Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2022 рік і Новітня Франкіана, яка не ввійшла за 2021 рік

 1. Альманах Франкіана : матеріали Науково-практичної конференції “Іван Франко у ХХІ ст.: виклики та перспективи”, присвячена 165-тій річниці від дня Івана Франка та 105-ти річчю зі дня його смерті / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнародний фонд імені Івана Франка, Центр вивчення творчої спадщини І. Франка ; за заг. ред.: М. Мозер. – Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2021. – 214 с. : іл. – Бібліогр.: с. 213.

    Зміст : Мозер Майя.  Центр вивчення творчої спадщини Івана Франка при філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, С. 6–16 ; Гринів Ігор. Олексійович  [Промова на науково-практичній конференції “Іван Франко у XXI ст.: виклики та перспективи”], С. 17–18 ; Бистрицький Євген.  Іван Франко про дискурс ідентичності : [про твір І. Франка “Одвертий лист до галицької молодежі”], С. 19–32. – Бібліогр. в кінці ст. (6 назв) ; Гончаренко Надія. Кузьмівна  Іван Франко в культурі пам’яті України: радянська спадщина, пострадянська трансформація, українське осмислення, С. 33–41. – Бібліогр. в кінці ст. (11 назв) ; Гудима Олександр. Три концепти Франкового дискурсу: СКАЛА, РОБІТНИК, МОЙСЕЙ : (на прикл. творів “Борислав сміється”, “Захар Беркут”, “Каменярі”, “Вічний революціонер”), С.41–46. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв) ; Нижник Ольга. Діяльність Міжнародного фонду Івана Франка, С. 46–54. – Бібліогр. в кінці ст. (4 назви) ; Одрехівський Роман. Іван Франко в образотворчому мистецтві, С. 54–58. – Бібліогр. в кінці ст. (2 назви) ; Гураль Ольга. Іван Франко та Київ: історія створення та підготовки до відкриття експозиції, С. 59–65. – Бібліогр. в кінці ст. (3 назви) ; Мельник Наталія. Деякі аспекти музейної педагогіки у практичній діяльності Музею-оселі Франкової родини в Калуші, С. 65–72. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв) ; Студінський Володимир. Творча спадщина Івана Франка в контексті сучасних глобальних трансформацій: нове прочитання, С. 73–77. – Бібліогр. в кінці ст. (7 назв) ; Сурнін Микита. Іван Франко в українському кіно, С. 77–83. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв) ; Головай Ірина. Тема російської інвазії у поезії Івана Франка, С. 84–90. – Бібліогр. в кінці ст. (7 назв) ; Мозер Майя. Причини до державотворення у педагогічних працях івана Франка / М. Мозер, С. 91–99. – Бібліогр. в кінці ст. (23 назви) ;  Шарова Тетяна. Цифровізація освітнього простору: вивчення творчості І. Франка, С. 100–108 ; Вівчар Соломія. Іван Франко і наддніпрянські українці, С. 113–119. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв) ; Зимомря Микола. Естетика Франкового мислення як основа інноваційної культурологічної парадигми сучасності, С. 132–138. – Бібліогр. в кінці ст. (11 назв) ; Колесник Алла. Натуралізм у творчості Івана Франка 1890-х –1900-х роках, С. 138–144. – Бібліогр. в кінці ст. (2 назви) ; Легкий Микола. До генези головного образу повісти Івана Франка “Boa constrictor” : декілька гіпотез, C. 144–153. – Бібліогр. в кінці ст. (7 назв) ; Луцишин Олена. Бібліографічні джерела Франкознавства, С. 154–162. – Бібліогр. в кінці ст. (17 назв) ; Лях-Породько Олексій. Феномен спортовця Івана Франка у спогадах нащадків, С. 162–166. – Бібліогр. в кінці ст. (4 назви) ; ; Офіцинський Роман. Політична діяльність Івана Франка, С. 167–174. – Бібліогр. в кінці ст. (7 назв) ;  Петік Ярослав.    Бунт проти Бога в поемі Івана Франка “Смерть Каїна”, С. 174–179. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв) ; Сабат Галина. Пам’яті франкознавця професора Михайла Шалати,  С. 187–191 ; Франчук Марина. “Лель і Полель” І. Франко і “Граф Монте-Крісто” А. Дюма: інтерпретація романтичного мотиву захованих скарбів, С. 191–195. – Бібліогр. в кінці ст. (2 назви) ; Якубовський Володимир. Парадигма філософії права у творчості Івана Франка, С. 203–207. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв) ; Землянська Аліна. Функціонування релігійної лексики в малій прозі Івана Франка, С. 208–213. – Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).  

 

 1. Баган О. Змагання титанів і епох. До теми: “Іван Франко і Михайло Драгоманов” / О. Баган // Баган О. Р. Історіософські есе / О. Р. Баган ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, Науково-дослідний центр ім. Д. Донцова ; передм. О. Музичко. – Тернопіль, 2021. – С. 277–285.

 

 1. Баган О. Іван Франко про галицьке москвофільство / О. Баган // Баган О. Р. сторіософські есе / О. Р. Баган ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, Науково-дослідний центр ім. Д. Донцова ; передм. О. Музичко. – Тернопіль, 2021. – С. 255–268.

 

 1. Баган О. Іван Франко про польсько-українські стосунки в аспекті геополітики / О. Баган // Баган О. Р. Історіософські есе / О. Р. Баган ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, Науково-дослідний центр ім. Д. Донцова ; передм. О. Музичко. – Тернопіль, 2021. – С. 269–276.

 

 1. Баган О. Проблема Росії для українського національного руху: погляд Івана Франка / О. Баган // Баган О. Р. Rossica: Російська цивілізація в історіософських інтерпретаціях : нариси / О. Р. Баган ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, Науково-дослідний центр ім. Д. Донцова ; передм. О. Музичко. – Тернопіль, 2022. – С. 57–64. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Галів У. Рецензія / У. Галів // Мовознавство. – 2021. – № 6. – С. 72–75. – Рец. на кн.: Іван Франко і поступ новітньої лінгвістики. – Львів: Апріорі, 2021. – 432 с.

 

 1. Іванишин Петро Васильович. Ідеологія і держава: націософська інтерпретація : монографія / П. В. Іванишин. – Тернопіль : Крила, 2022. – 534 с.

             Згадується : Франко Іван Якович (1856–1916), укр. письм., вчен., публіц., гром. і пол. діяч.

 

 1. Історія української літератури : у 12 т. Т. 6 / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; авт. І. Дзюба ; редкол.: В. Дончик (гол.), Л. Скупейко, Н. Бойко та ін. ; наук. ред. М. Жулинський ; заг. ред. вид. В. Дончика. – Київ : Наукова думка, 2022.

          Згадується : Франко Іван Якович (1856–1916), укр. письм., вчен., публіц., гром. і пол. діяч.

 

 1. Маланюк Є. До життєпису Франка / Є. Маланюк // Баган О. Р. Історіософські есе / О. Р. Баган ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького, Науково-дослідний центр ім. Д. Донцова ; авт. передм. О. Музичко. – Тернопіль, 2021. – С. 286–290.

 

 1. Мушинка М. Найвизначніший український фольклорист кінця XIX – початку XX століття : до 150-річчя з дня народження Володимира Гнатюка ( 1871–1926 ) / М. Мушинка // Народна творчість та етнологія. – 2021. – № 2. – С. 64–86. – Бібліогр. в кінці ст. (60 назв).

       Згадується : Франко Іван Якович (1856–1916), укр. письм., вчен., публіц., гром. і пол. діяч.

 

 1. Поетичний роздум про сутність буття людини : прем’єра дійства “Легенда про вічне життя” за твором Івана Франка / інформація з сайту “Дім Франка” // Кіно-театр. – 2022. – № 1. – С. 2.

 

 1. Присяжна Ольга Ігорівна. Художня рецепція натуралізму в українському письменстві (на прикладі Івана Франка) : магіст. роб. / О. І. Присяжна ; наук. кер. І. Й. Набитович. – Дрогобич : б. в., 2022. – 76 с.

 

 1. Прокопчук Христина Миронівна. Філософсько-психологічні інтенції у творчості Івана Франка (на прикладі «Зів’ялого листя») : магіст. роб. / Х. М. Прокопчук ; наук. кер. П. В. Іванишин. – Дрогобич : б. в., 2022. – 68 с.

 

 1. Сиваченко Микола Єфремович. Текстологічні сюжети української літературної класики / М. Є. Сиваченко ; НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [упоряд.: Г. М. Бурлаки, Б. В. Цимбала]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 616 c. – Бібліогр. про М. Сиваченка: с. 577–580. – Покажч. імен і назв: 591–611.

          Згадується : Франко Іван Якович (1856–1916), укр. письм., вчен., публіц., гром. і пол. діяч.

 

 

 

Підготувала :  Р. Д. Кивацька