↑ Повернутись до Кафедра біології та хімії

Брюховецька Ірина Володимирівна

Брюховецька Ірина Володимирівна – доцент, кандидат хімічних наук

e-mail:

bruhovetska.ir@dspu.edu.ua

irynabruhovecki@gmail.com

 

 

Освіта:

1986 р. – закінчила СШ № 4 м. Борислав.

1986 – 1991 рр. – навчання у Львівському державному університеті ім. Івана Франка, спеціальність «Хімік. Викладач хімії».

1999р. – захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю.

«Фізична хімія»

Трудова діяльність:

1991 – 1993 рр. – інженер в НВТ ТОВ «Геліос Лтд».

1996 – 1997 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії № 2 ВАТ  Бориславський НДІ «Синтез».

З 1997 р. – до сьогодні – вчитель хімії середньої школи № 5 м. Борислав.

2003 – 2005 рр. – старший викладач кафедри хімії та екології ДДПУ імені І.Франка.

2005 – 2008 рр. – доцент кафедри хімії та екології.

2008 – 2013 рр. – доцент кафедри хімії.

2013 р. – присвоєно педагогічне звання «старший вчитель».

з 2013 р. – доцент кафедри біології та хімії.

2015 р. – присвоєно вчене звання «доцент».

НАЙВАЖЛИВІШІ  НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ:

 1. Брюховецька І.В. Шляхи та дидактичні завдання формування системи понять про хімічну реакцію в курсі хімії базової та старшої школи. Scientific and pedagogical internship «Introduction of the latest teaching practices and development of the educational process in the field of natural sciences: the experience of EU countries», 14 June – July 26, 2021. Arad, Romania, 2021, P. 9–13. (за кордоном, у країнах ОЕСР, 0,25 д.а., 1,0 авт.ч.)
 2. Прийма А., Брюховецька І.В., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод Самбірського району. Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові. 2021. 1(53),2(54).С. 79-80. (у наукометричній базі даних Index Copernicus,
  0,1 д.а., 0,45 авт.ч.)
 3. Zubrytska Kh., Bryukhovetska I. Formation of concept about the nature of chemical bond in the course of chemistry of basic school. Conference proceedings SMART SOCIETY 2021 (student section). 2021. Series: SS-06/01. 116–122. (зарубіжна конференція, 0,3 д.а.,
  0,5 авт.ч.)
 4. Брюховецька І. В., Прийма А. М. Дослідження гідрохімічних параметрів води окремих об’єктів Стрийського району Львівщини. Topical issues of modern science, society and education: Proceedings of 1st International Scientific and Practical Conference, Kharkiv, Ukraine, August 8–10, 2021. Kharkiv. Р. 252–258. (міжнародна конференція,
  0,35 д.а., 0,5 авт.ч.)
 5. Брюховецька І.В., Юкіш В.В. Історичний аспект становлення та розвитку хімічної термінології та хімічної номенклатури. Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., Вінниця, 30 листопада 2020 р. Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2020. С.27–30. (міжнародна конференція, 0,2 д.а., 0,5 авт.ч.)
 6. Брюховецька І.В., Мельниченко М.І. Використання комп’ютера як засобу наочності при вивченні початкових хімічних понять. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог Нової української школи : збірник матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Тернопіль, 20 травня 2021 року. С. 190–193. (міжнародна конференція, 0,2 д.а., 0,5 авт.ч.)
 7. Bryukhovetska I., Priyma A. Research of hydrochemical indicators and possibilities of migration of the surface water pollution of the Stryi district of Lviv region Human Health: Realities and Prospects. Monographic series. Volume „Health and Nanobiotechnology”,  edited by Nadiya Skotna, Svitlana Voloshanska, Taras Kavetskyy, Aziz Eftekhari, Rovshan Khalilov. Drohobych : Posvit, 2020. P. 139–149. (0,47 д.а./ 0,27 д.а. авт.ч.).
 8. Брюховецька І., Гвоздецька Г., Старчевський М. Методичні рекомендації для виконання та написання кваліфікаційних (магістерських) робіт з хімії: методичні матеріали [для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)]. Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. 64 с. (4,0 д.а. / 3 д.а.)
 9. Brashchej M., Bryukhovetska I. Research of hydrochemical parameters of surface waters of the Stryi district of Lviv region Conference proceedings SMART SOCIETY 2020 (student section). 2020. Series: SS-05/01. 58–67. (0,625 д.а. 0,5 авт.ч)
 10. Прийма А., Брюховецька І.В., Прийма Т. // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові.   С. 79-80. (Index Copernicus) (0,17 д.а., 0,45 авт. ч.)
 11. Ірина Брюховецька. Лабораторно-хімічна практика: методичні матеріали [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)]. Дрогобич: редак.-видав. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2019. 104 с. (6,5 д.а.; авт. ч.: 1,00).
 12. Брюховецька І. В., Прийма А. М. Проблема творчості в навчанні хімії // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика: збірник наукових праць. Випуск 5. Вінниця: ТОВ «Твори», 2019. С. 88–92 (0,34 д.а., 0,55 авт. ч.)
 13. Прийма А., Брюховецька І., Прийма Т. Дослідження фізико-хімічних показників поверхневих вод Самбірського району // Технічні вісті. Орган інженерного товариства у Львові (Index Copernicus). 2019. Т. 1(49), 2(50). Львів, 2019. С. 75-76 (2 ст./0,08 др. арк.; авт.ч.:0,45).
 14. Брюховецька І. Хімія навколишнього середовища: тексти лекцій [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040101. Хімія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 334 с. (20,9 д.а.)
 15. Брюховецька І. Хімія: навчальний посібник для самостійної роботи [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040104. Географія». – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2017. – 74 с. (4,63 д.а.).
 16. Брюховецька І. Методика викладання хімії: методичні рекомендації для виконання та написання курсових робіт [для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040101. Хімія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 36 с. (2,25 д.а.)
 17. Брюховецька І. Методика викладання хімії: методичні рекомендації до проведення лабораторних занять [для фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти напряму підготовки «6.040101. Хімія»]. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2018. – 48 с. (3,0 д.а.)
 18. Bryukhovetska I. Dioxins – modern priority organic environmental pollutants // Acta Carpathica 28. – 2017. – Р. 123 – 134 (0,5 д.а)