Терлецька Оксана Василівна

Щира вдячність кандидатові географічних наук, старшому викладачеві кафедри історії України, економічної теорії та туризму Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Гжицького Терлецькій О.В. за подаровані до фонду бібліотеки книги (2 прим.)