edited by Andrzej Krynski, Georges Kamtoh Tebug, Svitlana Voloshanska. Czestochowa: Educator, 2018, P.35 – 52 (0,75 д.а.)
 15. Кречківська Г. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей “Біологія” та «Середня освіта (Біологія)»/ Кречківська Галина, Монастирська Світлана. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 146 с.
 16. Коссак Г.М. Системний, поетапний підхід до застосування виховних впливів на учнів у процесі вивчення біології: збірник науково-технічних праць / Коссак Г.М., Кречківська Г.В., Гойванович Н.К. – Львів : РВВ НЛТУ України, науковий вісник НЛТУ України 2018. Вип. 27(10). – С. 161 – 165.
 17. Кречківська Г.В. Дослідження впливу регуляторів росту на культивування різних сортів суниці мускусної (Fragaria moschata) в умовах Передкарпаття: збірник науково-технічних праць / Кречківська Г.В., Коссак Г.М., Павлишак Я.Я. – Львів : РВВ НЛТУ України, науковий вісник НЛТУ України 2018. Вип. 28(5). – С.27 – 31
 18. Романець Наталія. Риюча діяльність крота європейського (talpa europaea) на природних та антропогенних територіх села Гукливий Закарпатської області: збірник наукових праць студентів-випускників / Романець Наталія, Кречківська Галина. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018, Випуск №7, – С.69 – 81..
 19. Горбач Ірина. Видовий склад орнітофауни міста Дрогобич та околиць: збірник наукових праць студентів-випускників / Горбач Ірина, Кречківська Галина. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018, Випуск №7, – С.81 – 96.
 20. Підцерковна М. І, Фітоіндикаційна оцінка екологічного стану грунтів села Грозьово Старосамбірського району: збірник наукових праць студентів / Підцерковна М. І, Кречківська Г. В. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018, Випуск №7, – С.81 – 83.
 21. Павлишак Я., Гойванович Н., Кречківська Г. Стан поширення видів лікарських  рослин     Сколівського району / Матеріали Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 28 вересня 2018 р. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 39. – С. 11-14.