До 100-річчя від дня народження Мороза Мирослава Олександровича, українського літературознавця, франкознавця, етнографа, фольклориста, громадського діяча

Мороз Мирослав Олександрович

(1923–2006)

Мороз Мирослав Олександрович народився 17 січня 1923 року, в селі Збоїська, нині у складі Львова – бібліограф, літературознавець, етнограф. Кандидат філологічних наук (1963).

Дійсний член НТШ (1992). Навчався у Львові : торг. Школі (1936-1939), пед. інституті (1940). У роки 2-ї світової війни – учитель у с. Грибовичі (1941–1942); слухач фахових курсів на хім. ф-ті Львівської політехніки, водночас голова т-ва ‘’Просвіта’’ в Зброїськах, підпіл.

Робота в осередках ОУН. Від серпня 1944 – на фронті у складі рад. армії, був важко поранений. У 1956 р. перед захистом дипломної роботи був заарештований, засуджений до 25-ти років ув’язнення, після 5-ти років концтаборів звільнений у зв’язку з відлигою після смерті Й. Сталіна. З 1955 р. жив у Львові, працював робітником на складі насіння, бібліографом. Від 1957 до останніх днів життя працював над “Літописом життя і творчості Івана Франка”.

Атрибував чимало творів І. Франка : лише в колект. збірнику “Питання текстології: Іван Франко” (1983) назвав 355 невідомих, підписаних псевд., чи без підпису, статей, рец., кореспонденцій Івана Франка в польській газеті.

У різний час Мороз уклав чимало бібліографічних покажчиків, зокрема “Михайло Коцюбинський” (1964), “Павло Грабовський” (1964), “Іван Франко” (1966), “Іван Котляревський” (1969), “Леся Українка” (1972), “Володимир Гнатюк” (1992), “Зарубіжне франкознавство” (1997).

Писав статті до часопису “Жовтень”, збірника “Українське літературознавство”, газет “Українська мова і література в школі”, “Архіви України”, “Трибуна лектора”, “Іноземна філологія”, “Літературна Україна”, “Вільна Україна”, “Львівська правда”. Похований в Скнилові.

 

Бібліографічний список літератури :

 

 

Твори Мирослава Мороза:

 

 

 1. Автобіографічний елемент у ліричній драмі Івана Франка “Зів’яле листя” / М. Мороз // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1990. – Т. 221 : Праці філологічної секції / ред. т. М. Ільницький, О. Купчинський. – С. 108–122. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Бібліографічний список недрукованих праць академіка М. С. Возняка про життя і творчість Івана Франка / М. Мороз // Іван Франко. Статті і матеріали / Львів. держ. ун-тет ім. І. Франка ; [редкол.: М. І. Рудницький, А. С. Брагінець, В. Т. Дмитрук, В. В. Лесик, О. Н. Мороз (відп. ред.), С. М. Шаховський, А. М. Халімончук, Я. І. Шуст]. – Львів, 1960. – Зб. 7. – С. 484–486.

 

 1. “Всесвітня бібліотека” (1914, 1917–1921) : вид-во, організ. І. Калиновичем у Львові / М. Мороз // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. / Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР; Головна редакція укр. рад. енциклопедії ім. М. П. Бажана ; [редкол.: І. О. Дзеверін, Г. Д. Вервес та ін.]. – Київ. – 1988. – Т. 1 : А– Г. – С. 364.

 

 1. Дві рецензії Івана Франка з питань музикознавства / М. Мороз // Іван Франко. Статті і матеріали / Львів. держ. ун-тет ім. Івана Франка : [редкол.: М. І. Рудницький, А. С. Брагінець, В. Т. Дмитрук, В. В. Лесик, О. Н. Мороз (відп. ред.), С. М. Шаховський, А. М. Халімончук, Я. І. Шуст]. – Львів, 1960. – Зб. 7. – С. 28–44.

 

 1. До питання атрибуції творів І. Франка в газеті “Kurier Lwowski” / М. О. Мороз // Питання текстології. Іван Франко : [відп. ред. М. Є. Сиваченко]. – Київ, 1983. – С. 188–216.

 

 1. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля / М. Мороз // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка : [ред. тому : Р. Кирчів, О. Купчинський] ; НТШ у Львові. – Львів, 1992. – Т. 223 : Праці секції етнографії та фольклористики. – С. 197–205. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. З Науково-природної спадщини Івана Франка / М. Мороз // Українське літературознавство. – Львів, 1992. – Вип. 56 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 3–10.

 

 1. Закордонне франкознавство – окрема галузь науки про життя і творчість Івана Франка / М. Мороз // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С. 494–496.

 

 1. Зв’язки І. Франка з чехами та словаками / М. Мороз // Жовтень. – 1958. – № 7. – С. 152–154. – Рец. на кн.: Зв’язки Івана Франка з чехами та словаками / упоряд. М. Мольнар, М. Мундяк. – Братислава, 1957.

 

 1. Зв’язки Івана Франка з австрійським народознавчим товариством. Маловідома рецензія на працю Володимира Шухевича “Гуцульщина” / М. Мороз // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / [ред. тому : Р. Кирчів, О. Купчинський] ; НТШ у Львові. – Львів, 1992. – Т. 223 : Праці секції етнографії та фольклористики. – С. 271–276. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Іван Франко : бібліографія творів. 1874–1964 / М. О. Мороз. – Київ : Наукова думка, 1966. – 448 с.

 

 1. Іван Франко в кіно : [бібліогр.] / М. О. Мороз // Українське літературознавство / [редкол.: Я. П. Білоштан, Г. С. Домницька, І. М. Дудзь]. – Львів, 1966. – Вип. 1 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 181–184.

 

 1. Іван Франко в мистецтві та художній літературі : (матер. до бібліографії) / М. О. Мороз // Українське літературознавство. – Львів, 1966. – Вип. 1 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 171–184.

 

 1. Іван Франко в мистецтві та художній літературі. Розділ V. Іван Франко в образотворчому мистецтві та скульптурі : [матер. до бібліогр.] / М. О. Мороз // Українське літературознавство : Іван Франко : статті і матеріали / [редкол. : Ф. М. Неборячок, О. Н. Мороз, А. М. Халімончук, Я. П. Білоштан]. – Львів, 1971. – Вип. 14. – С. 99–108.

 

 1. Іван Франко в образотворчому мистецтві та скульптурі : [матер. до бібліогр.] / М. О. Мороз // Українське літературознавство : Іван Франко : статті і матеріали / [редкол.: Ф. М. Неборячок, О. Н. Мороз, А. М. Халімончук, Я. П. Білоштан]. – Львів, 1972. – Вип. 17. – С. 139–143.

 

 1. Іван Франко в театрі. Сценічна історія п’єс І. Франка : [бібліогр.] /  М. О. Мороз // Українське літературознавство : міжвід. респ. зб. / [редкол.: Я. П. Білоштан, Г. С. Домницька, І. М. Дудзь]. – Львів, 1966. –  Вип. 1 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 171–181.

 

 1. Інсценізації творів Івана Франка : [бібліогр.] / М. О. Мороз // Українське літературознавство / [редкол.: Я. П. Білоштан, Г. С. Домницька, І. М. Дудзь]. – Львів, 1966. – Вип. 1 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 178–181.

 

 1. Невідома рецензія І. Франка на збірку Я. Каспровича “Гинучому світові” / М. Мороз // Радянське літературознавство. – 1961. – № 3. – С. 114–115.
 2. Новий франківський збірник Львівського університету / М. Мороз // Радянське літературознавство. – 1959. – № 1. – С. 148–151. – Рец. на кн.: Іван Франко. Статті і матеріали. Зб. 6. – Львів, 1958.

 

 1. Одна з сторінок біографії Каменяра / М. Мороз // Дрогобиччина – земля Івана Франка : зб. географ., іст., етногр.-побут. матеріалів та мемуарів / упоряд. і ред. М. Шалата : [редкол.: С. Гавриш, А. Гладилович та ін.] ; НТШ. – Дрогобич, 1997. – Т. 4. – С. 228–235.

 

 1. Остання праця академіка М. С. Возняка / М. Мороз // Вітчизна. – 1959. – № 3. – С. 203–205. – Рец. на кн.: Возняк М. Велетень думки і праці. Шлях життя і боротьби Івана Франка. – Київ, 1958.

 

 1. Праця польського дослідника / М. Мороз // Всесвіт. – 1959. – № 4. – С. 110–111. – Рец. на кн.: Jakobiec M. Iwan Franko. – Warszawa, 1958.

 

 1. П’ята наукова сесія, присвячена вивченню творчості І. Франка / М. Мороз, А. В. Кабайда // Радянське літературознавство. – 1961. – № 1. – С. 151–

 

 1. Рукою Івана Франка / М. Мороз // Жовтень. – 1989. – № 7 (537). – С. 133.

 

 1. Сторінка діяльності Івана Франка як фольклориста. [Співробітництво українського письменника в журналі Wisla] : вміщено 4 листи І. Франка до Я. Карловича / М. О. Мороз // Українське літературознавство. – Львів, 1980. – Вип. 34 : Іван Франко. Статті та матеріали. – С. 124–133.

 

 1. Твори Івана Франка в перекладах на слов’янські мови : матеріали до бібліографії / М. Мороз // Слов’янське літературознавство і фольклористика : респ. міжвід. зб. : [редкол.: Г. Д. Вервес (відп. ред.), О. І. Дей, Л. Д. Іванов, Р. Ф. Кирчів, В. І. Шевчук, О. В. Шпильова, В. А. Юзвенко, В. О. Захаржевська]. – Київ, 1966. – Вип. 2. – С. 181–196.

 

 1. Твори Івана Франка мовами народів СРСР : бібліогр. покажчик / М. О. Мороз ; упоряд. : М. О. Мороз. – Львів, 1972. – 86 с.

 

 1. Уривок передмови Івана Франка до задуманого “Порадника для читачів” / М. Мороз // Іван Франко. Статті і матеріали / [редкол.: А. С. Брагінець, В. В. Лесик, О. Н. Мороз, М. І. Рудницький, А. М. Халімончук, С. М. Шаховський, Я. І. Шуст]. – Львів, 1962. – Зб. 9 : присвяч. 100-річчю з дня смерті Т. Г. Шевченка. – С. 164–168.

 

 1. Франкознавство за 1970 рік : [бібліогр.] / М. О. Мороз, О. Н. Мороз // Українське літературознавство : Іван Франко : статті і матеріали : / [редкол.: Ф. М. Неборячок (відпов. ред.), О. Н. Мороз, А.  М. Халімончук, Я. П. Білоштан]. – Львів, 1971. – Вип. 14. – С. 109– 118.

 

 1. Франкознавство за 1971 рік / М. О. Мороз, О. Н. Мороз // Українське літературознавство : Іван Франко : статті і матеріали / [редкол.:  Ф. М. Неборячок (відпов. ред.), О. Н. Мороз, А. М. Халімончук, Я. П. Білоштан ]. – Львів, 1972. – Вип. 17. – С. 129–138.

 

 1. Франкознавство за 1976 рік : [твори І. Франка] / М. О. Мороз // Українське літературознавство. – Львів, 1978. – Вип. 30 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 121–

 

 

Про Мирослава Мороза :

 

 1. Перебийніс П. Вулкан українства : до виходу у світ ”Літопису життя і творчості Івана Франка” / П. Перебийніс // Літературна Україна. – 2017. – 2 листоп. (№ 43). – С. 12.

 

 1. Шалата М. Й. Мороз Мирослав Олександрович (17.01.1923 – 04.02.2006) : [бібліограф, літературознавець, етнолог] / М. Й. Шалата // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, НТШ, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21 : Мікро – Моя. – С. 561–562. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Шалата М. Фрагмент праці, на котру давно чекали : [вступ. ст. до публікації першого розділу праці М. Мороза “Літопис життя і творчості Івана Франка”] / М. Шалата // Франкознавчі студії : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; ДДПУ ім. І. Франка ; філолог. ф-т; [редкол.: Винар Л., Винницький В., Войтюк А., Гольберг М., Пшеничний Є. (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2002. – Вип. 2. – С. 313–316.

 

 1. Шалата М. З ниви шашкевичезнавства і франкознавства. 2. Увічнював “труди і дні” титана слова / М. Шалата // Українська література ХІХ –початку ХХІ століть у літературознавчих дискурсах : колективна монографія / О. Р. Баган, О. В. Вовк, Л. О. Гулевич, І. І. Дмитрів ; ДДПУ ім. І. Франка, каф. укр. літ. та теорії літ. та ін. ; [редкол.: П. В. Іванишин, О. Р. Баган, І. Й. Набитович, І. І. Дмитрів] ; за ред. П. В. Іванишина. – Дрогобич, 2018. – С. 223–234. – Передм. до вид.: Мороз М. Літопис життя і творчості Івана Франка : у 3-х томах. – Львів: Артос, 2016–2017. – 560+692+488 с.

 

Підготувала :  Василиків О. М.