“…Бо в моєму серці є його струни…” 120 років від дня смерті Михайла Косача

Бо в моєму серці є його струни…”

(З листа Лесі Українки до матері від 19 листопада 1903 року)

 

 Косач Михайло Петрович (1869-1903), ( літературний псевдонім М. Обачний, Михайло Козак), український фізик, математик,  метеоролог, письменник, перекладач, громадський діяч, старший брат Лесі Українки

Народився Михайло 13.07.1869, м. Новоград-Волинський Волинської губернії, нині Житомирської область. Син Петра Косача та Олени Пчілки. Закінчив 5-8 кл. класичної гімназії у м. Холм Люблінської губернії (Польща), навчався у Києві (1888). Кандидат фізики (1895). 1899 – викладач математики та фізики у жіночі гімназії. Від 1901 – доц. каф. фізики у ветеринарному інституті в Харкові.

Опублікував низку праць із метеорології  “Різдво під Хрестом Полудневим” й інші, друковані в “Зорі”,  та новел, вміщених у часописі “Житє і слово”:  “На огнище прогресу” (1891), “Хмара” (1894), “Нікуди”, “Гість”, перекладав багато творів з іноземних мов.

У творчості Косача простежується характерна для української прози того часу еволюція від етнографічної манери до психологізму. Іван Франко відзначив Косача як здібного новеліста.

Помер 3.10.1903 у Харкові, похований у Києві.

Джерело: Попович М.В. Косач Михайло / М. В. Попович, Д. Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України. Т. 14. Кол–Кос / [гол. ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін.]. – Київ, 2005. – С. 643.

Бібліографічний список літератури :

 1. Бондарнеко Г. В. Леся Українка і родина Косачів … / Г. В. Бондаренко, А. М. Силюк // Історія України. – 2002. – № 46 (груд.). – С. 10–12.

Згадується М. Косач.

 1. Борисюк Т. Трагедія великого роду Л. Українки (Косачів) / Т. Борисюк // Літературна Україна. – 1991. – 1 серп. – С. 7.

   Згадується М. Косач.

 

 1. Глинський І. Родина Косачів над Дністром / І. Глинський // Вітчизна. – 1978. – № 7. – С. 215–216.

Згадується М. Косач.

 1. Гоць П. В краю озер голубооких: [до уродин Лесі Українки] / П. Гоць // Франкова криниця. – 1992. – 28 лют. – С. 8.

   Згадується М. Косач.

 1. Денесюк І. Дворянське гніздо Косачів / І. Денесюк // Укр. мова та літ. – 2000. – Ч. 8. – С. 5–6.

Згадується М. Косач.

 1. Диба А. Доля рідних Лесі Українки / А. Диба // Освіта України. – 1998. – 28 жовт. – С. 11.

 Згадується М. Косач.

 1. Диба А., Мазур Л. З історії Сполучених Штатів… у Києві : [про родину Косач – родину Лесі Українки] / А. Диба // Укр. мова та літ. – 2001. Ч. 6. – С. 6–8.

Згадується М. Косач. 

 1. Костенко Т. Шість пташенят із гнізда Косачів : [із біографії родини Лесі Українки] / Т. Костенко // Високий замок. – 2003. – 26 лют. – С. 5.

 Згадується М. Косач.

 1. Мірошниченко Л. Михайло Обачний (Косач) правда документів і домисли / Л. Мірошниченко // Спадщина / [редкол. : С. Білокінь, В. Бородін, М. Жулинський (голова) та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака] ; Нац. акад. наук України ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2009. – Т. 4. – С. 102–118.
 1. Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / А. Погрібний ; вступ. сл. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка ; [упоряд. Г. Погрібна]. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с.

Згадується М. Косач.

 1. Погрібний М. І. Літературні явища і з’яви : статті, портрети, силуети, наближення / М. І. Погрібний. – Київ, 2009. – 688 с.

Згадується М. Косач.

 1. Стасюк Г.  Династія письменників як літературознавча проблема : феномен роду Драгоманових-Косачів / Г. Стасюк // Дивослово. – 2012. – № 9. – С. 51–56.

Згадується М. Косач.

 1. Столарова А. Портрет фізика з родини Косачів очима пророка  : [про Михайла Косача] / А. Столарова // Слово Просвіти. – 2019. – 15–21 серп. (№ 33). – С. 10.

 

 1. Туркевич В. З родини Косачів : [про Михайла Косача, рідного брата Лесі Українки] / В. Туркевич // Історичний календар ’99 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1998. – Вип. 5. – С. 213.

 

 1. Хорунжий Ю.  І лірик, і фізик : [про Михайла Косача (Обачного), брата Лесі Українки] / Ю. Хорунжий // Укрядовий кур’єр. – 1994. – 21 лип. – С. 10.

 

 1. Хорунжий Ю. Серце, яке жаждало дії : [про наукову і літературну діяльність Михайла Косача] / Ю. Хорунжий, С. Ісаков // Вітчизна. – 1984. – № 8. – С. 176–185.

 

 1. Хорунжий Ю. Михайло Косач – філолог, етнолог, фізик, метеоролог / Ю. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю. М. Хорунжий. – Київ, 2005. – С. 133–165.

 

 1. Шендеровський В.  Нехай не гасне світ науки : [47 нарисів про укр. вчених природничих та гуманіт. наук]. Кн. 2 / В. Шендеровський ; за ред. Е. Бабчук. – [3-тє вид.]. – Київ : ВД Простір, 2009. – 328 с.

   Згадується М. Косач.

 

Виконала: Василиків Ольга Михайлівна