До 166-річчя з дня народження Івана Франка. Збірка поезій “З вершин і низин” (135 років з дати опублікування)

“З вершин і низин” – поетична збірка українського письменника Івана Франка, опублікована за його життя 2-ма виданнями з дуже відмінним змістом.

Ідеєю збірки є показати “вершини” і “низини” людського духу – “духу, що тіло рве до бою” у його вічному незламному пориві до справедливості, вселюдського щастя та свободи, у пошуках “добра нового” в світі, для окреслення візії “нового життя”.

Збірка вперше опублікована 1887 р., другу спробу видання переробили й доповнили – 1893 р. Збірку складає 7-м великих розділів. Перші три розділи – “De profundis”, “Профілі і маски” та “Сонети” – складають ліричні твори, чотири останніх – “Галицькі образки”, “Із жидівських мелодій”, “Панські жарти” та “Легенди” – епічні творіння.

Закликаючи народ до боротьби, проголошуючи гнів та біль в надії на щасливе майбутнє Іван Франко усе життя пропагував боротьбу.
“Укладаючи матеріал для сеї книжки, – писав І. Франко у “Передньому слові”, – я покинув думку про хронологічний порядок, зовсім не пригожий в книжці так різномастого змісту, котрій, проте, хотілось мені придати яку-таку артистичну суцільність”.

Поет показав свій невимовний біль за рідну Україну… Збірка залишає після себе важкий осад в душі.

Актуальність цих віршів залишається для України і зараз. Як не будемо любити та цінувати українське, то залишимо своїм нащадкам Україну без жодних ознак української автентичності.

Любіть Україну! СЛАВА УКРАЇНІ та ЗСУ!!!

 

 

Бібліографічний список літератури

 

Окремі твори із збірки

 

 1. “…всі ми вірили, що своїми руками розіб’ємо скалу, роздробимо граніт…” (уривок з “Каменярі”) : вірш / Іван Франко // Календар-альманах “Нового Шляху” на 1964 рік. – Торонто, – С. 20–21.

 

 1. Веснянки: Дивувалась зима… ; Червона калино, чого в лузі гнешся? ; Земле, моя всеплодющая мати…: (вірші) / Іван Франко // Іван Франко – дітям / [уклад., передм. Д. Іваницька ; худож. оформ. Н. Солодка]. – Львів, – С. 78–85.

 

 1. Вічний революціонер = Himnas : вірш / Іван Франко ; перекл. литов. Бложе Вітаутас // Жовтень, 1966. – № 8. – С. 30.

 

 1. Гімн ; Галаган ; Каменярі ; Спомини ; Журавлі : [вірші] / Іван Франко // Веселка. – Київ, 1984. – Т. 1. – С. 280–

 

 1. Гімн ; Гриць Турчин ; Котляревський ; Декадент (В. Щуратові) ; Лісова ідилія (посвята М. Вороному) ; Іван Вишенський : [поезія] / Іван Франко // Антологія української поезії : в 6 т. / упоряд. та авт. біогр. дов.: М.  Грицай, Н. Жук, П. Сіренко. – Київ, 1984. – Т. 3. – С. 43–94.

 

 1. Гімн. Замість пролога : вірш / Іван Франко // Твори : в 2 т. / Іван Франка ; [передм. П. Колесника ; приміт. М. Гончарука]. – Київ, – Т. 1. – С. 33–34.

 

 1. З вершин і низин / Іван Франко. – [Київ], 1920. – 720 с. – (Унікальна).

 

 1. З вершин і низин ; Панські жарти ; Поема з остатніх часів панщини ; Присвячую пам’яті мойого батька Якова Франка / Іван Франко // Зібр. тв. :      у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: І. Басс, М. Бернштейн, Г. Вервес [та ін.] ; упорядкув. та комент. І. Басса, В. Герасименка, А. Каспрука]. – Київ, 1976. – Т. 2. – С. 13–116.

 

 1. З вершин і низин : поезії, поема / Іван Франко ; [передм. Д. Павличка ; підгот. текстів, післяслово З. Франко]. – Київ : Веселка, – 192 с. – “Перша книжка генія”.

 

 1. З вершин і низин : зб. поезій / Іван Франко ; [упоряд. та авт. післям. Б. Якимович]. – Репр. відтвор. з вид. 1893 р. – Львів : [б. в.], – 468 с.

 

 1. Із збірки “З вершин і низин”: De profundis ; Веснянки ; Осінні думи ; Скорбні пісні ; Нічні думи ; Думи пролетарія ; Excelsior ; Профілі і маски ; Поет ; Україна ; Картка любові ; Знайомим і незнайомим : [поезія] / Іван Франко // Вибрані поезії / Іван Франко. – Київ, 1951. – С. 5–138.

 

 1. Із збірки “З вершин і низин”: Гімн ; Веснянки ; Осінні думи ; Скорбні пісні ; Нічні думи ; Думи пролетарія ; Excelsior ; Профілі і маски ; Україна ; Картка любові ; Знайомим і незнайомим : [поезія] / Іван Франко // Вибрані поезії / Іван Франко. – Київ, 1948. – С. 5–68.

 

 1. Каменярі мовами народів світу / Іван Франко ; [упоряд., вступ. ст. і приміт. Ф. Погребенника]. – Київ : Наук. думка, 1983. – 192с.
 2. Каменярі ; Декадент ; “Пригоди Дон Кіхота” ; Не люди наші вороги ; Мойсей ; Вічний революціонер ; Semper idem ; Не винен я тому, сумно співаю ; Не довго жив я в світі ще / Іван Франко // Іван Франко. Українське перо іспанських класиків / Autores V. Korniychuk, Y. Kravets, V. Sabadukha ; Cordinador A. Yakubuv. – Valencia, 2015. – С. 17–88. – Текст ісп. м.

 

 1. Каменярі ; Не пора ; Якби само великеє страждання… ; Гімн (“Вічний революціонер”) ; Рідне село ; Україна ; Україна мовить ; З тюремних сонет ; Мойсей (пролог) : поезія / Іван Франко // Визвольний шлях, 1986. – № 5. – С. 559–570 ; № 6. – С. 559–568.

 

 1. Не пора, не пора… : вірш / Іван Франко // Мозаїка : із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 т. / Іван Франко ; [упоряд. З. Франко,    М. Василенко]. – Львів, 2001. – С. 23–

 

 1. Панські жарти : поема з останніх часів панщини / Іван Франко з передм. та поясненнями [Василя Щурата]. – Львів : Спілкове видання. Дмитро Хомяк. – 168 с. – Б-ка “Літ. перлин” ; ч. 3. – (Унікальна). – Присвячую памяти мойого батька Якова Франка. – [Прижиттєве видання].

 

 1. Панські жарти = Franko I. The vaster’s jests / Наук. тов-во ім. Шевченка, переклад Р. Татчина. – Ню Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто : [б .в.], – 133 с. – Б-ка Українознавства ; т. 37, т. 14, Англійська секція. – (Діаспора). – Текст англ. м.

 

 1. Панські жарти : поема з останніх часів панщини / Іван Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: І. Басс, М. Бернштейн, Г. Вервес [та ін.] ; упорядкув. та комент. І. Басса, В. Герасименка, А. Каспрука]. – Київ, 1976. – Т. 2. – С. 7-116.

 

 1. Передмова [до поеми “Панські жарти” із зб. “З вершин і низин”] / Іван Франко // Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко ; [редкол.: І. Басс, М. Бернштейн, Г. Вервес [та ін.] ; упорядкув. та комент. І. Басса, В. Герасименка, А. Каспрука]. – Київ, 1976. – Т. 2. – С. 7–12.

 

 1. Сонети / Іван Франко. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1955. – 115 с.

 

 1. Сонети / Іван Франко. – Київ : Дніпро, 1984. – 120 с.

 

 1. Сонети: Вольні сонети ; Тюремні сонети ; Галицькі образки ; З єврейських мелодій / Іван Франко // Вибрані поезії / Іван Франко. – Київ, 1948. – С. 69-158.

 

Дослідження збірки поезій І. Франка З вершин і низин

 

 1. Басс І. “Думи пролетарія” [цикл поезій І. Франка] / Іван Басс // Іван Франко : біографія / Іван Басс. – Київ, 1966. – С. 97–111.

 

 1. Басс І. Збірка поезій “З вершин і низин” / Іван Басс // Іван Франко : біографія / Іван Басс. – Київ, 1966. – С. 153–157.

 

 1. Басс І. Цикл “Картка любові” [Івана Франка] / Іван Басс // Іван Франко : біографія / Іван Басс. – Київ,1966. – С. 94–97.

 

 1. Басс І. На чолі демократичної молоді. “Товаришам з тюрми” [І. Франка] / Іван Басс // Басс Іван Іванович.Іван Франко: біографія. – Київ, 1966. – С. 73–83.

 

 1. Богдан М. Родовий присубстантивний у поетичному мовленні І. Франка (на матер. зб. “З вершин і низин”) / М. Богдан // Матеріали республіканської конференції присвяченої І. Я. Франкові : [до 115-річчя з дня народж. та 55-річчя з дня смерті] : тези, повідомлення / редкол.: М.М.Богдан, М.А.Жовтобрюх, О.Є.Засенко [та ін.]. – Житомир, 1971. –   С. 65–66.

 

 1. Боднарук І. З духовою печаттю Франка : до 100-річчя появи “Каменярів” / І. Боднарук // Дзвони. – – Ч. 3–4. – С. 75–87.

 

 1. Бойко О. Поезія боротьби : лірика збірки І. Франка “З вершин і низин” / Олександр Бойко. – Київ : Держлітвидав України, 1958. – 180 с.

 

 1. Бойко О. Сонети [І. Франка] / Олександр Бойко // Поезія боротьби : лірика збірки І. Франка “З вершин і низин” / Олександр Бойко. – Київ, – С. 63–89.

 

 1. Возняк М. “Тюремні чернетки” Івана Франка (тексти 1 сонету і 12 уривків недрукованих віршів, написаних у в’язниці 1889 р.) / Михайло Возняк // Вітчизна. – – № 5. – С. 175–185.

 

 1. Волинський П. Цикл “Веснянки” (із збірки “З вершин і низин”                І. Франка) / Петро Волинський // Наукові записки, присвячені 100-річчю з дня народження Івана Франка / [редкол.: П. Волинський (відп. ред.),       А. Данилюк, М. Бойчук та ін.]. – Київ, 1956. – Т. 22. – С. 14–29.

 

 1. Голик О. Хто смів сказать, що не богиня ти? Тема: І. Франко. Символ вічної жіночності, материнства й краси в поезії “Сікстинська мадонна” : урок укр. літ. : 10 клас / Олена Голик, Тетяна Голик // Українська мова і література в школах України. – – № 12. – С. 51–58. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Гольберг М. “Огонь в одежі слова” / Марк Гольберг // Франкознавчі етюди : [вибр. праці]. – Дрогобич, 2007. – С. 44–78. – Рец. на кн.:              Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка. Горизонти поетики. – Львів, 2004.

 

 1. Горинь М. Вивчення поезії І. Я. Франка в 9 класі середньої школи [“Гімн”, “Каменярі”, “Гримить”, “Сідоглавому”, “Декадент”] / Михайло Горинь // Іван Франко в школі : зб. матер. – Дрогобич, 1957. – С. 119–128.

 

 1. Гром’як Р. Ліризм Івана Франка у проекції тексту “Знайомим і незнайомим”. До онтології та інтерпретації одного циклу / Р. Гром’як // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Пшеничний (гол. ред.), Л. Винар, В. Винницький та ін. ; вступ. ст. В. Скотного]. – Дрогобич, – Вип. 4. – С. 84–94.

 

 1. Гузар З. До аналізу поезії Івана Франка “Каменярі” / Зенон Гузар // Питання літератури : наук. записки / Дрогоб. держ. пед. ін.-тут імені І. Я. Франка. – Дрогобич, 1962. – С. 55–59. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Гузар З. “Веснянки” ; “Гримить” ; “Гріє сонечко” : [поезія Івана Франка] / Зенон Гузар // Вступ до франкознавства / Зенон Гузар. – Дрогобич, – С. 333–336.

 

 1. Гузар З. До аналізу поезії Івана Франка “Товаришам із тюрми”: погляд через століття / Зенон Гузар // Франкознавчі студії : зб. наук. праць. – Дрогобич, 2012. – Вип. 5. – С. 69–75.

 

 1. Гузар З. Збірка “З вершин і низин” [Івана Франка] / Зенон Гузар // Вступ до франкознавства / Зенон Гузар. – Дрогобич, – С. 17–24.

 

 1. Гузар З. Автологічне слово у збірці Івана Франка “З вершин і низин” / Зенон Гузар, Ганна Іваночко // Українська філологія: школи, постаті, проблеми / [редкол.: Т. Салига (відп. ред.), Я. Гарасим, М. Білоус [та ін.]]. – Львів, 1999. – Ч. 1. – С. 169–175.

 

 1. Дей О. Зв’язки поезій І. Франка з народною творчістю (Збірки “З вершин і низин” та “Зів’яле листя”) / Олексій Дей // Іван Франко і народна творчість / Олексій Дей. – Київ, – С. 204–252. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Домбровський О. Терцинні поеми І. Франка / Олександр Домбровський // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1960. – Зб. 8. – С. 83–

 

 1. Дригула М. Конспект комбінованого уроку української літератури в 10 класі з використанням інноваційних технологій  “З вершин та низин”. Вірш “Гімн” / Марія Дригула // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 1. – С. 32–35.

 

 1. Дрималовський І. Жанри політичної лірики Івана Франка в збірці “З вершин і низин”/ І. Дрималовський // Українське літературознавство : респ. міжвід. наук. зб. [редкол.: І. Дорошенко (відп. ред.), А. Халімончук, Т. Комаринець, А. Бондаренко]. – Львів, 1983. – Вип. 40. – С. 15–
 2. Зінченко Ж. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях. Збірка “З вершин і низин”. “Гімн” (“Замість пролога”). “Сікстинська мадонна” / Жанна Зінченко // Бібліотечка “Дивослова”. – – № 3. – С. 21–24.

 

 1. Зорівчак Р. Іван Франко в історії українського перекладознавства / Роксоляна Зорівчак // Літопис Бойківщини / ред. М. Утриско. – ЗСА : Канада, – Ч. 1/37. – Січень-червень. – С. 21–28. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Іваночко Г. Автологічне слово в “Тюремних сонатах” Івана Франка / Ганна Іваночко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогоб.  держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [редкол.: Н. Скотна, М. Федурко,               Я. Яремко [та ін.]]. – Дрогобич, – Вип. 38. – С. 142-153. – Бібліогр. в кінці ст. (16 назв).

 

 1. Калиниченко Я. Цикл “Україна” Івана Франка: тріюмф національної ідеї і видавнича трагедія / Я. Калиниченко // Визвольний шлях. – 1997. – № 9. – С. 1084–1090.

 

 1. Каспрук А. Збірка “З вершин і низин” / Арсен Каспрук // Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях / І. Басс, А. Каспрук. – Київ, 1983. – С. 198–215.

 

 1. Кирилюк Є. “Галицькі образки” / Євген Кирилюк // Вічний революціонер: життя й творчість Івана Франка / Євген Кирилюк. – Київ, 1966. – С. 357–363.

 

 1. Кисельов О. [Збірка поезій І. Франка “З вершин і низин”] / Олександр Кисельов // Білецький О. Іван Франко: життя і творчість / О. Білецький, І. Басс, О. Кисельов. – Київ, 1956. – С. 144–180.

 

 1. Кисельов О. Робота І. Франка над віршем “Каменярі” / Олександр Кисельов // Радянське літературознавство. – – № 2. – С. 90–97.

 

 1. Кльось С. Інтерпретація поеми “Каменярі” Івана Франка : на основі власного анг. перекладу / С. Кльось // Вісник факультету романо-германської філології : збірник / [за ред. В. П. Кемінь]. – Дрогобич, – Вип. 2. – С. 211–226.

 

 1. Кобилецький Ю. “З вершин і низин” / Юрій Кобилецький // Поетична творчість Івана Франка / Юрій Кобилецький. – Київ, 1946. – С. 28-57. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Козачок М. Ідейно-художній аналіз циклу поезій “Веснянки” збірки “З вершин і низин” Івана Франка / М. Козачок // Українське  літературознавство. – Львів, 1985. – Вип. 44. – С. 97–104.

 

 1. Корнійчук В. Жанрове розмаїття збірки “З вершин і низин” Івана Франка / Валерій Корнійчук // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / [редкол.: І. Вакарчук, І. Денисюк, М. Жулинський [та ін.]]. – Львів, – Т. 250. – С. 93–111.

 

 1. Кос П. Івана Франка “Панські жарти” : (ґенеза, характеристика осіб, зміст) / Петро Кос. – Львів : Накладня Укр. Книгарні й Антикварні у Львові, 19??. – 23 с. – (Літ.-крит. б-ка ; ч. 5). – (Унікальна).

 

 1. Котик І. Не-“каменярі”. Вірш Віктора Неборака “Скала” у зіставленні з Франковими “Каменярами” / Ігор Котик // “Поезії дивнії чари”. Франкознавчі та інші студії : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік, С. Пилипчук, Г. Левченко [та ін.]]. – Львів, – С. 321-325. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Кравченко Ж. Поетичні твори Ів. Франка : [“З вершин і низин”, “Каменярі”, “Зів’яле листя”, “Мій Ізмарагд”, “Сідоглавому”, “До Бразілії”, “Панські жарти”, “Іван Вишенський”, “Мойсей”] / Жанна Кравченко // Іван Якович Франко – великий український письменник. 1856-1956 : метод. та бібліогр. матер. – Одеса, – С. 25–28.

 

 1. Кучеренко Є. Вірш “Товаришам із тюрми” [І. Франка] в 7 класі середньої школи / Є. Кучеренко // Українське літературознавство :  респ. міжвід. наук. зб. / [редкол.: Л. Міщенко (відп. ред.), І. Денисюк,                З.  Голубєва, Р. Гром’як]. – Львів, 1990. – Вип. 54. – С. 91–

 

 1. Лапій М. Франкова “Прощальна пісня”: автографи, джерела, інтерпретації / Марія Лапій // “Поезії дивнії чари”. Франкознавчі та інші студії : зб. наук. пр. / [редкол.: Є. Нахлік, С. Пилипчук, Г. Левченко [та ін.]]. – Львів, 2020. – С. 74–83. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Левченко І. Іван Франко – “боротьба, мука і передчуття щастя”. Лірика збірки “З вершин і низин”. Концепція поступу людства : урок засвоєння нових знань, 10 класс / Інна Левченко // Українська мова та література. – – Вересень (№ 17-18). – С. 67–71. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Левчук Т. Функціональність поетики Івана Франка / Тереза Левчук // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак [та ін.]]. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 445–452. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Легка О. Астральні образи в поезії Івана Франка / Орися Легка // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв.  150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак [та ін.]]. – Львів, – Т. 1. –      С. 640–651. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Леськів Б. Літота в поезії Івана Франка / Богдан Леськів // Тези доповідей XVII (8-9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовт. 2003 р.), XІX (10-11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, – С. 52–54.

 

 1. Лишак Г. Вірш Івана Франка “Пісня і праця”: поетика, проблематика / Галина Лишак // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ-ХХ століття : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік (гол.), В. В. Івашків, І. Лучук [та ін.]]. – Львів, 2015. – С. 267–274.

 

 1. Лозинський І. Гімн, що тіло рве до бою : рецензія / І. Лозинський // Жовтень. – 1988. – № 8. – С. 115–116. – Рец. на кн.: Франко І. Я. Вічний революціонер мовами народів світу. – 3-тє вид., доп. – Львів : Каменяр, 1986. – 182 с.

 

 1. Мазур Г. Фольклорні образи-символи циклу “Веснянки” зі збірки Івана Франка “З вершин і низин” / Галина Мазур // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ-ХХ століття : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік (гол.), В. Івашків, І. Лучук [та ін.]]. – Львів, 2015. – С. 280–285.

 

 1. Мазур Г. Фольклорні образи-символи циклу “Веснянки” зі збірки Івана Франка “З вершин і низин” / Галина Мазур // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ-ХХ століття : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік (гол.), В. Івашків, І. Лучук [та ін.]]. – Львів, 2015. – С. 280–285.

 

 1. Марко В. Іван Франко: душевна драма зворушення / Василь Марко // Аналіз художнього твору : навч. посіб. / Василь Марко. – Київ, – С. 67–71.

 

 1. Мельник Я. Легенди І. Франка і biblia apocrypha / Ярослава Мельник // Слово і час. – – № 6. – С. 10–24.

 

 1. Мороз О. Образ позитивного героя в дожовтневій українській літературі. Позитивні герої творів І. Франка / Олексій Мороз // Вітчизна. – – № 10. – С. 177–185.

 

 1. Назаренко Л. Система уроків з вивчення творчості Івана Франка : урок другий : лірич. зб. “З вершині низин” : аналіз поет. творів “Гімн”, “Сікстинська мадонна” / Людмила Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 22–26.

 

 1. Наумовська О. “Українська ниво! Підоймися, колосися…”: фольклорні проєкції Франкових “Веснянок” / Олеся Наумовська // “Поезії дивнії чари”. Франкознавчі та інші студії : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік, С. Пилипчук, Г. Левченко [та ін.]]. – Львів, 2020. – С. 54-65. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Нахлік Є. Образ Котляревського та його персонажів у поетичних творах Франка та його публікаціях віршів інших письменників : [на прикл. сонета “Котляревський”, поменників “Пролог на пам’ять 50-тих роковин смерти Івана Котляревського”, “Великі роковини”] / Євген Нахлік // Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : монографія / Євген Нахлік. – Львів, 2019. – С. 19–40. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Нахлік Є. Поетична котляревськіана Івана Франка / Євген Нахлік // Іван Котляревський у рецепції Івана Франка : монографія / Євген Нахлік. – Львів, 2019. – С. 157–176.

 

 1. Неборак В. “Тюремні сонети” (ліричний цикл) / Віктор Неборак // Іван Франко. Тексти. Факти. Інтерпретації. – Київ ; Львів, – Вип. 1. – С. 272–291.

 

 1. Неборак В. Каменярі / Віктор Неборак // Педагогічна думка. – – № 4. – С. 24–30.

 

 1. Неборак В. Розгляд поетичного циклу Івана Франка “Вольні сонети” / Віктор Неборак // Педагогічна думка. – – № 3. – С. 26–33.

 

 1. Охріменко Т. Іван Франко і його сонети / Тетяна Охріменко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – – № 7–8. – С. 50–51.

 

 1. Ощипко І. Порівняння у поетичних творах Івана Франка : на основі поезій зб. “З вершин і низин” / І. Ощипко // Вісник. Серія “Філологічна”. – Львів, 1983. – Вип.13 : Іван Франко і питання мовознавства. – С. 62-68. – Бібілогр. в кінці ст.

 

 1. Павличко Д. Сонети Івана Франка / Дмитро Павличко // Франко І. Сонети / Іван Франко. – Львів, – С. 3–10.

 

 1. Підлужна Л. Розвідка І. Франка “П’яницьке чудо в Корсуні (причинок до історії староруської легенди)” / Л. Підлужна // Матеріали республіканської конференції присвяченої І. Я. Франкові : тези, повідомлення / редкол.: М. Богдан, М. Жовтобрюх, О. Засенко [та ін.]. – Житомир, 1971. – С. 43–44.

 

 1. Плющ М. Сила Франкового революційного слова. (Лінгвістичний аналіз вірша “Вічний революціонер”) / Марія Плющ // Вісник. Серія “Філологічна”. – Львів, 1983. – Вип. 13 : Іван Франко і питання мовознавства. – С. 26–32. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Погребенник Ф. “Не пора, не пора, не пора!” (І. Франко) / Федір Погребенник // Визвольний шлях. – – № 4. – С. 462–469.

 

 1. Погребенник Ф. “Прийде нове життя…” / Федір Погребенник // Франко І. Каменярі / Іван Франко ; упоряд., вст. ст. і прим. Ф. П. Погребенника. – Київ, – С. 5–13.

 

 1. Погребенник Ф. Гімн національному відродженню України. З історії пісні на слова Івана Франка “Не пора, не пора, не пора” / Федір Погребенник // Народна творчість та етнографія. – – № 4-6. – С. 3–8.

 

 1. Походзіло М. Поезія [І. Франка] : (на прикл. зб. “З вершин і низин”) / Микола Походзіло // Іван Франко в школі / Микола Походзіло. – Київ, 1970. – С. 37–

 

 1. Пурель Г. Думки Івана Франка про працю / Галина Пурель // Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Я. Франка. Доповіді та повідомлення : матер. IVої звітної наук. конф. ін-туту за 1961 рік / [редкол.: І. Т. Іщенко, І. А. Співак, Й. Я. Ейснер [та ін.]. – Дрогобич, 1962. – С. 21–23.

 

 1. Пустова Ф. Цикл “Веснянки” І. Франка: жанр і композиція творів / Феня Пустова // Вісник Львівського університету. Серія філологічна : зб. наук. праць / [редкол. : Т. Салига, Л. Бондар, М. Гнатюк [та ін.]. – Львів, 2003. – Вип. 32 : Франкознавство. – С. 88–99.

 

 1. Салига Т. “Ні, я не кинув каменярський молот” : [на прикл. вірша “Каменярі” із зб. “З вершин і низин” Івана Франка] / Тарас Салига // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак [та ін.]. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 295–313. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Скоць А. Поетика пісні в художньому світі Івана Франка : (на прикл. зб. “З вершин і низин”) / Андрій Скоць // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.-1 жовт. 2006 р.) / [редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак [та ін.]. – Львів, – Т. 1. – С. 636–640.

 

 1. Степанчук К. Урок 4. Проект “Багатогранність лірики І. Франка” : урок-проект за зб. …, “З вершин і низин”, … І. Франка : 10 кл. / Катерина Степанчук // Українська мова та література. – – Червень (№ 12). – С. 42–48.

 

 1. Тихолоз Б. Колізії цілосності й роздвоєності у філософській поезії Івана Франка : (на прикл. зб. поезії “Звершин і низин”) / Богдан Тихолоз // Тези доповідей XVII (8-9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовт. 2003 р.), XІX (10-11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, 2007. – С. 124–

 

 1. Ткачук М. Новаторство “вольних” сонетів Івана Франка / Микола Ткачук // Дивослово. – – № 5. – С. 41–45.

 

 1. Ткачук М. Оновлення жанру веснянки в однойменному циклі Івана Франка : [цикл “Веснянки” І. Я. Франка] / Микола Ткачук // Дивослово. – – № 11. – С. 41–46.

 

 1. Ткачук М. Сонет, обернений до світу. Новаторство дискусійної практики Івана Франка в жанрі сонета [“Тюремні сонети”] / Микола Ткачук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 6. – С. 97–104.

 

 1. Ткачук М. Специфіка вираження ліричного суб’єкта в поетичних циклах збірки “З вершин і низин” Івана Франка / Микола Ткачук // Нагуєвицькі читання : зб. наук. праць / Дрогоб. держ. пед. ун-тет ім. І. Франка ; [редкол.: П. В. Іванишин (гол.), О. Р. Баган, Б. О. Лазорак [та ін.]. – Дрогобич, – Вип. 5. – С. 96–115. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Ткачук М. Художній світ лірики Івана Франка / Микола Ткачук // Художній світ творів Івана Франка : навч. посіб. для студ. та учнів / Микола Ткачук. – Тернопіль, 2016. – С. 15–80.

 

 1. Федурко М. Вербалізація концепту СЛОВО в поезії Івана Франка : (на матер. зб. “З вершин і низин”) / Марія Федурко, Анна Огар // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / [редкол.: Н. В. Скотна, М. Ю. Федурко, Я. П. Яремко [та ін.[. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. – С. 66-74. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Филипович П. Генеза Франкової легенди “Смерть Каїна” / Павло Филипович // Літературно-критичні статті / Павло Филипович. – Київ, 1991. – С. 95–

 

 1. Ціхоцький І. “Карикатуризація” і “об’єктивація” мовного стилю (уваги до відтворення “жидівського жаргону”) / Іван Ціхоцький // Тези доповідей XVII (8-9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9-10 жовт. 2003 р.), XІX (10-11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наукових конференцій / [відп. ред. І. О. Денисюк]. – Львів, – С. 158–163. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Челак М. Лірика Івана Франка / М. Челак // Література в школі. – – № 4. – С. 12-24.

 

 1. Шаховський С. Франкові “Думи пролетарія” / Семен Шаховський // Українське літературознавство. – – Вип. 1. – С. 81–86.

 

 1. Швець А. Франків поетичний цикл “Скорбні пісні”: аспекти поетики / Алла Швець // Слово і час. – 2021. – № 5. – С. 3–21. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Швець А. Франкова поезія “Мій раю зелений” в контексті поетичного циклу “Скорбні пісні” / Алла Швець // “Поезії дивнії чари”. Франкознавчі та інші студії : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік, С. Пилипчук, Г. Левченко [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 36-47. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Щурат В. Про Франкові “Панські жарти” / Василь Щурат // Франко І. Панські жарти : поема з останніх часів панщини / І. Франко. – Львів, [1928]. – С. 3–

 

 1. Якимович Б. “Галицькі образки” і видання корпусу “малої прози” [Івана Франка] / Богдан Якимович // Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Б. Якимович. – Львів, 2006. – С. 283–304. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Якимович Б. Збірка “З вершин і низин” та окремі видавничі проєкти 80-х років XX ст. / Богдан Якимович // Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти / Б. Якимович. – Львів, 2006. – С. 160–202. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Якимович Б. Збірка Івана Франка “З вершин і низин”: історія видання / Богдан Якимович // Україна та українці: події далекі і близькі : вибр. праці / Б. Якимович. – Львів, 2014. – С. 691–699.

 

 

 1. Янів В. “Панські жарти” у світлі етнопсихології. У соті роковини народження І. Франка / Володимир Янів // Визвольний шлях. – – № 12/36. – С. 1376–1392 ; 1957. – № 1/37. – С. 31–41. – Продовж. Поч. у № 12 за 1956 р. ; 1957. – № 2/38. – С. 135–143. – Закінч. Поч. у № 12 за 1956 р. та у № 1 за 1957 р.

 

 1. Янковська Ж. Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка : на прикл. поезії “Пісня і праця” із зб. “З вершин і низин” циклу “Поет” / Жанна Янковська // “Поезії дивнії чари”. Франкознавчі та інші студії : зб. наук. праць / [редкол.: Є. Нахлік, С. Пилипчук, Г. Левченко [та ін.]. – Львів, 2020. – С. 66-73. – Бібліогр. в підрядк. прим.