“Лебедина зграя Василя Земляка”… До 100-річчя від дня народження Земляка Василя Сидоровича

Земляк Василь (Вацик Василь Сидорович), народився 23 квітня 1923 р., с. Конюшівка, нині Вінницька обл. – письменник, сценарист.

Навчався у Харківському авіаційному училищі (1940–1941), закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут. (1953). Від 1946 р. працював у пресі, гол. ред.. видавництва ” Молодь” (Київ). 1963–1969 – на Київській кіностудії художніх фільмів ім. Довженка: головний редактор, від 1964 – керівник сценарної майстерні.

Друкуватися почав від 1945. У перших оповіданнях і нарисах (“Родина Сосніних”, “Вони залишились невідомими”, “Дочка лісника”) зобразив недавнє воєнне минуле. У повістях про повоєнне село “Рідна сторона” (1956) і “Кам’яний Брід” (1957) правдиво подані життєві колізії, виразні характери, типові конфлікти того часу склали досить цілісний образ українського Поділля, яке Земляк добре знав. Ідейний пафос повістей – співчуття до нелегкої долі хлібороба, утвердження любові до рідної землі, батьківщини.

До воєнного циклу  належить також повість “Ніч без милосердя” (1973), в центрі якої – двобій жорстокості і доброти, протилежних моральних концепцій, що вимірюються ціною життя. Найбільше визнання здобули романи “Лебедина зграя” (1971) та “Зелені Млини” (1976), що становлять дилогію. Перший роман дилогії по суті утвердив в українській літературі цілу течію, умовно названу в критиці химерною прозою. Найпопулярніші твори перекладено багатьма мовами народів колишнього СРСР, а також болгарською, польською, чеською, німецькою, румунською, угорською мовами.

 

Джерело: Попович М.В. Вернадський Володимир Іванович / М. В. Попович, Д. Є. Макаренко // Енциклопедія Сучасної України. Т. 10. ЗЗор / [гол. ред. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін.]. – Київ, 2005. – С. 544.

 

Бібліографічний список літератури :

 

Твори Василя Земляка:

 

 1. Гнівний стратіон : повісті / В. С. Земляк. – Київ : Рад. письменник, 1960. – 483 с.

 

 1. Заповіт любові : зб., оповідання, статті, виступи / [упоряд. Б. Комар]. – Київ : Рад. письменник, 1983. – 471 с.

 

 1. Зелені млини : роман. Ч. 1 / В. С. Земляк – Київ : Дніпро, 1976. – 167 с. – (Сер. “Романи і повісті”. Вип. 220).

 

 1. Лебедина зграя : роман / В. С. Земляк ; [авт. передм. М. Слабошпицький]. – Київ : Махаон-Україна, 2002. – 336 с. – (100 кращих творів укр. письменства).

 

 1. Лебедина зграя : романи, оповідання / В. С. Земляк ; авт. вступ. сл. О. О. Сизоненко ; [вид. рада: П. А. Загребельний (гол.), Л. І. Андрієвський та ін ]. – Київ : Україна, 2005. – 720 с. – (Б-ка Шевченків. комітету).

 

 1. Павличко сьогодні : [про поезію Д. Павличка] / В. Земляк // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / [упорядк., авт. вступ. ст., бібл., список авт. ст. та індекс авт. Д. Пилипчук]. – Київ, 2019. – С. 139–148.

 

 

Про життя та творчу діяльність Василя Земляка:

 

 

 1. Василь Земляк (1923–1977) // Усі українські письменники : біогр. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, літ. для додаткового користування, термінологічний словник / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Харків, 2005. – С. 275–276.

 

 1. Власенко В. На бистрині часу : становлення радян. способу життя і нової людини в романах Василя Земляка / В. О. Власенко, К. М. Логвиненко ; т-во “Знання” Української РСР. – Київ : Знання, 1983. – 32 с. – (Сер. 6 “Література і мистецтво” ; № 11). – С. 31–32.

 

 1. Добрянська М. Василь Земляк “Тихоня” / М. М. Добрянська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 19–21. – С. 30–32.

 

 1. Дяченко О. Письменник і його твір : літ.-крит. нариси / О. С. Дяченко. – Київ : Рад. письменник, 1970. – 196 с.

   Згадується Василь Земляк.

 

 1. Жулинський М. “Я поведу Вас у вічність” : [про укр. письменника Василя Земляка] / М. Жулинський // Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естетичні пошуки укр. літ. / М. Г. Жулинський ; [ред.: Г. С. Балабан, Є. І. Мазніченко, О. В. Осадча ; НАН України ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. – Київ, 2010. – С. 461–473.

 

 1. Жулинський М. Наближення : літературні діалоги / М. Г. Жулинський ; [ред. С. О. Герейло]. – Київ : Дніпро, 1986. – 280 с. : іл.

Згадується Василь Земляк.

 

 1. Жулинський М. Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естетичні пошуки укр. л-ри / М. Г. Жулинський ; [ред. : Г. С. Балабан, Є. І. Мазніченко, О. В. Осадча ; НАН України ; Ін-т літ ім. Т. Г. Шевченка ]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 560 с.

Згадується Василь Земляк.

 

 1. З Батьківщиною в серці : [до 90-річчя від дня народження українського письменника В. С. Земляка] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 2. – С. 52–59.

 

 1. Кінь і патефон у долі Василя Земляка // Київ. – 1995. – № 11–12. – С. 146–147.

 

 1. Колісниченко А. Пізнього серпня на красну косу… : [спогад-есе : про В. Земляка] / А. Колісниченко // Жовтень. – 1983. – № 4 (462). – С. 114–118.

 

 1. Кононенко П. Село в українській літературі : літературно-критичний нарис / П. П. Кононенко. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 344 с.

   Згадується Василь Земляк.

 

 1. Кравченко А. Художня умовність в українській радянській прозі / А. Е. Кравченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Наук. думка, 1988. – 128 с.

   Згадується Василь Земляк.

 

 1. Лабінський М. Химерна проза Василя Земляка : справжнє прізвище Вацик – укр. письменник, сценарист / М. Лабінський // Пам’ять століть. – 2008. – № 3. – С. 102–103.

 

 1. Логвиненко О. Сучасний український роман : еволюція, характер, стиль / О. М. Логвиненко ; [ред. Л. Л. Щербатенко]. – Київ : “Вища школа”, 1989. – 176 с.

  Згадується Василь Земляк.

 

 1. Майдаченко П. Комічне в сучасній українській прозі : літературно- критичний нарис / П. І. Майдаченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 192 с. – (“Бесіди про художню літературу”).

Згадується Василь Земляк.

 

 1. Мартич Ю. Канівські вечори : розповідь читача / Ю. Мартич. – Київ : Рад. письменник, 1973. – 208 с.

   Згадується Василь Земляк.

 

 1. Медвідь Н. Індивідуально-авторські новотвори Василя Земляка / Н. Медвідь // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Рада молодих вчених ; [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: М. П. Пантюк, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2020. – Вип. 34. Т. 3. – С.140–144. – Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).

 

 1. Павличко Д. Книжки від Василя Земляка / Д. Павличко // Дніпро. – 1983. – № 4. – С. 134–135.

 

 1. Підсуха О. Його перші кроки : про укр. письменника В. Земляка / О. Підсуха // Дніпро. – 1983. – № 4. – С. 132–133.

 

 1. Портрети українських письменників. Е. Андієвська, Г. Трух, С. Руданський, В. Земляк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 3. – Вкладка.

 

 1. Сивокінь Г. Від аналізу до прогнозу : літературно-художній пошук і позиція критика / Г. М. Сивокінь. – Київ : Дніпро, 1990. – 448 с.     Згадується Василь Земляк.

 

 1. Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати. Василь Земляк / М. Слабошпицький // З присмеркового Дзеркала. Про час і про людей : те, чого ви не прочитаєте в історії літератури : [спогади] / М. Ф. Слабошпицький. – Київ, 2020. – С. 87–103.

 

 1. Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати : Василь Земляк / М. Слабошпицький // Слово Просвіти. – 2020. – 12–18 берез. (№ 11). – С. 11.

 

 1. Слабошпицький М. Книжка, яку мене просили написати : Василь Земляк / М. Слабошпицький // Слово Просвіти. – 2020. – 19 берез.–8 квіт. (№ 12–13). – С. 13.

 

 1. Слабошпицький М. Невипита кава у Стокгольмі : [про Василя Земляка] / М. Слабошпицький // Протирання дзеркала : те, чого ви не прочитаєте в історії літератури : про час і про людей : [спогади] / М. Слабошпицький. – Київ, 2017. – C. 122–140.

 

 1. Слабошпицький М. Літературні профілі : літературно-критичні нариси / М. Ф. Слабошпицький ; [ред. А. М. Макаров]. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 310 с.

 

 1. Сподарець В. Музика ніжності і добра : до 60-ліття від дня народження В. Земляка / В. Сподарець // Вітчизна. – 1983. – № 4. – С. 186–191.

 

 1. Шевчук В. Василь Земляк (1923–1977) / В. Шевчук // На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про сучасників / В. О. Шевчук. – Київ, 2016. – С. 84–91.

 

 

Підготувала: Василиків О. М.