Іван Франко. Повість “Борислав сміється”

140 років з дати опублікування

Вперше надруковано в ж. “Світ” 1881 р. У вересні 1882 р. на подвійному номері 20-21 (8-9) видання ж. “Світ” припинилося. За життя І. Франка повість “Борислав сміється” не передруковувалась.

Окремою книжкою вперше видана у Львові 1922 р. у друкарні Наукового товариства ім.. Шевченка із закінченням, написаним “на основі оповідання автора” його сином Петром Франком (1890-1941). [І. Франко. Борислав сміється, Львів – Київ, 1922].

Повість присвячена опису страйку на нафтовому промислі в місті Борислав. На її написання І. Франка надихнули справжні події.

Бібліографічний список літератури

 1. Борислав сміється : повість / Іван Франко. – Київ : Молодь, 1962. – 234 с.
 2. Борислав сміється : [повість] / Іван Франко // Вибрані твори / І. Франко ; [упорядк., підготовка текстів та примітки М. С. Грицюти]. – Київ : Дніпро, 1973. – Т. 3 : Повісті. – С. 5–226.
 3. Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [авт. вступ. сл. О. Мороз]. – Львів : Каменяр, 1975. – 248 с.
 4. Борислав сміється (скорочено) : [повість] / Іван Франко // Українська література : хрестоматія для 10 кл. згідно з новими уч. програмами. – Донецьк : БАО, 1999. – С. 156-231.
 5. Оповідання ; Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [авт. передм. П. Федченко; авт. прим. М. Гончарук]. – Київ : Дніпро, 1989. – 624 с. – (Б-ка укр. класики “Дніпро”). – ISBN 5-308-00311-4.

Дослідження повісті І. Франка Борислав сміється

 1. Басс І. “Світ”. “Борислав сміється” [І. Франка] / Іван Басс // Іван Франко : біографія / І.І.Басс. – Київ : Наук. думка, 1966. – С. 111-116.
 2. Бисикало С. Поетика повісті І. Франка “Борислав сміється” / С. Бисикало // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка. – Львів, 1968. – С. 7–9.
 3. Бисикало С. Художнє багатство повісті “Борислав сміється” / С. Бисикало // Українське літературознавство. – Львів, 1975. – Вип. 23. – С. 56–62.
 4. Білецький Ф. Жанрова характеристика повісті [І. Франка] “Борислав сміється” / Ф. Білецький // Українська мова і література в школі. – 1968. – № 6. – С. 15–19.
 5. Возний Т. Семантико-словотворча характеристика дієслів на -ну(ти) в художній прозі бориславського циклу І. Я. Франка / Т. Возний // Матеріали міжвузівської ювілейної наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження та 50-річчю з дня смерті І. Я. Франка. – Львів, 1968. – С. 80–82.
 6. Вольдан А. “Бориславський цикл” Івана Франка в контексті польської літератури / Алоїз Вольдан // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матер. Міжнар. наук. конгр., присв. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів, 2008. – Т. 1. –     С. 872–880. – Бібліогр. в кінці ст.
 7. Вольдан А. Єврейські образи й стереотипи в бориславському циклі Івана Франка / Алоїз Вольдан // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2015. – Вип. 6. – С. 9–23.
 8. Грицак Я. Бориславський цикл Івана Франка: тексти і контексти / Ярослав Грицак // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів : [б. в.], 2005. – Т. 250 : Праці Філологічної секції. – С. 282–325. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 9. Грицак Я. Історична основа повісті І. Франка “Борислав сміється” / Ярослав Грицак // Українське літературознавство. – Львів, 1985. – Вип. 44 : Іван Франко. Статті та матеріали. – С. 3–9.
 10. Грицюта М. “Борислав сміється” [І. Франка] : [примітка] / Микола Грицюта // Франко І. Вибрані твори / Іван Франко. – Київ, 1973. – Т. 3 : Повісті. – С. 665–666.
 11. Гузар З. “Борислав сміється” [І. Франка] / Зенон Гузар // Вступ до франкознавства / З. Гузар. – Дрогобич, 2008. – С. 128–166.
 12. Гузар З. Бориславський цикл [І. Франка] / Зенон Гузар // Стежками життя і творчості Івана Франка : пам’ятка для студента / З. Гузар. – Дрогобич, 2004. – С. 43–51.
 13. Гузар З. Деталь як засіб створення локального колориту в повісті [І. Франка] “Борислав сміється” / Зенон Гузар // Українське літературознавство. – Львів, 1969. – Вип. 7 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 129–134.
 14. Гузар З. Деталь, подробиця, образ (до характеристики образу Бенедя Синиці (“Борислав сміється” І. Франка) / Зенон Гузар // Українське літературознавство. – Львів, 1968. – Вип. 5 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 79–84.
 15. Гузар З. Деякі питання поетики повісті І. Франка “Борислав сміється” / Зенон Гузар // Тези одинадцятої щорічної міжвузівської наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження Івана Франка (15-17 верес.). – Львів, 1966. – С. 16.
 16. Гузар З. До аналізу образів Рифки і Фанні в повісті Івана Франка “Борислав сміється” (із спостережень над майстерністю художньої деталі) / Зенон Гузар // Українське літературознавство. – Львів, 1971. – Вип. 14 : Іван Франко. Статті і матеріали. – С. 59–63.
 17. Гузар З. До питання про освітньо-виховне значення повісті Івана Франка “Борислав сміється” / Зенон Гузар // Тези доповідей VII звітної наукової конференції філологічного факультету інституту (14-15 верес. 1965). – Дрогобич, 1965. – С. 12–16.
 18. Гузар З. Місто Дрогобич у бориславському циклі [І. Франка] / Зенон Гузар // У просторі Івана Франка: студії, нариси, етюди / Зенон Гузар. – Дрогобич, 2010. – С. 25–36.
 19. Гузар З. Образи-персонажі повісті І. Франка “Борислав сміється” / Зенон Гузар // Українська мова і література в школі. – 1971. – № 11. – С. 12–19.
 20. Гузар З. Повісті – сто років : [повість І. Франка “Борислав сміється] / Зенон Гузар // Радянське слово. – 1982. – 10 лип. (№ 110). – С. 3.
 21. Жук Н. Борислав сміється / Ніна Жук // Проза Івана Франка / Ніна Жук. – Київ, 1977. – С. 93–110.
 22. Козак Ю. Вивчення образів робітників у повісті І. Я. Франка “Борислав сміється” / Ю. Козак // Іван Франко в школі. – Дрогобич, 1957. – С. 135–144.
 23. Козуля Я. Характеристика персонажів повісті І. Франка “Борислав сміється” / Я. Козуля // Література в школі. – 1956. – № 6. – С. 34–40.
 24. Кравченко Ж. Боротьба робітничого класу проти своїх гнобителів в прозі Ів. Франка : [“Борислав”, “Ріпник”, “На роботі”, “Навернений грішник”, “Boa constrictor”, “Борислав сміється”] / Ж. М. Кравченко // Іван Якович Франко – великий український письменник. 1856-1956. – Одеса, 1956. – С. 17–19.
 25. Максимович С. Лексико-семантична група дієслів зі значенням руху (на матеріали повісті Івана Франка “Борислав сміється”) / Світлана Максимович ; наук. керівник Оксана Кушлик // Збірник студентських наукових праць : [Мова творів І. Франка. – Дрогобич, 2006. – Ч. 1. – С. 25–32. – Бібліогр. в кінці ст.
 26. Малярчук З. Дієслівна синоніміка прози І. Франка : (на матер. повісті “Борислав сміється”) / З. Малярчук // Матеріали республіканської конференції присвяченої І.Я.Франкові : [до 115-річчя з дня народж. та 55-річчя з дня смерті] : тези, повідомлення. – Житомир, 1971. – С. 87–88.
 27. Мостова Л. Специфіка символічних образів у повісті Івана Франка “Борислав сміється” / Л. Мостова // Українське літературознавство. – Львів, 1987. – Вип. 48 : Іван Франко. Статті та матеріали. – С. 53–59.
 28. Надъярных Н. “Борислав смеется” [И. Франка] / Н. Надъярных // Типологические особенности реализма : годы первой русской революции / Н. Надьярных. – Москва, 1972. – С. 189–201. – Текст рос. м.
 29. Наливайко Д. “Борислав сміється” Івана Франка в порівняльно-типологічному аспекті / Д. Наливайко // Іван Франко – майстер слова і дослідник літератури : до 125-річчя з дня народж. – Київ, 1981. – С. 332–362.
 30. Новаторство Івана Франка в повісті “Борислав сміється” : твори з укр. літератури : 10 клас // Усі учнівські твори : 10-11кл. / [укл. Л. І. Нечволод]. – Харків, 2008. – С. 266–268. – Без підп.
 31. Оксененко І. Лексико-семантична група дієслів на позначення мовлення у повісті Івана Франка “Борислав сміється” / Ірина Оксененко ; наук. керівник Оксана Кушлик // Збірник студентських наукових праць. Мова творів І. Франка. – Дрогобич, 2006. – Ч. 1. – С. 40–46. – Бібліогр. в кінці ст.
 32. Петраш Й. Аналіз сюжету і композиції повісті [І. Франка] “Борислав сміється” в 9 класі / Йосип Петраш // Література в школі. – 1959. – № 2. – С. 47–52.
 33. Петраш Й. Вивчення композації і сюжету повісті І. Я. Франка “Борислав сміється” в 9 класі середньої школи / Йосип Петраш // Іван Франко в школі. – Дрогобич, 1957. – С. 129–134.
 34. Плиса Н. Структурний аналіз порівнянь у повістях І. Франка “Boa constrictor” та “Борислав сміється” / Наталія Плиса // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 679–681.
 35. Походзіло М. Робітнича тематика [творів І. Франка]. Цикл “Борислав” : [“Ріпник”, “На роботі”, “Навернений грішник”, “Boa constrictor”, “Борислав сміється”, “Муляр”, “Слимак”, “Яць Зелепуга”, “Задля празника”, “Полуйка”, “Вівчар”] / М. Походзіло // Іван Франко в школі / М. Походзіло. – Київ, 1970. – С. 82–126.
 36. Приходченко К. Роздуми над повістю І. Франка “Борислав сміється” / Катерина Приходченко // Витоки творчості : посіб. : розробки уроків та позакл. заходів з розвитку творчих здібностей учнів / К. Приходченко. – Донецьк, 1998. – С. 296–297.
 37. Приходченко К. Твір-характеристика. Шукання шляхів організованої боротьби у повісті “Борислав сміється” І. Франка / Катерина Приходченко // Витоки творчості : посіб. : розробки уроків та позакл. заходів з розвитку творчих здібностей учнів / К. Приходченко. – Донецьк, 1998. – С. 255–257.
 38. Ревунова Є. Вивчення теми “Образи капіталістів у повісті І. Франка “Борислав сміється” в 9 класі / Є. Ревунова // Іван Франко в школі. – Дрогобич, 1957. – С. 145–152.
 39. Рязанова О. Нове прочитання роману “Борислав сміється” [Івана Франка] / Олеся Рязанова // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матер. Міжнарод. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.). – Львів, 1998. – С. 456–460.
 40. Рязанова О. Нове прочитання роману “Борислав сміється” та творів “Бориславського циклу” / Олеся Рязанова // Іван Франко в школі. – Дрогобич, 2010. – Вип. 2. – С. 169–181.
 41. Сабат Г. Портрет у системі художнього простору і часу роману “Борислав сміється” І. Франка / Галина Сабат // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 1995. – Вип. 1. – С. 135–139.
 42. Скоць А. У художньому світі роману “Борислав сміється” Івана Франка / А. Скоць // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 9. – С. 32–37.
 43. Темірова Г. Вивчення повісті “Борислав сміється” І. Франка в школі робітничої молоді / Г. Темірова // На допомогу школі. – Одеса, 1956. – Вип. 3. – С. 43–53.
 44. Ткачук М. Естетична концепція дійсності в Бориславському циклі творів І. Я. Франка / Микола Ткачук // Українська мова і література в школі. – 1993. – № 2. – С. 59–60.
 45. Ткачук М. Новаторство прозових творів Івана Франка / Микола Ткачук // Художній світ творів Івана Франка / М. Ткачук. – Тернопіль, 2016. – С. 93–126.
 46. Худаш Л. Вивчення мови повісті “Борислав сміється” І. Франка / Лідія Худаш // Українська мова в школі. – 1957. – № 2. – С. 56–60.
 47. Худаш Л. Вивчення повісті “Борислав сміється” в школі / Лідія Худаш. – Київ : Рад. шк., 1957. – 96 с.
 48. Ціхоцький І. Бориславські професіоналізми. Мовні виміри виробничого пейзажу [у “Бориславському циклі” І. Франка] : [на прикл. “Добрий заробок”, “На роботі”, “Борислав сміється”, “Полуйка”, “Boa constrictor”] / Іван Ціхоцький // Мова прози Івана Франка : (стилістичні новації) / І. Ціхоцький. – Львів, 2006. – С. 138–155. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 49. Ціхоцький І. Мовні засоби типізації персонажів у збірці Івана Франка “Борислав” (1877) / Іван Ціхоцький // Semper tiro. – Львів, 2002. – С. 217–221.
 50. Ціхоцький І. Професійна лексика в “бориславській” прозі Івана Франка / Іван Ціхоцький // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 7–12. – Бібліогр. в кінці ст.
 51. Шкіль Ф. Аналіз художньої майстерності повісті Івана Франка “Борислав сміється” в 9 класі / Ф. Шкіль // Іван Франко в школі. – Дрогобич, 1957. – С. 153–160.
 52. Щурат С. Повість Івана Франка “Борислав сміється” / Степан Щурат. – Львів : Вид. Львів. ун-ту, 1966. – 175 с.
 53. Щурик Г. Діалектизми у мовотворчості Івана Франка (на матеріалі оповідань “Бориславського циклу)” / Галина Щурик ; наук. кер. М. Яким // Збірник студентських наукових праць : [Мова творів І. Франка. – Дрогобич, 2006. – Ч. 1. – С. 71–77. – Бібліогр. в кінці ст.
 54. Янів В. Українська родина в ранніх повістях Івана Франка [“Петрії й Довбущуки”, “Гутак”, “Boa constrictor”, “Борислав сміється”, “Захар Беркут”] / Володимир Янів // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто, 1968. – Т. 33 : Іван Франко. – Ч. 2. – С. 103–134. – Бібліогр.: с. 132-134.

Підготувала О. Грубяк