До 140-річчя першого видання історичної повісті “Захар Беркут” Івана Франка (1883 р.)

“Захар Беркут” (повна назва “Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII столітті”) – історична повість Івана Франка про боротьбу громади карпатського села Тухля проти нашестя монголів у XIII столітті.

Повість написано на конкурс, оголошений львівським часописом “Зоря” за півтора місяця, з 1 жовтня до 15 листопада 1882 року. Вперше видано в цьому ж часописі у дев’яти номерах у 1883 році.

Після журнального друку у тому ж 1883 році повість вийшла окремою книгою у Львові у Друкарні Товариства ім. Шевченка.

1902 року у Львові у цій же Друкарні Товариства ім. Шевченка накладом “Українсько-руської видавничої спілки” вийшло друге видання повісті з деякими мовноправописними поправками автора. Усі наступні видання твору були передруками саме видання 1902 року.

Повість «Захар Беркут» вважається однією з найуспішніших повістей української прози: за 140 років від часу її написання, в оригіналі українською її перевидали сотні разів загальним накладом понад 5 млн. примірників.

Крім того, повість є однією з найвідоміших за кордоном: перший переклад іноземною мовою з’явився 1889 року вже через 7 років після друку оригіналу й опісля книгу було перекладено вже повністю приблизно на 20 мов.

За 140 років з часу першого друку повісті “Захар Беркут”, декілька відомих українських живописців створили малюнки на тему повісті. Найвідомішими ілюстраторами до “Захара Беркута” вважаються Іван Падалка  (видавництво “Література і мистецтво”, видання 1928 та 1932), Валентин Литвиненко (Держлітвидав, видання 1950, 1954, 1957 та 1960 років), Георгій Якутович (“Дніпро”, видання 1974 року) та Іван Крислач (“Каменяр”, видання 1986 року). Цього, 2022, року вийшло ще одне видання повісті у видавництві “Час майстрів” з ілюстраціями Олени Турської.

Повість “Захар Беркут”  двічі було екранізовано: 1971 року режисером Леонідом Осикою та 2019 року вийшов українсько-американський художній фільм режисерів Ахтема Сейтаблаєва та Джона Вінна.

Джерело: https://dimfranka.lviv.ua/140-rokiv-napysannya-ivanom-frankom-povisti-zahar-berkut

 

Бібліографічний список літератури :

Художні видання повісті І. Франка “Захар Беркут” :

 1. Захар Беркут / І. Франко ; авт. передм. Л. М. Ліщинська. – Київ : Школа, 2006. – 224 с. : іл. – (Б-ка шкільної класики).

 

 1. Захар Беркут : образ громадського життя карпатської Руси в ХІІІ віцї / І. Франко. – Львів : Накладом Укр.-Руської вид. Спілки, 1902. – 224 с. – (Прижиттєве видання І. Франка).

 

 1. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : іст. повість / І. Франко // Вибрані твори / І. Франко ; авт. передм. Олексій Мороз, Андрій Скоць. – Львів, 1977. – С. 21–179. – (Шк. б-ка).

 

 1. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : повість / І. Франко // Твори : в 20 т. / І. Франко. – Київ, 1951. – Т. 6 : Повісті. – С. 7–139.

 

 1. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : [повість] / І. Франко // Вибрані твори / І. Франко ; [упорядк., авт. підгот. текст. та прим. М. С. Грицюта]. – Київ, 1973. – Т. 3 : Повісті. – С. 227–373.

 

 1. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : повість / І. Франко // Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – Київ, 1978. – Т. 16 : Повісті та оповідання (1882 – 1887). – С. 7–155.

 

Дослідження повісті І. Франка “Захар Беркут” :

 

 1. Баган О. Іван Франко і Василь Щурат як інтерпретатори модернізму : до історії відомої дискусії / Олег Баган // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 148–171. – Бібліогр. в кінці ст.
  1. Згадується повість “Захар Беркут” І. Франка.

 

 1. Баран Л. Авторські зміни в синтаксичній структурі тексту (на матеріалі повісті Івана Франка “Захар Беркут”) / Лілія Баран // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 376–386. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Басс І. Повість [І. Франка] “Захар Беркут” / Іван Басс // Іван Франко : біографія / І. І. Басс. – Київ, 1966. – С. 124–128.

 

 1. Білецький О. Проза [Івана Франка] / Олександр Білецький // Іван Франко : життя і творчість / О. І. Білецький, І. І. Басс, О. І. Кисельов ; АН УРСР ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. О. І. Білецький]. – Київ, 1956. – С. 254–306. – Бібліогр. в підрядк. прим.
  1. Згадується повість “Захар Беркут” І. Франка.

 

 1. Бондаренко Ю. Міфологічна природа повісті І. Франка “Захар Беркут” / Ю. Бондаренко // Дивослово. – 2000. – № 1. – С. 2–5.

 

 1. Бояківський А. Язичеська ментальність твору Івана Франка “Захар Беркут” / А. Бояківський // Сучасна філологічна наука в національному відродженні : матер. звіт. наук. конф. викладачів, аспірантів, студентів. присвяч. пам’яті професора Т. Комаринця. – Львів, 1994. – С. 71–72.

 

 1. Вернюк О. І. Франко “Захар Беркут” : урок укр. літератури / О. Вернюк // Все для вчителя. – 2012. – № 17–18. – С. 134–135.

 

 1. Вінничук Г. Зіставлення як шлях глибокого осягнення художнього твору : фрагменти уроку компаративного вивч. повістей М. Гоголя “Тарас Бульба” та І. Франка “Захар Беркут” / Галина Вінничук // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 4. – С. 33–35. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Гавловський В. “Захар Беркут” – Україну побачать за кордоном / В. Гавловський // Франковий край. – 2018. – 3 сер. (№ 31). – С. 1–2.

 

 1. Гаврилюк О. Уславлення сміливості, патріотизму, вірності, волелюбності в повісті Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / О. Гаврилюк // Дивослово. – 2009. – № 1. – С. 23–24.

 

 1. Гаврутенко Г. Іван Франко, “Захар Беркут”. Героїчна боротьба русичів-українців – дорога в майбутнє сучасників : урок української літератури, 7 клас / Галина Гаврутенко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 6. – С. 46–47.

 

 1. Гмир І. Вивчення повісті І. Франка “Захар Беркут” / І. Гмир // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 11. – С. 36–41.

 

 1. Грабовецька О. Повість Івана Франка “Захар Беркут” у перекладі англійською мовою / О. Грабовецька // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присвяч. 150- річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 1109–1117. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Грицюта М. С. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : [примітка] / М. С. Грицюта // Вибрані твори / І. Франко ; [упорядк., авт. підг. текстів та прим. М. С. Грицюта]. – Київ, 1973. – Т. 3 : Повісті. – С. 666–668.

 

 1. Гузар З. Вивчення повісті Івана Франка “Захар Беркут” у 6 класі / Зенон Гузар // Тези доповідей VIII-ої звіт. наук. конф. ін-ту, 20–22 верес. 1966 р. – Дрогобич, 1966. – С. 36–40. – (Серія філологічна та музикознавча).

 

 1. Гузар З. За єдність в обороні рідного краю. Повість “Захар Беркут” [І. Франка] / Зенон Гузар // Вступ до франкознавства / З. Гузар ; [відп. за вип. В. Г. Скотний] ; М-во освіти і науки України. – Дрогобич, 2008. – С. 167–175.

 

 1. Гузар З. Повісті та романи [І. Франка] / З. Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка : пам’ятка для студента / З. Гузар ; М-во освіти і науки України ; ДДПУ ім. І. Франка ; Філолог. ф-тет ; Каф. теорії та іст. укр. літ ; Лабораторія франкознавчих студій. – Дрогобич, 2004. – С. 108–123.
  1. Згадується повість “Захар Беркут” І. Франка.

 

 1. Гук Р. Іван Франко “Захар Беркут” / Р. Гук // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 33–37.

 

 1. Дорошенко О. А. Вивчення творчості І. Я. Франка в 6 класі середньої школи / О. А. Дорошенко // Іван Франко в школі : зб. матеріалів. – Дрогобич, 1957. – С. 95–110.
  1. Згадується повість “Захар Беркут” І. Франка.

 

 1. Євшан М. Іван Франко : (нарис його літ. діяльності) / Микола Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан ; упоряд., авт. передм. та прим. Н. Шумило. – Київ, 1998. – С. 135–153.
  1. Згадується повість “Захар Беркут” І. Франка.

 

 1. Жук Н. Захар Беркут / Ніна Жук // Проза Івана Франка / Н. Й. Жук. – Київ, 1977. – С. 111–123.

 

 1. Івашків В. Повість Івана Франка “Захар Беркут” в 6 класі / В. Івашків, М. Ткачук // Українська мова і література в школі. – 1982. – № 11. – С. 8–45.

 

 1. Іменівська Г. Образ Захара Беркута : (фрагмент уроку за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : 7 клас / Г. Іменівська // Українська література в загальноосвітній школі. – 2008. – № 3. – С. 50–51.

 

 1. Історичне минуле українського народу в зображенні Івана Франка (за повістю “Захар Беркут”) : творчі роботи з укр. літератури : 7 клас // Усі творчі роботи : 6–11 кл. – Київ, 2006. – С. 515. – Без підп.

 

 1. Канарська О. М. З Україною в серці : [узагальнення повісті М. Гоголя “Тарас Бульба” та І. Франка “Захар Беркут”] / О. М. Канарська // Все для вчителя. – 2013. – № 5. – С. 65–67.

 

 1. Кіліченко Л. “Се будуть дні… відродження народного”. (Повість Івана Франка “Захар Беркут” і її вивчення в 7-му класі) / Л. Кіліченко // Франкова криниця : вивчення творчості І. Я. Франка в школі; посіб. для вчителя / [Кіліченко, Гайдучок, Гнідан, Голянич ; за ред. Л. М. Кіліченко]. – Київ, 1991. – С. 139–165.

 

 1. Коваленко М. Історична повість “Захар Беркут” І. Франка : конспект уроку / М. Коваленко // Українська мова та література. – 2012. – № 13. – С. 6–9.

 

 1. Козланюк П. С. “Захар Беркут” [І. Франка] : [примітка] / П. С. Козланюк, Д. Д. Копиця // Твори : в 20 т. / І. Франко. – Київ, 1951. – Т. 6 : Повісті. – С. 489–490.

 

 1. Колесник Л. В. Іван Франко “Захар Беркут. Сюжет, змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників” / Л. В. Колесник // Все для вчителя. – 2009. – Груд. – № 23–24. – С. 44–45.

 

 1. Легкий М. “Захар Беркут” Івана Франка: повість про минуле для майбутніх поколінь / Микола Легкий // Педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 3–8.

 

 1. Луцак С. Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті “Захар Беркут” Івана Франка / С. Луцак // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 21–25.

 

 1. Лушпай Н. Л. Іван Франко “Захар Беркут” : урок української літератури, 7 клас / Н. Л. Лушпай // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 13–14. – С. 13–20.

 

 1. Мала Т. Дієслівна синонімія на позначення психологічного стану людини (на матеріалі повісті Івана Франка “Захар Беркут”) / Тетяна Мала ; наук. кер. Оксана Кушлик // Збірник студ. наук. пр. : [Мова творів І. Франка. Матер. звіт. конф. студ. філ. ф-ту за 2005 рік] : підсекція “Укр. мовозн-во” : 1 частина / ДДПУ ім. І. Франка ; [ред.: В. Винницький, О. П. Кушлик та ін.]. – Дрогобич, 2006. – Ч. 1. – С. 33–39. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Мартинова М. Підсумковий урок за історичною повістю І. Франка “Захар Беркут” : урок української літератури, 7 клас / М. Мартинова, Л. Павленко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 23–27.

 

 1. Микуш С. Праукраїнські мотиви-символи у повісті І. Франка “Захар Беркут” / С. Микуш // Тези доповідей XVII (8–9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9–10 жовт. 2003 р.), XІX (10–11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наук. конф. / [відп. ред. І. О. Денисюк] ; М-во освіти і науки України, ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкозн-ва. – Львів, 2007. – С. 74–77.

 

 1. Монолог Захара Беркута (за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : очима героя : твори з укр. літератури : 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упоряд.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 619. – Без підп.

 

 1. Монолог Мирослави (за повістю І. Франка “Захар Беркут”): очима героя : твори з укр. літ., 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упоряд.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 620–621. – Без підп.

 

 1. Мороз О. З думою про народ і літературу : [про твір І. Франка “Захар Беркут” та його літ.-крит ст. про Т. Шевченка, Марка Вовчка, Ю. Федьковича та Лесю Українку] / Олексій Мороз, А. Скоць // Вибрані твори / І. Франко. – Львів, 1977. – С. 5–20. – (Шк. б-ка).

 

 1. Набитович І. Концепція громадянського суспільства в повісті І. Франка “Захар Беркут” / Ігор Набитович // Іван Франко в школі : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України ; ДДПУ ім. І. Франка ; Ін-т франкознавства ; [редкол.: Л. Гулевич (голов. ред.), Є. Пшеничний, З. Гузар та ін.]. – Дрогобич, 2010. – Вип. 2. – С. 189–201. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Набитович І. Поетика сакрохронотопу. Мітологічно-ритуальна структура й тваринний епос як архітектонічний ключ до історичної повісті І. Франка “Захар Беркут” : передчуття модерністського sacrum / Ігор Набитович // Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : монографія / І. Набитович ; [відп. ред. М. Ільницький]. – Дрогобич ; Люблін, 2008. – C. 321–333.

 

 1. Народність образу Захара Беркута (за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : творчі роботи з укр. літ., 7 клас // Усі творчі роботи : 6–11 кл. – Київ, 2006. – С. 515–516. – Без підп.

 

 1. Нахлік Є. Загальноєвропейські ідейно-художні витоки і новаторство повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Є. Нахлік // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. – Кн. 1. – С. 252–255.

 

 1. Образ Захара Беркута (за однойменною повістю Івана Франка) : твори з укр. літ., 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки. – Київ, 2005. – С. 91–92. – Без підп.

 

 1. Оголошення про передплату на повість І. Франка “Захар Беркут” (13 трав., 1883 р.) : документ // Іван Франко. Документи і матеріали. 1856–1965 / [упоряд.: І. Л. Бутич, Я. Р. Дашкевич, О. А. Купчинський, А. Г. Сісецький ; редкол.: З. Т. Франко (відп. ред.), Н. Ф. Врадій, Г. С. Сизоненко]. – Київ, 1966. – С. 111.

 

 1. Опера “Захар Беркут” : постановка у Сан-Франциско / лібрето В. Чайківського, музика І. Вовка // Визвольний шлях. – 1963. – Р. X (ХVI). – № 3/109 (183). – С. 357.

 

 1. Ощипко І. Лінгвістичне зіставлення двох авторських видань повісті “Захар Беркут” [Івана Франка] / Ірина Ощипко // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнар. наук. конф. (Львів, 25–27 верес. 1996 р.) / [редкол.: Л. Бондар, М. Гнатюк, І. Денисюк та ін. ; ред.: М. Ільницький, Б. Якимович] ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 1998. – С. 667–672. – Пристор. бібліогр.

 

 1. Паньків У. До питання про походження фразеологізмів твору Івана Франка “Захар Беркут” та труднощі їх перекладу / Уляна Паньків // Вісник факультету романо-германської філології : зб. / [за ред. В. П. Кемінь ; редкол.: Л. В. Краснова, М. І. Зимомря, О. Б. Бігич та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2007. – Вип. 2. – С. 234–242.

 

 1. Парпуланська О. Іван Франко. “Захар Беркут”. Історична основа твору : урок укр. літ. / Оксана Парпуланська // Дивослово. – 2017. – № 9. – С. 16–19.

 

 1. Пастух Т. Конотації прізвищ та імен персонажів у прозі Івана Франка / Тарас Пастух // Тези доповідей XVII (8–9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9–10 жовт. 2003 р.), XІX (10–11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наук. конф. / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, 2007. – С. 82–85.

 

 1. Перейма Л. Перемагати згодою : конспект уроку з елементами іст.-літ. дослідження за повістю І. Франка “Захар Беркут” : 7 клас / Людмила Перейма // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 6–10.

 

 1. Погребенник Ф. П. Захар Беркут. Образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці : [коментар] / Ф. П. Погребенник // Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – Київ, 1978. – Т. 16 : Повісті та оповідання (1882–1887). – С. 481–484.

 

 1. Подорожна К. Порівняльний аналіз відтворення українських історичних реалій засобами німецької мови у перекладах історичної повісті І. Я. Франка “Захар Беркут” / К. Подорожна // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. М. П. Пантюк ; редкол.: І. Л. Бермес, О. О. Бистрова, В. Т. Борщевич та ін. ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 14. – С. 151–156. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 1. Походзіло М. Твори на історичну тематику [І. Франка] : [“Захар Беркут”, “Хмельницький і ворожбит”] / Микола Походзіло // Іван Франко в школі / М. У. Походзіло. – Київ, 1970. – С. 163–173.

 

 1. Прісовський Є. Розкриття образів з повісті І. Франка “Захар Беркут” у 6 класі / Є. Прісовський // Українська мова і література в школі. – 1967. – № 12. – С. 33–39.

 

 1. Проблема вірності громадському обов’язку (за повістю І. Я. Франка “Захар Беркут”) : твори з укр. літ., 7 клас // 1400. Нові учнівські твори з української мови і літератури. 5–9 класи / О. Ю. Байбак, І. В. Веретенникова та ін. – Донецьк, 2004. – С. 370–373. – Без підп.

 

 1. Проблема честі та зради (за повістю Івана Франка “Захар Беркут”) : твори з укр. літ., 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки. – Київ, 2005. – С. 93–94. – Без підп.

 

 1. Розвозчик П. Поринаючи в історію пращурів. Погляд з майбутнього на історичну повість І. Франка “Захар Беркут” / П. Розвозчик // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 5. – С. 50–52.

 

 1. Роздуми Захара Беркута (за повістю І. Франка “Захар Беркут”) : очима героя : твори з укр. літ., 7 клас // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упоряд.: С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 621. – Без підп.

 

 1. Сеник В. Зображення визвольної боротьби проти загарбників : у сербській народній баладі “Смерть матері Юговичів” та історичній повісті Івана Франка “Захар Беркут” / В. Сеник // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 21–23.

 

 1. Сеник В. Розвиток історичного жанру у світовій літературі : роман В. Скотта “Айвенго”, повість І. Франка “Захар Беркут” та А. Чайковського “За сестрою” / В. Сеник, М. Сірко // Зарубіжна література. – 2012. – № 17–18. – С. 25–27.

 

 1. Ситченко А. Варіант аналізу повісті Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / А. Ситченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 6. – С. 31–33.

 

 1. Скоць А. Повість Івана Франка “Захар Беркут” / Андрій Скоць // Українська мова і література в школі. – 1970. – № 11. – С. 15–21.

 

 1. Сокіл В. Фольклорні джерела повісті І. Я. Франка “Захар Беркут” / В. Сокіл // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 9. – С. 74–76.

 

 1. Сокіл Н. Мікротопоніми села Тухлі у творі Івана Франка “Захар Беркут” / Наталія Сокіл // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р.Зорівчак та ін. – Львів, 2010. – Т. 2. – С. 424–430. – Бібіліогр. в кінці ст.

 

 1. Соловйова Н. Аналіз вольових дій та якостей героїв повісті Івана Франка “Захар Беркут” : 7 клас / Н. Соловйова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. – № 4. – С. 32–33.

 

 1. Соя Б. Аналіз повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Борис Соя // Дивослово. – 2006. – № 9. – С. 38–42.

 

 1. Третяк Л. До історії написання повісті І. Франка “Захар Беркут” / Л. Третяк // Наукові записки присвячені 100-річчю з дня народження Івана Франка / Київський держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; [редкол.: П. К. Волинський (відп. ред.), А. К. Данилюк, М. К. Бойчук та ін.]. – Київ, 1956. – Т. 22. – С. 155–178.

 

 1. Третяк Л. М. Відображення побуту, звичаїв народу в повісті І. Франка “Захар Беркут” / Л. М. Третяк // Тези одинадцятої щорічної міжвуз. наук. конф., присвяч. 110-річчю з дня народж. Івана Франка (15–17 верес.). – Львів, 1966. – С. 34–35.

 

 1. Уздиган І. Порівняння – невід’ємний лінгвостилістичний атрибут повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Іванна Уздиган // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 774–784.

 

 1. Хміль Л. Т. Вивчення уривків з повісті І. Франка “Захар Беркут” : 6 клас / Л. Т. Хміль // Література в школі. – 1958. – № 2. – С. 49–54.

 

 1. Хоменко О. “Захар Беркут” Івана Франка – метатекст української духовності: погляд із XXI ст. / О. Хоменко // Нагуєвицькі читання – 2008. Іван Франко і новітнє українство : матер. Всеукр. наук. конф. / [редкол.: П. Іванишин (гол.), Я. Радевич-Винницький, С. Квіт]. – Дрогобич, 2009. – С. 135–160. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Худаш Л. Вивчення повісті [І. Франка] “Захар Беркут” / Лідія Худаш // Вивчення творчості І. Я. Франка в школі / Л. С. Худаш. – Київ, 1962.

 

 1. Шевчук, А. В. Іван Франко “Захар Беркут”. Проблема вибору людини у вирішальній ситуації : урок з елементами біоадекватної технології, 7 клас / А. В. Шевчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 3. – С. 17–19.

 

 1. Шелест Л. І. Іван Франко “Захар Беркут” : комбінований урок, 7 клас / Л. І. Шелест // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 25–26. – С. 16–19.

 

 1. Шеховцова О. У чому сила народу? : урок за повістю Івана Франка “Захар Беркут”, 7 клас / О. Шеховцова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 3. – С. 21–24.

 

   82. Янів В. Українська родина в ранніх повістях Івана Франка [“Петрії й Довбущуки”, “Гутак”, “Boa constrictor”, “Борислав сміється”, “Захар Беркут”] / Володимир Янів // Записки Наукового Товариства імені Шевченка / ред. В. Стецюк. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто, 1968. – Т. 33 : Іван Франко : зб. доп. для відзначення 110-річчя народин і 50-річчя смерти Івана Франка. – Ч. 2. – С. 103–134. – Бібліогр.: с. 132–134.

 

Підготувала : Кивацька Р. Д.