Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2021 рік

Бібліографічний список літератури

 1. Баган О. Естетика й ідеологія позитивізму і реалізму у творчості Івана Франка / Олег Баган // Художнє слово і національна ідентичність : ст. про методику навч. літ. в шк. / О. Р. Баган. – Дрогобич, 2021. – С. 251–255.
 2. Баган О. Культурологічна і націософська проблематика в літературознавчих студіях Івана Франка : монографія / О. Р. Баган ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2021. – 212 с. – Бібліогр.: с. 200–210.
 3. Баган О. Яке місто зобразив Іван Франко в романі “Перехресні стежки”? / Олег Баган // Художнє слово і національна ідентичність : ст. про методику навч. літ. в шк. / О. Р. Баган. – Дрогобич, 2021. – С. 257–272. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).
 4. Блажко П. Іван Франко і чеська культурна спадщина у франкознавчих дослідженнях першого повоєнного десятиліття (1946-1956) / Петро Блажко // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко,            П. Гриценко, Н. Скотна та ін.]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 24–26.
 5. Вітряк В. Іван Франко / В. Вітряк // Країна. – 2021. – № 33. – С. 47–50.
 6. Ворок Х. У пошуках життєвого досвіду та мудрості ( художня своєрідність казки Івана Франка “Як пан собі біди шукав”) / Х. Ворок // Слово і час. – 2021. – № 5. – С. 58–74. – Бібліогр. в кінці ст. (30 назв).
 7. Галик В. Увіковічнення пам’яті Івана Франка у міжвоєнній фалеристиці / Володимир Галик // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін.]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 21–24.
 8. Гнатишин Х. Польськомовна публіцистика Івана Франка та її місце у процесі розвитку українсько-польського культурного діалогу в другій половині XIX – на початку XX ст. / Христина Гнатишин // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін.]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 10–12.
 9. Гут А. Урок-квест “Новітня інтерпретація жіночої долі в новелі Івана Франко “Сойчине крило” / А. Гут // Зарубіжна література в школах України. – 2021. – № 12. – С. 34–37.
 10. Дронь К. “Отак тридцять літ тому було б вам зазирнути до Борислава…”: аналіз та інтерпретація оповідання І. Франка “Полуйка” / К. Дронь // Слово і час. – 2021. – № 5. – С. 40–57. – Бібліогр. в кінці ст. (22 назви).
 11. “Дух, що тіло рве до бою”: націєтворчий характер літературної та філософської спадщини Івана Франка / діалог О. Гриніва та П. Перебійніса // Літературна Україна. – 2021 . – 27 лют.  – С. 6–7.
 12. Кондратів М.-Х. Способи відтворення українських реалій та власних імен англійською мовою (на матеріалі твору Івана Франка (“Лис Микита”) : магіст. робота / Марія-Христина Кондратів ; наук. керів. Яскевич Ольга Клавдіївна. – Дрогобич : б. в., 2021. – 52 с.
 13. Кучер А. Прагматика називного теми в художніх творах Івана Франка / А. Кучер // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін. ; ред.-упоряд.: М. П. Пантюк, А. І. Душний, І. М. Зимомря]. – Дрогобич, 2021. – Вип. 35. Т. 3. – С.144–151. – Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).
 14. Лазорак Б. “Живі пам’ятники Івану Франку”: унікальна традиція вшанування генія в Дрогобичі і Нагуєвичах (1913-1936 рр.) / Богдан Лазорак, Тетяна Лазорак // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін.]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 16–21.
 15. Лазорак Т. Як дідусь і бабуся Івана Франка у 1841 році хрестили Степанка Дидика при церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Ясениці-Сільній / Тетяна Лазорак // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін.]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 7–9.
 16. Легкий М. Фейлетон Івана Франка “Доктор Бессервіссер”: мотиви появи та полеміки навколо нього / М. Легкий // Слово і час. – 2021. – № 5. – С. 118–122. – Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).
 17. Микитюк В. Vademecum франкознавства / В. Микитюк // Слово і час. – 2021. – № 6. – С. 115–117. – Рец. на кн.: Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці: ДУ “Ін-т Івана Франка НАН України” ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 608 с.
 18. Пагутяк Г. Голка у порозі : есей про духовний світ Нагуєвич та його вплив на життя і творчість Івана Франка / Г. Пагутяк // Дзвін. – 2021. – № 10. – С. 158–184.
 19. Пилипчук С. Із “секретів” художньої прози Івана Франка / С. Пилипчук // Слово і час. – 2021. – № 3. – С. 108–111. – Рец. на кн.: Легкий М. Проза Івана Франка: поетика, естетика, рецепція в критиці/ ДУ “Ін-т Івана Франка НАН України, ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2021. – 608 с.
 20. Польська О. Філософська поезія Івана Франка “Легенда про вічне життя”. Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання : урок-подорож / О. Польська // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 4. – С. 33–37.
 21. Синкевич Н. Особливості втілення поезії Івана Франка у хоровій творчості Миколи Ластовецького / Наталія Синкевич // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених ДДПУ імені Івана Франка / [редкол.: М. П. Пантюк (гол. ред.), А. І. Душний, І. І. Дмитрів та ін.]. – Дрогобич, 2021. – Вип. 35. Т. 5. – С. 42–48. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).
 22. Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / Департамент з питань культури, нац. та релігій Львів. обл. держ. адміністрації, Держ. істор.-культ. заповідник “Нагуєвичі” ; [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін. ; відп. за вип.: Б. Лазорак, О. Петречко]. – Нагуєвичі ; Дрогобич : Посвіт, 2021. – 100 с.
 23. Старчун С. Порівняльна характеристика індійської казки “Фарбований шакал” та казки І. Франка “Фарбований Лис” : урок засвоєння нових знань / С. Старчун // Зарубіжна література в школах України. – 2021. – № 11. – С. 16–17.
 24. Хміль Л. Метрична книга “Передшлюбних протоколів” парафії села Ясениця-Сільна 1905-1909 рр. із фондів Літературно-меморіального музею Івана Франка в Нагуєвичах / Лілія Хміль // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін.]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 12–13.
 25. Чайка Л. Екранізація творів Івана Франка : позакл. захід / Л. Чайка // Українська мова і література в школі. – 2021. – № 5. – С. 39–45. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).
 26. Шаленко В. Шевченко – Франко: художні візії життя і творчости : [альбом] / Валерій Шаленко ; упоряд.: Т. Пастух, Т. Шаленко ; [передм. Т. Пастуха]. – Львів ; Дрогобич : Коло, 2021. – 112 с : іл.
 27. Швець А. Франків поетичний цикл “Скорбні пісні”: аспекти поетики /  А. Швець // Слово і час. – 2021. – № 5. – С. 3–21. – Бібліогр. в кінці ст.   (17 назв).
 28. Шеремета М. Відомий і невідомий Василь Франко [племінник Івана Франка] / Марія Шеремета // Спадщина Івана Франка в контексті досліджень проблем історії, культури і музеєзнавства від найдавніших часів до сучасності : зб. тез, присв. 105-им роковинам смерті укр. генія : Другий міжнар. з’їзд архівістів і хранителів музеїв у Нагуєвичах / [редкол.: Р. Франко, П. Гриценко, Н. Скотна та ін. ; відп. за вип.: Б. Лазорак, О. Петречко]. – Нагуєвичі ; Дрогобич, 2021. – С. 14–16.
 29. Шкраб’юк П. Реальні сильфіди Івана Франка / Петро Шкраб’юк // Слово Просвіти. – 2021. – 18–24 берез. – С. 14–15.

Підготувала: Грубяк О. М.