Поет визвольної боротьби. До 125-річчя від дня народження Леоніда Мосендза (1897–1948), видатного письменника української еміграції.

Леонід Маркович Мосендз (1897–1948)

 

Леонід Маркович Мосендз народився 1897, Могилів-Подільський – птсьменник, есеїст, літературознавець, перекладач. За фахом – хімік-технолог. Після смерті батька від 1904 мешкав у селі Маньківці Літин, де навчався у місцевому сільському училещі. Закінчив Вінницьку учительську семінарію у 1916 р. Тоді ж був мобілізований і після скороченого курсу військового училища потрапив на Румунський фронт 1918-20 викладав фізику і природознавство в школі в м. Гнівань.

Брав активну участь у діяльності місцевого осередку товариства “Просвіта”, служив в армії УНР. Після поразки укр. війська 1920-22 Мосендз проживав у Польщі: спочатку в Ченстохові, згодом у Луцьку, де його як члена т-ва “Просвіта” зарешт. І відправлено до табору укр. вояків у м. Каліш. Проте ув’язнення тривало недовго і того ж року він переїхав до Чехо-Словаччини. На поч. 1945, рятуючись від рад. терору, разом із сімє’ю змушений був утікати до Праги, далі, залишивши родину, переїхав до Австрії. Ще перебуваючи у таборі, Мосендз захворів на сухоти.

Письменник тривалий час лікувався на курорті м. Зеєфельд, наприкінці 1946 потрапив до санаторію “Моттекс”, де й помер.

 

Джерело : Енциклопедія Сучасної України. Т. 21. Мікро–Моя / НАН України, НТШ, Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; [гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін.]. – Київ, 2019. – С. 625.

 

 

 

 

 

 

Бібліографічний список літератури:

 

 

Твори Леоніда Мосендза :

 

 1. Березень : з поеми “Волинський рік” / Л. Мосендз // Альманах Українського Народного Союзу на 1973 : Річник 63–ій. – Джерсі Ситі ; Ню Йорк, 1973. – С. 194.

 

 1. Волинський рік : поема / Л. Мосендз ; упоряд. І. Нагорна ; [післям. С. Козака]. – Рівне, 2010. – 68 с. : фото.

 

 1. Волинський рік : поема / Л. Мосендз. – Мюнхен : Вид-во Українська трибуна, 1948. – 80 с. – Штамп Дрогобич. Б-ка “Просвіти”.

 

 1. З пресового фільму: Андрій Хвіля contra М. Грушевського, Т. Шевченка. – (Про етичність і неетичність) / Л. Мосендз // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. – Т. 106. – № 7–8 (лип.–серп.). – С. 730–731

 

 1. Засів (продовження) / Л. Мосендз // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Р. XXX. Т. 106 № 5 (за трав.). – С. 389–397.

 

 1. Засів : повість / Л. Мосендз. – Малін : Укр. вид-во в Бельгії  К. Мулькевич, 1946. – 101 с.

 

 1. Ізгой ; Regina : вірші / Л. Мосендз // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. – Т. 106. – № 7–8 (лип.-серп.). – С. 578–579.

 

 1. Людина покірна (Homo lenis) : проза / Л. Мосендз // Українська культура. – 2017. – № 1. – С. 26–29 : фото.

 

 1. На “Могилі миру” / Л. Мосендз // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Р. XXX. – Т. 106. – № 5 (за трав.). – С. 387–389.

 

 1. Останній пророк : роман / Л. Мосендз // Дніпро. – 1994. – № 7–8.     –С.14–66.

 

 1. Останній пророк : роман / Л. Мосендз // Дніпро. – 1995. – № 1. – С. 7–45.

 

 1. Останній пророк = The last prophet / Л. Мосендз ; літ. ред. і вступ. ст. Б. Кравцева. – Торонто : Вид. діловим Комітетом для вид. творів Л. Мосендза в Торонто, 1960. – 456 с.

 

 1. Поки вихвалявся глечик : Мосендз Л., новела / Л. Мосендз // Альманах “Гомону України” у 10-річчя 1948–1958 : календар / обгортка роботи Б. Стебельського. – Торонто, 1958. – С.115–122.

 

 1. [Рецензія] / Л. Мосендз // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. – Т. 106. – № 7–8 (лип.–серп.). – С. 734–736. – Рец. на кн.: Українська Загальна Енциклопедія / під ред. Івана Раковського. Зшитки 1–9. – Вид. кооп. “Рідна Школа”.

 

 

 

Про життя та діяльність Леоніда Мосендза :

 

 1. Антофійчук В.  Концепт традиції і його ідеологічна та ідейно-естетична парадигма в романі Леоніда Мосендза “Останній пророк” / В. Антофійчук // Слово і час. – 2015. – № 12. – С. 52–63.

 

 1. Баган О. Ґотика – як стиль і настрій : до джерел художнього стилю Леоніда Мосендза / О. Баган // Українські проблеми / [редкол.: С. Квіт (гол. ред.), О. Баган, Я. Барвінський, Г. Васькович, Я. Дашкевич та ін.]. – 1998. – Ч. 2 (17). – С. 122–130.

 

 1. Баган О. Лицарі духу : укр. письменники- націоналісти – “вісниківці” / О. Р. Баган, З. П. Гузар, Б. Червак. – 2-ге вид., доп. – Дрогобич : Відродження, 1996. – 288 с.

 

 1. Григорчук Ю. Інтерпретація біблійного прототексту в романі Леоніда Мосендза “Останній пророк” / Ю. Григорчук // Слово і час. – 2021. – № 3. – С. 60–75. – Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).

 

 1. Гузар З. Сузір’я Леоніда Мосендза (збірка “Зодіяк”) / З. Гузар // Сучасна філологічна наука в національному відродженні : матер. звіт. наук. конф. викладачів, аспірантів, студентів. присвяченої пам’яті професора Т. Комаринця. – Львів, 1994. – С. 97–98.

 

 1. Гузар З. Леонід Мосендз-поет: збірка “Зодіак” / З. Гузар // Українське літературознавство / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР ; Львівський держ. ун-т ім. І. Франка ; [редкол. : Л. І. Міщенко (відпов. ред.), І. О. Денисюк, З. С. Голубєва, Р. Т. Гром’як]. – Львів, 1995. – Вип. 61. – С. 65–75.

 

 1. Ільницький М. Леонід Мосендз (1897-1948) : літературна сильвета /  М.   Ільницький // Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упор., авт. передм. та літ. сильвети М. Ільницький. – Київ, 2009. – С. 389–393.

 

 1. Карп’юк А. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосенза : про Волинь у житті Леоніда Мосенза та про його твір ”Волинський рік” / А. Карп’юк // Літературна Україна. – 2017. – 21 верес. – № 37. – С. 7.

 

 1. Ковалів  Ю.  Леонід Мосендз / Ю. Ковалів // Слово і час. – 2019. – № 10. – С. 101–103.

 

 1. Коломієць В. Маланюк і Празька школа поетів / В. Коломієць // Українське Диво. – Київ : Український письменник, 2005. – № 2. – С. 268–313.

 

 1. Кравців Б. Леонід Мосендз і його “Останній пророк” / Б. Кравців // Останній пророк / Л. Мосендз ; літ. ред. і авт. вступ. ст. Б. Кравців. – Торонто, 1960. – С. 5–31.

 

 1. Мариненко Ю. “Це покликання Боже” : проза Леоніда Мосендза / Ю. Мариненко // Дивослово. – 2003. – № 2. – С. 7–11.

 

 1. Мариненко Ю. Місія. Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ століття / Ю. В. Мариненко ; М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2004. – 328 с.

 

 1. Марочканич І. Націософські ідеї та проблематика в новелах Леоніда Мосендза на історичні теми / І. Марочканич // Українська література ХІХ – початку ХХІ століть у літературознавчих дискурсах : колективна монографія / О. Р. Баган, О. В. Вовк, Л. О. Гулевич, І. І. Дмитрів ; ДДПУ ім. І. Франка, каф. укр. л-ри та теорії л-ри та ін. ; [редкол.: П. В. Іванишин, О. Р. Баган, І. Й. Набитович, І. І. Дмитрів] ; гол. ред. П. В. Іванишин. – Дрогобич, 2018. – С. 188–199. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

 

 1. Мафтин Н. Молоде літературне покоління 1930-х рр. і його творче кредо (Ю. Липа, Л. Косач, Н. Королева) / Н. Мафтин // Бібліотечка “Дивослова”. – 2013. – № 4. – С. 33–47.

 

 1. Набитович І. Порфирій Горотак: літературна містифікація Леоніда Мосендза і Юрія Клена / І. Набитович // Визвольний шлях. – 1997. – № 12 (597). – С. 1498–1505.

 

 1. Набитович І. Невідомі поезії Леоніда Мосендза / І. Набитович // Поети Празької школи. Срібні сурми : антологія / упоряд., авт. передм. та літ. сильвети М. Ільницький. – Київ, 2009. – С. 853–859.

 

 1. Набитович І. Сакрохронотоп художньої прози вісниківців [Леоніда Мосендза, Юрія Липи] / І. Набитович // Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) : монографія / І. Набитович ; [відп. ред. М. Ільницький]. – Дрогобич ; Люблін, 2008. – С. 334–342.

 

 1. Набитович І. Лист Леоніда Мосендза до Меланії Кравців / І. Набитович // Українські проблеми. – 1998. – Ч. 2 (17). – С. 130–132.

 

 1. Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Грааля : творчість письменника в контексті європейської літератури / І. Й. Набитович ; [наук. ред.: П. Цимбалістий, М. Шалата ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький]. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 224 с. – Бібліогр.: С. 205–221.

 

 1. Неврлий М. Берладник української літератури : (Л. Мосендз, 30.9.1897 – 13.11.1948) / М. Неврлий // Минуле й сучасне : зб. слов’янознавчих праць / М. Я. Неврлий ; [авт. передм. І. Дзюба]. – Київ, 2009. – С. 497–506.

 

 1. Павлів І. Література письменників-емігрантів. Празька школа української поезії та її представники : уроки української літератури для 11 класу. ІІ семестр / І. Павлів // Бібліотечка “Дивослова”. – 2019. – № 10. – С. 6–11.

 

 1. Радзієвський В. Людинознавчий аспект новелістики Леоніда Мосендза / В. Радзієвський // Вісниківство : літературна традиція та ідеї : науковий збірник / [ред. кол. : О. Баган (відп. ред.), П. Іванишин, В. Дончик та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка, каф. укр. л-ри і теорії л-ри [та ін.]. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 155–165.

 

 1. Радзієвський В. Критика псевдонаціональної естетики у статті Леоніда Мосендза “Микола Хвильовий: легенда і дійсність” / В. А. Радзієвський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка / [за ред. М. П. Ткачука] ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – Вип. 39. – С. 181–185.

 

 1. Радієвський В. Специфіка сюжет отворення малої прози Леоніда Мосендза / В. Радієвський // Творчість Галини Журби і міжвоєнна доба в українській літературі : до 125-ї річниці від дня народж. письменниці : зб. наук. праць / [редкол.: І. Руснак (голов. ред.), О. Баган, М. Васьків та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, каф. укр. літ-ри. – Вінниця, 2014. – Вип. 3. – С. 220–230.

 

 1. Сварник Г. Листи Леоніда Мондзера до Дмитра Донцова / Г. Сварник // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / [ред. тому О. Купчинський, редкол.: У. Єдлінська, Р. Зорівчак та ін.] ; НТШ. – Львів, 2000. – Т. 239 : Праці Філологічної секції. – С. 479–541.

 

 1. Слабошпицький М. 25 поетів української діаспори / М. Ф. Слабошпицький ; [ред. В. І. Пащенко]. – Київ, 2006. ­– 728 с.

 

 1. Шалата М. Про життя, присвячене свободі й слову : вступ. ст. / М. Шалата // Леонід Мосендз – лицар святого Грааля : творчість письменника в кон-тексті європейської літератури / І. Набитович ; наук. ред.: П. Цимбалістий, проф. (Лондон) ; М. Шалата, проф. каф. ДДПУ ; літ. ред. Я. Радевич-Винницький. – Дрогобич, 2001. – С. 3–18.

 

Підготувала: Василиків О. М.