Україна починається з тебе. До Дня Української Державності

 28 липня Україна щорічно відзначає День Української Державності.

День встановлений Указом Президента України від 24 серпня 2021 року № 423 з метою утвердження понад тисячолітніх традицій українського державотворення, яке корінням сягає часів заснування міста Києва та розквітло за князювання Володимира Великого.

  Що таке День Української Державності

День Української Державності запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення, а також для протидії російській дезінформації та історичним фейкам про буцімто єдність походження українського та російського народів. Історія українського державотворення засвідчується першими згадками про заснування столиці Давньоруської держави – міста Києва та подіями, пов’язаними з діяльністю князя Київського Володимира. У 988 році він прийняв християнство як державну монорелігію, що стало для України цивілізаційним вибором. Християнство сприяло піднесенню культури, освіти, дало поштовх розвитку кириличної писемності. Давня Русь успішно долучилася до загальноєвропейського культурно-релігійного простору. Її державотворчі традиції продовжили, зокрема, Галицько-Волинське князівство, Українська козацька держава, Українська Народна Республіка, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та сучасна незалежна Україна. Саме на вшанування видатного державотворця Київського князя Володимира Великого у День Хрещення Київської Руси–України – 28 липня – встановлено День Української Державності. Святкуючи його, ми засвідчуємо також і повагу до Тараса Шевченка, Миколи Костомарова, Володимира Антоновича, Михайла Драгоманова, Івана Франка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, інших знаменних представників і представниць національної еліти і борців за державність та незалежність України. В основу концепції державних заходів до Дня Української Державності закладено ідею тяглості та спадкоємності тисячолітніх державотворчих традицій України від Русі до сьогодення.

 

Бібліографічний список літератури:

 1. Акимович Є. Українська культура в історичному вимірі (IX–XVII ст.) / Є. О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с.
 2. Батюк В. Українська державність напередодні та в роки визвольної війни 1648-1654 рр. у працях дослідників західної діаспори / В. С. Батюк // Український історичний журнал. – 1993. – № 1(382). – С. 50–56.
 3. Бедрій А. Українська держава : відновлена Актом 30 червня 1941 року / А. Бедрій ; Українська центральна інформаційна служба. – Нью-Йорк; Лондон; Мюнхен; Торонто, 1981. – 48 с.
 4. Бойко І. Київська держава / І. Бойко // Голос України. – 2019. – 23 лютого№38. – С. 1, 5-7.
 5. Борисенко В. Відновлення української державності : [про литовський період в історії України] / В. Борисенко // Історичний календар 2001 / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – 2001. – Вип. 7. – С. 180–181.
 6. Брайчевський М. Володимир Святий : князь Київської Русі / М. Брайчевський // Історичний календар 2002 / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – 2002. – Вип. 8. – С. 171–174.
 7. Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2006. – 640 с.
 8. Булгак О. В. Життя у Христі. До 1020-річчя від часу Хрещення України-Руси (988) / О. В. Булгак // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2008. – № 3. – С. 140–150. – Бібліогр. в кінці ст.: с. 147–150.
 9. В боротьбі за Українську державу = Struggle for an Independent Ukraine : есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни / ред. М. Г. Марунчак ; [ред. рада : П. Башук, В. Безхлібник, о. С. Іжик та ін.] ; Світова Ліга Українських Політичних В’язнів. – Вінніпег : [б. в.], 1990. – 1294 с. : ілюстр., фото. – укр. і англ. мовами.
 10. Верещагіна Н. Коронаційні інсигнації князя Володимира в дискурсі християнізації Київської держави / Н. Верещагіна // Мандруючи світами і віками : збірник на пошану Ю. Пелешенка : [монографія] / під ред. І. Набитовича. – Київ ; Дрогобич, 2016. – С. 26-33. – Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).
 11. Власовський І. Щоб стати народом європейським : [про хрещення Київ. Русі князем Володимиром Великим] / І. Власовський // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 197.
 12. Володимир Святий (960–1015) великий князь київський, хреститель Русі // Сто найвідоміших українців / [худож. Т. Фоменкова]. – Київ, 2002. – С. 20–27.
 13. Гаваньо І. Хрещення князя Володимира на основі “Повісті врем’яних літ” / І. Гаваньо, п. л. о ; Укр. Богословське Наук. Т-во, Наук.-Культурологічне Т-во “Бойківщина”. – Дрогобич : Коло, 2003. – 68 с. – (Богословські бесіди ; 5).
 14. Гординський С. Ісус Христос та Св. Володимир Великий : [ікона в Укр. папській колегії св. Йосафота, Рим] / С. Гординський // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 192.
 15. Горєлов М. Є.  Держава і цивілізація в історії України : [монографія] / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський. – Київ : Еко-продакшн, 2009. – 880 с. – автори на звороті палітурки книги.
 16. Горєлов М. Є.  Ідеологічні моделі української державності в XX ст. як цивілізаційний чинник / М. Є. Горєлов, О. П. Моця, О. О. Рафальський // Держава і цивілізація в історії України : [монографія] / М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський. – Київ, 2009. – C. 468–520. – Бібіліогр. в кінці ст.
 17. Грабовський С.  Нариси з історії українського державотворення / С. Грабовський, С. Ставрояні, Л. Шкляр ; [гол. ред. М. Малюк]. – Київ : Генеза, 1995. – 608 с.
 18. Гринів О.  Україна: історичні джерела державотворення / О. Гринів // Наука і суспільство. – 2016. – № 1/2. – С. 2–8.
 19. Губар А.  Відзначення 950-річчя хрещення Руси-України в Польщі / А. Губар // Історичний календар 98. – Київ : [б. в.], 1997. – Вип. 4. – С. 243.
 20. Денисенко В. Хреститель землі української : [про князя Володимира] / В. Денисенко // Історичний календар 98. – Київ, 1997. – Вип. 4. – С. 218–219.
 21. Дмитренко М.  Рівноапостольний Володимир : ікона / М. Дмитренко // Історичний календар 98. – Київ, 1997. – Вип. 4. – С. 218.
 22. Дмитренко М. Святий Володимир : [картина] / М. Дмитренко // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 196.
 23. Добржанський О. Змагання за українську державність на Буковині (1914–1921) : документи і матеріали / О. Добржанський, В. Старик. – Чернівці : [Чернівецька обласна друкарня], 2009. – 512 с.
 24. Домбровський О. Між Тисячоліттям Хрищення України й двотисячоліттям християнської ери / О. Домбровський // Альманах Українського Народного Союзу на рік 1990 : на рік 1990. Річник 80. – Джерзі Ситі; Ню Йорк, 1990. – С. 17–24.
 25. Дорошенко О. Г. Княжа Русь-Україна : Володимир Великий : бінарний урок з історії України та української літератури / О. Г. Дорошенко, В. А. Дєдікова // Історія та правознавство. – 2018. – № 7-8. – С. 53–62.
 26. Думич В.  Богатирська доба в історії Київської Русі : до 1000-річчя від дня смерті великого князя Володимира / В. Думич // Календар класного керівника на 2014-2015 навчальний рік : посіб. для вчителя / В.Блашків, М.Галів, У.Галів, В.Галик ; [упоряд. Ю. Кишакевич]. – Дрогобич, 2014. – С. 182–185.
 27. Завітневич В.  Володимир Святий як політичний діяч / В. Завітневич // Хроніка 2000 : укр. культуролог. альманах / редкол. : Ю. Буряк, М. Жулинський, В. Загорій [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69–70 : Хрестителі землі Руської. – С. 81–202.
 28. Затилюк Я. В.  Хрещення Русі князем Володимиром: конструювання історичної оповіді та її доповнення православними книжниками XII-XVI ст. / Я. В. Затилюк // Український історичний журнал / гол. наук. ред. В. А. Смолій ; НАН України. – 2014. – № 1. – С. 40–58. – Присторінкова бібліогр.
 29. Зборовський П. Руська путь – шлях християнства в Галичину : до 1030-х роковин хрещення України-Руси / П. Зборовський // Українська культура. – 2018. – № 4. – С.15 : фото. – Бібліогр. в кінці ст.
 30. Іванченко Р. Християнство та українська державність / Р. Іванченко // Вітчизна. – 2003. – № 11-12. – С. 137–145.
 31. Іванченко Р. Державницька ідея Давньої Руси-України : монографія / Р. П. Іванченко ; [відп. за вип. Р. Семків]. – 2-ге вид. – Київ : Смолоскип, 2007. – 376 с.
 32. Іванченко Р. Історія без міфів : бесіди з історії української державності / Р. П. Іванченко ; [наук. ред. Б. А. Кучменко ; відп. за вип. В. Ф. Гужва]. – Київ : Український письменник, 1996. – 299 с. – Бібліогр. с. 299–302.
 33. Іванченко Р. Київська Русь : початки Української держави : посібник з історії / Р. П. Іванченко ; [відп. за вип. В. Клічак ; дод. М. Суслопаров]. – Київ : Просвіта, 1995. – 96 с. : ілюстр. – Бібліогр. с. 71–73.
 34. Івасіків В. Хрещення Давньоруської держави: візантійські та східні джерела IX – XI ст. / В. Івасіків // Історія в рідній школі. – 2014. – № 6. – С. 20–23. – Бібліогр. в кінці ст.
 35. Історія України та її державності : навч. посіб. / наук. ред. Л. Є. Дещинський ; авт. : Л. Є. Дещинський, І. О. Гаврилів, Р. Д. Зінкевич та ін. – 3-є вид., перер. і доп. – Львів : Бескид Біт, 2005. – 368 с. – Бібліогр. с. 353–363.
 36. Історія української державності : метод. матер. до семінар. занять / Т. В. Батюк, М. Д. Галів, В. І. Ільницький, І. Л. Лучаківська ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – 36 с.
 37. Калинець І. Тренос у тисячоліття хрещення України : проза / І. Калинець // Зібрання творів : у 8 т. / І.О.Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець ; авт. передм. М. Осадчий]. – Львів : Сполом, 2012. – Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – С. 188-192.
 38. Капелюшний В. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917–1921 рр.): історіографія : автореф. на здобуття наук. ступеня доктора істор. наук: спец. 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спец. істор. дисципліни / В. П. Капелюшний ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : б.в., 2004. – 46 с.
 39. Карпенко О. Український державотворчий процес (1917–1921 рр.) (Історія України. Рівень стандарту. Академічний рівень. 10 клас) : урок історії України / О. Карпенко // Історія України. – 2012. – № 45–46. – С. 26–31.
 40. Катрій Ю. Святий Володимир Великий / Ю. Катрій // Пізнай свій обряд ! : літургій ний рік Української католицької церкви / Ю.Катрій. – Ню Йорк ; Рим : Вид-во оо. Василіян, 1981. – Ч. 1. – С. 436-446. – (Українська духовна бібліотека ; Ч. 56).
 41. Качалуба М. Хрещення України : [вірш] / М. Качалуба // Календар-альманах Нового Шляху на 1982 рік / упоряд. В. Скорупський ; обкл. мистця М. Михалевича. – Торонто, 1982. – С. 154–156.
 42. Кирій В. Джерело апостола Павла : До 1030-ліття Хрещення Руси-України / В. Кирій, Л. Сікора // Франковий край. – 2018. – 13 лип. (№ 28). – С. 3.
 43. Концепція української державності у творчостій спадщині Тараса Шевченка / підгот. О.Лець, А.Слюсаренко, А.Михайлов, В.Назаров, М. Розколупа // Історія України. – 2014. – Квітень№ 8. – Вкладка: с. 5-10. – Бібліогр. в кінці ст.
 44. Король В. Наше духовне минуле нас зміцнює сьогодні і веде у майбутнє : (до 1025-річчя Хрещення Русі–України) / В. Король // Історія в школі. – 2013. – № 4–5. – С. 1–10. – Бібліогр. в кінці ст.
 45. Корольов Г. Українська державницька перспектива у рецепції М. Грушевського / Г. О. Корольов // Соборність як чинник українського державотворення (до 90 – річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конфер. Київ, 21 січня 2009 р. / [орг. коміт. конфер.: В. А. Смолій, Р. Я. Пиріг, О. Д. Бойко та ін.]. – Київ, 2009. – С. 197–210.
 46. Косик В.  Історична роля ОУН–УПА в боротьбі за українську державу / В. Косик // Визвольний шлях. – 1992. – Р. XLV. – № 5 (530). – С. 557–566.
 47. Крип’якевич І. Історія України / І. П. Крип’якевич ; [відп. ред. : Ф. П. Шевченко , Б. З. Якимович (упор.) ; ред. кол. : Дяченко Ю. П., Замлинський В. О., Мельник Л. Г. та ін.]. – Львів : Світ, 1990. – 520 с. – (Пам’ятки істор. думки України).
 48. Крисаченко В. Україна на сторінках Святого Письма та витяги з першоджерел, що засвідчують процес поширення християнства на теренах України від апостола Андрія до князя Володимира / В. С. Крисаченко ; [ред. В. Береговий ; худ. В. Юрчишин]. – Київ : Наукова думка, 2000. – 488 с. : ілюстр.
 49. Крупник Л.  Історія України : формування етносів, нації, державності : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Л. О. Крупник. – Київ : ЦУЛ, 2009. – 216 с.
 50. Кульчицький В. З історії української державності : правовий всеобуч народного депутата / В. С. Кульчицький, М. І. Настюк, Б. Й. Тищик ; [ред. кол. : В. М. Кампо, Я. Ю. Кондратьєв, М. В. Костицький та ін.]. – Львів : Світ, 1992. – 88 с.
 51. Кульчицький С. Україна: держава на терезах історії (1991–2006 рр.) / С. Кульчицький // Історія України. – 2014. – Берез. – № 5. – С. 5–9.
 52. Лісна І. Становлення української державності в Галичині (1918-1923 рр.) : монографія / І. С. Лісна. – Тернопіль : [б.в.], 2001. – 92 с. – Бібліогр.: с. 82–88.
 53. Малик Я. Історія української державності / Я. Малик, Б. Вол, В. Чуприна ; [ред. Г. Я. Луцак]. – Львів : Світ, 1995. – 248 с.
 54. Мірчук П.  Акт відновлення української державности : 30.червня 1941 року : (його генеза та політичне й історичне значення) / П. Мірчук. – 2-е вид. – Мюнхен : [б. в.], 1953. – 64 с.
 55. Мірчук П. Українська державність (1917–1920) / П. Мірчук. – Філядельфія : [б. м.], 1967. – 400 с.
 56. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття = De historia Reipublicae Ucrainae in saeculo XX / І. Нагаєвський ; Укр. катол. ун-т ім. св. Климента Папи. – Київ : Укр. письменник, 1994. – 414 с.
 57. Нартов В.  Володимир Великий / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В. В. Нартов ; [гол. ред. С. С. Скляр, ред. Г. В. Cологуб]. – Харків, 2007. – С. 21–27.
 58. Нартов В. Володимир Великий / В. Нартов // Видатні особистості України / В .В. Нартов. – Харків, 2007. – С. 21–27.
 59. Наумова Н. Олексіївна  Володимир Великий / Н. О. Наумова. – Київ : Вид. група КМ-БУКС, 2016. – 128 с. : іл. – (Творці державного престижу).
 60. Паїк В. Корінь безсмертної України і українського народу / В. Паїк ; [передм. і ред. І. Ходак ; вступ. сл. П. Дужий]. – Львів : Червона калина, 1995. – 238 с. – (Наукові скрипти ; Ч.2).
 61. Пастух Р. Володимир Великий : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р.І.Пастух. – Дрогобич, 2010. – С. 16–17.
 62. Плющ В. Боротьба за Українську державу під совєтською владою : підпільні українські організації в Україні у 1920–1941 роках. Розгром української еліти й українського селянства / В. Плющ. – Лондон : Укр. Видав. Спілка, 1973. – 126 с.
 63. Полонська-Василенко Н. Князь київський Аскольд і перше хрещення Руси / Н. Полонська-Василенко // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 40–43.
 64. Посвята українського народу Пречистій Діві Марії. З нагоди врочистого відзначення Тисячоріччя Хрещення України // Визвольний шлях. – 1986. – Р. XXXIX. – № 1 (454). – С. 42–43.
 65. Саган О. Хрещення Руси–України / О. Саган // Історичний календар 2000 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1999. – Вип. 6. – С. 228–229.
 66. Сало І. Формування і розвиток державності, економіки та науки України / І. В. Сало, І. І. Д’яконова, Т. І. Соколенко ; [ред.: М. М. Пахолюк, Т. М. Хвостенко]. – Суми : Козацький вал, 2003. – 544 с. : фото. – Бібліогр. с. 542–543.
 67. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України / В. І. Сергійчук. – 2-ге вид., доп. – Київ : Укр. вид. спілка, 2000. – 438 с.
 68. Сергійчук В.  Етнічні межі і державний кордон України / В. Сергійчук. – 3-тє вид., допов. – Київ : ПП М. І. Сергійчук, 2008. – 560 с.
 69. Соборність як чинник українського державотворення (до 90 – річчя Акту злуки) : Всеукр. наук. конфер. Київ, 21 січня 2009 р. / Ін-т історії України НАН України [та ін.]; [орг. коміт. конфер.: В. А. Смолій, Р. Я. Пиріг, О. Д. Бойко та ін.]. – Київ, 2009. – 230 с.
 70. Стельникович С. Князь Володимир Великий / С. Стельникович // Історія України. – 2014. – Верес. – № 18. – С. 26–27. – Бібліогр. в кінці ст.
 71. Стратегія українського державотворення : філософсько-політологічний та економічний аналіз : філософія, економіка, політика, освіта : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Губерський, В. Андрущенко, А. Бойко та ін. ; наук. ред. В. Тітов] ; Акад. пед. наук України, Українська Академія політичних наук, Ін-т вищої освіти. – Київ–Полтава : АСМІ, 2000. – 198 с.
 72. Толочко Л. Пам’ятник святому князю Володимиру в Києві / Л. І. Толочко, О. В. Грибовська. – Київ : Техніка, 2007. – 144 с. – (Нац. святині України).
 73. Трохимчук С. Українське державотворення : (Яку державу ми, українці, зобов’язані творити?) / С. В. Трохимчук ; ЛНУ ім. І.Франка. Ф-т міжнар. відносин. – Львів : б/в, 1997. – 80 с. – (Серія Міжнародні відносини).
 74. Туптало Д.  Житіє Володимира / Д. Туптуло // Корені та парості: український генеалогікон / [упоряд. тексту та ілюстр., перекл., авт. вст. ст. та прим. В. Шевчук ; гол. ред. С. Головко ; ред. : О. Вербило, О. Вітруненко]. – Київ, 2008. – С. 275–288 : ілюстр.
 75. У боротьбі за Українську державу // Визвольний шлях. – 1963. – Р. X (ХVI)№ 2/108 (182). – С. 137–147.
 76. Удовиченко О. Україна у війні за державність : історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917 – 1921 / О. І. Удовиченко ; [передм. Арніс Поль-Проспер]. – друк. за вид. Канада Вінніпег, 1954. – Київ : Україна, 1995. – 206 с. : ілюстр., фото.
 77. Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наук. праць. Вип. 2 / [ред. кол. : Я. Ісаєвич, В. Горинь, Я. Закревська, М. Ільницький та ін.] ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів : [б. в.], 1995. – 227 с.
 78. Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність : міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 1 / [ред. кол. : Я. Д. Ісаєвич, В. І. Горинь, Я. В. Закревська, М. М. Ільницький та ін.] ; АН України, Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1992. – 226 с.
 79. Українська державність у ХХ столітті : історико-політологічний аналіз / [ред. кол. : Дергачов О., Бистрицький Є., Білий О., Бураковський І., Горєлов М. та ін. ; передм. Дергачов О.]. – Київ : Політична думка, 1996. – 448 с.
 80. Українське державотворення : акт 30 червня 1941 : зб. док. і матеріалів / [упор. О. Дзюбан ; передмови і під заг. ред. Я. Дашкевича, В. Кука ; перекл. з нім. Г. Сварник] ; НАН України ; Ін-т української археограф. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Львів ; Київ : Піраміда, 2001. – 560 с.
 81. Федорів Ю. Історія Церкви в Україні / Ю. Федорів, отець. – репр. вид. – Львів : Свічадо, 2001. – 364 с. – Бібліогр. с. 348–351.
 82. Хрестоматія тисячоліття хрещення Руси-України = Antology to commemorate the millennium of Rus’-Ukraine’s acceptance of christianity / Світовий конгрес вільних українців. – Філядельфія ; Торонто : С.К.В.О.Р., 1986. – 320 с.
 83. Черкаська Л.  День хрещення Київської Русі-України (28 липня) / Л. Черкаська, О. Подобєд // Історія України. – 2017. – Лип. – № 13. – С. 3.
 84. Чиж І. Українська державність у контексті української революції: проекція на сучасні процеси і тенденції / І. Чиж // Слово Просвіти. – 2019. – 14–20 берез. (№ 11). – С. 7.
 85. Чорна С. Віра в кольорах : 28 липня – День хрещення Київської Русі / С. Чорна // Голос України. – 2016. – 28 лип. (№ 141). – С. 4.
 86. Чорна С. Українській державності – 1180! / С. Чорна, Г. Лук’янчук // Українське слово. – 2018. – 24 серп.–6 верес. (№ 33–34). – С. 12–13.
 87. Чорна С. Українській державності – 1180! / С. Чорна, Г. Лук’янчук // Українське слово. – 2018. – 7-20 верес. (№ 35–36). – С. 12–13.
 88. Шанковський Л. Українська Армія в боротьбі за державність = The Ukrainian Army in fight for national sovereignty / Л. Шанковський. – Мюнхен. ; Німеччина : Дніпрова Хвиля, 1958. – 319 с. : фото. – діаспора. – С. 274-291.
 89. Шевчук В. Історія української державності : [курс лекцій] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Шевчук, М. Г. Тараненко ; [гол. ред. С. В. Головко]. – Київ : Либідь, 1999. – 480 с.
 90. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 роках = Ukraine in the struggle for independence 1917–1921 : спомини і роздуми / М. Шкільник ; передм. проф. д-ра Б. Боцюркова. – Торонто : [б. в.], 1971. – 366 c.
 91. Шкільник М. Україна у боротьбі за державність в 1917–1921 рр. : спомини і роздуми / М. Шкільник ; упоряд. В. Верстюк. – Київ : Кліо, 2016. – 512 c.
 92. Яблонський В.  Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – “Історія України” / В. М. Яблонський ; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : б. в., 1998. – 20 с.
 93. Яськевич Т.  Проблеми української державності / Т. Яськевич. – репринт. вид. – Київ : ЦУЛ, 2021. – 152 с.

 

Підготувала Кивацька Розалія Дмитрівна