До 160-річчя від дня народження Нижанківського Остапа Йосиповича, укр. композитора, диригента, видавця, священика, культурного діяча (1863–1919).

Нижанківський Остап Йосипович

(24 січ. 1863 – 22 трав. 1919)

 

Остап Йосипович Нижанківський народився 24 січня 1862 року в селі Малі Дідушичі на Стрийщині. Помер 22 травня 1919 р. Греко-католицький священик (капелан), композитор, диригент, громадський діяч, автор популярних донині хорових творів, обробок народних пісень. Окрім того, він є автором колядок “Бог ся рождає”, “У Вифлеємі тайна явилась велика”, “Во Вифлеємі нині новина”.

Навчався у Дрогобицькій гімназії та Львівській духовній семінарії, а 1897 р. склав іспит на вчителя музики у Празькій консерваторії. У 1885 р. заснував музичне видавництво “Музикальна Бібліотека”, яке публікувало твори українських композиторів, зокрема, А. Вахнянина, М. Лисенка, П. Ніщинського, М. Вербицького, С. Воробкевича. О. Нижанківський був засновником і диригентом товариства “Боян” у Бережанах (1892 р.), диригентом “Бояна” у Львові (1895–96 рр.) та Стрию (1900–14 рр.).

У вересні 1914 року за його участі стрілецтво склало присягу Легіону Українських січових стрільців у Стрию, на заклик сотника Дмитра Вітовського. Він тоді був настоятелем храму в селі Завадів біля Стрия. О. Нижанківський був одним із організаторів української молочної кооперації в Галичині, ініціатором створення Крайового господарсько-молочарського союзу (в подальшому — “Маслосоюз”) заснованого 1907 р. у Стрию. В 1918–19 рр. О. Нижанківський входив до складу Української Національної Ради ЗУНР–ЗО УНР, очолював повітовий комісаріат на Стрийщині.

У травні 1919 р. О. Нижанківський був заарештований польською окупаційною владою і розстріляний без суду у Стрию. Там і похований.

 

Бібліографічний список літератури :

 

Про життя та діяльність Остапа Нижанківського :

 

Книги :

 

 1. Сов’як Р. Остап Нижанківський та його музично-педагогічна спадщина : на допомогу вчителеві музики / Р. Сов’як. – Дрогобич : НВЦ “Каменяр” ДДПУ, 2005. – 198 с.

 

 1. Сов’як Р. Остап Нижанківський : нарис про життя і творчість / Р. П. Сов’як ; [гол. ред. В. П. Іванишин]. – Дрогобич : Відродження, 1994. – 88 с.

 

 

Статті :

 

 1. Гев М. Творчість Остапа Нижанківського : до 155-річчя від дня народження композитора / М. Гев // Слово Просвіти. – 2018. – 1–7 лют. (№ 5). – С. 7 : фото.

 

 1. Геврич Я. Про тих, що служили найвищим ідеалам: рід Нижанківських у царині української музики / Я. Геврич // Літопис Бойківщини : журнал, присвяч. дослідам іст., культ. і побуту бойк. племени / [редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.] ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2010. – Ч. 2/79 (90). – С. 4–8.

 

 1. Горяк А. Внесок Остапа Нижанківського у становлення і розвиток нотно-видавничої діяльності / А. Горяк, І. Фрайт // Музичне мистецтво XXI століття – історія, теорія, практика : зб. наук. пр. ін-ту музичного мистецтва Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка, Ін-т муз. мистецтва [та ін.] ; [редкол.: І. Л. Бермес, Ю. Є. Медведик, Є. Мандравскі та ін. ; гол. ред. А. І. Душний]. – Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алмати, 2018. – Вип. 4. – С. 325–330. – Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 1. Гушоватий П. Вокально-хорова творчість західноукраїнських композиторів-священиків кінця ХІХ – початку ХХ ст / П. Гушоватий // Молодь і ринок. – 2012. – № 10(93). – С. 6–10. – Бібліогр. в кінці ст.

Згадується Остап Нижанківський.

 

 1. Денис Д. Священик, молочар, музикант : Остап Нижанківський / Д. Денис // Локальна історія. – 2020. – № 1. – С. 70–73.

 

 1. Кальченко С. З історії музичного Дрогобича / С. Кальченко, В. Пилипюк // Галицька зоря. – 2013. – 5 берез. (№ 26). – С. 3.

Згадується Остап Нижанківський.

 

 1. Кияновська Л. Галицька музична культура другої половини XIX ст. : огляд творчості І. Лаврівського, В. Матюка, А. Вахнянина, О. Нижанківського, Д. Січинського / Л. Кияновська // Кияновська Л. О. Українська музична культура / Л. О. Кияновська. – Львів, 2009. – С. 90–102.

 

 1. Кияновська Л. Остап Нижанківський / Л. Кияновська // Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. / Любов Кияновська. – Тернопіль, 2000. – С. 137–144.

 

 1. Людкевич С. Бібліографія творів Остапа Нижанківського / С. Людкевич // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / С. Людкевич ; упорядк., ред., перекл., авт. вступ. ст. і приміт. З. Штундер ; НАН України, Ін-т українозн-ва ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 300–302. – (Іст. укр. музики ; Вип. 5).

 

 1. Людкевич С. Від комітету вшанування пам’яти померлих композиторів : про Остапа Нижанківського / С. Людкевич // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / С. Людкевич ; упорядк., ред., перекл., авт.. вступ. ст. і приміт. З. Штундер ; НАН України, Ін-т українозн-ва ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 303. – (Іст. укр. музики ; Вип. 5).

 

 1. Людкевич С. О. Й. Нижанківський / С. Людкевич // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / С. Людкевич ; упорядк., ред., перекл., авт. вступ. ст. і приміт. З. Штундер ; НАН України, Ін-т українозн-ва ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 390–400. – (Іст. укр. музики ; Вип. 5).

 

 1. Людкевич С. Остап Нижанківський і наша суспільність / С. Людкевич // Людкевич С. Дослідження, статті, рецензії, виступи / С. Людкевич ; упорядк., ред., перекл., авт. вступ. ст. і приміт. З. Штундер ; НАН України, Ін-т українозн-ва ім. І. Крип’якевича. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 296–299. – (Іст. укр. музики ; Вип. 5).

 

 1. Молчанова Т. “Трудом залізним торований шлях…” : до 150-річчя від дня народження Остапа Нижанківського / Т. Молчанова // Дзвін. – 2013. – № 1. – С. 102–105.

 

 1. Молчко У. Стаття “Остап Нижанківський” у моїх спогадах “Крила Студинського” – вартісна пам’ятка спогадової літератури початку ХХ сторіччя / У. Молчко // Молодь і ринок. – 2017. – № 6. – С. 104–109.

 

 1. Муха А. Нижанківський Остап Йосипович : галицький композитор / А. Муха // Композитори України та української діаспори : довідник / А. І. Муха. – Київ, 2004. – С. 216–217. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Павлюк М. Провідники економічного відродження в Галичині – Євген Олесницький і Остап Нижанківський : до 150-річчя створення товариства “Просвіта” в Галичині / М. Павлюк, О. Манюк // Слово Просвіти. – 2019. – 4–10 квіт. (№ 14). – С. 10–11.

 

 1. Радевич-Винницька Л. Остап Нижанківський / Л. Радевич-Винницька // Літопис Бойківщини : журнал, присвяч. дослідам іст., культ. і побуту бойківського племени / [редкол. : Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2008. – Ч.1/74 (85). – С. 30–33.

 

 1. Сов’як П. Голобутівська парохія і Остап Нижанківський / П. Сов’як // Стрийщина крізь призму століть : праці Наук.-дослід. лабораторії археології та краєзнавства ДДПУ ім. І. Франка / [редкол.: В. Петрик, І. Смуток, Л. Тимошенко (голов. ред.) та ін.] ; М-во освіти і науки України ; ДДПУ ім. І. Франка та ін. – Дрогобич, 2004. – Вип. 3. – С. 94–110. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Сов’як Р. Іван Франко в житті і творчості Остапа Нижанківського / Р. Сов’як // Літопис Бойківщини. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2006. – Ч. 2/71(82). – С. 69–75. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Сов’як Р. Фольклористична діяльність Остапа Нижанківського / Р. Сов’як // Літопис Бойківщини : журнал, присвяч. дослідам іст., культ. і побуту бойківського племени / [редкол.: Н. Гринаш, М. Зимомря, М. Ільницький та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2004. – Ч. 2/67 (78). – С. 80–85.

 

 1. Соловей Л. Остап Нижанківський і Бойківщина : сторінки життя і творчості композитора / Л. Соловей // Бойківщина : наук. зб. / [шеф-ред. Л. Сікора] ; Науково-культурологічне товариство “Бойківщина”. – Дрогобич, 2002. – Т. 1. – С, 309–313.

 

 1. Соловей Л. Віддався пісні, як Орфей, Весь – немовби з чистого кришталю : до 155-річчя від дня народження Остапа Нижанківського / Л. Соловей // Франковий край. – 2018. – 2 лют. (№ 5). – С. 7 : фото.

 

 1. Соловей Л. Нескінчена пісня Остапа Нижанківського. До 150-річчя від дня народження / Л. Соловей // Галицька зоря. – 2013. – 12 лют. (№ 17). – С. 7.

 

 1. Трагічний шлях музиканта : до 150-річчя народж. О. Й. Нижанківського // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2013. – № 1. – С. 57–64. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Філоненко Л. Маловідомі твори Михайла Завадського і Остапа Нижанківського для фортепіано (їх транскрипції, музично-естетичне значення) / Л. Філоненко // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2008. – № 6(41) : червень. – С. 28–31.

 

 1. Шалата М. Про Бояна Галицької землі / М. Шалата // Сов’як Р. Остап Нижанківський та його музично-педагогічна спадщина : на допомогу вчителеві музики / Р. Сов’як ; ДДПУ. Університет. б-ка. – Дрогобич, 2005. – С. 4–7.

 

 1. Шалата М. Про Бояна Галицької землі : [книга про Остапа Нижанківського, автором якої є Роман Сов’як] / М. Шалата // Ой нема то, як в “Бескиді”… : до 45-річчя Народного чол. хору “Бескид” / [упоряд. П. Гушоватий, Я. Кулешко, Р. Сов’як, М. Шалата ; відп. ред. М. Шалата ; ДДПУ ім. І.Франка]. – Дрогобич, 2008. – С. 68–69.

 

 1. Шалата М. Про Бояна Галицької землі : [Остапа Нижанківського] / М. Шалата // Сов’як Р. П. Остап Нижанківський : нарис про життя і творчість / Р. П. Сов’як ; [гол. ред. В. П. Іванишин]. – Дрогобич, 1994. – С. 3–7.

 

 1. Шпак В. Голгофа панотця – композитора : 155 років від дня народження Остапа Нижанківського / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2018. – 20 січ. (№ 14). – С. 10.

 

 

Іван Франко та Остап Нижанківський :

 

 1. Галик В. Взаємини Івана Франка із священиком та композитором Остапом Нижанківським / В. Галик // Парадигма sakrum & profanum в літературі та культурі : зб. наук. пр. : [матер. міжнар. наук.-практ. семінару] / [редкол. : В. Кемінь, Л. Краснова, Л. Прима [та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка ; каф. іноз. мов. – Дрогобич, 2011. – Вип. 5. – С. 135–148.

 

 1. Франко І. Думки профана на музикальні теми / І. Франко // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – Київ, 1982. – Т. 36 : Літературно-критичні праці (1905–1906). – С. 52–54.

Згадується Остап Нижанківський.

 

 1. Франко І. Наші коляди / І. Франко // Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. / І. Я. Франко. – Київ, 1980. – Т. 28 : Літературно-критичні праці (1876–1885). – С. 7–41.

Згадується Остап Нижанківський.

 

 

Підготувала: Кивацька Розалія Дмитрівна