Майстер психологічної новели і “правдивий артист із Божої ласки”. До 150 – річчя від дня народження Василя Стефаника (1871–1936), українського письменника

Народився 14 травня 1871 року в селі Русів Івано-Франківської області в сім’ї заможного селянина.

У 1880 р. батько віддав до другого класу початкової школи в Снятині. Навчався у Снятинській міській школі, потім у польських гімназіях у Коломиї та Дрогобичі. Був виключений з Коломийської гімназії через участь у «Покутській трійці».

По закінченні Дрогобицької гімназії вступив до медичного факультету Краківського Університету. Поступово втрачав зацікавлення медициною і зрештою у 1900 покинув університет.

У 1904 р. одружився на дочці священика Ользі Гаморак мав трьох синів.

У 1910 р. перейшов батьківський спадок у рідному селі, куди він переїхав і де прожив до кінця життя.

Перші літературні спроби припадають на роки навчання в гімназії; 1897 в чернівецькій газеті «Праця» надруковано кілька його новел з життя покутського села.

Засновує читальні «Просвіти», як член Радикальної партії агітує на виборах, виголошує палкі промови на вічах, 1908–1918 працює послом австрійського парламенту.

1916 Стефаник повертається до літературної творчості, яка триває до 1933.

Радянський уряд з пропагандивною метою призначив йому в 1928 персональну пенсію, від якої, Стефаник у 1933 відмовився, коли довідався про штучно створений голод і переслідування української інтелігенції.

Внаслідок чого його в УРСР аж до 1939 перестали згадувати. Відтоді його видають сфальшовано, представляючи як прихильника радянського ладу.

Помер 7 грудня 1936 року.

Твори : MORITURI ; Амбіції ; Ангел ; Вечірня година ; Вовчиця ; Воєнні школи ; Гріх ; Давня мелодія ; Діти ; Діточа пригода ; Дорога ; Засідання ; Злодій ; Камінний хрест ; Катруся ; Кленові листки ; Лан ; Майстер ; Марія ; Межа ; Новина ; Осінь ; Палій ; Підпис ; Побожна ; Портрет ; Похорон ; Санчата ; Скін ; Сон ; Сини ; Стратився ; Суд ; Такий панок ; У нас все свято ; Шкільник ; Шкода.

Джерело: https://ukrclassic.com.ua/katalog/s/stefanik-vasil/2311-vasil-stefanik-biografiya-skorocheno Бібліотека української літератури  ukrclassic.com.ua

 

Бібліографічний список літератури:

Твори Василя Стефаника :

 1. Стефаник В. Вечірня година : оповідання для мол. та серед. шк. віку / мал. В. Касіяна ; за ред. М. Стельмаха. – 2-ге вид. – Київ : Веселка, 1991. – 32 с., іл.
 2. Стефаник В. Вибрані твори / [упорядк., передм. та приміт. І. Андрусяка]. – Харків : Веста : Ранок, 2003 . – 192 с. – Серія “Програма з літератури”.
 3. Стефаник В. Вибрані твори / [вступ. ст. Н. Жук]. – Київ : Держ. вид. худож. літ-ри, 1962. – 258 с.
 4. Стефаник В. З промови на Шевченківському святі в с. Русові 10 травня 1914 р. // Посвята : Літературно-мистецький збірник: альманах, присв. 190-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка / за ред. Р. Лубківського. – Львів, 2003. – С. 191.
 5. Стефаник В. І чого ти, серце моє… / [передм. Є. Барана]. – Київ : Академія, 2015. – 272 с.
 6. Стефаник В. Избранные произведения : пер. с укр. – Москва, 1950. – 221 с.
 7. Стефаник В. Избранные произведения : пер. с укр. – Киев, 1951. – 206 с.
 8. Стефаник В. Камінний хрест : новели / [глосарій В. Яськова]. – Харків : Фоліо, 2006. – 255 с. – Укр. класика.
 9. Стефаник В. Камінний хрест // Літературно-науковий вістник,1899. – Р. II. Т. 6. – Кн. 6 (за червень). – С. 255–265.
 10. Стефаник В. Катруся. Вибрані твори. – Київ : Веселка, 1971. – 102 с., іл. –Шкільна б-ка.
 11. Стефаник В. Кленові листки : новели. – Київ : Дніпро, 1978. – 216 с.
 12. Стефаник В. Кленові листки : новели. – Київ : Дніпро, 1966. – 280 с.
 13. Стефаник В. Кленові листки : новели. – Київ : Дніпро, 1988. – 103 с. – Текст англ. м.
 14. Стефаник В. Моє слово : новели, оповідання, автобіогр. та критич. матеріали, витяги з листів : для серед. та ст. шк. Віку / [упоряд., передм. та приміт. Л. Дем’янівської]. – 2-ге вид., доп. – Київ : Веселка, 2000. – 319 с. – Шкільна б-ка.
 15. Стефаник В. Моє слово : новели. – Львів : Каменяр, 1991. – 96 с. : іл., портр. – Б-чка оповідань “На добрий вечір”.
 16. Стефаник В. Моє слово : новели та оповідання : для серед. та ст. шкільного віку / [упоряд., передм. та приміт. Л. Дем’янівської ; іл. М. Г. Поповича]. –Київ : Веселка, 1991. – 190 с.
 17. Стефаник В. Моє слово. Вибрані твори: новели. – Київ : Молодь, 1950. – 164 с.
 18. Стефаник В. Новели / [вступ. ст. та приміт. В. Лесина]. – Ужгород : Карпати, 1977. – 176 с. – Шк. б-ка.
 19. Стефаник В. Новели. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 49 с.
 20. Стефаник В. Новеллы / изд. подгот., пер. с укр. и примеч. составил В. Россельс. – Москва : Наука, 1983. – 288 с. – Лит. памятники.
 21. Стефаник В. Новина. Камінний хрест. Сини : біографія письменника, стислий переказ творів, аналіз текстів, зразки учнівських творів: посібник для 10 класу. –Харків : Ранок, 2001. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45.
 22. Стефаник В. Оповідання. – Київ : Молодь, 1954. – 53 с.
 23. Стефаник В. Повне зібрання творів : в 3 т. / Академія наук Української РСР, Ін-т української літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. О. Білецький ; том уклали: М. Грудницька, С. Крижанівський, Л. Бойко ; покажчик склала К. Секарєва]. Т. 1. Новели.  – Київ : Вид. АН УРСР, 1949. – 374 с.
 24. Стефаник В. Повне зібрання творів : в 3 т. / Академія наук Української РСР, Ін-т української літератури ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. О. Білецький ; том уклали: М. Грудницька, С. Крижанівський, Й. Куриленко ; покажчик склала К. Сєкарєва ; авт. передм. О. Білецький]. Т. 2. Автобіографічні твори, поезії в прозі, публіцистика, незакінчені твори і переклади. – Київ : Вид. АН УРСР, 1952. – 224 с.
 25. Стефаник В. Повне зібрання творів : в 3 т. / Академія наук Української РСР, Ін-т української літератури ім. Т. Г. Шевченка. Т. 3. Листи. – Київ : Вид. АН УРСР, 1954. – 325 с.
 26. Стефаник В. Публіцистика:вибране із статей, промов та листів / [вступ. ст. С. Крижанівського]. – Київ : Держ. вид. худож. літ-ри, 1953. – 112 с.
 27. Стефаник В. Твори / за ред. Ю. Гаморака. – 2-е вид. – Регенсбург : Видавнича спілка “Укр. слово”, 1948. – 348 с. – (Діаспора).
 28. Стефаник В. Твори / вст. ст. В. М. Лесина. – Київ : Дніпро, 1984. – 173 с.
 29. Стефаник В. Твори / упорядк., підгот. текстів та прим. В. М. Лесина, Ф. П. Погребенника ; вст. ст. В. М. Лесина. – Київ : Дніпро, 1964. – 347 с.
 30. Стефаник В. Твори / [упоряд., підгот. текстів та приміт. В. Лесина і Ф. Погребенника ; вступ. ст. В. Лесина]. – Київ : Дніпро, 1964. – 552 с.
 31. Стефаник В. Твори / [авт. післям. В. Лесин]. – Київ : Дніпро, 1971. – 430 с.
 32. Стефаник В. Твори / [вступ. ст., упоряд. текстів та приміт. Л. Дем’янівської]. –Київ : Молодь, 1972. – 240 с. – Шк. б-ка.
 33. Стефаник В. Твори. – Київ : Держлітвидав, 1958. – 242 с.
 34. Stefanyk V. The Stone Cross=Стефаник В. Кам’яний хрест. – Toronto :  [б. в.], 1971. – 164 с.– (Діаспора). – Текст англ. м.

 

Про життя та діяльність Василя Стефаника :

Книги :

 1. Бандура О. Василь Стефаник. – Львів : Книжково-журнальне видав., 1956. – 132 с.
 2. Борщевський В. М., Буяльський Б. А., Чечот М. П. Вивчення творчості Василя Стефаника в школі. – Київ : Рад. школа, 1954. – 54 с.
 3. Василь Стефаник : бібліогр. покажчик / [уклад. О. П. Кущ ; відп. ред. Є. М. Іванців] ; АН УРСР, Львів. б-ка АН УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. –168 с. 
 1. Василь Стефаник : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях / авт.-укладач Ф. П. Погребенний. – Київ : Рад. школа, 1987. – 144 с. – Бібліогр.: с. 111.
 2. Василь Стефаник : покажчик літератури за 1961–1981 рр. / АН УРСР, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника ; укл. Л. І. Ільницька. – Львів : б. в., 1985. – 132 с.
 3. Василь Стефаник : наближення / ДВНЗ Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Варшавський ун-т ; [за ред., передм. С. Хороба] ; [пер. з пол. Т. Ткачук]. Т. 18. – Івано-Франківськ ; Варшава : Місто НВ, 2017. – 512 с. – Вид. серія каф. україністики Варшавського ун-ту та Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника.
 4. Василь Стефаник – художник слова : [монографія] / М-во освіти і науки України, Прикарп. ун-т ім. В. Стефаника, Снятин. райдержадмін. ; [редкол.: В. В. Грещук, В. І. Кононенко, С. І. Хороб]. – Івано-Франківськ : Плай, 1996. – 270 с.
 5. Василь Стефаник у критиці та спогадах : збірник : статті : висловлювання : мемуари / [упоряд. Ф. Погребенника]. – Київ : Дніпро, 1970. – 484 с.
 6. Войтюк А. Ю. Корифеї рідного слова: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник / [ред. В. Іванишин]. – Дрогобич : Відродження, 1991. – 36 с.
 7. Гаєвська Л. Морально-етична проблематика української новели кінця ХIХ – ХХ ст. / АН Української РСР ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [відпов. ред. Н. Л. Калениченко]. – Київ : Наукова думка,1981. – 128 с.

Про творчість Василя Стефаника.

 1. Гнідан О. Василь Стефаник : життя і творчість : посіб. для вчителя. – Київ : Рад. шк., 1991. – 222 с.
 2. Горак Р. Кров на чорній ріллі : есе-біографія Василя Стефаника; його називали володарем дум селянських, мужицьким Бетховеном, а він вважав себе великим страдником. – Київ : Академія, 2010. – 608 с.
 3. Грицюта М. Художній світ В. Стефаника / відповід. ред. Б. А. Деркач. – Київ : Наукова думка, 1982. – 200 с.
 4. Індивідуальні стилі українських письменників XIX – початку XX ст.: збірник наукових праць / АН Української РСР ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [відпов. ред. М. Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1987. – 312 с.

             Про творчість Василя Стефаника.

 1. На засадах реалізму і народності / АН УРСР; ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка; відл. ред. Ф. П. Погребенник. – Київ : Наук. думка, 1976. – 268 с.
 2. “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича ; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич : Вимір, 2001. – 426 с.
 3. Проблеми історії та теорії реалізму української літератури XIX – початку XX ст. : збірник наук. праць / АН України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; [відпов. ред. М. Т. Яценко]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 268 с.

Про творчість Василя Стефаника.

 1. Співець знедоленого селянства : відзначення сторіччя з дня народження Василя Стефаника : зб. документів і матеріалів / [упоряд. Федір Погребенник] . – Київ : Худ. література, 1974. – 200 с.
 2. Стефаникознавство в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника : бібліограф. покажч. / [упоряд. : Є. Ф. Ражик, О. М. Блинчук ; відп. ред. та авт. передм. М. В. Бігусяк] ; МОНМС України, Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 80 с.

 

Статті :

 1. Андрусів С. Міфологічний код новели Василя Стефаника “Вона – земля” // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 20–27.
 2. Баб’як П. Рукописи письменників “Покутської Трійці” у Львівській Науковій бібліотеці імені В. Стефаника // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича ; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 28–32.
 3. Баган О. Дмитро Донцов про Василя Стефаника і Марка Черемшину : до питання : “Дмитро Донцов у модерністському естетичному дискурсі” // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича ; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 331–379.
 4. Баран Є. Образ ідеальної жінки у листах Василя Стефаника // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському у-ті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.) / [редкол.: Салига Т. (відп. ред.), Гарасим Я., Білоус М. та ін.] ; Львівський нац. у-т ім. І. Франка. –Львів,1999. – Ч. 1. – С. 422–427.
 5. Біда І., Стецик М. Сакральна лексика в новелах Василя Стефаника // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / редкол.: Н. В. Скотна, М. Ю. Федурко, Я. П. Яремко та ін. ; МОН України, ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич, 2016. – Вип. 38. Філологія. – С. 348–356. – Бібліогр. в кінці ст. (13 назв).
 6. Біленко Т. Слово як модус і реалія у творчості Василя Стефаника (філосолфський аспект) // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича ; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 33–42.
 7. Бохан О. “Це митець з Божої ласки…” : до 140-річчя від дня народження В. С. Стефаника // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2011. – № 2. – С. 61–74.
 8. Вавжонек М. Василь Стефаник як представник галицьких радикалів // Український історичний журнал. – 2014. – № 5. – С. 49–60. – Пристор. бібліогр.
 9. Варчук В. Василь Стефаник. “Городчик до Бога ридав…” : до проблеми вибору основного тексту // Слово і час. – 2011. – № 6. – С. 71–81. –Бібліогр. в кінці ст.
 10. Василевич Г., Рис Г. Богдан Лепкий і Василь Стефаник // Богдан Лепкий – письменник, учений, митець:матеріали наук. конферен., присвяченої 120-річчю від дня народження Богдана Лепкого / Прикарпатський ун-т ; Івано-Франківське відділення нац. академії українознавців ; Івано-Франківський обласний фонд культури ; [ред. зб. Кіліченко Л.]. – Івано-Франківськ, 1992. – С. 91–93.
 11. Василь Стефаник // Гнідан Олена Дмитрівна, Семенюк Григорій Фокович, Гаєвська Надія Марківна, Гаєвська О. В. Історія української літератури кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2-х кн. : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. О. Д. Гнідан. – Київ, 2005. – Кн. 1. – С. 411–475.
 12. Василь Стефаник (1871–1936) // Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, л-ра для додаткового користув., термінологічний словник / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Харків,2005. – С. 237–243. – Бібліогр. в кінці ст.
 13. Васильчук М. “Покутське коло” письменників : незамуляний погляд вченого // Дзвін. – 2013. – № 3. – С. 138–140. – Рец. на кн.: Піхманець Р. Із покутської книги буття : засади художнього мислення Василя Стефаника, Марка Черемшини і Леся Мартовича. – Київ : Темпора, 2012. – 580 с.
 14. Ващенко О. Василь Стефаник : життєвий і творчий шлях неперевершеного новеліста-новатора в українській літературі. Урок вивчення нового матеріалу, 10-й клас // Українська мова та література. –2014. – Травень. – № 9. – С. 35–39. – Бібліогр. в кінці ст.
 15. Власюк А. Роман про Василя Стефаника : Степан Процюк. Троянда ритуального болю. Власюк Анатолій.Оптимізм майбутнього без Бога. –Дрогобич, 2016. – С.45–47. – Рец. на кн..: Степан Процюк. Троянда ритуального болю. – Київ : ВЦ “Академія”, 2010.
 16. Войтюк А. “Митець із вродженим талантом” : [творчість В. Стефаника] // Войтюк Адам Юрійович Корифеї рідного слова: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Василь Стефаник / [ред. В. Іванишин]. – Дрогобич, 1991. –С. 29–35.
 17. Гарасим Я. Етноестетика Василя Стефаника // Міфологія і фольклор. –2008. – № 1. – С. 63–67.
 18. Гладкий В. До питання про психологію творчості Василя Стефаника // Українське літературознавство : міжвідомчий республ. збірник. –Львів. –1968. – Вип. 4. – С. 76–79.
 19. Гладкий В. Листи В. Стефаника до С. Морачевської // Українське літературознавство : міжвідомчий республік. зб. – Львів, 1966. – Вип. 2. – С. 138–144.
 20. Гнатюк І. Василь Стефаник на концерті : [вірш] // Гнатюк Іван Федорович. Благословенний світ : вірші та поеми / І. Ф. Гнатюк. – Київ, 1987. – С. 117–118.
 21. Гнатюк Л. Експресія непочутого крику : урок компаративного прочитання новели Франца Кафки “Верхи на Кардобі” і Василя Стефаника “Діти” // Всесвітня література в сучасній школі. – 2012. – № 9. – С. 18–23.
 22. Головацький І. До генези великої дружби Василя Стефаника і Юрія Морачевського-Окуневського // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 55–63.
 23. Горболіс Л. Кінематографічний арсенал “Камінного хреста” // Слово і час. – 2014. – № 6. – С. 32–39.
 24. Григоровська С. Поезії в прозі Василя Стефаника та Марка Черемшини//”Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX-початку ХХ століть/до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича; матеріали наукової конференції 14-15 травня 2001 р., м. Дрогобич.-Дрогобич,2001 .-С. 64-75.
 25. Гриневич Я. Медальйони : риски до портретів Івана Франка, Василя Стефаника, Миколи Вороного, Катрі Гриневичевої і стрілецьких бардів – Лева Лепкого і Романа Купчинського // Визвольний шлях. – 1978. – Р. XXXI. – № 4 (361). – С. 474–487.
 26. Гузар З. Василеві Стефанику присвячено // Дзвін. – 1998. – № 5–6. – С. 147–150. – Рец. на кн.: Лепкий Б. Присвяти Василеві Стефаникові. – Тернопіль, 1997. – 98 с.
 27. Гузар З. Звуків, ліній і барв // Жовтень. – 1971. – № 5. – С. 153–154. – Рец. на кн.: Василь Стефаник у критиці і спогадах. Статті, висловлювання, мемуари : збірник / упоряд. Ф. Погребенник. Київ, 1970.
 28. Гузар З. Новела Василя Стефаника “Вістуни” // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника / [редкол. : Я. Д. Ісаєвич, Л. І. Крушельницька (відп. ред.), К. К. Кондратюк [та ін.] ; НАН України, ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2000. – Вип. 7/8. – С. 467–471.
 29. Давришева Н. “В Україну линуть журавлі…” : вивчення новели “Камінний хрест”, Василя Стефаника : урок в 10 класі // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. – № 31–32. – С. 6–14.
 30. Данилюк І. Дослідження етнопсихологічних феноменів західноукраїнськими вченими (В. Гнатюк, М. Грушевський, О. Колесса, І. Мірчук, В. Стефаник, І. Франко, Я. Ярема) // Практична психологія та соціальна робота. – 2008. – № 9. – С. 65–72.
 31. Данилюк І. Психологія “народного духу” у творчості В. Стефаника // Данилюк І. В. Історія психології в Україні : Західні регіони (остання чверть ХІХ – перша половина ХХ століття) : навч. посіб. для студ. ВНЗ. –Київ,2002. – С. 57–64.
 32. Дмитренко Ж. Взаємоперегук художніх систем : В. Стефаник і Т. Бордуляк // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича ; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 104–118. – Бібліогр. в кінці ст. (18 назв).
 33. Донцов Д. Поет твердої душі : В. Стефаник // Донцов Дмитро. Літературна есеїстка / Наук.-ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова. –Дрогобич, 2010. – С. 174–186.
 34. Дорошко Л. “Слово, сказане самим буттям” : (природа слова Василя Стефаника ) // Слово і час. – 2004. – № 12.  – С. 35–41.
 35. Дробот І. Новелістика Василя Стефаника: проблема модернізації наративу // Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Магістерські програми. Магістеріум. Вип.8 : Літературознавчі студії / редкол.: В. П. Моренець (гол.), В.П.Агеєва та ін.; упоряд. т.: А.Є.Кравченко. – Київ, 2002. – С. 10–15. – Бібліогр. в кінці ст.
 36. Євтушина Т. Фразеологізми як мовні одиниці вторинної номінації : на прикл. прози В. Стефаника.Проблеми гуманітарних наук. – Дрогобич, 2002. – Вип. 10. – С. 239–250.
 37. Євшан М. Василь Стефаник // Євшан Микола. Критика. Літературознавство. Естетика / упоряд., передм. та примітки Н. Шумило. –Київ, 1998. – С. 213–216.
 38. З епістолярної класики. Невідомі листи Василя Стефаника та Олександра Олеся // Сучасність. – 1994. – № 10. – С. 162–164.
 39. “…З повноти погідного серця”: (з листів Катрі Гриневичевої до Василя Стефаника) // Слово і час. – 1997. – № 7. – C. 30–32. – Без підп.
 40. Загальна характеристика раннього українського модернізму : новий тип нарації, новий психологізм і хронотоп, індивідуальний стиль митця, “автобіографізм душі”, лірична стихія, синестизія, дифузія жанрів // Бібліотечка “Дивослова”. – – № 12. – С. 17–27.

Згадується творчість Василя Стефаника.

 1. Література 80–90-х років XIX ст.: М. Коцюбинський, О. Кобилянська, В. Стефаник, М. Старицький, М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, Я. Щоголів, І. Манжура, В. Самійленко, П. Грабовський, О. Козловський, Л. Українка // Історія української культури : у 5 т. – Київ. – 2005. – Т. 4 : Кн. 2. Українська культура 2-ої пол. ХІХ ст. – С. 180–206. – Без підп.
 2. Портрети українських письменників : портрети В. Стефаника, Ф. Прокоповича, С. Климовського, М. Старицького // Вивчаємо українську мову та літературу. – 20 13. – № 12. – Вкладка.
 3. [Творчість Стефаника: методичне опрацювання] // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 34–39.

 

Василь Стефаник та Іван Франко :

 1. Гаврилів О. “Єдиного з українських великих письменників найбільше любив”: (про дружбу І. Франка та В. Стефаника) // Галицька зоря. – 2013. – 26 листоп. (№ 134). – С. 3.
 2. Біленко Т. Слово автора у сприйманні читача : екзистенційна зумовленість : на матеріалі творів Івана Франка, Василя Стефаника, Бруно Шульца // Багатокультурний Дрогобич / ред.: М. Домбровскі, В. Меньок. – Варшава, 2005. – С. 196-207.
 3. Гузар З. Іван Франко у світі Василя Стефаника : (до 130-річчя від дня народж. Василя Стефаника і Леся Мартовича (матер. наук. конф. 14–15 трав. 2001 р., м. Дрогобич) // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть. – Дрогобич, 2001. – С. 76–84.
 4. Дей О. Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко та його оточення / АН Української РСР ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [відпов. ред. С. Д. Зубков]. – Київ : Наукова думка,1981. – 336 с.

Іван Франко та Василь Стефаник.

Виконала: Кивацька Р. Д.