“Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою сонце…”. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди (1722–1794), українського філософа, поета, музиканта, педагога

Г. С. Сковорода

(3 груд. 1722 – 9 листоп. 1794)

Г. Сковорода є найвидатнішою постаттю в культурному та літературному житті України ХVIII ст. Його називають мандрівним філософом. Сковороду вважають зачинателем жанру байки. Сам Сковорода називав себе Варсавою (сином свободи).

Григорій Сковорода народився 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині в сім’ї малоземельного козака.

Початкову освіту здобув в сільській школі, навчався у дяка-скрипаля на привілейованому становищі, співав у церкві.

З 1738 році — почав навчання у Києво-Могилянській академії.

З 1742 по 1744 рік жив у Петербурзі, був співаком придворної капели, створював музику на власні вірші.

У 1750 році у складі російської місії Сковорода виїжджав за кордон і три роки мандрував Угорщиною, Словаччиною, Польщею, відвідав Братиславу, Відень, Будапешт; бував в університетах, слухав лекції знаменитих професорів, працював у бібліотеках, студіював філософські праці й, володіючи багатьма мовами, дискутував із ученими різних країн.

У 1753 році – повернувся в Україну, викладав поетику в Переяславському колегіумі. Писав байки, викладав стародавні мови. Сковорода написав підручник з етики. Незабаром мусив залишити колегіум, через доноси на нього.

1754 – 1759 – жив у селі Коврай на Переяславщині, працюючи домашнім учителем у поміщика Степана Томари. Написав значну частину віршів збірки «Сад божественних пісень». Працював викладачем (спочатку поетики, а згодом етики) у Харківському колегіумі. Учителюючи в Харкові, латинськими і українськими віршами написав «Байку Езопову» (1760 р.), склав дві вступні лекції-проповіді до курсу етики.

Протягом 1769 – 1774 років Сковорода написав збірку прозових байок «Байки харківські», «Бесіду, названу двоє, про те, що блаженним бути легко», і «Діалог, чи Розмова про стародавній світ», а також твори: «Розмова п’яти подорожніх про справжнє щастя в житті» («Розмова дружня про душевний світ»), «Кільце», «Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу».

У 1775 – 1776 роках були написані твір «Книжечка, названа Si-lenus Alcibiadis, сиріч Ікона Алківіадська («Ізраїльський змій») та «Книжечка про читання святого письма, названа Дружина Лотова».

У 1785 році Сковорода об’єднав 30 віршів, написаних у різний час, у збірку «Сад божественних пісень».

У 1787 році він написав «Вдячного Еродія» і «Убогого Жайворонка», а у 1791 році завершив філософський твір «Діалог. Ім’я йому — Потоп зміїний».

З 1769 року Сковорода вів мандрівне життя, не спокушаючись різноманітними посадами й чинами. Ходив філософ завжди в звичайній свиті. Крім книг, рукописів, сопілки в полотняній торбі та палиці, нічого більше не мав, навіть не прагнув мати власної хати і взагалі постійної домівки.

У 71 рік поет пішки пройшов триста верств аж до Орловщини, де жив його учень і приятель Михайло Ковалинський, щоб передати йому рукописи своїх творів. А повернувшись, зупинився в селі Іванівці, був веселий, балакучий, згодом вийшов у сад і край дороги став копати яму. «Що це ви робите, Григорію?» — запитали здивовано друзі. «Та копаю собі могилу, бо прийшов мій час».

Помер 9 листопада 1794 року в селі Пан-Іванівка (зараз Сковородинівка) Золочівського району Харківської області. На його надгробку вибиті (як епітафія)

Спадщина композитора, поета, байкаря і філософа Григорія Савича Сковороди є дорогим надбанням української національної і світової культури.

 

Філософські погляди Сковороди:

“Пізнавай себе, а пізнавши – удосконалюй”, – у цьому, за Сковородою, полягає ідея “сродної” праці.

“Багатством живиться тіло, а душу звеселяє споріднена праця”.

 

Сковорода є автором афоризмів:

“З усіх утрат втрата часу найтяжча” ;

“Любов виникає з любові; коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю” ;

“Один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий” ;

“Сопілка і вівця дорожча царського вінця”.

 

Джерело:https://dovidka.biz.ua/grigoriy-skovoroda-biografiya-korotko

 

Бібліографічний список літератури :

Твори Григорія Сковороди :

 1. Байки Харківські. Афоризми / Г. С. Сковорода ; [упоряд. і авт. передм. О. Батюк]. – Харків : Прапор, 1972. – 130 с.

 

 1. Вбогий жайворонок. Притча (уривок) / Г. Сковорода ; пер. Валерія Шевчука // Давня українська література X – ХVIII ст. : Твори : для ст. шк. віку / упорядк. текстів, авт. передм., підгот. комент., прим. та навч.-мет. матер. О. М. Сліпушко. – Київ, 2005. – С. 340–346.

 

 1. Вибране / Г. С. Сковорода, І. П. Котляревський ; [авт. вступ. ст.: О. Батюк, Є. Шабліовський, Б. Деркач]. – 3-е вид. – Харків : Прапор, 1990. – 300 с.

 

 1. Вибрані твори : у 2-х томах. Т. 1 / Г. С. Сковорода ; [упоряд., підгот. текстів та прим. В. Деркач]. – Київ : Дніпро, 1972. – 272 с.

 

 1. Вибрані твори : у 2-х томах. Т. 2 / Г. С. Сковорода ; [упоряд., підгот. текстів та прим. В. Деркач]. – Київ : Дніпро, 1972. – 278 с.

 

 1. Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода ; [упоряд. текстів, передм. та прим. Л. Ушкалов]. – Харків : Веста-Ранок, 2003. – 144 с. – (Програма з літератури).

 

 1. Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, прозові переклади, листи / Г. С. Сковорода ; [авт. вступ. ст., упоряд., підгот. текстів та прим. І. Іваньо]. – Київ : Наук. думка, 1983. – 434 с. – (Біб-ка української літератури).

 

 1. Вхідні двері до християнської доброчесності / Г. Сковорода // Філософська думка. – 2014. – № 5. – С. 7–18. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Із збірки “Байки харківські”. Байка 13 : Орел та Черепаха ; Байка 14 : Сова і Дрізд ; Байка 27 : Бджола та Шершень / Г. Сковорода ; переклад Валерія Шевчука // Давня українська література X – ХVIII ст. : Твори : для ст. шк. віку / упорядк. текстів, авт. передм., підгот. комент., прим. та навч.-мет. матер. О. М. Сліпушко. – Київ, 2005. – С. 328–333.

 

 1. Із збірки “Сад божественних пісень” / Г. Сковорода ; переклад Валерія Шевчука // Давня українська література X – ХVIII ст. : Твори : для ст. шк. віку / упорядк. текстів, авт. передм., підгот. комент., прим. та навч.-мет. матер. О. М. Сліпушко. – Київ, 2005. – С. 321–328.

 

 1. Кільце. Дружня розмова про душевний світ (уривок) ; Розмова, звана Алфавіт, чи Буквар світу. Дружня розмова про душевний світ (уривок) / Г. Сковорода ; пер. Валерія Шевчука // Давня українська література X – ХVIII ст. : Твори : для ст. шк. віку / упорядк. текстів, авт. передм., підгот. комент., прим. та навч.-мет. матер. О. М. Сліпушко. – Київ, 2005. – С. 333–339.

 

 1. Книжечка, що називається Silenus Alcibiadis, тобто ікона Аківіадська (Ізраїльський змій) ; Вступні двері до християнської добронравності ; Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті / Г. Сковорода // Тисяча років української філософської думки : антологія / уклад. А. Р. Бурий ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – Т. 1. – С. 596–627.

 

 1. Літературні твори / Г. С. Сковорода ; [авт. вступ. стаття, упоряд., підгот. текстів та прим. В. Деркач]. – Київ : Наук. думка, 1972. – 434 с.

 

 1. Найкраще / Г. Сковорода ; [пер.: М. Кашуби, Г. Сварник, Н. Федорака ; авт. передм. Р. Чопик, А. Любка ; іл. Д. Мовчан]. – Львів : Terra Incognita, 2018. – 320 с. : іл. – (Українська езотерика).

 

 1. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода ; [пер. М. Кашуба ; авт. передм. і ред. В. В. Войтович]. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.

 

 1. Повне зібрання творів : в 2-х томах. Т. 1 / Г. С. Сковорода ; АН УРСР ; [редкол.: В. Шинкарук, В. Євдокименко, Л. Махновець]. – Київ : Наук. думка, 1973. – 532 с.

 

 1. Потоп зміїний ; Тлумачення з Плутарха про тишу серця ; Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру / Г. Сковорода // Тисяча років української філософської думки : антологія / уклад. А. Р. Бурий ; М-во освіти і науки України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2018. – Т. 1. – С. 574–596.

 

 1. Розмова п’яти мадрівників про істинне щастя в житті / Г. Сковорода // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / [редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба, М. Жулинський та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 37–38 (І) : Україна – філософський спадок століть. – С. 323–332.

 

 1. Поезії / Г. С. Сковорода ; [авт. вступ. ст. І. Пільгук ; упоряд., підгот. текстів та прим. В. Яременко]. – Київ : Рад. письменник, 1971. – 240 с.

 

 1. Сад Божественных пъсней : вірші, байки, діалоги, притчі / Г. С. Сковорода ; [упоряд., підгот. текстів та прим. В. Деркач]. – Київ : Дніпро, 1988. – 320 с. – (Біб-ка укр. класики “Дніпро”).

 

 1. Сад пісень : вибрані твори / Г. С. Сковорода ; [авт. вступ. ст., упоряд.та прим. В. Яременко ; пер. М. Зерова, П. Пелеха, В. Шевчука]. – Київ : Веселка, 1983. – 190 с.

 

 1. Світ ловив мене, та не впіймав / Г. С. Сковорода ; [упорядк., авт. вступ. ст. та комент. В. В. Кравець ; авт. передм. М. І. Ковалинський]. – Харків : Фоліо, 2006. – 607 с.

 

 1. Твори : для старшого шкільного віку / Г. С. Сковорода ; [авт. вступ. ст., упоряд.та прим. В. Шевчука ]. – Київ : Веселка, 1996. – 271 с.

 

 1. Твори : у 2-х томах; поезії, байки, трактати, діалоги. Т. 1 / Г. С. Сковорода ; Гарвардська біб-ка давнього укр. письменства ; [пер. з староукр. і прим. М. Кашуби, В. Шевчука ; авт. передм. О. Мишанич]. – Київ : Обереги, 1994. – 528 с.

 

 1. Твори : у 2-х томах; трактати, діалоги, притчі, переклади, листи. Т. 2 / Г. С. Сковорода ; Гарвардська біб-ка давнього укр. письменства ; [пер. із староукр. і прим. М. Кашуби, В. Шевчука]. – Київ : Обереги, 1994. – 480 с.

 

 1. Твори : у 2-х томах; поезії, байки, трактати, діалоги. Т. 1 / Г. С. Сковорода ; Київська біб-ка давнього укр. письменства ; [пер. з староукр. і прим. М. Кашуби, В. Шевчука ; авт. передм. О. Мишанич]. – 2-е вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 528 с.

 

 1. Твори : у 2-х томах; трактати, діалоги, притчі, переклади, листи. Т. 2 / Г. С. Сковорода ; Київська біб-ка давнього укр. письменства ; [пер. із староукр. і прим. М. Кашуби, В. Шевчука]. – 2-е вид., випр. – Київ : Обереги, 2005. – 480 с.

 

Література про життя та діяльність Григорія Сковороди :

 

Книги :

 

 1. Багалій Д. Український мандрований філософ Григорій Сковорода : монографія / Д. Багалій ; 2-ге вид., випр. ; авт. перед. сл. П. Майдаченко. – Київ : Орій, 1992. – 472 с. – (Спадок).

 

 1. Барабаш Ю. Вибрані студії. Сковорода. Гоголь. Шевченко / Ю. Я. Барабаш ; [авт. передм. В. Панченко]. – Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2007. – 744 с.

 

 1. Бартоліні М. Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г. С. Сковороди / М. Ґ. Бартоліні ; [редкол.: М. В. Попович (гол. ред.), М. М. Сулима, Л. В. Ушкалов та ін. ; пер. з італ. М. Прокопович, К. Новікова]. – Київ : Академперіодика, 2017. – 160 с.
 2. Білич Т. Світогляд Г. С. Сковороди / Т. А. Білич ; Київськ. нац. ун- т ім. Т. Шевченка. – Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 1957. – 110 с.

 

 1. Горбач Н. Невідомий Григорій Сковорода / Н. Горбач ; [ред. О. Капелюшна]. – Львів : Логос, 2002. – 152 с. – Бібліогр. с. 146-150.

 

 1. Драч І. Григорій Сковорода : біографічна повість / І. Ф. Драч, С. Б. Кримський, М. В. Попович ; під заг. ред. В. М. Нічик. – Київ : Молодь, 1984. – 216 с. – (Уславлені імена).

 

 1. Єшкілєв В. Усі кути Трикутника : апокриф мандрів Григорія Сковороди : [роман] / В. Л. Єшкілєв. – Київ : Академія, 2012. – 248 с. – (Автографи часу).

 

 1. Зайко М. Реферат на тему: Короткий екскурс епістолярного жанру та Особливості епістолярної спадщини українського богослова Григорія Сковороди / М. А. Зайко. – Тернопіль : ТОВ “Терно-граф”, 2020. – 72 с. : іл. – Бібліогр.: с. 64–66.

 

 1. Іваньо І. Філософія і стиль мислення Г. Сковороди : АН УРСР ; Ін-т філософії / І. В. Іваньо. – Київ : Наук. думка, 1983. – 270 с.

 

 1. Івах О. Український мудрець : поема про славного українського філософа-містика Г. Сковороду / О. Івах. – Вінніпеґ : Культура і освіта, 1945. – 16 с. – Штамп Вінніпег. Б-ка Чит. “Просвіта”.

 

 1. Ніженець А. Г. С. Сковорода . G. S. Skovoroda : заповідні місця на Харківщині / А. М. Ніженець ; пер. на англ. Я. З. Тенцера. – Харків : Прапор, 1969. – 64 с.

 

 1. Пільгук І. Григорій Сковорода : художній життєпис / І. І. Пільгук. – Київ : Дніпро, 1971. – 262 с.

 

 1. Поліщук, Федір Микитович Григорій Сковорода. Життя і творчість / Ф. М. Поліщук. – Київ : Дніпро, 1978. – 262 с.

 

 1. Сковорода Григорій : дослідження, розвідки, матеріали : збірник наукових праць / [упоряд., авт. передм.: В. М. Нічик, Я. М. Стратій ; відп. ред. В. М. Нічик] ; АН України, Ін-т філософії. – Київ : Наукова думка, 1992. – 383 с.

 

 1. Сковорода Григорій Савович : матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження / АН УРСР ; Ін-т філософії; [упоряд.: І. Стогній, П. Шабатин]. – Київ : Наук. думка, 1975. – 256 с.

 

 1. Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / [редкол.: М. В. Попович, І. П. Стогній, В. М. Нічик та ін. ; відп. ред. І. П. Стогній]. – Київ : ВД Переяслав, 2003. – 716 с.

 

 1. Спадщина Григорія Сковороди і сучасність : матеріали читань до 200-річчя з дня смерті Г. Сковороди 21–22 грудня 1994 р. / [гол. ред., упор. А. Карась ; редкол.: І. Захара, О. Гойда, М. Скрипник, І. Килин ; ред. М. Мартиняк] ; ЛДУ ім. І. Франка, Клуб Григорія Сковороди. – Львів : Світ, 1996. – 191 с.

 

 1. Філософія Григорія Сковороди / АН УРСР; Ін-т філософії; [від. ред. В. І. Шинкарук ]. – Київ : Наук. думка, 1972. – 310 с.

 

 1. Фільософія Г. С. Сковороди / передм. Дм.Чижевський ; ред. Р. Смаль-Стоцький ; НТШ. – [б. м.] : НТШ, 1933. – 224 с. – (ксерокопія).

 

 1. Шевчук В. Пізнаний і непізнаний Сфінкс : Григорій Сковорода сучасними очима : розмисли / В. О. Шевчук ; [ред. С. В. Цушко]. – Київ : Унів. вид. ПУЛЬСАРИ, 2008. – 528 с. : ілюстр. – (Українці в світовій цивілізації). – Бібліогр. с. 522-523.

 

Статті :

 

 1. Аксініна І. Григорій Сковорода. Афоризми : урок-дослідження, 9-й клас / І. Аксініна // Українська мова та література. – 2019. – Червень№6. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. ( 5 назв).

 

 1. Багалій Д. Г. С. Сковорода і Л. М. Толстой / Д. Багалій // Хроніка 2000 : укр. культуролог. Альманах. – Київ, 2000. – № 35–36 : Культура і наука світу : внесок України. – С. 236–241.

 

 1. Береза, Б. Античністю зачарований.(До 280-річчя від дня народження Григорія Сковороди) / Б. Береза // Зарубіжна література. – 2002. – №48. – С. 8.

 

 1. Білецька В. “Філософія серця” Г. Сковороди у філософських рефлексіях І. Мірчука / В. Білецька // Філософські обрії : наук.-теорет. журнал / [редкол.: В. П. Андрущенко, І. В. Бичко, А. М. Єрмоленко та ін.]. – Київ ; Полтава, 2016. – Вип. 36. – С. 51–60.

 

 1. Білик О. Г. Сковорода і філософська традиція в Україні / О. Білик, Я. Білик // Гуманізм і людина в контексі культури : матеріали людинознавчих читань : у трьох книгах / [редкол.: Т. Біленко (відп. ред.), В. Скотний (відп. за вип.), В. Мовчан]. – Дрогобич, 1995. – Вип. 1. Кн. 1 : Гуманістичні цінності та духовне відродження. – С. 82–96. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Білодід В. Філософія “людини утаємниченого серця” / В. Білодід // Український світ. – 2002. – № 7–12. – С. 23–27.

 

 1. Бова В. Позачасовість та позапросторовість ідеї “сродності” Григорія Сковороди у соціоосвітньому просторі / В. Бова // Рідна школа. – 2015. – № 11–12. – С. 68–71.

 

 1. Бовсунівська, Т. Тематизація мовчання в поезії Григорія Сковороди / Т. Бовсунівська // Дивослово. – 2006. – № 2. – С. 50–54.

 

 1. Богосвятська А. Григорій Сковорода – духовний код української культури : система біоадекватних уроків української літератури; 9-ий клас / А. Богосвятська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 10. – С. 45-60.

 

 1. Бондар І. Аналогії між віросповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами Г. С. Сковороди / І. О. Бондар // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / [редкол.: В. П. Андрущенко, І В. Бичко, А. М. Єрмоленко та ін.; гол. ред.: А. М. Колодний, П. А. Кравченко]. – Київ – Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 188–203. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Борисенко К. Найважливіше про Сковороду / К. Борисенко // Українська культура. – 2020. – № 3. – С. 23.

 

 1. Бурлетова І. Григорій Сковорода – музикант / І. І. Бурлетова // Мистецтво в школі : музика, образотворче мистецтво, художня культура. – 2016. – № 11. – С. 32–35.

 

 1. Ващак М. Ідея свободи у творчості Григорія Сковороди / М. Ващак // Людинознавчі студії : збірник наукових праць ДДПУ / [редкол. В. Г. Скотний, Т. І. Біленко та ін.]. – Дрогобич, 2009. – Вип. 20 : Філософія. – С. 123–138. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Войтюк А. “Поетичний сад” українського Сократа : [Г. С. Сковороди] / А. Войтюк // Віче. – 1995. – № 1. – С. 153–157.

 

 1. Войтюк, А. Григорій Сковорода: “Я доповнюю цим історію, а не руйную” / А. Войтюк // Віче. – 2004. – № 11. – С. 69–73.

 

 1. Войтюк А. Григорій Сковорода як релігійний мислитель / А. Войтюк // Палкий трудар науки та освіти: збірник на пошану професора Порфирія Яременка / Ін-т франкознавства та славістики ДДПУ ім. І. Франка ; упоряд. та ред. Є. В. Пшеничний. – Дрогобич, 2018. – С. 67–76.

 

 1. Галич О. “Усі кути Трикутника” В. Єшкілєва як квазібіографія Г. Сковороди / О. Галич // Слово і час. – 2014. – № 7. – С. 59–64. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Гальченко С. Чи усвідомлюємо значущість Григорія Сковороди в його 300-ліття? / С. А. Гальченко, О. А. Шокало // Слово Просвіти. – 2020. – 17–31 груд. (№ 51–52). – С. 10.

 

 1. Герус Л. Квітка щастя. До дня народження Григорія Сковороди : мистецька вітальня / Л. Герус // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 31–32. – С. 46–49.

 

 1. Гнатюк Л. То якою ж мовою писав Григорій Сковорода? / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2006. – № 3. – С. 44–48.

 

 1. Гнатюк Л. Чому вивчення мови Григорія Сковороди актуальне для українців у ХХI столітті / Л. Гнатюк // Дивослово. – 2013. – № 5. – С. 53–58.

 

 1. Голота Л. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди : Всеукраїнські Сковородинські навчання “Пізнай себе” / Л. Голота // Слово Просвіти. – 2017. – 10–16 серп. (№ 32). – С. 1, 10–11.

 

 1. Горбач Н. Тарас Шевченко і Григорій Сковорода / Н. Горбач // Життя та творчість Тараса Шевченка / Н. Горбач. – Львів, 2005. – С. 235–240.

 

 1. Городиська В. Проблеми виховання дітей у педагогічних поглядах вітчизняних діячів – Г. Сковороди, Т. Шевченка / В. Городиська, С. Івах, А. Федорович // Історія дошкільної педагогіки : тексти лекцій : [для підгот. фах. першого (бакалвар.) рівня вищ. освіти гал. знань 01 “Освіта” спец. 012 “Дошкільна освіта”] / В.В.Городиська ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Ч. 2 : (ХІХ ст. і до наших днів). – С. 15–26. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Горський В. Філософія Григорія Сковороди / В. С. Горський // Історія української філософії : навч. посібник / В. С. Горський ; [наук. ред. В. І. Гусєв]. – Київ, 2001. – С. 101–125. – (Філософія України).

 

 1. Градовський А. Творчість Г. Сковороди у контексті європейського бароко / А. Градовський, М. Галушко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 4. – С. 6–10.

 

 1. Греб В. Подорож у дитинство Григорія Сковороди – видатного мандрівника, філософа, письменника, учителя : за книжкою Валерія та Наталі Лапікурів “Народжений під знаком Стрільця”, серія “Життя видатних дітей”, укр. літ., 8 клас / В. Греб // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 1-2. – С. 55-58.

 

 1. Грибіниченко Т. “Сковородинські думи” Володимира Підпалого / Т. Грибіниченко // Дивослово. – 2004. – № 5. – С. 24–25.

 

 1. Григорчук Ю. Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів / Ю. Григорчук // Слово і час. – 2019. – № 10. – С. 14–21. – Бібліогр. в кінці ст. (11 назв).

 

 1. Гринь Т. Музей Любомудра на його батьківщині : Чорнухинський літературно-меморіальний музей Г. Сковороди / Т. Гринь // Дивослово. – 2010. – № 9. – С. 62–63.

 

 1. Грицай Л. Григорій Сковорода – сучасний автостопер / Л. Грицай, Я. Грицай // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 9. – С. 24–28.

 

 1. Гужва О. Сковорода : його сповідь є одкровенням / О. Гужва // Філософські обрії : наук.-теорет. журнал / [редкол.: В. П. Андрущенко, І. В. Бичко, А. М. Єрмоленко та ін.]. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 26. – С. 4–17.

 

 1. Данилів І. Ідея душевного миру та щастя у творчості Григорія Сковороди / І. Данилів, І. Дмитрів // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих учених ДДПУ ім. І. Франка / [гол. ред. і авт. передм. М. П. Пантюк ; редкол.: О. О. Бистрова, В. Т. Борщевич, М. А. Давидов та ін. ; ред.- упоряд.: В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2013. – Вип. 5. – С. 148– – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Денисенко А. Мандрівник-філософ Григорій Сковорода / А. Денисенко // Історичний календар 97. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 367–368.

 

 1. Дзюба С. Нескінченний шлях осягнення : до 300-річчя Григорія Сковороди / С. Дзюба // Українська літературна газета. – 2020. – 5 черв. (№ 11). – С. 15. – Рец. на кн.: Шупта Д., Лойтра П., Стеценко В. Осягнення: Поезії та вокальні твори. – Чернівці: Букрек, 2020. – 176 с.

 

 1. Дічек Н. Шлях до щастя Григорія Сковороди / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2002. – № 4. – С. 43–48.

 

 1. Дмитрів І. Григорій Сковорода і Богдан-Ігор Антонич: діалог крізь століття / І. Дмитрів // Молодь і ринок. – 2012. – № 11 (94). – С. 60–64.

 

 1. Дмитрів І. Євангельські блаженства в художній інтерпретації Григорія Сковороди / І. Дмитрів // Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Ю. Пелешенка : [монографія] / під ред. І. Набитовича. – Київ ; Дрогобич, 2016. – С. 236–245. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).

 

 1. Долан Л. Теорія внутрішнього голосу Григорія Сковороди та її застосування в гіпнотерапевтичному відпочинку: клінічний підхід / Л. Долан // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 59–85.

 

 1. Донцов Д. Дороговказ Григорія Сковороди нашій сучасности / Д. Донцов // Український націоналізм : антологія / [упоряд. та відп. за вип. В. Рог] ; Організація Укр. Націоналістів (бандерівців). – Київ, 2011. – Т. 2. – С. 162–184.

 

 1. Жулинський М. Григорій Сковорода / М. Жулинський // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 29–32.

 

 1. Закала М. Свобода, як одна з антропологічних проблем, які порушує Г. Сковорода / М. Закала // Філософія гуманітарного знання : раціональність і духовність : матер. міжнар. наук. конф. 2–3 жовтня 2008 р. / [редкол.: М. Г. Марчук, В. О. Балух, І. П. Чорний та ін.]. – Чернівці, 2008. – С. 275–278.

 

 1. Зінчук С. “Все красно, що чисто, природно” (скорочено) : [про Григорія Сковороду] / С. Зінчук // Календар класного керівника на 1994–1995 навчальний рік / упоряд. О. Василів, О. Заяць, В. Перепелиця та ін. – Дрогобич, 1994. – С. 48–50.

 

 1. Іваньо І. Етика Сковороди і філософія Епікура / І. В. Іваньо // Від Вишенського до Сковороди : зб. статей / відп. ред. В. М. Нічик. – Київ, 1972. – С. 125–134.

 

 1. Ісіченко І. Сакральний простір “Саду божественних пісень” Григорія Сковороди / І. Ісіченко // Слово і час. – 2013. – № 1. – С. 52–63.

 

 1. Йосипенко С. Філософія Григорія Сковороди: проблеми, напрями і історія дослідження / С. Л. Йосипенко // Наука і суспільство. – 2012. – № 11/12. – С. 8–14.

 

 1. Каналюк В. Байки Григорія Сковороди / В. Каналюк // Дивослово. – 2011. – № 10. – С. 24–28.

 

 1. Карпин К. Етико-гуманістичне розуміння людини у творчій спадщині Г. Сковороди / К. Карпин // Людина : становлення та розвиток / наук. рада : М. М. Верников, Р. А. Арцишевський, Г. О. Балл та ін.. – Львів ; Одеса, 1997. – С. 283–285. – (Філософські пошуки ; Вип. IV).

 

 1. Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди / М. Кашуба // Філософська думка. – 2014. – № 5. – С. 30–41.

 

 1. Кислашко О. Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди в українській духовності / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 6. – С. 42–45.

 

 1. Ковалинський М. Життя Григорія Сковороди / М. Ковалинський // Корені та парості: український генеалогікон / [упоряд. тексту та іл., пер., авт. вступ. ст. та прим. В. Шевчук ; гол. ред. С. Головко ; ред. : О. Вербило, О. Вітруненко]. – Київ, 2008. – С. 354–386 : іл.

 

 1. Кононенко Т. Історіографія парадигм українознавства як передумова українознавчо-філософського дослідження спадщини Г. Сковороди / Т. Кононенко // Українознавство. – 2011. – № 2. – С. 102–110.

 

 1. Костюченко В. Григорій Сковорода – філософ, письменник, учитель, музикант, співець : заняття в “Літературній вітальні” / В. Костюченко // Дивослово. – 2012. – № 11. – С. 11–13.

 

 1. Куташ І. Категорія щастя у філософії Сковороди / І. Куташ // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / [редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 37–38 (І) : Україна – філософський спадок століть. – С. 332–351.

 

 1. Кутняк І. Педагогічні читання, присвячені 290-ій річниці від дня народження Григорія Сковороди / І. Кутняк // Галицька зоря. – 2013. – 4 січ. (№ 1–2). – С. 6.

 

 1. Малахов В. Христологічні мотиви у творчості Г. Сковороди / В. А. Малахов // Образ Христа в українській культурі : [зб. наук. праць] / В. С. Горський, Ю. І. Сватко, О. Б. Киричок, С. І. Головащенко. – Київ, 2003. – С. 103–115. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Марков А. Співвідношення духовного і матеріального у філософії Г. С. Сковороди / А. П. Марков // Від Вишенського до Сковороди : зб. статей / відп. ред. В. М. Нічик ; АН УРСР. Ін-т філософії. – Київ : Наук. думка, 1972. – С. 109–116.

 

 1. Мартич Р. Філософсько-релігійна концепція живого в системі поглядів Григорія Сковороди / Р. Мартич // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 4. – С. 7–10. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Марценко Г. Мудрість віків через роки : урок-компаративний аналіз життя і творчості Григорія Сковороди та Омара Хайяма / Г. О. Марценко // Зарубіжна література в школах України. – 2006. – № 12. – С. 53–54.

 

 1. Марценко Г. Мудрість віків через роки: урок-компаративний аналіз життя і творчості Григорія Сковороди та Омара Хайяма / Г. О. Марценко // Зарубіжна література в школах України. – 2005. – № 12. – С. 53–54.

 

 1. Меркулов М. Тема мандрів у творчості Климентія Зиновієва і Григорія Сковороди / М. Меркулов // Слово і час. – 2017. – № 3. – С. 61–68.

 

 1. Мишанич О. Григорій Сковорода у дослідженнях зарубіжних вчених-україністів / О. Мишанич // На переломі : літературознавчі статті й дослідження / О. Мишанич ; НАНУ, ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Основи, 2002. – С. 73–81.

 

 1. Мишанич О. Народ у творчості Сковороди : [Г. Сковорода – народний філософ] / О. Мишанич // На переломі : літературознавчі статті й дослідження / О. Мишанич ; НАНУ, ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Основи, 2002. – С. 63–67.

 

 1. Мишанич О. Переклади творів Григорія Сковороди сучасною українською мовою: здобутки і втрати / О. Мишанич // На переломі : літературознавчі статті й дослідження / О. Мишанич. – Київ : Основи, 2002. – С. 91–99.

 

 1. Мишанич О. Творчість Г. С. Сковороди в системі українознавства кінця XX ст. / О. Мишанич // На переломі : літературознавчі статті й дослідження / О. Мишанич ; НАНУ, ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Основи, 2002. – С. 98–105.

 

 1. Мірчук І. Філософські студії : [зб. наук. праць] / І. Мірчук ; за ред. М. Шафовала і Романа Яремка. – Мюнхен : Український Вільний Ун-т, 2006. – 582 с. – (Монографії ч. 62).

 

 1. Мовчан Р. Український модернізм 1920-х : портрет в історичному інтер’єрі / Р. В. Мовчан ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ : Стилос, 2008. – 544 с.

 

 1. Нартов В. Григорій Сковорода / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В. В. Нартов ; [гол. ред. С. С. Скляр, ред. Г. В. Cологуб]. – Харків, 2007. – С. 63–68.

 

 1. Нога Г. Категорія гріха у поетичній спадщині Г. Сковороди / Г. Нога // Медієвістика : зб. наук. ст. – Одеса, 2002. – Вип. 3. – С. 166–173. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Олексенко О. Риторична майстерність Григорія Сковороди : педагогічний аспект / О. Олексенко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 33. – С. 6–9.

 

 1. Паласюк Г. Григорій Сковорода і неоплатонічна традиція / Г. Паласюк // Людинознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол. : Т. І. Біленко (гол.), В. С. Мовчан та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2003. – Вип. 7. – С. 74–83. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Пашук А. Проблема свободи у філософії Григорія Сковороди / А. Пашук // Записки Наукового товариства імені Шевченка / [ред. О. Купчинський] ; НТШ. – Львів, 1994. – Т. CCXXVIII [228] : Праці історично-філософської секції. – С. 405–423.

 

 1. Петров В. До характеристики філософського світогляду Сковороди / В. Петров // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Л. Кравчук (шеф-ред.), Ю. Буряк (голов. ред.), І. Верба та ін. – Київ, 2000. – Вип. 39–40 (ІІ) : Україна – філософський спадок століть. – С. 587–602.

 

 1. Скотний В. Основні принципи навчання і виховання у філософії Г. Сковороди. Неотомізм про гармонію віри і розуму в навчанні і пізнанні / В. Скотний // Молодь і ринок. – 2011. – № 10(81). – С. 5–11.

 

 1. Сорокіна Н. Філософсько-естетичні погляди Г. С. Сковороди. Поетична творчість : урок української літератури / Н. Сорокіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 33. – С. 25–29.

 

 1. Степаненко М. Григорій Сковорода і українське письменництво останнього п’ятдесятиліття / М. Степаненко // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка : Філологічна Секція / [вст. сл. В.Лев]. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1976. – Т. 187 : Доповіді ювілейного наукового конґресу для відзначення сторіччя НТШ. – С. 138–157.

 

 1. Табачников І. Сковорода і Сократ / І. А. Табачников // Від Вишенського до Сковороди : зб. статей / відп. ред. В.М.Нічик; АН УРСР. Ін-т філософії. – Київ, 1972. – С. 134–142.

 

 1. Ушкалов Л. Григорій Сковорода: літературний портрет / Л. Ушкалов // Сковорода та інші. Причинки до історії української літератури : Причинки до історії укр. літератури / Л.В.Ушкалов. – Київ, 2007. – С. 8–73. – (Висока полиця).

 

 1. Фоменко А. Філософія людини Г. С. Сковороди / А. Фоменко // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк (голов. ред.), М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. – К. : Фонд сприяння розвитку мистецтв, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія, персоналії, поступ. – С. 479–488.

 

 1. Щаслива вільна людина : [Г. С. Сковорода] // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2017. – № 4. – С. 82–97. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 

Підготувала Кивацька Розалія