↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Гойванович Наталя Костянтинівна

 1. Стахів В., Гойванович Н. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Зоологія” (розділ „Хордові”). – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 62 с (3,88 др.арк.); Стахів В.(С. 1-31), Гойванович Н.(С. 32-62).
 2. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль I” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред. – вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 38 с. Івасівка А.С.(С. 1-19), Гойванович Н.К. (С. 20-38).
 3. Волошанська С.Я, Монастирська С.С., Гойванович Н.К. Методичні вказівки до практичних робіт студентів з курсу „Імунологія” для студентів галузі знань 0401 „Природничі науки” напряму підготовки „Біологія” заочної форми навчання. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 22 с. (1,38 др.арк.); Волошанська С.Я. (С. 1-7), Монастирська С.С. (С. 8-14), Гойванович Н.К.(С. 15-22).
 4. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Навчально-методичний посібник „Робочий зошит. Модуль ІI” до проведення лабораторних робіт для підготовки студентів з курсу „Мікробіологія і вірусологія” для студентів галузі знань 0401 Природничі науки напряму підготовки „Біологія”. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 38 с.
 5. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу „Біологія” для підготовки студентів напряму підготовки „Здоровя людини”. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –
  98 с. (6,12 д.а.).
 6. Волошанська С., Стахів В., Гойванович Н. Зоологія (розділ „Безхребетні”):  альбом-зошит до проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія” денної форми навчання. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –  112 с. (4  д.а.).
 7. Волошанська С., Стахів В., Гойванович Н.  Зоологія (розділ „Безхребетні”) : методичні матеріали до проведення лабораторних занять для студентів напряму підготовки „Біологія” денної форми навчання. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. –   116 с. (10,87  д.а.).
 8. Стахів В., Волошанська С., Гойванович Н. Зоологія. Розділ „Хордові”. Робочий зошит для проведення лабораторних занять [для студентів біологічного факультету]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 56 с. (7 д.а.).
 9. Кузів Н., Коваль Н. Вплив афлатоксикозу на стан антиоксидантного захисту клітин печінки // Acta Carpathica 10 – 2013 – С. 121 – 125. (0,25 д.а.)
 10. Мартинюк М., Гойванович Н. Вивчення санітарно-гігієнічних показників бутильованих питних вод Львівщини // Acta Carpathica – 2014 – С. 83-88. (0,25 д.а.)
 11. Гойванович Н. Павлишак Я. Вивчення супероксиддисмутазної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Acta Carpathica 16 – 2014 – С. 109-114. (0,25 д.а.)
 12. Антоняк Г., Гойванович Н. Дія біомаси дріжджів Phaffiarhodozyma на окремі показники метаболізму щурів за умов інтоксикації афлатоксином В1 // Acta Carpathica 16 – 2014. – С. 103-108. (0,25 д.а.)
 13. Гункевич М., Гойванович Н. Дослідження поширення грициків звичайних (Capsella bursa-pastorіs (l.) Medіk.) у Дрогобицькому районі та вивчення їх антиоксидантних властивостей // Acta Carpathica – 2014. – С. 91 – 96. (0,25 д.а.)
 14. Штереб В., Гойванович Н. Вивчення санітарно-гігієнічних показників питної води
  м. Дрогобича // Acta Carpathica – 2014. – С. 235 – 240. (0,25 д.а.)
 15. Кречківська Г.В., Бриндзя І.В., Гойванович Н.К. Моніторинг екологічного стану природних і техногенних об’єктів території польсько-українського пограниччя (Львівщина-Волинь). Путівник. // Acta Carpathica – 2014. – С.50. (2,0 д.а.);
 16. Antonyak H., Olijnyk Cl., Koval N. et.al. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Випуск 69. – С. 41-48. (0,33 д.а.)
 17. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133. (0,25 д.а.)
 18. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 123-128. (0,25 д.а.)
 19. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174. (0,25 д.а.)
 20. Antonyak H., Olijnyk Cl., Koval N. et.al. Effects of aflatoxin B1 on lipid peroxidation and activities of antioxidant enzymes in rat organs and erythrocytes // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2015. – Випуск 69. – С. 41-48. (0,33 д.а.)
 21. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Вивчення флори «Боринського лісництва» (Турківський район) // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 128-133. (0,25 д.а.)
 22. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантної активності деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 123-128. (0,25 д.а.)
 23. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Аналіз антимікробних властивостей деяких лікарських рослин Передкарпаття // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – Випуск 25.8. – С. 169-174. (0,25 д.а.)
 24. Павлишак Я. Я., Гойванович Н. К. Видове різноманіття лікарських рослин Самбірського району, їх охорона та перспектива використання // Вісник Степу. –
  Вип. 12 – С. 97-99. (0,13 д.а.)
 25. Ковальчук Г. Я., Гойванович Н. К. Пошук нових лікарських рослин-антиоксидантів Передкарпаття // Вісник Степу. – Вип. 12 – С. 104-106. (0,13 д.а.)
 26. Кус М., Гойванович Н. Аналіз санітарно-гігієнічних показників бутильованих вод Львівщини / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С.74-81. (0,33 д.а.)
 27. Павлів А., Івасівка А., Гойванович Н. Аналіз антимікробних властивостей деревію звичайного (Achillea millefolium) та пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. –
  С. 81-91. (0,46 д.а.)
 28. Аніскова Т., Івасівка А., Гойванович Н. Аналіз мікрофлори харчових продуктів  під дією підвищеної вологості / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 92-100. (0,38 д.а.)
 29. Гойванович Н., Білінська Л. Аналіз антиоксидантної здатності деяких лікарських рослин Передкарпаття / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Ченстохов – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.185-186. (0,08 д.а.)
 30. Гойванович Н., Гункевич М. Гриби-продуценти та джерела надходження афлатоксинів в організм тварин / Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (26-27 березня 2015 р.). – Дрогобич: Посвіт, 2015. – С.15-16 (0,08 д.а.)
 31. Acta Carpathica 15 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (3,4 д.а.).
 32. Acta Carpathica 16 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych – 2014. – 246 с. (14,2 д.а.)
 33. Acta Carpathica 17 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (3,4 д.а.).
 34. Acta Carpathica 18 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska,Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (2 д.а.).
 35. Acta Carpathica 19 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 246 с. (14 д.а.).
 36. Acta Carpathica 20 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (3,2 д.а.).
 37. Acta Carpathica 21 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Galyna Krechkiwska, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 126 с. (8,4 д.а.).
 38. Acta Carpathica 22 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Wasyl Stachiw, Witalij Fil, Natalija Hojwanowych. – 2014. – 50 с. (2,1 д.а.).
 39. Антоняк Г.Л., Гойванович Н. К., Волошанська О.О. Вплив афлатоксинів на здоров’я людини. – Promoting healthy lifestyle: realities and prospects : monographic series. Volume 1; under the editorship of Prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2016. – Р. 241 – 250. (0,42 д.а.)
 40. б) за кордоном _1/ 0,4 д.а.;
 41. Czeslav Puchalski, Swietlana J. Woloszanska, Jan Gasior, Wiktor Senkiw, Wasyl Stachiv, Witalij Fil, Natalija Hojwanowycz. Reclamation of landfill from potassium fertilizers production in Stebnik and mining the deposit and ozokerite (earth waх) cleaning in Boryslaw. – Rzeszow, 2014. (0,4 д.а.)
 42. Івасівка А.С., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання лабораторних робіт з курсу “Біологія” для студентів напряму підготовки “Здоров’я людини”. – Дрогобич: Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 73 с. (4,56 д.а).
 43. Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Робочий зошит для виконання практичних робіт з курсу “Імунологія” для студентів напряму підготовки “Біологія”. – Дрогобич: Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – 37 с. (2,31 д.а).
 44. Гойванович Н., Антоняк Г. Вплив препарату «Е-селен» на вміст продуктів ПОЛ та стан антиоксидантної системи в клітинах щурів за експериментального афлатоксикозу // Acta Carpathica – 2015. – С.127 – 132 (0,25 д.а.)
 45. Павлишак Я., Гойванович Н. Систематичний аналіз родини Lamiaceae // Acta Carpathica – 2015. – С. 99 – 103 (0,21 д.а.)
 46. Павлишак Я., Гойванович Н. Сучасний стан популяцій ефемероїдів у флорі Передкарпаття (Дрогобицький район) // Acta Carpathica 24. – 2015. – С. 164 – 168
  (0,21 д.а.)
 47. Гойванович Н., Павлишак Я., Білінська Л. Антиоксидантні властивості деяких лікарських рослин Сколівського району // Acta Carpathica – 2015. – С. 77 – 82
  (0,25 д.а.)
 48. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С. (0,33 д.а.)
  (0,33 д.а.)
 49. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С. (0,33 д.а.)
 50. Гойванович Н. К. Вплив афлатоксину В1 на прооксидантно-антиоксидантний баланс в клітинах білих щурів // Біологія тварин. – 2016. – № 3. – С. 17 – 23. (0,29 д.а.)
 51. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Антоняк Г.Л. Оцінка якості криничних вод деяких населених пунктів Долинського району за вмістом сполук азоту // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С. (0,33 д.а.)
  (0,33 д.а.)
 52. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Флористичне різноманіття медоносних рослин Надзбруччя // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2016. – Випуск 26.7. – С. (0,33 д.а.)
 53. Гойванович Н. К. Вплив афлатоксину В1 на прооксидантно-антиоксидантний баланс в клітинах білих щурів // Біологія тварин. – 2016. – № 3. – С. 17 – 23. (0,29 д.а.)
 54. д) в інших виданнях – 9 / 1,85 д.а.
 55. Павлишак Я., Гойванович Н. Вивчення лікарських рослин родини Lamiaceae у флорі Передкарпаття // Матеріали XIII Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 29-30 квітня 2016р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.13 – 16. (0,17 д.а.)
 56. Гойванович Н., Павлишак Я., Штереб В. Оцінка якості питних вод Жидачівського району за санітарно-гігієнічними показниками // Матеріали XIII Міжнародної науково-практ. Інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 29-30 квітня 2016 р. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.7 – 10. (0,17 д.а).
 57. Павлишак Я., Гойванович Н. Вивчення лікарських рослин Передкарпаття на прикладі Мостиського району // Вісник Степу. – 2016.  – Вип. 13. – С.97 – 99.
  (0,13 д.а)
 58. Монастирська С.С., Стецик Р.Д., Гойванович Н.К. Вивчення антиоксидантних властивостей деяких лікарських рослин Дрогобицького району // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень», присвяченої 100-річчю ДСЛР ( 14-15 липня 2016 р.). – Полтава, 2016. – С. 178 – 181 (0,17 д.а.)
 59. Гойванович Н.К., Монастирська С.С., Гоцинець С.В. Аналіз екологічних показників якості криничної води Долинського району / Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю
  (м. Рівне, 6-8 липня 2016 р.). – Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2016. – С. 27 – 33.
  (0,29 д.а.)
 60. Гойванович Н.К., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л. Вміст сполук азоту у криничних водах Долинського району Івано-Франківщини / Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 56 – 58. (0,13 д.а.)
 61. Хомин О., Гойванович Н., Івасівка А. Дослідження стану децентралізованого водопостачання Жидачівського району / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 39 – 46
  (0,33 д.а.)
 62. Гоцинець С., Монастирська С., Гойванович Н. Вивчення санітарно-гігієнічних показників криничних вод Долинського району Івано-Франківської області / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 46 – 50 (0,21 д.а.)
 63. Штереб В., Гойванович Н., Івасівка А. Санітарно-гігєнічний стан питних вод (на прикладі села Доброгостів) / Збірник наукових праць студентів-випускників біологічного факультету «Сучасні проблеми біології, валеології, хімії та екології». Вип.VI. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2016. – С.34 – 39 (0,25 д.а.)
 64. Гойванович Н.К., Волошанська О.О. Вміст афлатоксинів у харчових продуктах та їх вплив на здоров’я людини // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку / Тези доповідей XIV міжнародної науково-практичної конференції, 14 – 16 квітня 2016 р. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016. – С. 282 – 284. (0,13 д.а.)
 65. Acta Carpathica 23 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. – 170 с. (21,25 д.а.)
 66. Acta Carpathica 24 // редактори-упорядники Jan Gasior, Swietlana J. Woloszanska, Bernadeta Alvarez, Veronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Wasyl Stachiw, Witalij Fil., Natalija Hojwanowych.  – Дрогобич, 2015. –  300 с. (37,5 д.а.)
 67. Монастирська С.С., Павлишак Я.Я., Івасівка А.С., Антоняк Г.Л., Гойванович Н.К., Стецик Р.Д. Поширення та біологічні властивості лікарських рослин Дрогобицького району. – Promoting healthy lifestyle: health audenvironment : monographic series. Volume 2; under the editorship of prof. N. V. Skotna – Drohobych : Publication Department at Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 2017. – Р. 239 – 251 (0,09 д.а.).
 68. Kavetskyy, H. Švajdlenková, Y. Kukhazh, O. Šauša, K. Čechová, I. Maťko, N. Hoivanovych, O. Dytso, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva. Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-based polymers // In book: Advanced Technologies for Detection and Defence Against CBRN Agents
  (P. Petkov, D. Tsiulyanu, W. Kulisch, C. Popov, eds.), Dordrecht: Springer, in press. (0,1 д.а.)
 69. Івасівка А.С., Волошанська С.Я., Гойванович Н.К. Навчальний посібник для самостійної роботи з курсу «Біологія з основами генетики» для студентів напряму підготовки «Фізична реабілітація» – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 89 с. (1,33 д.а.)
 70. Стахів В., Гойванович Н. Робочий зошит для проведення лабораторних занять із „Гістології з основами цитології та ембріології” [для бакалаврів спеціальності 014 „Середня освіта (Біологія)” та спеціальності 091 „Біологія”]. – Дрогобич: Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 89 с.
  (3 д.а.).                                             
 71. Pavlyshak Y., Hoivanovych N., Kavchak V. The current state of etheroids populations in the flora of the Precarpathia (Drohobych district) // Acta Carpathica 25-26.– 2016. – 41 – 45 (0,11 д.а.)
 72. Hoivanovych N., Pavlyshak Y., Kavchak V. Antioxidant properties of some medicinal plants in Skole district // Acta Carpathica 25-26. – 2016. – 64 – 71 (0,11 д.а.)
 73. Kavetskyy, H. Švajdlenková, Y. Kukhazh, O. Šauša, K. Čechová, I. Maťko, N. Hoivanovych, O. Dytso, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva. Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-based polymers // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press. (Scopus). (0,1 др. арк.)
 74. Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип.2(136). – С.52 – 57. (0,22 д.а.)
 75. Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1 // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 3(67). – 12 с. (0,48 д.а.)
 76. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2017. – Випуск 27(6). – С. 38 – 41 (0,08 д.а.)
 77. Kavetskyy, H. Švajdlenková, Y. Kukhazh, O. Šauša, K. Čechová, I. Maťko, N. Hoivanovych, O. Dytso, T. Petkova, V. Boev, V. Ilcheva. Swelling behavior of organic-inorganic ureasil-based polymers // NATO Science for Peace and Security Series – A: Chemistry and Biology, in press. (0,1 др. арк.)
 78. Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи в тканинах білих щурів за щодобового введення афлатоксину В1 // Вісник проблем біології та медицини. – 2017. – Вип.2(136). – С.52 – 57. (0,22 д.а.)
 79. Гойванович Н.К., Антоняк Г.Л. Вплив біомаси Phaffia rhodozyma й антиоксидантів на ензими системи глутатіону у тканинах білих щурів за дії афлатоксину В1 // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 3(67). – 12 с. (0,48 д.а.)
 80. Павлишак Я.Я., Гойванович Н.К. Синантропна флора Передкарпаття (Дрогобицький район) та її аналіз // Науковий вісник Львівського лісотехнічного університету. – 2017. – Випуск 27(6). – С. 38 – 41 (0,08 д.а.)
 81. Гойванович Н. Біохімічні механізми порушень метаболізму в тканинах тварин під впливом афлатоксину В1 та їх корекція введенням антиоксидантів. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, спеціальність 03.00.04 – біохімія. – Дрогобич: Швидкодрук, 2017. – 23 с. (0,9 д.а.)
 82. Гойванович Н., Орищак І. Дослідження криничних вод села Болехівці Дрогобицького району / Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 5-8 липня 2017 р.). – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 59 – 64. (0,2 д.а.)
 83. Івасівка А., Гойванович Н., Масло Н. Вивчення санітарно-гігієнічних показників криничних вод міста Дрогобич / Вода: проблеми та шляхи вирішення. Збірник статей науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Рівне, 5-8 липня 2017 р.). – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 124 – 128. (0,1 д.а.)
 84. Acta Carpathica 25-26 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Жешув, 2016. – 67 с. (1 д.а.)
 85. Acta Carpathica 27 // редактори-упорядники Jan Gasior, Svitlana Voloshanska, Vasyl Lopushniak, Bernadeta Alvarez, Weronika Janowska-Kurdziel, Dorota Grabek-Lejko, Grygoriy Konyk, Grygoriy Sediło, Vasyl Stachiv, Vitalii Fil, Mariia Fedorіak, Volodymyr Nikorych, Nataliia Hoivanovych.  – Дрогобич, 2017. –  140 с. (2 д.а.)