“Пілігрим Кольору та Сонця”. До 155-річчя від дня народження Івана Труша

Народився Іван Труш 17.01.1869 р. у с. Висоцькому Бродівського повіту. Визначний маляр імпресіоніст, майстер пейзажу і портретист, мистецький критик і організатор мистецького життя в Галичині. У 1891–1897 вчився у Краківській Школі Мистецтв.

З 1898 у Львові, де включився в українське  мистецьке життя, зблизився з І. Франком і зв’язався з Науковим Товариством ім. Т. Шевченка, для якого виконував різні мистецькі роботи. З ініціятиви НТШ виїжджав на Наддніпрянщину, де встановив контакт з мистцями та культурними діячами.

Труш відбув мистецькі подорожі до Криму (1901–1904), Італії (1902, 1908), Єгипту і Палестини (1912), Труш ініціював і організував перші мистецькі професійні товариства в Галичині. Труш один з визначніших українських митців-імпресіоністів, вельми своєрідний кольорист. Своєю творчістю він розпочав відродження галицького малярства. Труш насамперед інтимний маляр-лірик.

В численній мистецькій спадщині Труша понад 6 000, до пейзажних шедеврів належать : “Захід сонця в лісі”,  “Самітна сосна”, “В обіймах снігу”, “Місячна ніч над морем”. Труш малював також пейзажі з архітектурними мотивами (Михайлівський собор, Андріївська церква, Могила Т. Шевченка).

 Перша виставка Труша відбулася у Львові 1899,  і відтоді він часто виступав з індивідуальними виставками та брав участь у збірних виставках українських митців у Львові, Києві, Полтаві, Харкові, а також у Лондоні, Відні.

Велика ретроспективна виставка його творів відбулася посмертно у Львові 1941 р.

  Джерело : Енциклопедія українознавства : словникова частина. Т. 9. Ти –Хм /  [гол. ред.:  В. Кубійович ; редкол.:  А. Кубійович,  І. Кошелівець, В. Маркусь та ін]. – Paris : New York : Молоде Життя, 1980. – С. 3274.

Бібліографічний список літератури :

Твори  Івана Труша:

 1. Галерея портретів Івана Франка / І. Труш // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – Обкл.: с. 2.

 

 1. Джьованні Сегантіні : [італ. художник] / І. Труш // Літературно-науковий вістник. – 1899. – Р. II. Т. 8 кн. 11 (за листоп.). – С. 124 (2-й розд.).

 

 1. З области мистецтва / І. Труш // Дзвін. – 2003. – № 3. – С. 113.

 

 1. Іван Франко і наша суспільність. Кілька слів з ювілейного дару / І. Труш // Про мистецтво і літературу : збірник статей / І. І. Труш ; [вступ. ст., упоряд. Г. Островського]. – Київ, 1958. – С. 69–72.

 

 1. Одна з Франкових рис / І. Труш // Іван Франко у спогадах сучасників / упорядкув.: О. І. Дей, Н. П. Корнієнко. – Львів, 1956. – С. 469–472.

 

 1. Одна з Франкових рис / І. Труш // Про мистецтво і літературу : збірник статей / І. І. Труш ; [вступ. ст., упоряд. Г. Островського]. – Київ, 1958. – С. 116–120.

 

 1. Одна з Франкових чеснот : [риса скромності у Франка] / І. Труш // Спогади про Івана Франка / [ упоряд., вступ. ст. і прим. М. Гнатюка ]. – Львів, 1997. – С. 328–329.

 

 1. Портрет Франка / І. Труш // Українська культура. – 2016. – № 5. – С. 59.

 

 1. Про мистецтво і літературу : [збірник статей] / І. І. Труш ; [вступ. ст., упоряд. Г. Островського]. – Київ : Держ. вид. обр. мистецтва і муз. літ., 1958. – 132 с.

Про життя та діяльність Івана Труша :

 1. Біла  О. Знаковий осередок культурно-мистецького Львова : [художньо-меморіальному музеєві Івана Труша – 25!]  / О. Біла // Дзвін. – 2014. – № 11–12. – С. 121–125. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Горак  Р. Трагедія портрета : [про прижиттєвий портрет Івана Франка роботи українського художника Івана Труша] / Р. Горак // Дзвін  –   – № 11–12. – С. 132–137.

 

 1. Дей І. Мелодії гагілок з голосу Івана Труша : [український художник] / І. Дей // Народна творчість та етнографія / [редкол. : М. Т. Рильський, М. М. Гордійчук, К. Т. Гуслистий та ін.] – 1976. – № 5. – С. 37–40.

 

 1. Дей О. І. Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко та його оточення / О. І. Дей ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії  ім. М. Т. Рильського ; [ відпов. ред. С. Д. Зубков ]. – Київ : Наукова думка, 1981. – 336 с.

 

 1. Євшан М. Листи з Галичини / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; [упоряд., передм. та примітки Н. Шумило]. – Київ, 1998. – С. 453–472.

 

 1. Історія української культури. 14 зшиток, листопад 1937 / під заг. ред. І. Крип’якевича ; [ред.: Н. Кравченко, Н. Охмакевич]. – Київ : Обереги, 1993. – 48 с. : іл. – (Історична бібліотека).

 

 1. Карпінчук Г. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку ХХ століття / Г. Карпінчук  // Слово і час. – 2017. – № 5. – С. 54–58. – Бібліогр. в кінці ст.: с. 55–56.

 

 1. Коваль Я. Професійний гарт довжиною у 135 років – до ювілею коледжу ім. І. Труша / Я. Коваль // Дзвін. – 2011. – № 5–6. – С. 166–169.

 

 1. Кю  Чи справді забутий Іван Труш? /  Кю  // За синім океаном / [ред. колегія]. – 1960. – Р. ІI (№ Ч. 2). – С. 15–

 

 1. Мигаль Т. Трембітні тони. До 100-річчя від дня народження Івана Труша / Т. Мигаль // Жовтень. – 1969. – № 2. – С. 106–

 

 1. Мисюга Б. Барвна симфонія на високих регістрах. Про таємниці мистецької творчості Івана Труша / Б. Мисюга // Карби. – 2002. – № 1. – С. 17–20. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Музиченко С.  Барви Верховини : [до 100-річчя від дня народження І. Труша] / С. Музиченко // Народна творчість та етнографія / [ред .кол.: М. Т. Рильський, М. М. Гордійчук, К. Т. Гуслистий та ін.] – 1969. – № 1. – С. 46–49.

 

 1. Нановський Я.  Іван Труш / Я. Й. Нановський. – Київ : Мистецтво, 1967. – 88 с.

 

 1. Одрехівський  Р. Іван Франко в образотворчому мистецтві / Р. В. Одрехівський // Альманах Франкіана : матеріали Науково-практичної конференції “Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи”, присвячена 165-тій річниці від дня Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнародний фонд імені Івана Франка, Центр вивчення творчої спадщини І. Франка ; за заг. ред.: М. Мозер. – Київ, 2021. – С. 54–58. – Бібліогр. в кінці ст. (2 назви).

 

 1. Панч П.  Філософ з допитливими очима : [про укр. художника І. Труша] / П. Панч // Жовтень. – 1967. – № 4. – С. 143–145.

 

 1. Рада І. Мистецтвознавчі студії майстра : [до стосунків І. Я. Франка з І. І. Трушем] / І. Рада // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 124–127. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Саноцька Х. Арабські мотиви художника Івана Труша / Х. Саноцька, А. Труш // Всесвіт. – 1979. – № 11. – С. 150–154.

 

 1. Світ мистецтва: Іван Труш (1869–1941) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 2.

 

 1. Сидор  О.  Іван Труш про мистецтво і про сучасників / О. Сидор // Дзвін. – 2003. – № 3. – С. 110–112.

 

 1. Степовик Д. Іван Франко та Іван Труш / Д. Степовик // Іван Франко і світова культура  /  упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 2, 3. – С. 387–390.

 

 1. Степовик Д. Чутливе слово художника : [нове з епістоляр. спадщини І. Труша] / Д. Степовик // Жовтень. – 1982. – № 10 (456). – С. 101–104.

 

 1. Строчай О. Художник про художника : [Григорій Смольський про Івана Труша] : Григорій Степанович Смольський ( 1893 — 1985) — український художник, громадський діяч, краєзнавець / О. Строчай // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 1. – С. 88–

 

 1. Трач І.  Італійський період у творчості у Івана Труша / І. Трач, М. Маркович // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 139. – С. 201–

 

 1. Труш А. Слово про батька : [про укр. худож. І. Труша] / А. Труш // Жовтень. – 1971. – № 1. – С. 104-110.

 

 1. Художник – поет сонця : [Іван Труш] // Календар класного керівника на 1995–1996 навчальний рік /  [упоряд. Ю. Кишакевич, О. Яцків, Н. Гамаль, О. Заяць.] – Дрогобич, 1995. – С. 134–136. – Без підп. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Ямаш Ю. Франкіана художника Івана Труша / Ю. Ямаш // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2006. – Вип. 6. – С. 89–

 

Підготувала: Василиків О. М.