↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Ковальчук Галина Ярославівна

 1. Ковальчук Г. Словник біохімічних термінів: Навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів напряму підготовки 6.010201 „Фізичне виховання” та 6.010203 „Здоров’я людини”]. – Дрогобич: Ред.- видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 36 с.
 2. Ковальчук Г.Я. Вікова фізіологія та гігієна. Практичні заняття. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. –151 с.
 3. Ковальчук Г. Методика викладання валеології : методичні вказівки до практичних занять для фахівців заочної форми навчання ОКР „Спеціаліст” спеціальностей „Фізичне виховання” та „Фізична реабілітація” – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 100 с
 4. Ковальчук Г.Я. Методика викладання валеології та основ безпеки життєдіяльності у початковій школі: методичні вказівки до практичних занять для фахівців І (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015.- 60 с. (3,75 д.а.)
 5. Зобнів І., Нестер М., Ковальчук Г. Моніторингові дослідження рівня здоров’я учнів та студентської молоді Дрогобиччини // Acta Carpatica – 2014. – С.61-66 (0,25 д.а.);
 6. Ковальчук Г.Я. Вплив ультрафіолетового опромінення та ультрафільтрації на антиоксидантні властивості води «Нафтуся» //  Acta Carpatica –  2014. – С. 163 – 169 (0,25 д.а.)
 7. Ковальчук Г.Я., Гойванович Н.К. Пошук нових лікарських рослин-антиоксидантів Передкарпаття // Вісник Степу. – Вип. 12 – С. 104-106. (0,13 д.а.)
 8. Ковальчук Г., Монастирська С. Використання імітаційно-моделюючих ігор при вивченні шкільного курсу біології // матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІ Каришинські читання). – Полтава, 2015. – С. 99–101 (0,15 д.а.);
 9. Марчишак О., Ковальчук Г. Застосування сучасних педагогічних технологій при вивченні біологічних дисциплін у вищій школі // збірник наукових праць студентів — випусників біологічного факультету [Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології]. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2014. – С.165-169 (0,16 д.а.)
 10. Ковальчук Г.Я., Стахів В.І., Нестер М.М. Соціально-педагогічні аспекти профілактики йододефіцитних захворювань серед студентської молоді. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 107 – 115 (0,38 д.а.).
 11. Ковальчук Г. Я. Біоорганічна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки 6.040101 «Хімія»] / Галина Ярославівна Ковальчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 48 с. (3 д.а.)
 12. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.,  Ковальчук Г., Стахів Л. Таксаційна інвентаризація зелених насаджень території санаторію «Молдова» м. Трускавця // Acta Carpathica 23. – 2015. – C. 113 – 120 (0,33 д.а.)
 13. Кавчак В., Ковальчук Г. Вивчення лікарських рослин у контексті еколого-валеологічного виховання майбутніх учителів біології // Acta Carpathica 23. – 2015. – С. 139 – 145. (0,33 д.а.)
 14. Кавчак В., Ковальчук Г., Гордійчук М. Екологічні стежки: психолого-педагогічний аспект //Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 21 – 26  (0,25 д.а.)
 15. Генда Т., Ковальчук Г. Застосування групової форми навчальної діяльності на уроках біології у 10 класі / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 245 – 253. (0,38 д.а.)
 16. Ковальчук Г.Я. Формування готовності майбутнього вчителя хімії до інноваційної діяльності // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. – Випуск 2. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.58 – 60. (0,13 д.а.)
 17. Ковальчук Г. Я., Брюховецька І. В. Оцінювання особистої участі школярів у процесі групової навчальної діяльності на уроках хімії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання). – Полтава, 2016. – С.202 – 203. (0,08 д.а.)
 18. Брюховецька І. В., Ковальчук Г. Я. Нові підходи до організації перевірки знань і вмінь учнів на уроках хімії // Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах: матеріали науково-методичної конференції, 19 квітня 2016р. – Львів, 2016. –  С. 33. (0,04 д.а.)
 19. Ковальчук Г. Я. Біоорганічна хімія: методичні рекомендації до лабораторних робіт [для студентів ВНЗ] / Галина Ярославівна Ковальчук. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 92 с. (5,75 д.а.)
 20. Стахів В., Кравців Р., Ковальчук Г., Івасівка А. Ефективність застосування лімацидів щодо зниження чисельності слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території міста Дрогобича// Acta Carpathica – 2017. – C. 61 – 73 (0,13 д.а.)
 21. Ковальчук Г.Я., Брюховецька І.В. Інноваційні підходи проведення лекційних занять з хімічних дисциплін у вищій школі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» ( ХХІV Каришинські читання). – Полтава, 2017. – С. 155-157 (0,065 д.а.)
 22. Брюховецька І. В., Ковальчук Г. Я. Метод проектів як реалізація особистісного підходу при вивченні хімії в школі // Науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії», м. Львів, 24 березня 2017 р. – Львів, 2017. – С. 64.
  (0,02 д.а.)