↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Коссак Григорій Михайлович

 1. Коссак, Григорій Михайлович Методика викладання біології [Текст]: метод. реком. до викон. практ. робіт для студ. напряму підготов. 6.040102 “Біологія” / Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 40 с.
 2. Коссак, Григорій Михайлович Наукові засади підготовки вчителів біології у вищій школі [Текст]: тексти лекцій для підгот. фах. ОКР “Магістр” спец. 8.010103 ПМСО “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011.– 89 с.
 3. Коссак, Григорій Михайлович Тестові завдання з біології для учнів 7-9-х класів [Текст]: метод. вказівки до самост. роботи студ. ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природн. науки” напряму підгот. 6.0400102 “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак, Світлана Василівна Мала, Любов Володимирівна Чернісевич; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012.– 164 с.
 4. Коссак, Григорій Михайлович Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти [Текст]: тексти лекцій для підгот. фах. ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природничі науки”, напр. підгот. 6.040102 “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 72 с.
 5. Коссак, Григорій Михайлович Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти [Текст]: метод. вказ. до викон. практ. роб. для студ. ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природничі науки”, напр. підгот. 6.040102 “Біологія” /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2013.– 48 с.
 6. Коссак, Григорій Михайлович Методика викладання біології [Текст]: метод. рекоменд. до викон. практ. роб. : для студ. ОКР “Бакалавр” напр. підгот. 6.040102 “Біологія”. Ч. 2 /Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І Франка], 2014.– 72 с.
 7. Коссак, Григорій Методика викладання екології у спеціальних навчальних закладах I-II рівнів акредитації [Текст]: методичні вказівки до проведення практичних занять (для студ. ОКР “Спеціаліст” галузі знань 0401 “Природничі науки” спец. 7.04010201 “Біологія”, додат. спец. 7.0401010 “Хімія” /Григорій Коссак, Віра Кавчак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: [ВВ ДДПУ ім. І Франка], 2014.– 60 с.
 8. Коссак, Григорій Михайлович Вибрані питання методики викладання біології [Текст]: метод. реком. до викон. практ. робіт для студ. спец. 7.04010201 “Біологія” / Григорій Михайлович Коссак; ДДПУ ім. І. Франка.– Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015.– 50 с.
 9. Коссак, Григорій Михайлович Методика викладання біології [Текст]: метод. реком. до практ. робіт для студ. I бакалавр. рівня вищої освіти гал. знань 0401 “Природничі науки” напр. підгот. 6.040102 “Біологія” (два роки навчання) /Григорій Михайлович Коссак ; ДДПУ ім. І. Франка, Каф. біології та хімії.– Дрогобич: ВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2015.– 146 с.
 10. КоссакГ.М. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти: Тексти лекцій (для підготовки фахівців ОКР “Бакалавр” галузі знань “Природничі науки”, напряму підготовки 6.040102 “Біологія” /КоссакГ.М. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2013. – 71с.
 11. Коссак Г., Кавчак В. Методика викладання екології у спеціальних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Методичні вказівки до проведення практичних занять (для студентів ОКР «Спеціаліст» галузі знань 0401 Природничі науки спеціальності 7.04010201 Біологія, додаткова спеціальність 7.0401010 хімія) Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 86с. (5,38др. арк..); Коссак Г. (С.1-43), Кавчак В.(С. 44-86).
 12. Коссак Г.М., Стахів В.І., Мала С.В., Чернігевич Л.В. Тестові завдання з біології для учнів 10 – 11 класів: методичні вказівки до самостійної роботи студентів ОКР «Бакалавр», галузі знань «Природничі науки», напряму підготовки «Біологія». – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 112 с.
 13. КоссакГ.М. Методика викладання біологіїМетодичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.040102 “Біологія” (частина 2). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2014. – 72с.
 14. Коссак Г.М. Методика викладання біології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів напряму підготовки 6.040102 “Біологія” (скорочений термін навчання).  – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 149 с. (9,3 д.а.)
 15. Коссак Г. М. Вибрані питання методики викладання біології: методичні рекомендації до виконання практичних робіт (для студентів напряму підготовки 7.04010201 “Біологія”)– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 50 с. (3,1 д.а.).
 16. Коссак Григорій,  Скробач Тарас, Кравців Мар’яна. Видова різноманітність дерев-інродуцентів відділу голонасінні (pinophita) в паркових зонах м. Трускавця // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 49-55  (0, 25  д.а.);
 17. Скробач Тарас, Коссак Григорій. Особливості природного заростання деградованих земель Дрогобичини. Збірник матеріалів Міжнародної викладацької науково-практичної конференції // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 145-151 (0, 25  д.а.);
 18. ШпекМ.П.., Коссак Г. М. , О. Литвин Вплив на продуктивність насіння ріпаку ярого біологічних препаратів (Гаупсину та Триходермину) та термінів їх внесення Вісник Львівського Національного аграрного університету. м. Дубляни. – 2015. – Вип. №19. – С. 65-70 (0,25 д.а.)
 19. Наталя Будулич, Григорій Коссак Формування системних, цілісних знань в учнів у процесі вивчення курсів ”Біологія” та ”Екологія” в 11 класі загальноосвітньої школи Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології. //Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 196-203. (0,33 д.а.)
 20. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.,  Ковальчук Г., Стахів Л. Таксаційна інвентаризація зелених насаджень території санаторію «Молдова» м. Трускавця // Acta Carpathica 23. – 2015. – C. 113 – 120 (0,33 д.а.)
 21. Коссак Г., Стахів В., Шпек М. Екологічне виховання учнів на уроках біології із використанням місцевого матеріалу // Acta Carpathica – 2015. – C. 133 – 138
  (0,25 д.а.)
 22. Коссак Г., Шпек М., Стахів В. Вплив біологічних препаратів на кількісні показники ромашки лікарської в умовах Передкарпаття України // Acta Carpathica – 2015. – С. 112 – 117 (0,25 д.а.)
 23. Стахів В., Кравців Р., Коссак Г., Шпек М.  Біологічні особливості та шкідливість борщівника Сосновського (Heracleum sosnowskyi) // Acta Carpathica 24. – 2015. –
  С. 261 – 266 (0,25 д.а.)
 24. Стахів В.І., Кравців Р.Й., Коссак Г.М., Шпек М.П., Босак В.М. Особливості екології та розповсюдження слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території м. Дрогобича / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 77 – 79 (0,13 д.а.)
 25. Коссак Г.М., Шпек М.П., Стахів В.І. Цілісний вплив виховання на формування екологічних переконань в учнів на уроках біології / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 125 – 127 (0,13 д.а.)
 26. Юрчак О., Коссак Г. Метод проектів як перший етап науково-дослідної пізнавальної діяльності учнів з біології / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 216 – 227. (0,5 д.а.)
 27. Скунць Л., Коссак Г. Формування практичних умінь і навичок учнів у процесі позаурочної пізнавальної діяльності / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 186 – 195. (0,42 д.а.)
 28. Шпек М.П., Коссак Г.М., Лупак О.М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність Matricaria recutita в умовах Передкарпаття / Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень», присвяченої 100-річчю ДСЛР (14-15 липня 2016 р.). – Полтава, 2016. – С.147 – 150. (0,17 д.а.)
 29. Коссак Г. М. Методика викладання біології у вищій школі: Методичні рекомендації до виконання практичних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 09 «Біологія», спеціальності 091 «Біологія»студентів напряму підготовки 8.04010201 “Біологія”– Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2017. – 160 с. (10 д.а.)
 30. Коссак Г., Шпек М., Кузьмак М. Поетапність у формуванні цілісних переконань в учнів у процесі вивчення біології у загальноосвітній школі // Acta Carpathica – 2017. – C. 37 –41 (0,07 д.а.)