“Видатна галицька українка”. До 150-річчя від дня народження Костянтини Малицької (1872–1947), української поетеси, прозаїка, діячки культурно-освітніх товариств у Галичині

Народилася 30 травня 1872, с. Кропивник, Івано-Франківська обл., – письменниця, педагог, бібліограф, громадська діячка. Народилася в сім’ї греко-католицького священика.

Початкову школу закінчила в Станиславові (Івано-Франківськ), вчительську семінарію — у Львові. Вчителювала в народних школах невеличких міст Галичини (зокрема в Галичі), на Буковині (Лужани) та у Львові в дівочій школі Українського Педагогічного Товариства. Брала активну участь у громадсько-політичному житті, засновувала хори, читальні «Просвіти».

Була однією із засновниць «Жіночої громади Буковини». Тривалий час працювала у виділі цієї організації як секретар. Працювала в педагогічних товариствах «Рідна школа», «Крайове товариство охорони дітей і опіки над молоддю»

У 1912 спільно з М. Білецькою дала почин для заснування фонду «На потреби України», що був матеріальною допомогою для УСС 1914 р.

У 1914 інтернована російською окупаційною владою до Красноярська, де стала першою вчителькою української школи імені І. Котляревського. Після п’ятирічного перебування в Сибіру Костянтина Іванівна у 1920 р. повернулася до Львова, де знову почала працювати в школі імені Тараса Шевченка.

Активна діячка Союзу українок (1923-24-його голова), а коли 1938 польська влада заборонила, ініціювала створення ”Дружини княгині Ольги”.

Влітку 1941 року ініціювала заснування товариства «Жіноча Служба Україні» та очолювала його до вересня 1941 року.

Померла у Львові 17 березня 1947 р. Похована на Личаківському цвинтарі, поле № 5.

Кантата для мішаного хору у супроводі фортепіано на слова К. Малицької, написана до 100-річчя від дня народження Т. Шевченка. 1914 р.

Костянтина Малицька відома як дитяча письменниця, автор поезій, оповідань і сценаріїв, зокрема «Малі герої», «Гарфа Леїлі»; автор багатьох січових пісень. Друкувала твори в журналах «Молода Україна», «Світ дитини», «Зоря», альманахах «Нова хата», «Учитель», «Жіноча доля», сатиричному часописі «Комар» та інших виданнях. Була редактором дитячого журналу «Дзвінок» (Львів). Писала статті на педагогічні і громадські теми, робила переклади. Відома своїм переказом «Робінзона Крузо» Д. Дефо (Львів, 1903), перекладала також прозу Сельми Лаґерлеф («Керниця трьох мудреців з Востока» — у кн.: «Просвітні листки». Ч. І. — Львів, 1907), окремі твори О. Пушкіна та М. Лермонтова.

У радянський час, з 1944 року вона працювала старшим бібліографом Наукової бібліотеки імені В. Стефаника, укладала універсальний покажчик дитячої літератури.

Джерело: Енциклопедія Сучасної України. Т. 18. Лт–Малицький / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. ; НАН України, НТШ, Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ, 2017. – С. 703–704.

 

 

Бібліографічний список  літератури

Твори К. Малицької :

 1. На хвилях світової війни / К. Малицька // Московська окупація Галичини 1914–1917 рр. в свідченнях сучасників / [упоряд., передм. В. Семеніва, післямова І. Калинця]. – Львів : Апріорі, 2018. – С. 375–392.

 

Про життя та діяльність К. Малицької :

 1. Антофійчук В. Костянтина Малицька : біографія та творчість / В. Антофійчук // Письменники Буковини другої половини XIX першої половини XX століття : хрестоматія / за ред.: Б. І. Мельничука, М. І. Юрійчука. – Чернівці, 2001. – Ч. 1. – С. 508–531.

 

 1. Артюх Н. Людина без вітчизни – соловей без пісні : два уроки за творчістю К. Малицької / Н. Артюх // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 9–10. –  С. 47–51.

 

 1. Бикова Т. Втілення просвітницьких ідей у художніх творах початку XX ст. на гуцульську тематику: наративні стратегії / Т. Бикова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / [редкол.: І. Л. Бермес, О. О. Бистрова, В. Т. Борщевич та ін. ; ред.-упоряд.: В. І. Ільницький, А. І. Душний, І. М. Зимомря ; гол. ред. М. П. Пантюк]. – Дрогобич, 2018. – Вип. 20. – Т. 1. – С. 46–50. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Воловець Л. На рідній ниві : художньо-психологічні портрети десяти українських поетес / Л. І. Воловець ; Левко Воловець ; ред. І.Миколів. – Тернопіль : Астон, 2009. – 72 с.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Геник С. Малицька Костянтина / С. Геник // 150 видатних українок : [Енциклопедичний бібліографічний матеріал] / С. М. Геник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 131–132.

 

 1. Гірняк С. Мовний портрет Констянтини Малицької / С. Гірняк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 16. – С. 165–171.

 

 1. Гірняк, С. Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко / С. Гірняк // Українська мова. – 2016. – № 4. – С. 103–121.

 

 1. Гірняк С. Мовний портрет Константини Малицької / С. П. Гірняк // Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови: (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – С. 227–240.

 

 1. Гірняк С. Короткі біографічні відомості про представників галицької інтелігенції кінця XIX – поч. ХХ ст., мовні особливості та наукові розвідки яких розглядаються в дослідженні / С. П. Гірняк // Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови: (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2018. – С. 519–568.

 

 1. Головко Л. Як людині стати творцем власного життя? : компоративний аналіз казки Г. К. Андерсена “Соловей” та одноіменного оповідання Костянтини Малицької / Л. Головко // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 6. – С. 26–34.

 

 1. Гордасевич  Г.  Українка і тоталітаризм / Г. Гордасевич // Визвольний шлях. – 1996. – Р. XLIX. – № 3 (576). – С. 350–361.

 

 1. Грабовецький  В.  Історія Калуша : з найдавніших часів до початку ХХ ст. : з найдавниших часів до початку XX ст. / В. В. Грабовецький ; [літ. ред. Я. Радевич-Винницький ; гол. ред. В. Іванишин ; відп. за вип. І. Бобик ; передм. Р. Сушко]. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 220 с. : ілюстр. – Бібліогр. с. 195–210.

Згадується К. Малицька.

 

 

 1. Децик Д.  Важливе місце української жінки в суспільстві : [про жінок Галичини] / Д. Децик // Визвольний шлях. – 1997. – № 6 (591). – С. 677–685.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Єна Я. М.  Костянтина Малицька. “Чом? Чом ? Чом ? Земле моя …” / Я. М. Єна // Все для вчителя . / гол. ред. Н.П.Тимченко. – 2012. – № 17–18. – С. 84–85.

 

 1. Задорожний В.  З когорти завзятущих духом : Костянтина Малицька –письменниця, громадсько-культурна діячка / В. Задорожний // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 64–65.

 

 1. Залізняк  О. Костантина Малицька : в 90-ліття уродин і в 15-ліття смерти / О. Залізняк // Жіночий світ – 1962. – P. XIII – № Ч. 6 (160). – С. 4–5.

 

 1. Івах С. Жінки-педагоги Галичини про роль сім’ї та дошкільних закладів у підготовці дитини до школи (друга половина XIX ст. -1939 р.) / С. Івах // Людинознавчі студії . / [редкол. В. Г. Скотний, Т. Біленко та ін.] ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : Вимір, 2008. – Вип. 17 : Педагогіка. – С. 166–178.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Івах С. Педагогічні погляди і громадська діяльність Константини Малицької / С. Івах // Людинознавчі студії / [редкол. : Т. Біленко (гол. ред.), М. Кашуба, В. Мовчан, та ін.]. – Дрогобич, 2001. – Вип. 3. – С. 236–246.

 

 1. Качак Т.  Костянтина Малицька (1872–1947) / Т. Качак // Українська література для дітей та юнацтва : підручник [для студ. ВНЗ] / Т. Б. Качак. – Київ, 2018. – С. 129–132.

 

 1. Кравченко-Дзондза О.  Естетика слова в поезії Костянтини Малицької / О. Кравченко-Дзондза // Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі / редкол.: Д. В. Луцик, А. С. Зімульдінова та ін ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич. – 2002. – С. 251–253.

 

 1. Лисенко Н.  Листи К. Малицької до М. Грінченко / Н. Лисенко, З. Пахолок // Дзвін. – 1998. – № 10. – С. 116–122.

 

 1. Меленчук  О. Шевченкіана Костянтини Малицької / О. Меленчук // Дзвін. – 2019. – № 3. – С. 203–211.

 

 1. Міщенко Л. Українські поетеси дожовтневої доби / Л. Міщенко // Тридцять українських поетес : антологія. – Київ, 1968. – С. 3–30.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Нагачевська З. І.  Малицька Костянтина : 1872–1947 / З.  І. Нагачевська // Антологія педагогічної думки Східної Галичини та українського зарубіжжя ХХ століття / Т. К. Завгородня, Г. В. Білавич, О. В. Джус, О. В. Качмар ; за ред. Завгородньої ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 327–338.

 

 1. Нікітченко Л.  Образ солов’я як утілення творчої особистості / Л. Нікітченко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 3. – С. 30–32.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Павлюк І. Співачка дитячих душ : (про Костянтину Малицьку) /   І. Павлюк // Історичний календар 97. – Київ. – 1996. – Вип. 3. – С.    160 – 161.

 

 1. Панкевич Г. Маркіян Шашкевич і Константина Малицька / Г. Панкевич // Шашкевичіана : зб. наук. праць / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; НАН України; ДДПУ ім. І. Франка; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника; [ редкол.: Я. Ісаєвич, М. Ільницький, Ф. Стеблій, М. Шалата та інш. ]. – Львів ; Вінніпег. – 2000. – Вип. 3–4– С. 708–709.

 

 1. Погребенник Ф. “Марш” Олекси Кобця / Ф. Погребенник // Історичний календар 97. – Київ. – 1996. – Вип. 3. – С. 166–167.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Процик С. Українське жіноцтво в літературі кінця XIX – поч. XX ст. / С. Процик // Український жіночий рух : здобутки і проблеми ;    редкол.: Б. В. Завадка, М. І. Грицик, Л. В. Гамаль та ін.]; МОН України ; ДДПУ ім. І. Франка [та ін.]. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 248–255.

Згадується К. Малицька.

 

 1. Ромашина Н. Осмислення християнських легенд Костянтини Малицької в аспекті жанрової поетики / Н. Ромашина // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 1. – С. 45–49.

 

 1. Тодорук С.  Західноукраїнський літературний дискурс національної ідентичності : на прикладі життя і творчості Костянтини Малицької /  С. Тодорук // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. – № 4. – С. 4–9.

 

 1. Шалата, М. Й. Малицька Костянтина Іванівна (30.05.1872 –22.01.1947) : [письменниця, педагог, бібліограф, громад. діячка] / М. Й. Шалата // Енциклопедія Сучасної України / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. ; НАН України, НТШ, Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ, 2017. – Т. 18 : Лт–Малицький. – С. 703–704. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Підготувала: Василиків О. М.