“У світі добра…” До 145-річчя від дня народження Василя Короліва-Старого

1879, 16 лютого в селі Ладин Прилуцького повіту на Полтавщині (нині – селище міського типу Ладин Прилуцького району Чернігівської області) народився Василь Королів-Старий письменник, художник, один із членів Української Центральної Ради. Походив із родини священика. Його батько довгий час був настоятелем Свято-Троїцької церкви у Диканьці. Мати виховувала трьох дітей, але коли Василю було два роки, вона і двоє його братів померли від холери.

Василя теж готували до кар’єри священика. Він закінчив Полтавську бурсу та Полтавську духовну семінарію. В останній він познайомився і зблизився з Симоном Петлюрою, з яким пізніше підтримував тісні зв’язки і залишив грунтовну книгу спогадів. Однак після десяти років навчання на богослова Василь вступає до Харківського ветеринарного інституту і навіть видає два посібники з ветеринарії. Теорія підкріплюється практикою: у 1911 році Королів відкрив у Києві першу в Україні ферму “Зааненталь” з утриман­ням заанентальської породи кіз, яку за­віз із Швейцарії.

Під впливом революційних подій 1905 року Василь Королів пробує себе в журналістиці. Стає засновником найбільшого й найактивнішого в Києві видавництва “Час” (1908–1920), яке ви­давало критико-­бібліографічний місяч­ник “Книгар” за редакцією Василя Короліва-­Старого та Миколи Зерова. Працює секретарем редакції газети “Рада”, єдиної щоденної громадсько-­політичної газе­ти українською мовою в Україні (1906–1914). Часто під різними псевдонімами виступає на сторінках газет “Трибуна” й “Відродження”.

Був одним із активних членів Товариства українських поступовців – таємної позапартійної політичної і громадської організації українців, яка постала в 1908 році , метою Товариства була координація українського національного руху і його захист від наступу російського уряду і російського націоналізму. Саме від ТУПу 7 березня 1917 року Королів був обраний до складу членів Української Центральної Ради.

1919 року Василь Королів-Старий був відряджений із дипломатичною місією УНР до Праги. Подальший розвиток подій не дозволив йому більше повернутися на батьківщину. Василь Королів залишився емігрантом, але чехословацького громадянства не прийняв: до останнього дня залишався громадянином УНР.

В еміграції Василь Королів-Старий багато пише, зокрема і для дітей. До писання українською заохочує і свою другу дружину, письменницю Наталену Королеву.

Часто бувають на Закарпатті, яке тоді входило до складу Чехословаччини, де підробляють, малюючи ікони та розписуючи церкви. Зокрема, він написав багато ікон та виконав розпис василіанської монастирської церкви в селі Імстичево.

Усі кошти йдуть на українську справу. «В тій добі все, що могли ми заробити, ми виплачували за зроблені в Чехах видання товариства «Час» та інші, щоб не осоромити перед чехами українського імені. Злидні тисли нас так, що треба було кидатись на заробіток кожної корони», – згадував Королів.

Останньою книгою Василя Короліва стали спогади “Згадка про мою смерть”. На початку грудня 1943-го письменник поїхав на кілька днів у Прагу, щоб забрати книжки та листівки з друкарні, зупинився у друзів. Повернувся 11 грудня і просто на порозі помер. Лікарі констатували серцевий напад.

Джерело :
Український інститут національної пам’яті

https://uinp.gov.ua › istorychnyy-kalendar › lyutyy

 

Бібліографічний список літератури :

Твори Василя Короліва-Старого :

 1. Від Роксоляни до Загірньої / В. Королів-Старий // Наша книга : альманах “Жіночої Долі”, з додатком калєндаря на рік 1929. – Коломия, 1928. – С. 58–62.

 

 1. Нечиста сила : казки / В. Королів-Старий. – Київ : Фірма “Довіра”, 1992. – 158 с. – (Казки, на які ми чекали: У 10 кн.; Кн. 5).

 

 1. Нечиста сила. Хуха-моховинка / В. Королів-Старий. – Київ : Андронум, 2021. – 108 с.

 

 1. Чмелик. Довкола світу. : роман для юнацтва / В. Королів-Старий. – 2-ге вид. – Монтреаль : Вид. І. Федіва, 1955. – 420 с. : з ілюстраціями. – Штамп Дрогобич. Б-ка “Просвіти”.

 

Про життя та діяльність Василя Короліва-Старого :

 

 1. Богданець-Білоскаленко Н. І. Українська дитяча література : маловідомі твори укр. письменників II половини ХІХ ст. – І половини ХХ ст. : навч. посіб. [для студ. пед. та філол. спец.] / Н. І. Богданець-Білоскаленко ; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; М-во освіти і науки України. – вид. 2-е, допов. і перероб. – Київ : Слово, 2009. – 280 с.    Згадується Василь Королів Старий.

 

 1. Верстюк В. Політик, видавець, іконописець : [про Василя Короліва] / В. Верстюк, Т. Осташко // Історичний календар ’99 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1998. – Вип. 5. – С. 54.

 

 1. Єна Я. М. Василь Королів-Старий. Казка “Хуха-Моховинка” : урок укр. літ. для учнів 9-го класу з легкою розум. відсталістю / Я. М. Єна // Дитина з особливими потребами. – 2020. – №5. – С. 26–29. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Качак Т. Василь Королів-Старий (1879-1943) / Т. Качак // Українська література для дітей та юнацтва : підручник [для студ. ВНЗ] / Т. Б. Качак. – Київ, 2018. – С. 112–114. – (Альма-матер).

 

 1. Кизименко О. В. Королів-Старий “Потерчата”. Домовик – оберіг оселі : нестандартний урок : укр. літ-ра + трудове навч., / О. Кизименко // Українська мова та література. – 2018. – Черв. (№ 11–12). – С. 61–66. – Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

 1. Книжка О. Василь Королів-Старий. “Хуха-моховинка”. Добро і зло в казці : урок у 5 класі / О. Книжка // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 20–22. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Кобзар І. В. Королів-Старий. Казка “Хуха-Моховинка” : урок-відкриття, 5-й клас / Ірина Кобзар // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2011. – № 25/27. – С. 26–28.

 

 1. Василь Королів-Старий (1879–1943) // Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, л-ра для додаткового користув, термінологічний словник / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Харків, 2005. – С. 57–59. – (Іду на урок). – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Криворученко С. Короткі відомості про Василя Королева-Старого та його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в казці “Хуха-моховинка” : урок вивчення нового матеріалу, 5 клас / С. Криворученко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 7–8. – С. 40–42.

 

 1. Кулижська Л. В. Королів-Старий. Казка “Хуха-Моховинка”. Наскрізний гуманізм казки : [урок української літератури, 5-й клас] / Людмила Кулижська // Українська мова та література. Шкільний світ. – 2011. – № 25/27. – С. 28–29.

 

 1. Мовчан Р. В. Українська література : підр. для 5 кл. загальноосв. навч. закл / Р. В. Мовчан. – Київ : Генеза, 2005. – 240 с. – Гриф М-ва освіти і науки України, лист М-ва освіти і науки України № 1/111 від 12. 01. 2005 р. Згадується Василь Королів-Старий.

 

 1. Могильницька Г. Відкрити доброзичливий до людини навколишній світ. (Конспект інтерактивного “страшного” уроку із вивчення фантастичних казок Василя Короліва-Старого) / Г. Могильницька, С. Свінтківська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 7–8. – С. 6–16.

 

 1. Никитюк Л. Чи варто боятися Хухи-Моховинки? Урок-знайомство у 5 класі / Л. Никитюк // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 9. – С.27–30.

 

 1. Павлів І. Василь Королів-Старий. Стисло про письменника. Добро і зло в казці “Хуха-Моховинка” : [урок української літератури, 5 клас] / І. Павлів // Бібліотечка “Дивослова” : метод. журнал / гол. ред. К. Рибалко. – 2013. – № 7–8. – С. 55–60.

 

 1. Павлів І. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Наскрізний гуманізм казки. Аналіз зовнішності казкових істот : [урок української літератури : Тема : “В.Королів-Старий”, 5-й клас] / І. Павлів // Бібліотечка “Дивослова” : метод. журнал / гол. ред. К. Рибалко. – 2013. – № 7–8. – С. 60–64.

 

 1. Портрет Василя Короліва-Старого // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 12. – Вкладка.

 

 1. Прибєгіна В. В. Королів-Старий. “Хуха-моховинка”. Добро і зло у казці. (урок української літератури) / В. Прибєгіна // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 6. – С. 29–31.

 

 1. Прибєгіна В. Чому у казках перемагає добро? : [конспект кроку-бесіди з елементами інсценізації у 5 класі на тему : В. Королів-Старий. “Хуха-Моховинка”. Добро і зло у казці] / В Прибєгіна // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 8. – С. 18–21.

 

 1. Ритченко Н. Г. Василь Королів-Старий “Хуха-Моховинка”. 5 клас : урок засвоєння нових знань / Н. Г. Ритченко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 22–24. – С. 22–25.

 

 1. Рудик С. “Перший комісар” Шевченкової могили : до 135-річчя від дня народження Василя Короліва-Старого / С. Рудик // Літературна Україна. – 2014. – № 4. – С. 11.

 

 1. Середа С. Ф. Одвічна боротьба добра і зла : [урок української літератури за казкою В. Короліва-Старого “Хуха-моховинка”] / С. Ф. Середа // Все для вчителя. – 2010. – Груд. – № 34–35. – С. 20.

 

 1. Ситченко А. В. Королів-Старий. “Потерчата”, “Хуха-Моховинка”. 5 клас / А. Ситченко, Н. Огренич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С.37–40.

 

 1. Скробала Т. Василь Королів-Старий “Хуха-Моховинка” : 5 клас / Т. Скробала // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 3. – С. 11–14.

 

 1. Слижук О. У світі добра. Вивчення казок Василя Короліва-Старого : 5 клас / О. Слижук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 4. – С. 45–47.

 

 1. Сокур А. Образи головних персонажів у казці В. Королева-Старого “Хуха-Моховинка”. Наскрізний гуманізм казки : комбінований урок, 5 клас / А. Сокур // Українська мова і література в школах України. – 2021. – № 3. – С. 30–31.

 

 1. Фариба І. Добро і зло у казці. Світлий, життєрадісний погляд на світ. В. Королів-Старий казка “Хуха-Моховинка” : комбінований урок / І. Фариба // Українська мова і література в школі : наук.- метод.журнал. – 2020. – №5. – С. 47–49.

 

 1. Федунь М. Постать і слово Тараса Шевченка в західноукраїнській мемуарній спадщині першої половини ХХ ст. / М. Федунь // Дивослово. – 2014. – № 3. – С. 57–61. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Чернов А. Національне безпам’ятство : Ольшанський цвинтар біля Праги / А. Чернов // Українське слово. – 2017. – 25–31 січ. (№ 4). – С. 4 : фото.

 

 1. Чух Г. Не така вже й страшна нечиста сила… : аналіз казок Василя Королева-Старого “Хуха-Моховинка” та “Потерчата” у 5 класі / Г. Чух // Дивослово. – 2005. – № 1. – С. 24–27.

 

 1. Шваєвська О. Добро і зло, природа і людина в казці Василя Королева-Старого “Хуха-Моховинка” : урок вивчення нового матеріалу, 5 клас / О. Шваєвська // Дивослово. – 2018. – № 11. – С. 15–20. – Бібліогр. в кінці ст. ( 7 назв).

Підготувала : Кивацька Розалія Дмитрівна