Поза межами слова… До 90-річчя від дня народження Юрія Тарнавського

Юрій Тарнавський (1934, Турка, Львівська область) — український поет та прозаїк, один із засновників Нью-Йоркської Групи, та співзасновник і співредактор її літературно-мистецького річника “Нові Поезії”.

Юрій Тарнавський народився 3 лютого 1934-ого року в місті Турка на Бойківщині. Його мати була учителькою, а батько учителем і директором школи. До 1939-ого року він провів дитячі роки у Польщі, біля Ряшева, а відтак в Україні — біля Сянока і в Турці. В 1944-ому році виїхав з родиною до Німеччини. Після війни проживав у таборі для переміщених осіб у Новому Ульмі, де й відвідував українську і німецьку гімназії. Закінчив середню освіту екстерном у Мюнхені, перед виїздом до США в 1952-ому році.

З родиною осів у Ньюарку. Там Юрій Тарнавський відвідував Ньюаркський Коледж Інженерії, в якому студіював електронну інженерію. Закінчив ці студії 1956-ого року зі ступенем BSEE, й відтак поступив на працю до відомої компанії комп’ютерів IBM. Перебув у ній до 1992 року.

На відпустці в роках 1964—1965, Юрій Тарнавський проживав в Іспанії. Згодом, не покидаючи праці в IBM, студіював теоретичну лінґвінстику по спеціалізації в трансформаційній граматиці при Нью-Йоркськім Університеті. В 1982-ому році він здобув ступінь доктора філософії (Ph. D.), захистивши дисертацію з питань семантики у Поширеній Стандартній Теорії Ноама Чомського під назвою “Семантика знання”

Юрій Тарнавський — один із засновників Нью-Йоркської Групи, та спів-засновник і спів-редактор її літературно-мистецького річника “Нові Поезії”. Першу збірку поезій Юрія Тарнавського, “Життя в місті”, — з її урбаністичними мотивами і зосередженням на темі смерти — критика привітала як новаторську.

У 1960-тих роках Юрій Тарнавський повністю “переходить” на англійську мову в своїй творчості, спершу в прозі, відтак у поезії. Однак, з останньої — поезії — він згодом перекладає українською мовою відповідники з англомовних ориґіналів : збірка “Ось, як я видужую” і наступні п’ять книжок. Він — член групи авангардних американських письменників Fiction Collective, і у видавництві групи публікує англійською мовою вищезгадані “Менінґіт” і “Три бльондинки і смерть”, які були високо оцінені американською літературною пресою.

Юрій Тарнавський присвятив багато енергії перекладницькій праці з української мови на англійську та з різних мов на українську. Його власні твори були перекладені на англійську, французьку, єврейську, німецьку, польську, португальську, румунську і російську мови.

Юрій Тарнавський — член Національної Спілки Письменників України.

Джерело : Вікіпедія https://uk.wikipedia.org › wiki › Юрій_Тарнавський

 

Бібліографічний список літератури :

Твори  Юрія Тарнавського:

 

 1. Акварій у морі. Про минуле і сучасне Нью-Йоркської Групи / Ю. Тарнавський // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд.: М. Ревакович, В. Габор. – Львів, 2012. – С. 95–111.

 

 1. Без Еспанії (1969) ; Параміти ; Рівнина : [проза] / Ю. Тарнавський // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд.: М. Ревакович, В. Габор. – Львів, 2012. – C. 194–203.

 

 1. Без нічого : поезії / Ю. Тарнавський ; [авт. передм. М. Москаленко; ред. В. Герасим’юк ]. – Київ : Дніпро, 1991. – 285 с.

 

 1. Вечірня пісня : поезія / Ю. Тарнавський // Дніпро. – 2016. – № 8–9. – С. 123.

 

 1. Вісім очей. Птах сидить на гілці. Романтичний ноктюрн II. Весна. Руки кохання: поезія закордонних українців / Ю. Тарнавський // Дніпро. – 2016. – № 3. – С. 150–151.

 

 1. Драматичні твори / Ю. Тарнавський. – Київ : Родовід, 1998. – 360 с.

 

 1. Життя в місті (1956) ; Ідеалізована біографія (1964) : поезія / Ю. Тарнавський // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд.: М. Ревакович, В. Габор. – Львів, 2012. – C. 186–194.

Про життя та діяльність Юрія Тарнавського :

 

 1. Бойчук Б. Декілька думок про Нью-Йоркську групу і декілька задніх думок : [поети Нью-Йоркської групи] / Б. Бойчук // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / [упоряд.: М. Ревакович, В. Габор]. – Львів, 2012. – С. 32–43.

 

 1. Габор В. Юрій Тарнавський – поет, прозаїк, драматург, есеїст, перекладач : [біографічна довідка] / В. Габор // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / [упоряд.: М. Ревакович, В. Габор]. – Львів, 2012. – С. 172–185. – Бібліогр. в кінці ст.: с. 181–185.

 

 1. Грабовський В. Бойківська парадигма у мистецтві / В. Грабовський // Бойківщина. – Дрогобич ; Трускавець : ДП Укрпол-2, 2004. – Т.2 : матер. наук. конф. – Дрогобич – Трускавець, 28–29 вересня 2002 р. – С. 244–252. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Грабовський  В. Наймодерніший український письменник : [Юрій Тарнавський] / В. Грабовський // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / [редкол. : Н. Гринаш, М. Зимомря, М. Ільницький та ін. ; гол. ред. Я. Радевич- Винницький]. – ЗСА : Канада : Україна, 2004. – № Ч. 1/66 (77). – С. 7–10.

 

 1. Дивоовид. Антологія української поезії ХХ століття : хрестоматія / [передм., довідки про авт. І. Лучука]. – Тернопіль : Богдан, 2007. – 784 с.

 

 1. Зимомря  М. Уродженці Франкового краю – у світах / М. Зимомря // Франковий край. – 2017. – 21 лип. (№ 29). – С. 7.

 

 1. Котик І.  “Телефонуй мені, говори зі мною” і ” Short Tails “: голоси еміграційної прози :  Мельник  Я. Телефонуй мені, говори зі мною; Тарнавський Ю. Short Tails / І. Котик // Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / І. В. Котик. – Львів, 2019. – С. 163–171. – (Літ. критика та есеїстика ; вип. 6).

 

 1. Котик І. Екзистенційний вимір людини в “Анкетах” Юрія Тарнавського / І. Котик // Слово і час. – 2005. – № 11. – С. 21–27.

 

 1. Котик І. Концептуалізація душі у творчості Юрія Тарнавського / І. Котик // Слово і час. – 2007. – № 11. – С. 19–27.

 

 1. Котик  І. Модернізм  forever! : Тарнавський  Ю. Квіти хворому / І. Котик // Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / І. В. Котик. – Львів, 2019. – С. 145–149. – (Літ. критика та есеїстика ; вип. 6).

 

 1. Котик  І. Право на забуття, або Письменник, якого нема : портрет поета Юрія Тарнавського з оглядкою на шкільну програму / І. Котик // Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / І. В. Котик. – Львів, 2019. – С. 129–144. – (Літ. критика та есеїстика ; вип. 6).

 

 1. Котик І. Про поетику найантипоетичної книжки поезій (Юрій Тарнавський “Анкети”) / І. Котик // Semper tiro : зб. праць молодих учених на пошану професора І. О. Денисюка / [редкол. : Л. П. Бондар, М. І. Гнатюк, М. М. Ільницький та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, каф. укр. л-ри ім. М. Возняка, каф. укр. мови, ін-т франкозн-ва. – Львів, 2002. – С. 164–169.

 

 1. Котик  І. Про що “Поезії про ніщо”? / І. Котик // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 4. – С. 50–58.

 

 1. Котик  І. В.  Про перетворення тіла на слово : рецензії та статті / І. В. Котик ; НАН України, ДУ “Ін-т Івана Франка”. – Львів, 2019. – 400 с. – (Літ. критика та есеїстика ; вип. 6).

 

 1. Котик Ю. Право на забуття, або письменник, якого нема : про письменника Нью-Йоркської групи  Юрія Тарнавського / Ю. Котик // Дивослово. – 2016. – № 6. – С. 52–59. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Котик-Чубінська М.  Уява в об’єктиві : про фотографію у творчості Юрія Тарнавського / М. Котик-Чубінська // Слово і час. – 2007. – № 2. – С. 60–66.

 

 1. Котик-Чубінська М.  Кохання в “Ідеалізованій біографії” Юрія Тарнавського : поміж вірою і відчаєм / М. Котик-Чубінська // Слово і час. – 2010. – № 5. – С. 46–55.

 

 1. Котик-Чубінська М.  Світ у мистецькій перспективі: образотворче мистецтво у поезії Юрія Тарнавського : до 75-річчя від дня народження поета / М. Котик-Чубінська // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 4. – С. 79-90.

 

 1. Кривда Н. Ю.  Шлях духовної ідентифікації у новітньому мистецькому дискурсі в діаспорі / Н. Ю. Кривда // Історія української естетичної думки : монографія / авт. кол.: В. А. Личковах, Т. В. Андрійчук, Н. Є. Доній та ін. ; редкол.: В. А. Личковах (гол. ред.), Н. Ю. Кривда, О. С. Колесник та ін. – Київ, 2013. – С. 291–297.

 

 1. Кузьменко В.  Українська поезія 50 – 80-х років ХХ ст. Естетичне новаторство в поезії / В. Кузьменко // Історія української літератури: ХХ – поч. XXI ст. : у 3 т. : навч. посіб. / В. І. Кузьменко, О. О. Гарачковська, М. В. Кузьменко, Л. О. Бондар ; за ред. В. І. Кузьменка. – Київ, 2014. – Т. 2. – С. 22–132. – (Альма-матер).

 

 1. Лущій С. Модерністські тенденції романістики української діаспори 1960– 1980-х рр.: проза Нью-Йоркської групи / С. Лущій // Бібліотечка “Дивослова” / гол. ред. К. Рибалко. – 2017. – № 2. – С. 18–29. – Бібліогр.: с. 59–64.

 

 1. Мариненко Ю. Людина із “Зеленавим настроєм дзеркал” : повість Юрія Тарнавського “Шляхи” / Ю. Мариненко // Дивослово. – 2004. – № 2. – С. 10–13.

 

 1. Павличко С.  Перекладацтво / С. Павличко // Дискурс модернізму в українській літературі / С. Д. Павличко. – Київ : Либідь, 1999. – С. 419–422.

 

 1. Поети “Нью-Йоркської групи” : антологія / упорядник текстів О. Г. Астаф’єв, А. О. Дністровий. – Х. : Веста-Ранок, 2003. – 288 с.

 

 

 1. Поза традиції : антологія української модерної поезії в діяспорі / [ редкол.: Б. Бойчук, І. Макарик, Д. Струя, І. Фізер ]. – Київ – Торонто : Вид-во Канад. ін- ту укр. студій, 1993. – 474 с.

 

 1. Ревакович М.  Крізь іншу призму: про феномен і поезію Нью-Йоркської групи : [про сімку поетів Нью-Йоркської групи: Б. Бойчука, Ю. Тарнавського, Б. Рубчака, Е. Андієвської, Ж. Васильківської, П. Килини, В. Вовк та молодших її членів: Ю. Коломийця, О. Коверка, М. Царинника, Р. Бабовала і М. Ревакович] / М. Ревакович // Нью-Йоркська група : антологія поезії, прози та есеїстики / упоряд.:  М. Ревакович,  В. Габор. – Львів : Піраміда,   – С. 126–141.

 

 1. Стех Марко Роберт  У пошуках середовища “вибраних” : [про Нью-Йоркську Групу] / М. Р. Стех // Кур’єр Кривбасу. – 2016. – № 323–324–325. – С. 126–129.

 

 1. Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя. Ч. 10 (330)). – Мюнхен : Сучасність, 1988. – 128 с.

 

 1. Сюта Г. Словопошуки поетів Нью-Йоркської групи : [слово в художньому творі] / Г. Сюта // Культура слова / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: С. Я. Єрмоленко, К.  Г.  Городенська, П. Ю Гриценко та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 66–73.

 

 1. Чубінська  М. Неідеалізована бібліографія – болюча форма “поезій про ніщо” Юрія Тарнавського / М. Чубінська // Semper tiro : зб. пр. молодих учених на пошану професора І. О. Денисюка / [редкол. : Л. П. Бондар, М. І. Гнатюк, М. М. Ільницький та ін.] ; ЛНУ ім. І. Франка, каф. укр. л-ри ім. М. Возняка, каф. укр. мови, Ін-т франкозн-ва. – Львів, 2002. – С. 170–177.

 

 1. Шевельв Ю. Троє прощань. І про те, що таке історія літератури / Ю. Шевельв // Вибрані праці : у 2-х книгах / Ю. Шевельов ; упоряд. і передм. Іван Дзюба. – Київ, 2008. – Кн. 2 : Літературознавство. – С. 744–761.

 

 1. Шевчук  В.  У пошуках землі обітованої. Про Юрія Тарнавського, поета з Нью-Йоркської Групи / В. Шевчук // Українське слово : у 3-х кн. / [упоряд. В. Яременко (Україна), Є. Федоренко (США) ; наук. ред. М. Наєнко]. – Київ : Рось, 1994. – Кн. 3. – С. 245–254.

 

 1. Юрій Тарнавський – український поет з Ньою-Йоркської групи // Україна. Наука і культура / АН Української РСР; [ред. кол.: О. Білаш, П. Загребельний, О. Сергієнко(гол. ред.)]. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 205–212 : фото.

 

Підготувала: Василиків Ольга Михайлівна