↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Клепач Галина Миколаївна

Клепач (Павлішко) Галина Миколаївна  доцент, кандидат біологічних наук

 

email:

h.klepach@dspu.edu.ua

pavlishko@yahoo.com

 

Посилання на веб-сторінки:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CthHv38AAAAJ

http://orcid.org/0000-0003-0784-8373

Scopus Author ID: 6508046859

Scopus Author ID: 35490960800

Освіта:

1991р. – закінчила Уличненську СШ Дрогобицького району;

1991 – 1996 – навчалась у Львівського державному університеті на біологічному факультеті.

24.06.1996 – отримала Диплом ЛР ВЕ № 005913 (від 24.06.1996). Біологія, Біолог. Викладач біології та хімії

Наукові ступені:

10.12.2005 – захистила дисертацію на здобуття кандидата біологічних наук “Оксидази метилотрорфних дріжджів і цвільових грибів: характеристика та біоаналітичне використання”/ Інститут біології клітини НАН України (Львів, Україна). Спеціальність: 03.00.07 мікробіологія.

2006 – отримала науковий ступінь кандидата біологічних наук (03.00.07 мікробіологія). (ДК №034056 Рішенням президії Вищої Атестаційної комісії України від 13.04.2006, протокол №10-07/04).

2008 – отримала вчена звання доцента кафедри біології та хімії (атестат 12ДЦ №019118; протокол №2/07-D від 18.04.2008, виданий рішенням Атестаційної колегії МОН України)

Трудова діяльність:

2005 – по даний час – доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

2006 – 2018 (за сумісництвом) – молодший співробітник відділу аналітичної біотехнології Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.

2004 – 2006 (за сумісництвом)– молодший співробітник відділу регуляторних систем клітини Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.2001 – 2004 (за сумісництвом) – інженер відділу регуляторних систем клітини Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.2000 – 2001 (за сумісництвом) – інженер відділу біохімічної генетики Інституту біології клітини НАН України, Львів, Україна.1998 – 2005 – викладач кафедри біології, валеології і фізичної реабілітації (з 2003 кафедра біології та хімії) Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,.1996 – 1998 – Вчитель біології та хімії Доброгостівської загальноосвітньої школи Дрогобицького району Львівської області.

Наукові досягнення і результати:

Автор понад 177 наукових публікацій, у тому числі  статті (68), патенти (3) , монографії (12), тези доповідей (76),  навчально-методичні праці (18).

Більше 20 публікацій опубліковані у престижних фахових вітчизняних і зарубіжних журналах.

Індекс Гірша (h-index) – 9.

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (2008 -2010 рр.).

Премія голови Львівської обласної державної адміністрації та обласної ради за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю (2008).

Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2017).

 

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Sibirny V., Demkiv O., Klepach H., Honchar T., Gonchar M. Alcohol oxidase and formaldehyde dehydrogenase-based enzymatic methods for formaldehyde assay in fish food products / Food Chemistry (IF 3,146) 2011. Vol. 127, N P. 774 – 779/ Q1
 2. Гайда Г. З., Клепач Г. М., Синенька М. М., Стасюк Н. Є., Гончар М. В. Сучасні методи аналізу якості вин / ScienceRise. №6 /1(11). Харків, 2015. С. 35 – 42.
 3. Гайда Г.З., Клепач Г.М., Синенька М.М., Іваш М.Ф., Гончар М.В. Виділення та характеристика рекомбінантної гліцеролдегідрогенази дріжджів / ScienceRise (фах.вид). №8/1(13). Харків, 2015. С. 35 – 42.
 4. Demkiv O.M., Klepach H.M., Gayda G.Z., Gonchar M.V. Methods of formaldehyde assay in vaccines / Acta Carpathica Дрогобич, 2015. С. 44 – 51.
 5. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Gonchar M. Nanoparticles of noble metals as effective platforms for the fabrication of amperometric biosensor on hydrogen peroxide // Sensor Letters (Scopus; IF 537). 2016. Vol. 14, N 12. pp. 1169-1177(9). DOI: https://doi.org/10.1166/sl.2016.3748 / Q4
 6. Демків О., Банах С., Клепач Г., Гайда Г., Смуток О., Гончар М. Оксидази мікроскопічних грибів: скринінг штамів-продуцентів і перспективи біоаналітичного використання. // Вісник Львівського університету. Серія біол. (фах.вид). Вип. 73. 2016. С. 54 – 64.
 7. Kavetskyy T., Smutok O., Gonchar M., Demkiv O., Klepach H., Kukhazh Y., Šauša O., Petkova T., Boev V., Ilcheva V., Petkov P., Stepanov A. L. Laccase-containing ureasil-polymer composite as sensing layer of amperometric biosensor// Journal of Applied Polymer Science (Scopus; IF 1,866; Web of Science). 2017. Vol. 134, Iss. 36. P. 45278-45285/https://doi.org/10.1002/app.45278. / Q2
 8. Stasyuk N., Gayda G., Klepach H., Semashko T., Gonchar M. Nanoparticles of Noble Metals for Enzymatic Sensors: An Amperometric Glucose Biosensor for Wine Analysis / Sensor Letters (Scopus; IF 0,56). 2017. Vol. 15, N.8. Р. 647-654(8). https://doi.org/10.1166/sl.2017.3862. / Q4
 9. Kovalchuk H., Lupak О., Klepach H., Polyuzhyn I. Potentiometric determination of the antioxidant activity of medicinal plants / PNAP (Scientific Jornal of Polonia University ISSN 1895-9911). 2019. Vol.35, N P. 102- 109. doi: https://doi.org/10.23856/3512
 10. Демків О., Стасюк Н., Клепач Г., Гайда Г., Гончар М. Скринінг різних синтетичних нанокомпозитних матеріалів із потенційною пероксидазною активністю // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Коло, 2020. С. 129–133.
 11. Стасюк Н., Фаюра Л., Демків О., Клепач Г., Гайда Г. Флуорометричний ензиматично-хімічний метод одночасного визначення вмісту l-аргініну та l-цитруліну в крові // Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення”. Дрогобич : Коло, 2020. С. 140–146.
 12. Орлов Т. К., Горбулінська С. М., Клепач Г.,Крижановська М., Голуб Н. Вплив таурину на фенотиповий прояв м’зової дистрофії у мутантів Drosophila melanogaster / Фактори експериментальної еволюції організмів (фах. видан В; Index Copernicus). 2020. С. 202–207 doi: https://doi.org/10.7124/FEEO.v1327
 13. Gayda G., Demkiv O.M, Gurianov Y., Serkiz R.Ya., Klepach H.M., Gonchar M. V., Nisnevitch M. “Green” Prussian Blue Analogues as Peroxidase Mimetics for Amperometric Sensing and Biosensing // Biosensors (Scopus IF (2020): 5.519; JCR – Q1 (Chemistry, Analytical) / CiteScore – Q2 (Clinical Biochemistry). 2021. Vol. 11(6), 193. P.1-18. https://doi.org/10.3390/app11157024/ Q2
 14. Klepach H., Holub N., Lupak O. Assessment of ecotoxicological state of edaphotopes of technologically modified soils with waste of oil refinery with the Allium-test method // Вісник Львівського університету Серія біол. (фах.вид. В; Thomson Scientific Master Journal List). Вип. 84. С. 84-93. http://dx.doi.org/10.30970/vlubs.2021.84.08.

Монографії:

 1. Gayda G., Demkiv O., Klepach H., Gonchar M., Wolf D., Nisnevich M. Formaldehyde: detection and biodegradation: Chapter 6 / In the Book “Formaldehyde” (Ed.Amy Patton). ISBN 978-1-63482-412-5. (Scopus; Web of Science). New York: Nova Science Publishers, Inc., 2015. P. 117 – 142.
 2. Gayda G., Stasyuk N., Klepach H., Gonchar M. Arginase-based electrochemical sensors to L-arginine assay for prediction of ethyl carbamate formation in fermented beverages/ Review in the book “Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds” (cross-border project PL- BY-UA 2007-2013, cofinanced by the European Union) ISBN 978-83-7667-203-8. Pzescow–Lviv, 2015. Р. 73–88.
 3. Лупак О.М., Клепач Г., Антоняк Г.Л. Біологічно-активні властивості природної та культурної форм Matricaria recutita// Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Vol. 1 / under the editorship of Prof. N. V. Skotna. Drohobych : Posvit, 2016. P. 59–66.
 4. Клепач Г., Монастирська С. Способи отримання екстрактів з деяких лікарських рослин та оцінка їх антибактерійної та інсектицидної дії // Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Vol. 2 / Under the editorship of prof. N. V. Skotna Drohobych: Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. P. 197–210 (0,58 д.а).
 5. Lupak O., Klepach H., Antonyak H. Marigold (Calendula officinalis L.) and its components as a source of biologically active substances / Ecology and human health. Chapter 5/ Under the editorship of A.Krynski, G.K.Tebug, S. Voloshanska. Czestohowa, 2018. P. 65–
 6. Gayda G., Stasyuk N., Klepach H., Gonchar M., Nisnevitch M. Promising Bioanalytical Approaches to Wine Analysis // Chapter 12 In book: Quality Control in the Beverage Industry: Volume 17: The Science of Beverages (Ed. Alexandru Grumezescu, Alina-Maria Holban). Academic Press, 2019 ISBN 9780128166826 (Scopus). P.419–457. doi: 10.1016/B978-0-12-816681-9.00012-6.
 7. Gayda G., Demkiv O., Klepach H., Gonchar M., Nisnevitch M. Effective Technologies for Isolating Yeast Oxido-Reductases of Analytical Importance // Chapter 5 In book: Non-conventional Yeasts: from Basic Research to Application (Ed. A. Sibirny) / Springer Nature Switzerland AG (Scopus), 2019. ISBN 978-3-030-21109-7. P.119– doi: 10.1007/978-3-030-21110-3_5.
 8. Demkiv O., Smutok O., Kavetskyy T., Banah S., Kukhazh Y., Zubrytska K., Klepach H., Gonchar M. Laccase as a perspective tool for monitoring and detoxication of phenolic environmental pollutions / Human health: realities and prospects. Monographic series. Health and biosensors. Chapter 2 / Ed. by N. Skotna, S. Voloshanska, T. Kavetskyy, O. Smutok, M. Gonchar. Drohobych: Posvit, Vol. 4. P. 21–34. (8ст./0,64 др. арк.).
 9. Klepach H., Zakalskiy A., Zakalska O., Gayda G., Smutok O., Gonchar M. Alcohol oxidase from the methylotrophic yeast Ogataea polymorpha: isolation, purification and bioanalytical application (Chapter 15) / Flavins and flavoproteins. Methods and Protocols. Methods Molecular Biology (Clifton, NJ) (Scopus). ISBN 978-1-0716-1285-9 / Ed. Maria Barile. Springer (Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature), New York, 2021. Vol. 2280. Pp. 231–248. doi:10.1007/978-1-0716-1286-6_15

Патенти:

 1. Шкотова Л.В., Горюшкіна Т.Б., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П., Гайда Г.З., Павлішко Г.М., Гончар М.В. Амперометричний ферментний біосенсор для визначення вмісту гліцерину у алкогольних напоях // Патент України на корисну модель  Подано: 12.01.2007. Опуб.: 25.06.2007. Бюл. № 9. 12 с./ <a href=”https://uapatents.com/6-24186-amperometrichnijj-fermentnijj-biosensor-dlya-viznachennya-vmistu-glicerinu-u-alkogolnikh-napoyakh.html” target=”_blank” rel=”follow” title=”Ukrainian Patents Database”>
 2. Куцяба В.І., Клепач Г.М., Гончар М.В., Сибірний А.А. Термотолерантний штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae ІМВY-5038 // Патент України на корисну модель48627. – Подано: 13.10.2009. Опубліковано: 25.03.2010. Бюл. № 6. 6 с.
 3. Куцяба В.І., Клепач Г.М., Гончар М.В., Сибірний А.А., Нево Е. Термотолерантний штам дріжджів Saccharomyces cerevisiae ІМВ Y-5038 // Патент України на винахід Зареєстровано: 27.07.2009. 4 с. Опубліковано: 26.11.2011. Бюл. № 18. 4 с.

      Навчально-методичні праці:

 1. Клепач Г. Генетика з основами селекції: методичні вказівки до самостійної роботи [для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.040102 “Біологія”] : навч.-метод. посібник. Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. 208 с. (13,00 д.а).
 2. Клепач Г. Біотехнологія: методичні рекомендації до практичних занять [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 0401 “Природничі науки” за напрямом підготовки 6.04.0102 “Біологія”]. Дрогобич: Видав. відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. 96 с. (6,02 д.а.).
 3. Клепач Г. Молекулярна біотехнологія. Методичні рекомендації до практичних занять [для студентів другого магістерського рівня спеціальностей “Біологія” і “СО. Біологія”]. Дрогобич: редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка. 2017. 104 с (6,75 д.а).
 4. Клепач Г., Голуб Н. Молекулярна діагностика : методичні рекомендації до практичних занять [для студентів другого магістерського рівня спеціальності 091 Біологія]. Дрогобич: редак.- видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 96 с (6,00 д.а).