↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Гвоздецька Галина Володимирівна

 1. Гвоздецька, Галина Неорганічна хімія (модуль 3,4) [Текст] : метод. матер. для провед. лаборат. робіт : навч.-мет. пос. для студ. напрямів підг. “6.040102 Біологія” та “6.040101 Хімія” ОКР “Бакалавр” / Галина Гвоздецька, Михайло Старчевський ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [РВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2011. – 48 с.
 2. Гвоздецька, Галина Тестові завдання з неорганічної хімії [Текст] : метод. матер. до самост. роб. студ. напр. підгот. 6.040102 “Біологія” ОР “Бакалавр”. Ч. 1 / Галина Гвоздецька; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. І. Франка], 2014. – 28 с.
 3. Гвоздецька Г.В., Болехівська Г.В. Розв’язування творчих завдань на уроках хімії як метод активізації навчання. // Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології».- Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – с.183-190. (0,33 д.а.)
 4. Гвоздецька Г.В. Практично-дослідна діяльність учнів як засіб формування їх екологічної культури // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій школі». XXII Каришинські читання. Полтава, 21-25 травня 2015р. – Полтава. 2015. – с.41-42 (0,1 д.а.)
 5. Гвоздецька Г.В., Перелом О.О. Роль екологічного виховання у формуванні особистості учня. // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку». Вінниця, 24-25 вересня 2015р. Вінниця. Вид. «Нізан – ЛФД». 2015. – с.80-83 (0,2 д.а.)
 6. Гвоздецька Г.В. Тестові завдання з неорганічної хімії. Частина II. Методичні матеріали до самостійної роботи студентів. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – 24 с. (1,5 д.а.)
 7. Гвоздецька Г., Степанців Н. Проведення експериментальних досліджень щодо визначення якості води деяких природних джерел ріки Західний Буг // Acta Carpathica – 2015. – С. 73 –78 (0,25 д.а.)
 8. Гвоздецька Г., Гаврилюк М., Старчевський М. Дослідження хімічного складу води окремих природних джерел курорту Східниця // Acta Carpathica 24 – – С. 14 – 20 (0,29 д.а.)
 9. Гвоздецька Г.В., Мартиняк Н.М. Використання методу інтегрованого навчання при вивченні хімії у школі / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.  209 – 216. (0,33 д.а.)
 10. Гвоздецька Г.В., Яворська С.Р. Хімічний експеримент у школі як важливий фактор активізації навчального процесу / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 195 – 202. (0,33 д.а.)
 11. Гвоздецька Г.В., Цап’як В.А., Старчевський М.К. Позашкільна еколого-натуралістична освіта як засіб формування екологічної культури учнів / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 139 – 141. (0,13 д.а.)
 12. Гвоздецька Г.В. Формування науково-дослідних умінь майбутнього вчителя хімії методом.  самостійної роботи // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. – Випуск 2. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 88 – 91. (0,17 д.а.)
 13. Гвоздецька Г.В. Формування науково-дослідних умінь учнів на позаурочних заняттях з хімії // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІІІ Каришинські читання). – Полтава, 2016. – С. 77 – 78. (0,08 д.а.)
 14. Гвоздецька Г.В., Старчевський М.К. До питання організації науково-дослідницької діяльності студентів у фаховій підготовці майбутнього вчителя // Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції XXIV Каришинські читання, 18-19 травня 2017 р. – Полтава, 2017. – С. 69 – 71 (0,065 д.а.)