Тарас Григорович Шевченко – великий поет, неймовірний художник, драматург та геній українського народу

Безсумнівно, кожний народ світу має своїх видатних синів та дочок: поетів, письменників, драматургів, мислителів, художників – саме вони прославляють рідний народ у своїх творах, звеличують його та дають світлу надію на майбутнє заради кращого життя нащадків.

Тарас Григорович Шевченко – великий поет, неймовірний художник, драматург та, безсумнівно, геній українського народу. Він, син кріпака, став палким патріотом України, зробивши неоціненний вклад у духовну скарбницю людства, а в особливості в духовну силу української нації.

Ім’я Тараса Шевченка відоме у всьому світі: в багатьох країнах йому встановлені пам’ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім’ям названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста. Немає такої хати в Україні, де б ми не зустріли вишитий портрет видатного митця, таким чином споконвіків українці віддавали шану великому Кобзарю.

У своїх творах він пробуджував любов до своєї Батьківщини, кликав сильних на подвиги, вселяв у слабких надію і віру. Його безсмертна спадщина – один із найбільших дарів українського народу.

Шевченкова поезія – найважливіший і нетлінний складник духовного єства українського народу. Його вивчають, ним живуть, черпають сили й надії. . Як і кожен великий поет, Шевченко – яскраво виражена неповторна творча індивідуальність. Відомою є роль Шевченкового слова в пробудженні й розвитку національної самосвідомості українського народу, у формуванні його суспільних ідеалів, у відродженні України. Пишучи твори, він усвідомлював свою відповідальність за історичну долю своєї нації і хотів силою слова оновити весь народ, влити в його жили свіжу кров, змусити по-новому битися

його серце. Він молив Бога дати йому слово праведне і чудотворне, осяяне «розумом святим», щоб, народившись і освятившись на Україні, воно стало світлом істини. Т.  Шевченка, без особливого перебільшення, можна вважати «батьком» української національної ідеї, сформованої в традиційній для цивілізованої Європи формі. Його поезія змогла не лише забезпечити «зв’язок часів», але й започаткувала перетворення української нації, давши їй розуміння минулого і дороговказ у майбутнє, надію і сподівання.

Тарас Шевченко – поет, що зробив для відродження і становлення сучасної української нації чи не більше за будь-якого українського політичного діяча чи теоретика політики, відродив у ній національну самоповагу та прагнення до самостійного державно-політичного існування, поставив боротьбу за відродження держави із стану мрії в стан надії, сподівання і, врешті, активної діяльності.

Без Т. Шевченка історична доля української нації була б іншою.    Вся його творчість пройнята безмежною любов’ю до України, її народу. Справедливо говорять про Кобзаря як про поета соціального і національного гніву. Але він – і поет любові, ідилії мрійливого щастя; поет євангельського милосердя і прощення, повноти людської великодушності. Його палке слово сприяло формуванню модерної нації.

Шевченко дивовижно цілісний і послідовний, основу його єства становлять ті сокровенні думи, які проходять крізь усю його творчість поета, прозаїка, художника. Шевченко – поет могутніх дисонансів, які гармонізуються в його уявленні про людину. Як багато говорить його поезія і нині про найгостріші проблеми буття нашого народу: втрату національно-історичної пам’яті, принижене самопочуття, розвиток рідної мови, неправду та несправедливість. Та є і глибший рівень його насущності. Це – його нетлінні гуманістичні ідеали: свобода, правда, справедливість. Ці ідеї не були абстрактними; вони пов’язувалися зі становищем народу, його життям і болями.

Щоб звірити слово із часом, щоб відчути живу енергію душі Кобзаря, щоб зрозуміти нас як українську націю, необхідно закарбувати назавжди: Шевченко – пророк українського народу.

У 2023 році минає 209 річниця з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, для нас це ще одна можливість по-новому осмислити його поетичні та прозові твори, краще осягнути минуле, зрозуміти сучасне й себе в ньому.

Бібліотека Дрогобицького державного університету ім. Івана Франка презентує виставку «Тарас Шевченко: незбагненний Апостол», в яку увійшли видання культурного діяча: з поезії, прози, драматургії та мистецтва з фондів бібліотеки.