“Прометей українського здвигу…” До 115-річчя від дня народження Романа Шухевича (1907–1950), українського політичного і військового діяча.

Шухевич Роман (псевд. Тарас Чупринка), 30 червня 1907, м. Львів — 5 березня 1950, с. Білогорща, нині у складі м. Львова) — ген. Хорунжий і гол. Командир УПА, український політик і державний діяч, військовик. Член галицького крайового проводу Організації українських націоналістів.

Шухевичі належали до тих галицьких священницьких родів, які протягом XIX століття сприяли українському національному відродженню. З роду Шухевичів вийшла когорта політичних, культурно-громадських та військових діячів, що формували модерну українську націю та боролися за її державність.

Дитинство Шухевича минуло у містечку Краківці на Львівщині, де його батько працював у повітовому суді. 1914 року його родина переїхала до Камінки-Струмілової (тепер місто Кам’янка-Бузька), де Осип Шухевич обіймав посаду судді. Тут Роман Шухевич закінчив початкову школу. Вихований під впливом ідей Визвольних Змагань у патріотичний атмосфері роду.

Закінчивши філію Академічної Гімназії, юнак восени 1925 р. поступив вільним слухачем на навчання до Львівської політехніки за курсом будівельної архітектури. Після закінчення гімназії планував вступати до Львівської політехніки, однак, хоч і склав вступні іспити на «дуже добре», не був прийнятий до університету з політичних причин.

У 19281929 Роман Шухевич відбував військову службу в польській армії. Він — студент, тому був зарахований спочатку до артилерійської частини у Володимир-Волинському, потім — до підстаршинської школи, так зв. «підхорунжівки», яку успішно закінчив. Через донос до поліції про приналежність Романа Шухевича до таємної української організації був позбавлений права однорічної служби у війську і скерований простим вояком до однієї з гарматних частин. Військову службу продовжив рядовим гарматником в артилерійській частині на Волині.

Член ОУН від початку її заснування. Шухевич був з початку 1930-их рр.. до свого ув’язнення 1934 бойовим референтом КЕ ОУН на західних земляхі прагнув до з’єднання УВО та ОУН, яке довершилось на Празькій конференції Проводу ОУН з представниками КЕ в липні 1932р.

Заарештований 1934 після замаху на мін. Пєрацького, Шухевич з браку доказів у співучасті був перевезений до концентраційного табору у Березі Картузькій, де очолював в’язнів націоналістів.

Після звільнення у 1937 р. Роман Шухевич проживав із родиною, яка на той час складалася з дружини Наталії та сина Юрія, у Львові на вул. Косинерській, 18 а.

Обійнявши посади Голови Бюро Проводу ОУН і Головного Командира УПА, «Тарас Чупринка» (таким стало нове псевдо Головного Командира — на честь Тараса Шевченка та Григорія Чупринки) запобіг намірам «Клима Савура» та деяких волинських діячів поставити УПА вище ОУН, оголосити УПА «найвищою і єдино-суверенною владою на звільнених землях України».

У записці по «ВЧ», яку 5 березня 1950 р. терміново надіслали П. Судоплатов, В. Дроздов і В. Майструк на ім’я міністра державної безпеки СРСР В. Абакумова й міністра держбезпеки УРСР М. Ковальчука, стисло повідомлялося, що Р. Шухевич «вчинив збройний спротив, відкрив вогонь з автомата» і «попри вжиті заходи до захоплення живим, в ході перестрілки був вбитий сержантом 8 CP 10 СП ВВ МДБ».

У документі також повідомлялось, що тіло Р. Шухевича впізнали його син Юрій, колишня зв’язкова Проводу ОУН Катруся Зарицька («Монета») та колишній господарський референт Проводу ОУН 3. Благий («Шпак»).

 

Джерело : // Енциклопедія українознавства : словникова частина / гол. ред. В. Кубійович ; редкол. : А. Жуковський, І. Кошелівець, В. Маркусь та ін. ; НТШ у Львові, Фонд духовного відродження ім. митрополита Андрея Шептицького. – Львів, 2000. – Т.10. – С. 3908–3909.

Бібліографічний список  літератури

Про життя та діяльність Романа Шухевича :

 1. Бедрій А. Роман Шухевич – провідник революційної ОУН (1943–1950) / А. Бедрій // Визвольний шлях. – 1981. – Р. XXXIV. – № 1. – С. 12–26.

 

 1. Бондарук Л. Роман Шухевич сучасний завжди / Л. Бондарук // Українське слово. – 2017. – 5–11 лип. (№ 27). – С. 8–9.

 

 1. Галабурда-Чигрин М. Роман Шухевич : 17.7.1907–5.3.1950 / М. Галабурда-Чигрин // Злочин / укпоряд. П. Кардаш ; [передм. Б. Рудницький ; літ. ред. Г. Вишневий]. – Київ. – 2003. – С. 419.

 

 1. Ганушевський М. Роман Шухевич у моїх споминах / М. Ганушевський // Визвольний шлях. – 1984. – Р. XXХVII. – № 3 (432). – С. 259–271.

 

 1. Генерал Роман Шухевич : дві доповіді. – [б. м.] : Організація Українських Націоналістів, 1966. – 94 с.

 

 1. Гіщинський Є. Роман Шухевич – Тарас Чупринка (30.04.1907 – 5.03.1950) / Є. Гіщинський // За волю України : антологія пісень нац.-визвольних змагань / записи, розшифрув., гармонізація, обробки, перепис нот, упоряд., прим., статті Є. І. Гіщинського. – Луцьк. – 2007. – С. 335–338.

 

 1. Гунчак Т. Шухевич і батальйони ” Нахтігаль” : фабрикації Москви про Український визвольний рух / Т. Гунчак // Ключові проблеми історіографії Другої світової війни : зб. статей / Т. Г. Гунчак ; Нац. ун-т “Києво-Могилянська академія”. – Київ, 2011. – С. 17–44.

 

 1. Ільницька В. Роман Шухевич – “символ і дороговказ” української революції / В. Ільницька // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / [редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА ; Канада ; Україна : Бойківщина, 2008. – № Ч.1/74 (85). – С. 24–30.

 

 1. Ісаюк О. Шухевич і німці : як спритність і винахідливість урятували майбутнього провідника УПА від німецької в’язниці / О. Ісаюк // За вільну Україну плюс. – 2016. – 14 січня – № 1. – С. 2.

 

 1. Каранда В. Лист Теодора Рожанковського до Наталії Шухевич / В. Каранда // Музей – платформа суспільного діалогу : матер. Міжнарод. наук.-практич. конференції Львівського іст. музею, Львів, 6 листопада 2020 року / Львів. історичний музей ; [упоряд. І. Полянська ; відп. за вип. Р. Чмелик]. – Львів ; Дрогобич, 2020. – С. 117–122. – Бібліогр. в кінці ст.(6 назв).

 

 1. Колодій  Я. Роман Шухевич: людина-символ : у століття народин Романа Шухевича – Тараса Чупринки / Я. Колодій // Вісті Комбатанта / ред.: Р. Колісник. – 2007. – Ч. 2 (250). – С. 20–22.

 

 1. Кунцяк Т.  Пісня про Тараса Чупринку / Т. Кунцяк // Літопис Бойківщини / ред. М. Утриско. – ЗСА ; Канада ; Україна, 1979. – №Ч. 2/30 (41) : лип.–груд. – С. 69.

 

 1. Кучер В. Роман Шухевич – борець за незалежну Україну / В. Кучер, А. Слюсаренко // Історія в школах України. – 1999. – № 3. – С. 51–55.

 

 1. Любарська  Л. Роман Шухевич. Життя на вівтарі свободи /  Л. Любарська // З вершин і низин : вісник ХІІ конкурсу ім. Мирона Утриска / [підбір текстів та ред. В. Бончук] ; Народний музей “Бойківщина” м. Турка. – Львів, 2009. – С. 46–52.

 

 1. Мірчук П. Роман Шухевич (ген. Тарас Чупринка) : командир армії безсмертних / П. Мірчук. – Нью-Йорк ; Торонто ; Лондон : Тов-во колишніх вояків УПА в ЗСА, Канаді і Европі, 1970. – 268 с.

 

 1. Нартов В. Роман Шухевич / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В.В.Нартов ; [гол. ред. С. С. Скляр, ред. Г. В. Cологуб]. – Харків : Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2007. – С. 248–253.

 

 1. Нартов В. Роман Шухевич / В. Нартов // Видатні особистості України / В. В. Нартов. – Харків, 2007. – С. 248–253.

 

 1. Осадчук  П.  Суд історичної пам’яті: В. Шухевич – соратник І. Франка / П. Осадчук // Рідна школа. – 1999. – № 10. – С. 30–31.

 

 1. Пастух Р. Роман Шухевич : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух. – Дрогобич, 2010. – С. 240–241.

 

 1. Патриляк І.  Роман Шухевич 1939–1943 роках / І. Патриляк // Визвольний шлях. – 2007. – Р. 60. – №6 (711). – С. 63–78.

 

 1. Полянський О. Роман Шухевич : людина-символ / О. Полянський // Мандрівець. – 1996. – № 4–5. – С. 67–71.

 

 1. Полянський Ф. Роман Шухевич і Терн опілля в історії українського визвольного руху (1943–1945) / Ф. Полянський // Мандрівець. – 2007. –   № 5. – С. 82–84.

 

 1. Посівнич М. Роман Шухевич (1907–1950). Біографічний нарис / М. Посівнич // Визвольний шлях. – 2004. – Р. 57. – № 3 (672). – С. 48–54.

 

 1. Посівнич М. Роман Шухевич на Тернопільщині / М. Посівнич // Шлях перемоги. – 2018. – 8 серп. – № 32. – С. 7.

 

 1. Посівнич М. Романович  Роман Шухевич : [нарис] / М. Р. Посівнич ; [ред. рада: В. Д. Баран, Б. М. Горинь, Я. Р. Дашкевич та ін.]. – Київ. – 2007. – 64 с. : іл.
 2. Провідники ОУН, що відійшли у вічність (Степан Бандера, Роман Шухевич, Степан Ленкавський, Ярослав Стецько) // Визвольний шлях. – 1994. – Р. XLVII. – № 2 (551). – С. 138–141.

 

 1. Прокоп  М.  Роман Шухевич у 1943–1944 рр. / М. Прокоп // Напередодні незалежної України : спостереження і висновки / М. Прокоп ; НТШ ; [вст. сл. І. Кедрина ; передм. А. Камінського]. – Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто-Львів. – 1993. – С. 529–538.

 

 1. Прокоп М. Роман Шухевич-Чупринка й ОУН–УПА в 1943–1944 роках / М. Прокоп // Сучасність : Література, мистецтво, суспільне життя / Українське товариство закордонних студій “Сучасність”. – 1976. – Рік XVI. – № 1 (181). – С. 64–75.

 

 1. Савчук К.  Роман Шухевич – реалізаток стратегії української національної революції / К. Савчук // Визвольний шлях. – 1983. – Р.  XХVI. – № 3 (420). – С. 285–296.

 

 1. Сердулець В. Хто такий Роман Шухевич? / В. Сердулець // Світогляд : науково-популярний журнал. – 2007. – № 6. – С. 32–33.

 

 1. Сова А. Роман Шухевич у громадсько-політичному житті Західної України 1920–1939 рр. : спогади, документи, світлини / А. Сова. – Львів : Апріорі, 2019. – 816 с.

 

 1. Сулима Е. Юрій Шухевич: українці і поляки до II світової війни були антагоністами / Е. Сулима // За вільну Україну плюс. – 2017. – 10 серп.  – № 31. – С. 4–5, 12.

 

 1. Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 38–47.

 

 1. Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч : до 100-річчя від дня народження / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 25–26.

 

 1. Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч : до 100-річчя від дня народження / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 108–111.

 

 1. Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український державний, військовий і політичний діяч / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 60–64.

 

 1. Фігурний Ю. Роман Шухевич – визначний український, військовий і політичний діяч / Ю. Фігурний // Українознавство. – 2008. – № 1. – С.   69–70.

 

 1. Фостун М. Генерал Роман Шухевич – головний командир УПА : у  35-річчя його героїчної смерті / М. Фостун // Визвольний шлях. – 1985. – Р. XXXVIII. – № 3 (444). – С. 274–281.

 

 1. Фостун М. Ген.-хор. Роман Шухевич – командир УПА / М. Фостун // Сурмач : Об’єднання бувших вояків українців у Великій Британії. – 1990. – Рік 32. – № Ч. 1–4 (102–105). – С. 3–8.

 

 1. Франко І. Проф. В. Шухевич. Гуцульщина. (Матеріал до українсько-руської етнології т. II, IV, V). Львів, 1899, 1901, 1902. Велика вісімка, с. 318, 255. : [рецензія] / І. Франко // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка / [ред. тому : Р. Кирчів, О. Купчинський] ; НТШ у Львові. – Львів, 1992. – Т. 223 : Праці секції етнографії та фольклористики.  – С. 276–283.

 

 1. Шухевич Р. : Життя покладене на вівтар Незалежности // Український демократичний націоналізм в минулому, дії, персоналіях та історичній перспективі : постаті і портрети: ЗП (Середовище) УГВР–ОУН за кордоном : нариси, статті, рефлексії, есе / О. Панченко. – Київ ; Львів ; Мюнхен ; Мельборн ; Нью-Йорк ; Чікаго, 2018. – С. 546 – 548.

 

 1. Шухевич Р.  Життя покладене на вівтар Незалежности // Демократичний націоналізм в минулому, дії, персоналіях та історичній перспективі : постаті і портрети: ЗП (Середовище) УГВР-ОУН за кордоном : нариси, статті, рефлексії, есе / О. Панченко. – Київ ; Львів ; Мюнхен ; мельборн ; Нью-Йорк ; Чікаго, 2018. – С. 546–548.

 

 1. Якимович Б. Роман Шухевич – стратег і тактик повстанської війни /    Б. Якимович // Україна та українці: події далекі і близькі : події далекі і близькі : вибрані праці / Б. Якимович ; ЛНУ н.. І. Франка, Ін-т українознавства н.. Івана Крип’якевича НАН України та н.. – Львів, 2014. – С. 489–501.

 

 1. Янів В. Шухевич-Чупринка – символ і людина / В. Янів // Визвольний шлях. – 1970. – Р. XXIII. – № 3 (264). – С. 303–312.

 

Підготувала: Василиків О. М.