↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Івасівка Анжеліка Степанівна

 1. Івасівка, Анжеліка Мікробіологія і вірусологія [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт (для студ. напр. підгот. “Біологія”) / Анжеліка Івасівка, Галина Клепач ; [відп. за вип. Волошанська С. Я.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – [2-ге вид., випр. і доп.]. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. – 68 с.
 2. Івасівка, Анжела Степанівна Мікробіологія та вірусологія [Текст] : метод. посіб. до самостійної роботи для студентів напряму підготов.”Біологія” / Анжела Степанівна Івасівка, Наталя Конставтинівна Коваль ; [відп.за вип. Г. М. Коссак] ; ДДПУ ім І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – 69 с.
 3. Івасівка, Анжела Степанівна Мікробіологія та вірусологія [Текст] : роб.зош. для провед. лаболатор. робіт ( для студ. напряму підгот. Біологія). Модуль 1 / Анжела Степанівна Івасівка, Наталя Конставтинівна Коваль. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2013. – 38 с.
 4. Івасівка, Анжела Степанівна Мікробіологія та вірусологія [Текст] : роб. зошит для лаборат. роб. : (для студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія”). Модуль 2 / Анжела Степанівна Івасівка, Наталя Конставтинівна Коваль ; [відп.за вип. С. Я. Волошанська] ; ДДПУ ім І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2014. – 38 с.
 5. Івасівка, Анжеліка Степанівна Біологія [Текст] : метод. вказів. до лаборат. занять з курсу для студ. напр. підгот. “Здоров’я людини” / Анжеліка Степанівна Івасівка, Наталія Костянтинівна Гойванович ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2015. – 98 с.
 6. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль I” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред. – вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 38 с. Івасівка А.С.(С. 1-19), Гойванович Н.К. (С. 20-38).
 7. Івасівка А.С., Гойванович Н.КНавчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль ІI” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 38 с.
 8. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу „Біологія” для підготовки студентів напряму підготовки „Здоровя людини”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 98 с. (6,12 д.а.)
 9. Івасівка Анжеліка, Кулиняк Іван. Аналіз антибактеріальних властивостей деревію звичайного (Achillea millefolium) та пижма звичайного (Tanacetum vulgare) // Acta Carpathica 12. – 2014. – С. 47 – 53  (0, 25  д.а.);
 10. Івасівка Анжеліка, Філь Віталій.  Вплив комбінації хімічних речовин на мікробоценоз грантів Передкарпаття // Acta Carpathica 16. – 2014. – С. 13-19  (0, 25  д.а.);
 11. Івасівка Анжеліка, Волошанська Світлана, Кулиняк Іван, Шпек АннаАналіз антибактеріальних властивостей ялівцю звичайного (Juniperus communis) // Acta Carpathica 19. – 2014. – С. 127 – 132  (0, 25  д.а.);
 12. Флюнт І. С.,  Філь В. М., Івасівка А.С. Лабільність показників гемодинаміки параметрами ЕКГ при фізичному навантаженні // Materiały XІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukа і іnowacja – 2015” –Volume 9. Medycyna. – Przemyśl:  Nauka i studia, 2015. – С. 79-81  (0,2 д.а.)
 13. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174  (0,25 д.а.)
 14. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174  (0,25 д.а.)
 15. Павлів А., Івасівка А.,  Гойванович Н. Аналіз антимікробних властивостей деревію звичайного (Achillea millefolium) та пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –
  С. 81-91 (0,46 д.а.)
 16. Аніскова Т., Івасівка А.,  Гойванович Н. Аналіз мікрофлори харчових продуктів  під дією підвищеної вологості / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 92-100 (0,38 д.а.)
 17. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з курсу “Біологія” для студентів напряму підготовки “Здоров’я людини”. – Дрогобич: Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 73 с. (4,56 д.а).
 18. Івасівка А., Антоняк Г., Гойванович Н. Аналіз антибактеріальних властивостей м’яти перцевої (Mentha piperita L.) та фенхеля звичайного  (Foeniculum vulgare) // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 92 – 99  (0,33 д.а.)
 19. Івасівка А., Філь В. Аналіз захворюваності на цукровий діабет у різних вікових группах // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 267 – 271  (0,21 д.а.)
 20. Krechkivska G., Voloshanska S., Ivasivka A. The researches of soil microorganisms on the dumps of Borislav ozokeryt field // Acta Carpathica 24 – – С. 128 – 123
  (0,25 д.а.)
 21. Гойванович Н.К., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л. Вміст сполук азоту у криничних водах Долинського району Івано-Франківщини / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 56 – 58.  (0,13 д.а.)
 22. Хомин О., Гойванович Н., Івасівка А. Дослідження стану децентралізованого водопостачання Жидачівського району / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 39 – 46
  (0,33 д.а.)
 23. Штереб В., Гойванович Н., Івасівка А. Санітарно-гігєнічний стан питних вод (на прикладі села Доброгостів) / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.34 – 39 (0,25 д.а.)
 24. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. –    Р. 239 – 251  (0,09 д.а.).
 25. Івасівка А., Філь В. Вплив температурного режиму на якість та безпеку харчових продуктів. – Promoting healthy lifestyle: health and environment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – P. 109 – 117 (0,3 д.а.)
 26. Івасівка А.С., Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Навчальний посібник для самостійної роботи з курсу «Біологія та основи генетики» для студентів напряму підготовки «Фізична реабілітація» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. –
  89 с. (1,33 д.а.).
 27. Стахів В., Кравців Р., Ковальчук Г., Івасівка А. Ефективність застосування лімацидів щодо зниження чисельності слимака іспанського (Arion lusitanicus) на території міста Дрогобича// Acta Carpathica – 2017. – C. 61 – 73 (0,13 д.а.)
 28. Івасівка А., Гойванович Н., Масло Н. Вивчення санітарно-гігієнічних показників криничних вод міста Дрогобич / Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 5-8 липня 2017 р.). – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 124 – 128. (0,1 д.а.)