Чорний біль України. До 35-річчя з Дня Чорнобильської трагедії.

Чорнобиль – місто на півночі України. Поблизу Чорнобиля розташована Чорнобильська АЕС, на якій 1986 року сталася ядерна аварія.

Внаслідок аварії в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Довелось повністю евакуювати населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Чорнобиля.

Радіоактивна хмара пройшла не лише над європейською частиною СРСР, але й більшою частиною Європи.

Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної та економічної шкоди.

 

НА ЧОРНОБИЛЬ ЖУРАВЛІ ЛЕТІЛИ

На Чорнобиль журавлі летіли,
З вирію вертались навесні.
Як сніжниця, попелище біле
Розвівалось в рідній стороні.

Там згоріли гнізда і гніздечка,
Поржавіла хвоя і трава,
Журавлина крихітна вервечка
Напиналась, наче тятива.

Не було ні стогону, ні крику,
Тільки пошум виморених крил.
Журавлі несли печаль велику,
Наче тінь невидимих могил.

Не спинились птиці на кордоні,
Де сягає атомна яса,
І дивився батько з-під долоні,
І ридала мати в небеса.

На Чорнобиль журавлі летіли,
З вирію вертались навесні…

Дмитро Павличко

Бібліографічний список літератури

Книги 

 1. Біль і тривоги Чорнобиля / авт. проекту І. Засєда; ред.рада: С. Баликов, І. Засєда та ін.; упор. Ю.Сафонов. – Київ : Київська правда, 2006. – 288 с.
 2. Борисенко В. Така житка … : культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся (за матер. етнограф. експедиції 1994 р.) / В. Борисенко ; Нац. НДІ українознавства та всесвіт. історії МОНМС України, КНУ ім. Т. Шевченка [та ін.]. – Київ : Стилос, 2011. – 224 с.
 3. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч. 1. Тексти / уклад.: Ю. І. Бідношия, Л. В. Дика. – Київ : Довіра, 2003. – 456 с.
 4. Говірка села Машеве Чорнобильського району. … Ч. 3. Матер. до лексичн. атласу укр. мови / уклад.: Ю. І. Бідношия, Г. В. Воронич, Л. В. Дика та ін. – Київ : Довіра, 2003. – 225 с.
 5. Говірка села Машеве Чорнобильського району. Ч. 2. Тектси / уклад.: Г. В. Воронич, Л. А. Москаленко, Л. Г. Пономар. – Київ : Довіра, 2003. – 607 с.
 6. Говірка села Машеве Чорнобильського району. … Ч. 4. Матер. до Поліського етнолінгвіст. атласу / уклад.: Ю. І. Бідношия, Г. В. Воронич, Л. В. Дика та ін. – Київ : Довіра, 2005. – 704 с.
 7. Загреба М. Пропусти Чорнобиль крізь серце : фотокнига / М. Загреба ; [відп. за вип. Е. Я. Уманцева ; ред.-упоряд. Т. В. Мудрик]. – Київ : Спалах, 2002. – 120 с.
 8. Кірімов І. З.  Звізда Полин, або Запланована катастрофа [Про Чорнобиль] : есе / І. З. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2006. – 56 с. : іл.
 9. Мицьо М.  Полиновий ліс. Хроніки Чорнобиля / М. Мицьо ; пер. з англ. Т. Яремко, Ю. Яремка. – Львів : 2006. – 326 с.
 10. Плохій С. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / С. Плохій ; пер. з англ.: В. Махонін, Є. Тарнавського. – Харків : Фоліо, 2019. – 400 с.
 11. Сагач Г. М. Божий світ і ми : скрижалі Слова / Г. М. Сагач. – Херсон : КВНЗ Херсонськ. акад. непер. освіти, 2013. – 236 с. : іл.
 12. Тарас Я. М. Мікрорентгени української пам’яті / Я. М. Тарас. – Львів : Апріорі, 2017. – 112 с.


Статті

 1. Алексієвич С. Чорнобиль: хроніка майбутнього / С. Алексієвич // Сучасність. – 1998. – № 4. – С. 15–32.
 2. Багряна А. Малиновий дзвін : поезія : до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії / А. Багряна // Дніпро. – 2016. – № 4. – С. 11.
 1. Барановська Н. П. Вплив Чорнобильської катастрофи на трансформаційні процеси у суспільстві (до 25-річчя трагічних подій) / Н. П. Барановська // Український історичний журнал. – 2011. – № 2. –
  С. 123–142.
 2. Брюховецька О. “Після” триває вічно? : рецензія на DVD-збірку “Чорнобиль [не] видимий” / О. Брюховецька // Кіно-театр. – 2017. – № 6.

– С. 42–45.

 1. Вільк  В.  Чорнобильська трагедія / В. Вільк // Історія України. – 2011. – № 14. – С. 5–6.
 2. Вендланд Анна-Вероніка  Повернення до Чорнобиля. Від національної трагедії до предмета інноваційних дисциплін в історіографії не тільки України // Пограниччя – окраїни –периферії /  – Київ : Критика, 2011. –Ч. 18. – С. 151–185.
 3. Вовчук  С. Чорнобиль – найвідоміше у світі місто України / С. Вовчук, І. Сливінська // Безпека життєдіяльності. – 2017. – № 4. – С. 33–34.
 4. Григорчук  М.  Білі тіні Чорнобиля : публіцистика / М. Григорчук // Київ. – 2016. – № 9–10. – С. 2–15.
 1. Девіс Т. Неформальність і виживання в зоні ядерного враження в Україні: існування з ризиками Чорнобиля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2015. – № 3. – С. 39–58.
 2. Долінський А. Чорнобильська аварія: тридцять років потому : до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС / А. А. Долінський, Б. І. Басок, Є. Т. Базєєв // Вісник Національної академії наук України. – 2016. – № 10. – С. 60–67.
 3. Едвардс М.  Чорнобиль : життя поряд з монстром // Всесвіт. – 1996. – № 1. – С. 160–163.
 4. Йобст К.  Українська травматична пам’ять : Голодомор і Чорнобиль / Київ. – 2011. – № 11–12. – C. 24–27.
 5. Кирій  В.  Чорнобиль – аварія, чи теракт? // Франковий край. – 2016. –

22 квіт. (№ 16). – С. 4.

 1. Кишакевич Ю. До 30-річчя Чорнобильської катастрофи / Ю. Кишакевич // Календар класного керівника на 2015–2016 навчальний рік  – Дрогобич, 2015. С. 135–137.
 1. Ковпак Л. В.  Соціальні аспекти наслідків аварії на Чорнобильській АЕС мовою документів (до 30-річчя катастрофи) / Л. В. Ковпак, С. Л. Юсов // Український історичний журнал / гол. наук. ред. В. А. Смолій ; НАН України. – 2016. – № 3. – С. 142–171.
 2. Костенко Л.  З чорнобильської туги / Л. Костенко // Пам’ятки України : історія та культура. – 2016. – № 6. – С. 34–36.
 3. Лозинська О. Гіркий полин твоєї долі, Україно… : сценарій вечора-реквієму до 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи // Виховна робота в школі. – 2014. – № 3. – С. 32–40.
 4. Любиш М. Чорнобильска тема у творчості письменників Рівненщини. Євген Шморгун, “Відлітають”; Іван Сидорчик, “Чорнобильска корова” : урок української літератури / М. Любиш // Бібліотечка “Дивослова”. – 2012. – № 10. – С. 39–41.
 5. Матвійчук Д. Аварія на Чорнобильській АЕС: 30 років потому // Охорона праці. – 2016. – № 5. – С. 18–21.
 6. Михайленко А.  Чорнобиль: реконструкція болю // Київ. – 2012. – № 5. – С. 139–155.
 7. Моляко В. Психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи / В. Моляко // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 3. – С. 27–28.
 1. Пилип’юк Л.  Загальна характеристика системи державних органів влади, що забезпечують ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи / Л. Пилип’юк // Вища школа. – 2011. – № 11. – С. 119–126.
 2. Приполова Л.  До питання про особливості законодавчого регулювання статусу території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Віче. – 2013. – № 8. – С. 23–24.
 1. Прояви і діагностика зміненого перебігу захворювань у потерпілих від Чорнобильської катастрофи / В. Терещенко, В. Піщиков, Л. Дехтярьова, Т. Сегеда // Вісник Національної академії наук України. – 2011. – № 4. –
  С. 24–34.
 2. Саєнко Ю.  Пост Чорнобиль : соціальні аспекти // Сучасність. – 1996. – № 5. – С. 66–81.
 3. Солошенко Н.  Чорнобильська проблема в міжнародному вимірі / Н. Солошенко // Віче. – 2011. – № 7. – С. 31–33.
 4. Сорокіна Л. Ю.  Зміни структури земного покриву та пожежонебезпека ландшафтів Чорнобильської зони відчуження: методи оцінювання з використанням супутникових знімків // Український географічний журнал. – 2020. – № 2. – С.45–56.
 5. Фурзікова О. Чорний біль України. 26 квітня – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля / О. Фурзікова // Історія України. – 2013. – № 7. –  С. 18–20.
 6. Хрієнко М.  Щоденник з Чорнобильської АЕС / М. Хрієнко // Українське слово. – 2017. – 20–26 груд. (№ 51). – С. 8–9.
 7. Черкаська Л. Дзвони Чорнобиля / Л. Черкаська, О. Подобєд // Історія України. – 2017. – Берез. – № 5. – С. 3.
 8. Чорнобильська катастрофа // Календар класного керівника на 1995-1996 навчальний рік / упоряд. Ю. Кишакевич, О. Яцків, Н. Гамаль, О. Заяць. – Дрогобич : Дрогобицька міська друкарня, 1995. – С. 140–142.
 9. Чубач Г. Відкрию таємницю (Весна 1986) : поезія : до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії / Г. Чубач // Дніпро. – 2016. – № 4. – С. 10.
 1. Шагаєва І.  На Чорнобиль журавлі летіли : виховн. захід, присвяч. річниці Чорнобильської катастрофи / І. Шагаєва // Профтех Освіта. – 2019. – № 5.

– С. 20–23.

 1. Шалата  М.  Чорнобиль : вірш / М. Шалата // Вибране : поезії / М. Й. Шалата. – Дрогобич, 2014. – С. 265–267.
 2. Швець В. Чорнобиль – перший постріл останньої війни : про Чорнобильську трагедію, яка вплинула на хід подальшої історії людства / В. Швець // Літературна Україна. – 2017. – 14 верес. (№ 36). – С. 6–7.
 3. Шовковитий В. Чорний лелека : поезія : до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії // Дніпро. – 2016. – № 4. – С. 10.
 4. Щербак Ю.  “30 років Чорнобиля: уроки для людства” : наслідки Чорнобильської катастрофи для України та світу: пошкодження, забруднення, здоров’я населення, політичні аспекти // Слово Просвіти. – 2016. – № 17. – С. 2.

 

Підготувала: Василиків О. М.