85 років від дня народження Скорика Мирослава Михайловича

Українського композитора, музикознавця, Героя України, народного артиста України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка (1938–2020).

   Мирослав Скорик народився 13 липня 1938 р. у Львові. Його родина була тісно пов’язана з українськими мистецькими, науковими, суспільно-політичними колами Галичини, зокрема мати композитора – Марія Скорик (Охримович) була родичкою таких видатних митців, як співачка Соломія Крушельницька, фольклорист Володимир Охримович та художниця Ярослава Музика. У 1947 р. всю родину було репресовано більшовицьким режимом за несправедливим наклепом і вивезено до Анжеро-Судженська Кемеровської області. В Сибіру майбутній композитор навчається гри на фортепіано в учениці Рахманінова, Валентини Канторової, і тоді вже виявляє нахил до композиції.

До Львова Мирослав Скорик повертається у 1955 році, вступає до консерваторії та навчається композиції в класі С. Людкевича та А. Солтиса. Його дипломною роботою стала кантата “Весна” на слова Івана Франка. Вступає до аспірантури Московської державної консерваторії ім. П. Чайковського в клас професора Дмитра Кабалевського. З 1963 року М. Скорик починає працювати викладачем Львівської консерваторії на кафедрі теорії музики і композиції. Цього ж року вступає до Спілки композиторів України (був на той час наймолодшим членом цієї творчої організації). Особливу грань його творчості того періоду складають естрадні пісні, в яких він радикально оновлює традицію “радянської ліричної пісні” та вводить ритми рок-н-ролу і блюзу – “Не топчіть конвалій”, “Зоряна ніч” та ін. У 1964 р. Скорик пише музику до одного з кращих фільмів режисера С. Параджанова, який за даними ЮНЕСКО, згодом увійшов у десятку кращих фільмів всіх часів і народів, – “Тіні забутих предків” за повістю Михайла Коцюбинського. У середині шістдесятих років композитор звертається до жанру балету, створивши одноактний твір за віршем І. Франка “Каменярі”. Але найбільшу популярність у його доробку здобув “Карпатський концерт” для оркестру (1973), який з успіхом виконувався в багатьох країнах Європи і Америки.

У 1968 р. М. Скорик переїжджає до Києва, обіймає там посаду викладача класу композиції в Київській державній консерваторії ім. П. Чайковського.

Завдяки старанням композитора протягом сімдесятих – початку дев’яностих років побачили світло сцени українські опери “На русалчин Великдень” Миколи Леонтовича, “Купало” Анатоля Вахнянина, “Роксоляна” Дениса Січинського, а також “Юнацька симфонія” Миколи Лисенка, “Отче наш” Максима Березовського для камерного оркестру. Разом з тим продовжує писати музику для театру і кіно. З музики до фільму “Високий перевал” режисера В. Денисенка походить його знаменита “Мелодія”, що стала своєрідною візитною карткою нової української музики.

Класичні та романтичні традиції й ідеали отримують в інструментальних концертах М. Скорика – Першому та Другому фортепіанному концерті, Віолончельному концерті нове індивідуальне і розмаїте втілення. Нова грань творчості розкривається в такому старовинному, вперше відродженому автором у національному контексті жанрі, як партити. За один з цих творів – Концерт для віолончелі та симфонічного оркестру (1983) – композитор отримав почесну нагороду нашої держави – Державну премію України ім. Т. Шевченка (1987).

У 1984 р. М. Скорик стає професором кафедри композиції Львівської консерваторії, рівночасно ще декілька років провадить клас композиції і в Київській консерваторії. У 1987 р. остаточно повертається до рідного Львова, очолює кафедру композиції у консерваторії та Львівську організацію Спілки композиторів України. Цей період дуже плідний у творчому зростанні митця. Вдруге він звертається до жанру балету, пише балет на тему “з родинної історії” “Соломія Крушельницька“, що під назвою “Повернення Баттерфляй” був поставлений на сцені Львівського театру опери та балету ім. С. Крушельницької у 2006 р., цикл прелюдій і фуг для фортепіано, і “Диптих” для камерного оркестру, до улюбленого від юності жанру інструментального концерту написав ще два фортепіанних і чотири скрипкових концерти.

З того часу композитор багато гастролює за рубежем, концертує в Італії, Німеччині, США, Канаді, Австрії, Росії та Польщі, пише твори на замовлення американських меценатів – як наприклад, “Листок з альбому”, Шосту партиту чи “Диптих” для камерного оркестру. Разом з тим М. Скорик продовжує інтенсивно працювати як педагог композиції, завідувач кафедри композиції Львівської музичної академії ім. М. Лисенка, керівник камерного оркестру академії, для якого спеціально були написані деякі його твори. Паралельно провадить клас композиції і в Національній музичній академії України ім. П. Чайковського в Києві. Педагогічна діяльність Мирослава Скорика – ще один вагомий внесок в українську музичну культуру, адже у нього навчались композиції такі відомі митці, як Євген Станкович, Іван Карабиць, Освальдас Балакаускас, Анна Гаврилець, Віктор Теличко, Іван НебеснийЛеся Горова та багато інших. У 1999 р. він очолив Інститут музичної україністики та кафедру української музики Національної музичної академії України ім. П. Чайковського. В цьому ж році був обраний членом-кореспондентом Академії мистецтв України. З 2006 р. – голова Спілки композиторів України.

У творах останніх років виразно помітна нова тенденція – до зрілої виваженості, прагнення досягнути гармонії у всіх складових художньої цілості. Зовсім несподівані грані мистецького світогляду розкриваються в єдиній на сьогодні опері композитора “Мойсей” за поемою Івана Франка, кантаті на вірші Т. Шевченка “Гамалія”, духовному концерті-реквіємі.

Л. Кияновська, доктор мистецтвознавства, професор

Джерело:  pisni.org.ua

Бібліографічний список літератури :

Твори Мирослава Скорика :

 1. Структура і виражальна природа акордики в музиці ХХ століття / М. М. Скорик. – Київ : Муз. Україна, 1983. – 246 с.
 2. Твори для фортепіано : навч.-метод. посіб. / М. Скорик ; ред.-упоряд. О. Рапіта ; відп. за вип. В. Сивохіп. – Львів : Сполом, 2008. – 220 с.

 

Про життя та діяльність Мирослава Скорика :

Книги :

 1. Стецівка І. І. Проблеми виконавської інтерпретації фортепіанних композицій Мирослава Скорика : магістерська робота / Ірина Ігорівна Стецівка ; наук. керівник У. Б. Молчко. – Дрогобич : б. в., 2018. – 92 с.
 2. Сучасна музика. Вип. 1 : [зб. статей] / [редкол.: М. М. Гордійчук, М. М. Скорик] : [зб. статей] / [редкол.: М. М. Гордійчук, М. М. Скорик]. – Київ : Муз. Україна, 1973. – 336 с.
 3. Щириця Ю. П. Мирослав Скорик / Юрій Павлович Щириця. – Київ : Муз. Укр., 1979. – 56 с. – (Творчі портрети укр. композиторів).
 4. Ярко М. І. Фортепіанні “Варіації” М. Скорика в контексті модерністського канону звукомислення та модерного характеру національного стилеутворення : з нотним додатком / Марія Іванівна Ярко ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – 52 с.

 

Статті :

 1. Бермес І. Ранні хорові твори М. Скорика як відображення естетики “шістдесятництво” / Ірина Бермес // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: М. П. Пантюк, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2021. – Вип. 42. Т. 1. – С. 136–141. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).
 2. Бондаренко А. Мирослав Скорик як творець епохи / Андрій Бондаренко // Слово Просвіти. – 2020. – 1–10 черв. (№ 14–15). – С. 9.
 3. Відійшов у засвіти Мирослав Скорик // Франковий край. – 2020. – 12 черв. (№ 18). – С. 8.
 4. Волох О. М. Скорик – Мойсей української музики / О. Волох // Молодь і ринок. – 2011. – № 8 (79). – С. 133–136.
 5. Грабовський В. Бойківська парадигма у мистецтві / В. Грабовський // Бойківщина. – Дрогобич ; Трускавець, 2004. – Т. 2 : Матер. наук. конф.”Бойківщина: віра, культура, цивілізація”, присвяч. 75-річчю т-ва “Бойківщина” (Дрогобич–Трускавець, 28–29 вересня 2002 р.). – С. 244–252. – Бібліогр. в кінці ст.
 6. Івахова К. Педагог з великої літери. До витоків музично-педагогічного феномена Мирослава Скорика / К. Івахова // Українська культура. – 2006. – № 9. – С. 12–13.
 7. Кириленко Я. “Духовний концерт” М. Скорика6 жанрово-стильове репрезентування неорелігійної моделі українського хорового концерту / Яна Кириленко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: М. П. Пантюк, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 34. Т. 2. – С. 52–59. – Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).
 8. Кияновська Л. До вершин досконалості. Мирославу Скорику – 70 / Л. Кияновська // Музика. – 2008. – № 4. – С. 8–9.
 9. Кияновська Л. Кантата Мирослава Скорика “Весна” / Л. Кияновська // ЛюнArt. – 2006. – № 5. – С. 46–51.
 10. Кияновська Л. “Мойсей” на порозі нового століття : [про оперу Мирослава Скорика “Мойсей”] / Л. Кияновська // Музика. – 2001. – № 6. – С. 11–12.
 11. Кияновська Л. Психологічний портрет маестро : [Мирослава Скорика] / Л. Кияновська // Культура і життя. – 2007. – 4 лип. – С. 1.
 12. Кияновська Л. Франко І. , Людкевич С., Скорик М. : три погляди на біблійного Мойсея / Л. Кияновська // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2006. – Вип. 6. – С. 70–79.
 13. Кияновська Л. Штрихи до портрета : [про композитора Мирослава Скорика] / Л. Кияновська // Музика. – 2004. – № 1–2. – С. 12–13.
 14. Клеймова О. Мирослав Скорик : “Якщо композитор є професіоналом, він повинен творити в усіх жанрах”: [інтерв’ю] / М. Скорик ; розмову вела О. Клеймова // Віче. – 2013. – № 13. – С. 68–69.
 15. Козуля О. Воскресіння : Лариса Скорик / Олесь Козуля // Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ, 1993. – С. 217–225.
 16. Колісник Ю. Зверхністю Параджанов справив неприємне враження. Мирослав Скорик відмовився грати на фортеп’яно Соломії Крушельницької / Ю. Колісник // Країна. – 2018. – № 40. – С. 41–43.

Автор музики до фільму “Тіні забутих предків” розповідає про своє життя, згадує про зустрічі з Параджановим та іншими.

 1. Копиця М. Імператив краси. (М. Скорик – композитор) / М. Копиця // Музика. – 1999. – № 1–2. – С. 4–6.
 2. Композитор найвищої проби : (про львів. композитора Мирослава Скорика) // Календар класного керівника на 2007–2008 навч. рік : посіб. для вчит. / упор. Ю. Кишакевич. – Дрогобич : Коло, 2007. – С. 164–166. – Без підп. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Куб’як К. Засновники “Бойківщини”: Володимир Гуркевич, Володимир Кобільник, Данило Стахура, Антін Княжинський, Іван Филипчак, Михайло Скорик, Володимир Кордуба / Кость Куб’як // Літопис Бойківщини : журн., присвяч. дослідам іст., культ. і побуту бойківського племени / [редкол.: Р. Дяків, М. Зимомря, І. Іванцюра та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА–Канада–Україна, 2002. – Ч. 2/63 (74). – С. 6–11.
 4. Лісецький С. Його творчість стала класикою. (До 70-річчя від дня народження Мирослава Скорика) / С. Лісецький // Культура і життя. –2008. – 16 лип. – С. 2
 1. Лісецький С. Мирослав Скорик. Півстоліття творення / С. Лісецький // Урядовий кур’єр. – 2008. – 17 лип. – С. 8–9.
 1. Макуцька Н. Майстерність та натхнення Мирослава Скорика / Н. Макуцька // Галицька зоря. – 2008. – 15 груд. – С. 2.
 2. Мартинів І. Теоретики – в пошанування Мирославові Скорику : [з нагоди 80-ліття класика укр. сучасної музики Мирослава Скорика] / Ірина Мартинів // Франковий край. – 2019. – 4 січ. (№ 1). – С. 6.
 3. Массовер Г. В. Душа карпатської музики : [про укр. композитора Мирослава Скорика] / Г. В. Массовер // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2018. – № 3. – С. 34–45. – Бібліогр.: с. 40–45.
 4. Молчанова Т. Звучання вічності : [про українського композитора Мирослава Скорика] / Т. Молчанова // Дзвін. – 2000. – № 7. – С. 110–111.
 5. Молчко У. Фортепіанна ансамблева музика Мирослава Скорика в репертуарі львівських дуетів піаністів / У. Молчко, І. Стецівка // Молодь і ринок. – 2018. – № 11. – С. 129–132.
 6. Муха А. Скорик Мирослав Михайлович (13 лип. 1938) : [львів. композитор, педагог, музикознавець] / Антон Муха // Композитори України та української діаспори : довідник / А. І. Муха. – Київ, 2004. – С. 271–272. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Назар Л. Наші великі сучасники: Мирослав Скорик : урок музики у 8-му класі / Л. Назар // Мистецтво та освіта. – 2005. – № 2. – С. 39–42.
 8. Пендерецький і Скорик – титани століття : інтерв’ю з Кшиштофом Пендерецьким та Мирославом Скориком / розмову вела Леся Олійник // Українська музична газета. – 2020. – Лип. – Верес. – № 3. – С. 5.
 9. Пішов із життя український класик Мирослав Скорик : некролог // Українська музична газета. – 2020. – Квіт. – Черв. (№ 2). – С. 1.
 10. Попович О. Репрезентація творчості Мирослава Скорика на польських сценах / О. Попович // Молодь і ринок. – 2019. – № 3. – С. 75–80. – Бібліогр. в кінці ст.
 11. Ракочі В. Оркестрування як засіб синтезу в концерті для оркестру “Карпатський” Мирослава Скорика / Вадим Ракочі // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: М. П. Пантюк, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 29. Т. 5. – С. 182–189. – Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).
 12. Савчук І. Мирослав Скорик має орден : [під час ювілейного концерту Маестро вручили відзнаку Президента] / І. Савчук // Високий замок. – 1998. – 10 листоп. – С. 7.
 13. Сеник О. Драматургічна роль хорових сцен у опері “Мойсей” Мирослава Скорика / Ольга Сеник // Хорове мистецтво України та його подвижники : матер. Сьомої Міжнар., наук.-практ. інтернет-конф. 19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва [та ін.] ; [редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга]. – Дрогобич, 2018. – С. 133–140. – Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).
 14. Сидоренко В. Гітарна творчість Мирослава Скорика / В. Сидоренко // Творчість композиторів України для народних інструментів : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. 10 квітня 2006 року ЛДМА ім. М. Лисенка / [ред.- упоряд.: А. Душний, С. Карась та ін] ; М-во культ. і туризму України ; ЛДМА ім. М. Лисенка ; ДДПУ ім. І. Франка. – Львів : [Дрогобич], 2006. – С. 90–96.
 15. Скорик В. Спогади про батька – Михайла Скорика / Володимир Скорик // Літопис Бойківщини : журн., присвяч. дослідам іст., культ. і побуту бойківського племени / [редкол.: Р. Дяків, М. Зимомря, І. Іванцюра та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА–Канада–Україна, 2002. – Ч. 2/63 (74). – С. 29–37.
 16. Скорик М. “Моє місце – в Україні. Важко бути українським композитором за кордоном” : [інтерв’ю] / Мирослав Скорик // Країна. – 2020. – № 23. – С. 24–27.
 17. Сможаник О. Жанрово-стильові особливості вокально-симфонічної творчості Мирослава Скорика / Оксана Сможаник // Хорове мистецтво України та його подвижники : матер. Сьомої Міжнар., наук.-практ. інтернет-конф. 19 жовтня 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва [та ін.] ; [редкол.: І. Л. Бермес, В. В. Полюга]. – Дрогобич, 2018. – С. 141–150. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
 18. Спочив у бозі великий українець, маестро-епоха, маестро-мелодія… Помер Мирослав Скорик // Українська літературна газета. – 2020. – 5 черв. (№ 11). – С. 20.
 19. Стець Г. Мойсей української музики XXI століття : до 80-річчя від дня народження Мирослава Скорика / Галина Стець // Календар класного керівника на 2017 – 2018 навч. рік : посіб. для вчителя / В.С. Блашків, М.Д. Галів, У.Б. Галів, В.М. Галик ; [упоряд. Ю. Кишакевич]. – Дрогобич, 2017. – С. 189–195. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Цейко Н. “Три українські весільні пісні” Мирослава Скорика в аспекті художньо-виконавських завдань піаніста-концертмейстера / Наталія Цейко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених ДДПУ ім. Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: М. П. Пантюк, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2021. – Вип. 36. Т. 3. – С. 59–64. – Бібліогр. в кінці ст.(1 назва).
 21. Штейберг О. Чарівник : [про львів. композитора Мирослава Скорика] / О. Штейберг // Жовтень. – 1966. – № 10.
 22. Яновська Л. Мирослав Скорик : “Дмитро Шостакович захопився моєю музикою, переглянувши “Тіні забутих предків” : [інтерв’ю] / М. Скорик ; записала Л. Яновська // Урядовий кур’єр. – – № 124. – С. 7.

 

Підготувала: Кивацька Розалія Дмитрівна