Педагогічна освіта в Дрогобичі (кінець XVIII – перша половина XX ст.)

Надія Скотна, Микола Галів 

 

Педагогічна освіта в Дрогобичі (кінець XVIII – перша половина XX ст.):

до передісторії Дрогобицького державного педагогічного

університету імені Івана Франка

Вісімдесят років тому було утворено Дрогобицький державний учительський інститут, котрий з часом реорганізовано в педагогічний університет імені Івана Франка. Формування цього закладу освіти пов’язують з відповідними рішеннями радянських органів влади кінця 1939 – початку 1940 рр., які намагалися утвердити в західноукраїнському регіоні власне радянську систему освіти загалом та підготовки педагогічних кадрів зокрема.