↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Історія кафедри біології та хімії

Кафедра біології створена відповідно до наказу №204 ректора Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка 4 вересня 1998 року і є ровесницею біологічного факультету. Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор, академік Академії національного прогресу – Кузьмак Микола Іванович.

У процесі розвитку факультету кафедра змінювалась як структурно, так і в кадровому відношенні. Саме кафедра біології стала тим пагоном, від якого відбрунькувалися сучасні кафедри біолого-природничого факультету.

На сьогодні на кафедрі працюють 20 викладачів та 6 осіб навчально-допоміжного персоналу. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент Світлана Монастирська. Серед викладачів кафедри – 2 доктори наук, професори, 16 кандидатів наук.

Для забезпечення освітнього процесу на кафедрі обладнані лабораторії ботаніки, зоології, основ сільського господарства, біохімії та фізіології рослин, органічної та неорганічної хімії, генетики та мікробіології.

Навчально-педагогічна діяльність викладачів кафедри невіддільна від наукової роботи. Наукова робота кафедри здійснюється за темою: «Моніторинг стану природних, техногенно змінених та урбанізованих екосистем Передкарпаття», керівник Монастирська С.С., завідувач кафедри біології та хімії, кандидат біологічних наук, доцент.

Результати досліджень представляються викладачами, як на різних наукових форумах (конференціях, семінарах), так і у публікаціях. Щорічно викладачі кафедри публікують 5-10 наукових статей, які індексуються у науково-метричних базах даних Scopus Web of Science.

До наукових досліджень активно залучаються студенти, які мають змогу продемонструвати свої досягнення на міжнародних та Всеукраїнських конференціях („Молодь та поступ біології”, ЛНУ ім. І. Франка), а також на конференціях у країнах зарубіжжя ( „Нові тенденції розвитку рільництва і сільської місцевості”, Жешувський університет ім. св. Ядвіги Крульової, Польща), Міжнародній студентській науково-практичній конференції «SMART  SOCIETY-2021» (Ченстохова, Польща). У 2006 році була проведена перша студентська конференція „Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення”, яка є періодичною що чотири роки, .

Важливе значення у сучасному глобалізованому світі має обмін досвідом та інформацією. Кафедра підтримує тісні зв’язки з кафедрами біохімії, мікробіології, зоології ЛНУ ім. І. Франка, природничим факультетом Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, Інститутом ветеринарних препаратів та кормових добавок, Передкарпатською дослідною станцією ІЗіТ західного регіону УААН іншими навчальними та науковими установами. Кафедра має тісну співпрацю з міжнародними з Польщі, Бельгії, Латвії, Азербайджанської Республіки.

З метою розширення навчально-методичної і матеріальної бази підготовки майбутніх фахівців з біології, спільного проведення науково-дослідних робіт, пропаганди науково-природничих і медико-біологічних знань у санаторії „Молдова” (Трускавець) створено філіал кафедри, що дає змогу розширити матеріальну базу кафедри, використовувати практичний досвід лікарів санаторію.

Оглядаючись на пройдене хочеться відзначити, що колектив кафедри здійснив чимало хороших справ, однак перспективи майбутнього надзвичайно широкі. Опираючись на молодий, згуртований, енергійний колектив, кафедрі до снаги рости і зміцнюватись, забезпечуючи підготовку висококваліфікованих фахівців.