І. Франко. Збірка поезій “Зів’яле листя” (125 років з дати опублікування)

Зів’яле листя” – збірка творів Івана Франка. Зразок інтимної лірики. Написана впродовж 1886-1896 років і видана у 1896 році. Збірка також має назву “Лірична драма”.

Збірка складається з 3-х частин, або “жмутків”. У “жмутках” вміщено інтимну лірику, в якій оспівано глибокі почуття палкого, але нещасливого кохання.

У першому “жмутку” є вірші і з громадянськими мотивами, але переважає скорботна інтимна лірика.

У поезіях другого “жмутка” Іван Франко оспівує не лише кохання, а й чарівну красу природи.

Провідний мотив поезій третього “жмутка” – пекельні переживання поета, спричинені нещасливим коханням.

Бібліографічний список літератури

Збірка І. Франка “Зів’яле листя” окремими виданнями та в періодиці

 1. Зівяле листє. Лірична драма / І. Франко. – Львів : Накладом автора, З друкарнї Інст. Ставропігійського, 1896. – 112 с. – [Прижиттєве видання І. Франка].
 2. Зів’яле листя. Лірична драма : зб. поезій / І. Франко // Зібр. творів: у 50 т. : Т. 1-25 : Художні твори / І. Франко. – Київ, 1976. – Т. 2 : Поезія. – С. 117–175.
 3. Зів’яле листя. Лірична драма / І. Я. Франко ; [передм. Д. Павличка]. – Київ : Дніпро, 1985. – 102 с.
 4. Зів’яле листя : поезія / І. Франко // Гримить : вірші та поеми / І. Франко ; [упоряд. і приміт. М. Грицая та Л. Дунаєвської]. – Київ, 1986. – С. 105–129.
 5. Зів’яле листя. Лірична драма / І. Франко ; [пер. пол. м. К. Ангельської ; пер. рос. м. А. Ахматової ; упоряд. і вступ. ст.      М. Ільницького]. – Львів : Каменяр, 2003. – 183 с. – (“Б-ка слов’янської л-ри”). – Текст парал. укр., пол., рос. мовами.
 6. Зів’яле листя. Лірична драма / І. Франко ; [упоряд. Б. Тихолоз ; післям. М. Зубрицької]. – Львів : Літопис, 2006. – 160 с.
 7. Із збірки “Зів’яле листя” / І. Франко // Вибрані поезії /             І. Франко. – Київ, 1951. – С. 139–150.
 8. Передмова [до ліричної драми “Зів’яле листя”] / І. Франко // Зібр. творів: у 50 т. : Т. 1-25 : Художні твори / І. Франко. – Київ, 1976. – Т. 2 : Поезія. – С. 119–120.
 9. Поезія із збірки “Зів’яле листя” / І. Франко // Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики XX ст. : в 4-х кн. – Київ, 2001. – Кн. 1. – С. 55–60.
 10. Сонети: Вольні сонети ; Тюремні сонети ; Галицькі образки ; З єврейських мелодій. Із збірки “Зів’яле листя” / І. Франко // Вибрані поезії / І. Я. Франко. – Київ, 1948. – С. 69–158.

 

Про збірку Івана Франка “Зів’яле листя”

 1. Амеліна О. Ритмомелодіка поезій збірки І. Я. Франка ‘Зів’яле листя” : урок укр. л-ри : 10 кл. / О. Амеліна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2013. – № 12. – С. 7–13.
 2. Баган О. Іван Франко і Василь Щурат як інтерпретатори модернізму : до історії відомої дискусії / О. Баган // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 148–171. – Бібліогр. в кінці ст.
 3. Баган О. Тристанівський архетип кохання в інтимній ліриці Івана Франка : (на прикл. зб. І. Франка “Зів’яле листя” та кн. Д. де Ружмон “Любов і Західний світ”) / О. Баган // Іван Франко: інтерпретації / О. Р. Баган. – Дрогобич, 2015. – С. 104–117. – Бібліогр. в кінці ст.
 4. Барабаш М. Магічна символіка у збірці Івана Франка “Зів’яле листя” (порівняльно-контекстуальний зріз) зі збіркою Богдана Лепкого “Листки падають” і циклом Інокентія Анненського “Трилисники” / М. Барабаш // Іван Франко. Тексти. Факти. Інтерпретації. – Київ ; Львів, 2011. – Вип. 1. – С. 62–69.
 5. Басс И. Сборник стихов “Увядшие листья”. Повесть “Столпы общества”. Рассказ “Свинская конституция” [И. Франка] / И. Басс // Иван Франко : биография / И. И. Басс. – Москва, 1957. – С. 257–263. – Текст рос. м.
 6. Бетко І. Глибиннопсихологічні первні в художньо-символічній системі ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” / І. Бетко // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 460–473. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Бистрова О. Домінанта душа як символ і наскрізний образ у “Зів’ялому листі” Івана Франка / О. Бистрова // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 16–25.
 8. Білошицька А. Лірична драма І. Франка “Зів’яле листя” – шедевр інтимної лірики : комбінований урок / А. Білошицька // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 11. – С. 29–31.
 9. Бовсунівська Т. Феноменологічна проекція збірки Івана Франка “Зів’яле листя” / Т. Бовсунівська, І. Собецька // Дивослово. – 1999. – № 5. – С. 2–7.
 10. Бондаренко Л. “Твою красу я переллю в пісні…”. Вивчення поетичної збірки І. Франка “Зів’яле листя” в контексті європейської інтимної лірики / Л. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 6. – С. 27–33.
 11. Борозенець Г. Іван Франко. Збірка “Зів’яле листя” : комбінований урок засвоєння знань : 10-й клас / Г. І. Борозенець // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 25–26. – С. 22–25.
 12. Вдовиченко Л. Що ми в цім світі без любові… : урок-бесіда з укр. л-ри у 10 кл. за темою : інтимна лірика І. Франка. Збірка “Зів’яле листя” / Л. Вдовиченко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 7–8. – С. 51–58. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Власенко В. Типи прикметникового словотвору у поезії І. Франка (на матер. зб. “Зів’яле листя”) / В. Власенко // Матеріали респуб. конф. присв. І. Я. Франкові : [до      115-річчя з дня народж. та 55-річчя з дня смерті] : тези, повідомлення. – Житомир, 1971. – С. 68–69.
 14. Гах Й. “Зів’яле листя” : лірична драма у 2-х діях про І. Франка та Ольгу Рошкевич / Й. Гах // Ідейний провідник української нації : до 160-річчя від дня народж. І. Я. Франка / [укладач Й. М. Гах]. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 314–348.
 15. Гнатюк І. Іван Франко. “Зів’яле листя” : [вірш] / І. Гнатюк // Хресна дорога : поетичні твори / І. Ф. Гнатюк ; передм. Н. Кириленко. – Харків, 2004. – C. 415–416.
 16. Голомбйовський Й. Поетична майстерність Івана Франка в збірці “Зів’яле листя” / Й. Голомбйовський // Альманах 1958 / Львів. держ. ун-т ім. І. Франка, студ. літ. студія. – Львів, 1958. – Кн. 3 – С. 117–127.
 17. Гузар З. Збірка “Зів’яле листя” [Івана Франка] / З. Гузар // Вступ до франкознавства / З. Гузар. – Дрогобич, 2008. – С. 24–38.
 18. Гулевич Л. Лірична драма Івана Франка : урок за зб. “Зів’яле листя” із використанням інтерактивних технологій / Л. Гулевич // Життя і школа. – Дрогобич, 2005. – Число 6. – С. 46–53.
 19. Гундорова Т. “Зів’яле листя” Івана Франка як явище модерної культурософії / Т. Гундорова // Дивослово. – 1996. – № 9. – С. 9–15.
 20. Гундорова Т. Літературність і поетичний гносис (“Зів’яле листя”) Івана Франка : модерніст. дискурс : риторика тексту / Т. Гундорова // Проявлення слова : Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація /                    Т. Гундорова. – Львів, 1997. – С. 207–233. – Бібліогр. в кінці ст.   (23 назви).
 21. Дей О. Зв’язки поезій І. Франка з народною творчістю (Збірки “З вершин і низин” та “Зів’яле листя”) / О. Дей // Іван Франко і народна творчість / О. І. Дей. – Київ, 1955. – С. 204–252. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 22. Дей О. Фольклорні імпульси у збірці “Зів’яле листя” [Івана Франка] / О. Дей // Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко та його оточення / О. І. Дей. – Київ, 1981. – С. 38–78.
 23. Демчук О. Урок-інсценізація. Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка [“Зівяле листя”] / О. Демчук // Нестандартні уроки з української літератури в 9–11 класі / О. Демчук. – Тернопіль, 2000. –  С. 59–65.
 24. Денисюк І. Невідомі матеріали до історії ліричної драми “Зів’яле листя” [Івана Франка] / І. Денисюк, В. Корнійчук // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1990. – Т. 221. – С. 265–282. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 25. Дереворіз В. Інтимна лірика Івана Франка. Збірка поезій “Зів’яле листя” : урок на 90 хв. в училищі або ліцеї / В. Дереворіз // Рідна школа. – 1999. – № 1. – С. 61–64.
 26. Довгаль О. Бібрський слід у генезі “Зів’ялого листя” / О. Довгаль // Педагогічна думка. – 2017. – № 4. – С. 15–18. – Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).
 27. Драма серця у збірці Івана Франка “Зів’яле листя” // Усі учнівські твори : 10–11кл. – Харків, 2008. – С. 261–262. – Без підп.
 28. Євшан М. Іван Франко : (нарис його літ. діяльності) / М. Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика / М. Євшан. – Київ, 1998. – С. 135–153.
 29. Загнітко А. Словник “Зів’ялого листя” [Івана Франка] / А. Загнітко // Українська мова. – 2011. – № 3. – С. 82–85.
 30. Зінченко Ж. Іван Франко. …Збірка “Зів’яле листя”. Безмежнеє поле”. “Ой ти дівчино, з горіха зерня…”. “Чого являєшся мені у сні?..” / Ж. Зінченко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2017. – № 3. – С. 21–24.
 31. Зубрицька М. Поетика погляду в збірці Івана Франка “Зів’яле листя”: рецепційно-естетична інтерпретація / М. Зубрицька // Іван Франко: дух, наука, думка, воля. – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 615–623. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження / [упор. П. Салевича] ; ЛНУ ім. І. Франка ; Філол. ф-тет ; Каф. укр. літ. ім. М. Возняка. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 425 с. – (Укр. філологія: школи, постаті. проблеми ; Вип. 7).
 33. Іванова Л. Співтворчість “Учитель-учень” : матер. до зб. І. Франка “Зів’яле листя” / Л. Іванова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2011. – № 5. – С.52–55.
 34. Іваночко Г. Ліричне автологічне слово Івана Франка (збірка “Зів’яле листя – “Перший жмуток”) / Г. Іваночко // Проблеми гуманітарних наук / [ред. рада : Т. Біленко, В. Скотний та ін.] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2000. – Вип. 5. – С. 210–221.
 35. Ізмайлова О. Вивчаємо творчість Івана Франка. Тема уроку. Змістовний зв’язок поезії І. Франка “Легенда про вічне життя” з поезією збірки “Зів’яле листя” : 10 клас / О. В. Ізмайлова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2020. – № 28–30. – С. 37–43.
 36. Ільницький М. Біль, обернений у слово (І. Франко “Зів’яле листя”) / М. Ільницький // Дивослово. – 2000. –     № 8. – С. 2–7.
 37. Каспрук А. Лірична драма “Зів’яле листя” [І. Франка] та її відгомін у поезії / А. Каспрук // Рад. літературознавство. – 1966. – № 7. – С. 80–90. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 38. Кльось С. Образ душі та серця в збірці “Зів’яле листя” Івана Франка / С. Кльось // Вісник факультету романо-германської філології : збірник / [за ред. В. П. Кеміня] ; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2009. – Вип. 4. – С. 99–106.
 39. Кодак М. “Зів’яле листя” Івана Франка: як гетерогенний жанроутвір / М. Кодак // Слово і час. – 1996. – № 8–9. – С. 6–13.
 40. Козіна Т. “Зів’яле листя” І. Франка. Поезія кохання : урок укр. л-ри в 10 кл. / Т. Ф. Козіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. – № 13. – С. 13–18.
 41. Корнійчук В. Абсолютний пан форми. Ритміка “Зів’ялого листя” [І. Франка] / В. Корнійчук // Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики / В. Корнійчук. – Львів, 2004. – С. 388–416.
 42. Корнійчук В. Образний світ “Зів’ялого листя” І. Франка / В. Корнійчук // Франкознавчі студії : зб. наук. пр. / [редкол.:           Є. Пшеничний (гол. ред.)]. – Дрогобич, 2007. – Вип. 4. – С. 156–177.
 43. Корнійчук В. “Який я декадент?”. Василь Щурат і поезія “Зів’ялого листя” [І. Франка] / В. Корнійчук // “Мов органи в величному храмі…” : контексти й інтертексти Івана Франка : (порівняльні студії) / В. С. Корнійчук. – Львів, 2007. – С. 63–80.
 44. Косовець Н. Автобіографічний елемент у літературній драмі І. Франка “Зів’яле листя” : 9 кл. / Н. Косовець // Українська література в загальноосвітній школі. – 2005. – № 1. – С. 31–33.
 45. Кравченко Ж. Поетичні твори Ів. Франка : [“З вершин і низин”, “Каменярі”, “Зів’яле листя”, “Мій Ізмарагд”, “Сідоглавому”, “До Бразілії”, “Панські жарти”, “Іван Вишенський”, “Мойсей”] / Ж. Кравченко // Іван Якович Франко – великий український письменник. 1856–1956. – Одеса, 1956. – С. 25–28.
 46. Краснова Л. Іван Франко – Анна Ахматова : “Зів’яле листя” : поетика перекладу / Л. Краснова. – Дрогобич : Посвіт, 2008. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58.
 47. Лагодна Л. Іван Франко “Зів’яле листя” : розробка уроку : 10 клас / Л. Лагодна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 22–24. – С. 48–53.
 48. Лепша І. “Ой ти, дівчино, з горіха зерня” : [про пісню на сл. І. Франка із зб. “Зів’яле листя”] / І. Лепша, М. Чубук // Історичний календар 97. – Київ, 1996. – Вип. 3. – С. 187–188.
 49. Лінкевич Л. Поетична збірка Івана Франка “Зів’яле листя” : урок укр. л-ри / Л. Лінкевич // Українська література в загальноосвітній школі. – 2014. – № 12. – С. 35–37.
 50. Логвиненко Н. Народнопоетична основа поезій збірки І. Франка “Зів’яле листя” / Н. Логвиненко // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 4. – C. 26–31.
 51. Мороз М. Автобіографічний елемент у ліричній драмі Івана Франка “Зів’яле листя” / М. Мороз // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1990. – Т. 221. – С. 108–122. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 52. Морозова Э. “Зів’яле листя” Ивана Франко в переводе Анны Ахматовой / Э. Морозова // Іван Франко і світова культура : матер. Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 верес. 1986 р.). – Київ, 1990. – Кн. 2, 3. – С. 239–244. – Текст рос. м.
 53. Наєнко М. “Зів’яле листя” як “Украдене щастя” [Івана Франка] / М. Наєнко // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес.–1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. – С. 623–628. – Бібліогр. в кінці ст.
 54. Олійник О. Поетична збірка Івана Франка “Зів’яле листя” : 10 клас / О. Олійник // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2017. – № 9. – С. 24–27.
 55. Павличко Д. “Зів’яле листя” Івана Франка / Д. Павличко // Жовтень. – 1986. – № 1. – С. 106–114.
 56. Пастух Т. Поетичні знахідки у “Зів’ялому листі” Івана Франка / Т. Пастух // Франкознавчі студії : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2005. – Вип. 3. – С. 211–233. – Бібліогр. в кінці ст.
 57. Петренко С. З досвіду вивчення збірки І. Франка “Зів’яле листє” : 9 клас / С. В. Петренко // Українська мова і література в школі. – 1965. – № 12. – С. 28–31.
 58. Полозенко С. Трансформація особистої драми поета в ліричній пісні (за збірками І. Франка “Зів’яле листя” та Г. Гейне “Книга пісень” / С. Полозенко // Зарубіжна література. – 2016. – Листопад, (№ 11). – С. 8–12.
 59. Попадинець Г. Автологічне слово у збірці “Зів’яле листя” (третій жмуток) / Г. Попадинець // Етнос. Культура. Нація : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. конф.]. – Дрогобич, 2001. – Вип. 2. – С. 274–285.
 60. Рибкіна Н. Лірична драма “Зів’яле листя” – шедевр інтимної лірики І. Франка / Н. Рибкіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 28–29. – С. 29–34.
 61. Роман Н. Тричі мені являллася любов : урок, збірка “Зів’яле листя” [І. Франка] / Н. Роман // ПрофтехОсвіта. – 2014. – № 9. – С. 45–49.
 62. Самара І. Літературні містифікації : [містифікації в романі Д. Дефо “Життя та дивовижні пригоди Робінзона Крузо, в “Піснях Оссіана” Дж. Макферсона, в “Мандрах Гулівера” Дж. Свіфта, у “Велесовій книзі”, у “Зів’ялому листі” І. Франка, у романі         Ю. Винничука “Мальва Ланда”] / І. Самара // Дніпро. – 2016. –      № 8–9. – С. 156–163.
 63. Сеник Л. До проблеми інтепретації особи автора в художній творчості (“Зів’яле листя” І. Франка) / Л. Сеник // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 32. – С. 100–106. – Бібліогр. в кінці ст.
 64. Сеник Л. “Зів’яле листя” Івана Франка в контексті модернізму / Л. Сеник // Франкознавчі студії : зб. наук. пр. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. – С. 43–49. – Бібліогр. в кінці ст.
 65. Сеник Л. “Зів’яле листя” І. Франка: вічний образ любові / Л. Сеник // Укр. літературознавство. – Львів, 1989. – Вип. 52 : Іван Франко. Статті та матеріали. –   С. 48–55.
 66. Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” / Л. Сеник. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 168 с.
 67. Сеник Л. Філософські мотиви “Зів’ялого листя” Івана Франка / Л. Сеник // Укр. літературознавство. – Львів, 1988. – Вип. 50 : Іван Франко. Статті та матеріали. – С. 18–24.
 68. Степанчук К. Проект “Багатогранність лірики І. Франка” : урок-проект за збірками “Зів’яле листя”, “З вершин і низин”, “Мій Ізмарагд” І. Франка : 10-й кл. / К. Степанчук // Українська мова та література. – 2014. – Червень, (№ 12). – С. 42–48.
 69. Степенко Л. І. Франко. Збірка “Зів’яле листя” – перлина української лірики / Л. Степенко // Все для вчителя. – 2012. – № 17–18. – С. 43–46.
 70. Струтинська М. Романтика чи “внутрішня катастрофа”? До генези “Зів’ялого листя” [І. Франка] / М. Струтинська // Сучасність. – 1966. – № 7. – С. 125–127.
 71. Теплий І. “Зів’яле листя” Івана Франка англійською мовою: проблеми відтворення в світлі Франкової перекладацької концепції / І. Теплий // Нагуєвицькі читання – 2008. Іван Франко і новітнє українство : матер. Всеукр. наук. конф. – Дрогобич, 2009. – С. 190–212. – Бібліогр. в кінці ст.
 72. Терлак З. Словник мови поетичної збірки Івана Франка “Зів’яле листя” / З. Терлак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 394 с.
 73. Терлак З. Таємниці Франкового тексту : (на прикл. зб. І. Франка “Зів’яле листя”) / З. Терлак // Культура слова. – Київ, 2016. – Вип. 85. – С. 74–80. – Бібліогр. в кінці ст.
 74. Титаренко Н. Лексична синоніміка збірки І. Франка “Зів’яле листя” / Н. Титаренко // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка. – Львів, 1968. – С. 90–93.
 75. Тихолоз Б. Ерос versus Танатос : філософський код “Зів’ялого листя” / Б. Тихолоз ; [передм. Л. Сеника ]. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – 89 с. – (Дрібненька б-ка ;   Ч. 11).
 76. Ткачук М. “Гендерний сюжет” другого жмутка в модерністському дискурсі збірки “Зів’яле листя” Івана Франка / М. Ткачук // Джерела інтерпретації. – Дрогобич, 2006. – С. 687–699. – Бібліогр. в кінці ст.
 77. Трагедія закоханого серця в ліричній драмі Івана Франка “Зів’яле листя” // 3333 кращі твори : твори, есе, плани, теми, довідки / [авт.-упоряд. С. Ш. Відмінник]. – Київ, 2005. – С. 294–295. – Без підп.
 78. Фіртич Л. Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя” : урок укр. л-ри / Л. Фіртич // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 25. – С. 14–17.
 79. Хархун В. Персоносфера як фактор системної організації збірки І. Франка “Зів’яле листя” / В. Хархун // Слово і час. – 2002. – № 2. – С. 9–13.
 80. Чабаненко В. Емоційно-експресивна наснаженість мови Франкової збірки “Зів’яле листя” / В. Чабаненко // Матеріали респуб. конф. присв. І. Я. Франкові : [до 115-річчя з дня народж. та 55-річчя з дня смерті] : тези, повідомлення. – Житомир, 1971. – С. 113–114.
 81. Чехівський О. Особливості стилістичного синтаксису І. Франка (на матер. зб. “Зів’яле листя” ) / О. Чехівський // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1995. – Вип. 1. – С. 165–167.
 82. Шеховцова О. Лірична драма Івана Франка “Зів’яле листя” : 10 кл. / О. Шеховцова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 6. – С. 34–37.
 83. Щурат В. Поезия зівялого листя в виду суспільних завдач штуки : прочитавши ліричну драму І. Франка “Зівяле листє” / В. Щурат // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1. –          С. 189–203. – (Мова оригіналу).
 84. Явір Л. Символізація рослин у збірці Івана Франка “Зів’яле листя” (лінгвопоетичний аспект) / Л. Явір // Молодь і ринок. – 2013. – № 4. – С. 144–147.
 85. Ярема Я. До проблеми ідейного змісту “ліричної драми” Ів. Франка “Зів’яле листя” / Я. Ярема // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1948. – Зб. 1. – С. 91–123.

Підготувала О. Грубяк