“Історик з Божої ласки”. До 140-річчя від дня народження Дмитра Дорошенка (1882–1951), українського історика, громадського і державного діяча

Дмитро Іванович Дорошенко

(1882–1951)

Народився Дмитро Дорошенко 8 квітня (за старим стилем 27 березня) 1882 р. у м. Вільно (нині Вільнюс), де військовим ветеринарним лікарем служив його батько Іван Дорошенко.

Дмитро Дорошенко здобув ґрунтовну освіту у Варшавському, Петербурзькому та Київському університетах. У студентські роки розпочалася його активна громадсько-політична діяльність: у Петербурзі він вступив до місцевої Української студентської громади, яка згодом приєдналася до Української революційної партії.

Під час навчання у Київському університеті Св. Володимира юнак виступив одним з ініціаторів спеціальних зборів київського студентства, на яких була висунута вимога відкриття кафедр українознавства. Не полишав він і науково-публіцистичної діяльності: співпрацював з низкою українських газет, часописів та інших видань, де друкував статті, рецензії на україномовні та українознавчі книги, огляди життя та творчості українських письменників, наукових і культурних діячів.

Після закінчення історико-філологічного факультету Київського університету Д. Дорошенко отримав запрошення на посаду вчителя комерційного училища в Катеринославі (нині Дніпро). Тут він долучився до просвітницької діяльності: разом із дружиною, відомою драматичною актрисою Наталею Михайлівною Васильченко, опікувався створенням і зміцненням філій «Просвіти» у різних містечках та селах губернії, був у числі організаторів і першим редактором просвітянського двотижневика «Дніпрові хвилі».

Восени 1913 р. родина Дорошенків переїхала до Києва. Дмитро Іванович продовжив вчителювати та, на прохання українського педагога Софії Русової, взяв на себе редагування педагогічного журналу «Світло».

З початком Першої світової війни Д. Дорошенко став заступником голови «Товариства допомоги населенню півдня Росії, що постраждало від військових дій», яке займалося, у тому числі, й допомогою біженцям з Галичини.

У період Української революції Д. Дорошенко влився у політичне життя — вступив у новостворену партію соціалістів-федералістів, увійшов до складу Української Центральної Ради.

22 квітня 1917 р. Тимчасовим урядом його призначено на посаду крайового комісара Галичини і Буковини з правами генерал-губернатора. Наприкінці серпня 1917 р. Дорошенку було запропоновано сформувати новий склад Генерального секретаріату УЦР. У цей час дедалі помітніше трансформувалися політичні погляди Дмитра Івановича: формально належавши до партії соціалістів-федералістів, він висловлював по суті не соціалістичні, а ліберально-демократичні і навіть національно-консервативні переконання.

Після приходу до влади П. Скоропадського Дмитро Іванович увійшов до уряду Української Держави. На посаді міністра закордонних справ йому вдалося досягти значних успіхів у міжнародному визнанні України як незалежної держави. У період керівництва ним зовнішньополітичним відомством було відкрито дипломатичні представництва України в Румунії, Польщі, Швейцарії, Фінляндії та консульства — українські за кордоном і зарубіжних держав у Києві.

У жовтні 1918 р. в Швейцарії він проводив переговори із представниками країн Антанти про визнання суверенітету України та надання їй допомоги.

Падіння Гетьманату та утворення Директорії УНР Д. Дорошенко сприйняв як власну поразку.

У січні 1919 р. він отримав пропозицію викладати історію України в Кам’янець-Подільському державному українському університеті, якою і скористався.

Проте вже в 1920 р. Дмитро Іванович Дорошенко, як і більшість діячів українського національно-визвольного руху, був змушений виїхати з України. Перебуваючи в еміграції, він разом з іншими діячами гетьманського руху брав участь у створенні об’єднання українських монархістів — Українського союзу хліборобів-державників. Таким чином, можна констатувати, що еволюція політичних поглядів Дмитра Дорошенка логічно завершилася відповідно до його світоглядних переконань.

Емігрантський період життя Д. Дорошенка став надзвичайно плідним для його педагогічної та наукової діяльності. Протягом 1921—1951 рр. він був професором кафедри історії Українського вільного університету у Відні, Празі, Мюнхені, професором Варшавського університету (1936—1939 рр.), професором колегії св. Андрія у Вінніпезі, Канада (1947—1950 рр.) та очолював Український науковий інститут у Берліні (1926—1931 рр.). У 1945 р. Д. І. Дорошенко був обраний першим президентом Української вільної академії наук, що була створена гуртом українських вчених в Аугсбурзі (Німеччина).

Саме в цей час опубліковані його основні наукові праці з історії України, історії культури і церкви, зокрема, «Нарис історії України», «Історія України», «Огляд української історіографії», «Православна церква в минулому і сучасному житті українського народу» та інші. Д. Дорошенко залишив низку спогадів про діячів українського національно-визвольного руху, а також спогади про події 1901—1920 рр. Загалом його авторству належить понад 1000 наукових праць та публікацій.

Як історик Дмитро Дорошенко прекрасно розумів цінність першоджерел для історичних досліджень, тому й був одним з ініціаторів створення Музею визвольної боротьби України у Празі, що займався накопиченням і збереженням документів та експонатів з історії Української революції. Тепер значна їх частина перебуває на зберіганні в Центральному державному архіві громадських об’єднань України.

Дмитро Іванович Дорошенко відійшов у вічність 19 березня 1951 р. у Мюнхені.

Джерело: http://www.golos.com.ua

 

 

Бібліографічний список літератури:

Твори Дмитра Дорошенка :

 1. Боротьба за молодь / Д. Дорошенко // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. – Т. 106. – Кн. 7–8. – Лип.–Серп. – С. 717–723. – В заголовку: Д. Д.

 

 1. Із мемуарів “Мої спомини про недавнє минуле” : про Центральну Раду / Д. Дорошенко // Історичний календар 97. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 150–152.

 

 1. Із спогадів про події під Крутами : [спогади укр. історика, публіциста, держ. і громад. діяча, члена Української Центральної Ради Д. Дорошенка] // Історія України : Документи : Матеріали : посібник / уклад., комент., передм. В. Ю. Король. – Київ, 2001. – С. 276–277.

 

 1. Історія України. Т. 1. Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко ; [реп. Ю. Олійник ; літ. реп. І. Давидко ; упор., передм. і комент. К. Ю. Галушко]. – Київ : Темпора, 2002. – 320 с. : фото.

 

 1. Історія України : для школи й родини / Д. Дорошенко ; [передм. В. Смолія, В. Рички]. – Київ : Освіта, 1993. – 237 с. : з малюнками.

 

 1. Історія України : з малюнками / Д. Дорошенко. – 4-те вид. – Авгсбург : [б. в.], 1947. – 251 с. : іл.

 

 1. Історія України 1917-1923 рр. Т. 1. Доба Центральної Ради / Д. Дорошенко. – 2-ге вид. – Нью-Йорк : Булава, 1954. – 457 с.

 

 1. Мої спомини про недавнє-минуле. Ч. 1. Галицька Руїна 1914–1917 років / Д. Дорошенко. – Львів : Червона Калина, 1923. – 543 с. – (Ксерокопія).

 

 1. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1929) : в 4 ч. : Галицька руїна ; Доба Центральної Ради ; Доба Гетьманщини ; Доба Директорії / Д. Дорошенко. – 2-ге вид. – Мюнхен : Укр. вид-во, 1969. – 543 с.

 

 1. Наступ большевиків на Україну і боротьба за Київ. Центральна Рада і Уряд покидають столицю / Д. Дорошенко // Історія України / Д.Дорошенко ; [реп. Ю. Олійник ; літ. реп. І. Давидко ; упор., передм. І комент. К. Ю. Галушко]. – Київ, 2002. – Т. 1 : Доба Центральної Ради. – С. 203–213.

 

 1. Останній побут Івана Франка в Києві / Д. Дорошенко // Спогади про Івана Франка / [упоряд., вступ. ре. і примітки М. Гнатюка]. – Львів, 1997. – С. 505–512.

 

 1. Пам’яти тих, що полягли під Крутами / Д. Дорошенко // Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / упор. Я. Гаврилюк ; [реп. кол.: С. І. Білокінь, В. С. Брюховецький, Я. Д. Гаврилюк та ін. ; вступ. В. Ющенко ; передм. І. Дзюба, Я. Гаврилюк]. – Київ, 2008. – С. 308–310.

 

 1. Пам’яті тих, що полягли під Крутами / Д. Дорошенко // Герої Крут. Лицарський подвиг юних українців 29 січня 1918 року : [збірник] / [упоряд. і вступ. І. Ільєнка ; гол. реп. В. Іванишин ; відп. за реп. І. Бабик]. – Дрогобич, 1995. – С. 129–131.

 

 1. По рідному краю : подорожні вражіння й замітки / Д. Дорошенко ; Д. Дорошенко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : б. в., 1930. – 155 с. : іл. – (Попул. Б-ка. Книжечка 1).

 

 1. Свято відкриття пам’ятника І. Котляревському в Полтаві влітку 1903 року / Д. Дорошенко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5–6. – С. 41–47.

 

 1. “Рідний край своєму першому поетові” : [відкриття монумента Іванові Котляревському в Полтаві] / Д. Дорошенко // Літературна Україна. – 2014. – № 3. – С. 6.

 

 1. [Рецензія] / Д. Дорошенко // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. Т. 106. – Кн.7–8. – Лип. – Серп. – C. 736–738. – Рец. : Віконська Дарія. Райська Яблінка. – Львів : Накл. “Книгарні НТШ”, 1931. – 102 с. – В заголовку: Д. Д.

 

 1. Славянський світ в його минулому й сучасному : в 3 т. Т. 1–3 / Д. Дорошенко. – Берлін : Українське слово, 1922. – 239 с., 258 с., 264 с. – (Бібліотека Українського Слова ; Ч. 10–12). – (Ксерокопія).

 

 1. Історія України. Т. 2. Українська Гетьманська Держава 1918 року / Д. І. Дорошенко ; [реп. Ю. Олійник ; лід. реп. Н. Чекмарьова ; упоряд., передм. І комент. К. Ю. Галушко]. – Київ : Темпора, 2002. – 352 с. : фото.

 

 1. Нарис історії України = History of Ukraine : у 2 т. Т. 1. До половини ХVII / Д. І. Дорошенко ; [передм. О. Оглоблина]. – 2-е вид., репринтне. – Київ : Глобус, 1992. – 232 с.

 

 1. Нарис історії України. Т. 2. Від половини XVII / Д. І. Дорошенко ; [реп. Р. Смаль-Стоцький]. – пер. з 1-го вид. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1966. – 360 с.

 

 1. Нарис історії України : у 2 т. Т. 2. Від половини ХVII / Д. І. Дорошенко. – вид. репринтне. – Київ : Глобус, 1992. – 351 с.

 

 1. Нарис історії України = L’histoire de l’Ukraine. Т. 1. До половини ХVII / Д. І. Дорошенко ; [передм. О. Оглоблин]. – Мюнхен : Дніпрова Хвиля, 1966. – 230 с.

 

 1. Нарис історії України / Д. І. Дорошенко ; [передм. О. І. Денисюка ; реп. М. П. Парцей]. – Львів : Світ, 1991. – 574 с. – (Пам’ятки істор. думки України).

 

 1. Нарис історії України = Doroshenko D. History of Ukraine. Т. 1–2 / Д. І. Дорошенко. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1966. – 360 с.

 

 1. Нарис історії України = History of Ukraine : у 2 т. Т. 1. До половини ХVII / Д. І. Дорошенко ; [передм. О. Оглоблина]. – 2-е вид. – Київ : Глобус, 1991. – 232 с.
 2. Нарис історії України : у 2 т. Т. 2. Від половини VII століття / Д. І. Дорошенко. – репринтне видання. – Київ : Глобус, 1991. – 351с.

 

 1. Нині і Вчора / Д. Дорошенко // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. – Т. 105. – Кн. 3. – Берез. – С. 239–255.

 

 1. Огляд української історіографії / Д. І. Дорошенко ; [упоряд. та нарис : Ю. Пінчук, Л. Гриневич] ; НАН України, Ін-т реп. археографії та джерелозн. Ім. М. С. Грушевського [та ін.]. – Репринт. вид. за першодруком (1923 р., м. Прага). – Київ : Українознавство, 1996. – 257 с. – (Державна школа: Історія. Політологія. Право).

 

Про життя та діяльність Дмитра Дорошенка :

 

 1. Білецький Л. Дмитро Дорошенко / Л. Білецький ; Українська Вільна Академія Наук. – Вінніпег : Накладом Ювілейного Комітету, 1949. – 24 с. – (Українські вчені ; Ч.1).

 

 1. Бутрім Д. Наука та політика в житті української еміграції. Листи Дмитра Дорошенка до Сергія Шелухина / Д. Бутрім // Київська старовина. – 2012. – № 2. – С. 98–113. – До 130-ліття з дня народж. проф. Дмитра Дорошенка. – Бібліогр.: с. 108–113.

 

 1. Ворон Н. “Празький період” життя та діяльності Дмитра Дорошенка (1923–1945 рр.) / Н. Ворон // Україна в етнокультурному вимірі століть. Українська нація у боротьбі за збереження ідентичності й відродження державності (1917–2017 рр.). До 100-річчя УНР : зб. наук. праць : матер. на допом. виклад., вчит., студ. й учням вузів і шкіл / [редкол.: О. О. Рафальський, О. П. Реєнт, П. М. Чернега та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 7. – С. 279–283. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

 

 1. Галик В. Хорватські курортні міста Липик і Ловран у житті Івана Франка / В. Галик // Хорватія у житті та творчій спадщині Івана Франка : монографія / В. М. Галик ; [наук. ред. Л. В. Тимошенко] ; ДДПУ ім. І. Франка, іст. ф-тет. – Дрогобич, 2012. – С. 27–85. – Бібліогр. в підрядк. прим.

 

 1. Гродзіцька Т. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. : 9 клас / Т. Гродзіцька, Ю. Кравченко // Історія України. – 2017. – Верес. (№ 17). – С. 20–24.

 

 1. Двірна К. Козаччина в науковій історичній спадщині членів Українського історико-філологічного товариства у Празі (20–30-ті роки XX ст.) / К. Двірна, Н. Ворон // Історія в рідній школі. – 2017. – № 7–8. – С. 23–25. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Корновенко С. Українська революція : історичні портрети / С. В. Корновенко ; Ін-т історії України НАН України, Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 288 с.

 

 1. Крисаченко В. Українознавство : хрестоматія-посібник : у 2 кн. Кн.2 / В. С. Крисаченко ; [гол. ред. М. С. Тимошик ; ред. В. О. Осадчий]. – Київ : Либідь, 1997. – 464 с.

 

 1. Липинський В. Твори, архів, студії = Letters, papers and miscellanea : архів. Т. 6. Листи Дмитра Дорошенка до Вячеслава Липинського / В. Липинський ; заг. ред. Є. Зиблікевич і Є. Пизюр ; ред. І. Коровицький ; Східньо-Европейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського. – Філяделфія ; Пеннсильванія : [б. в.], 1973. – 452 с.

 

 1. Мазур Н. Рецепція Івана Франка в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка / Н. Мазур // Культура слова / [редкол.: С. Я. Єрмоленко, А. М. Архангельська, С. П. Бибик та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 85. – С. 59–66. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Матвієнко В. Дмитро Дорошенко – визначний український дипломат і науковець / В. Матвієнко // Історичний календар 2002 / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – 2002. – Вип. 8. – С. 204–213. – Бібліогр. в кінці ст.

 

 1. Мельник Я. За епістолярним рядком: Іван Франко в листуванні третіх осіб / Я. Мельник // Франкознавчі студії : зб. наук. праць / [редкол.: Л. Винар, М. Ільницький, В. Кемінь, Є. Пшеничний (гол. ред.), та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 323–343.

 

 1. Мельничук О. Працював без упину на користь України : про Дмитра Дорошенка / О. Мельничук // Історичний календар 97. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 124–125.

 

 1. Ульяновський В. Автори “Української культури”: Дмитро Дорошенко / В. Ульяновський // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / [упоряд. С. В. Ульяновська ; вступ. ст. І. Дзюби ; переднє сл. М. Антоновича ; редкол. : Ю. П. Дяченко, В. О. Замлинський, Л. Г. Мельник, Ю. М. Мушкетик та ін. ; гол. ред. С. В. Головко ; додатки С. Ульяновської та В. Ульяновського]. – Київ, 1993. – С. 527–553.

 

Підготувала: Кивацька Розалія