«Все моє життя — це ходіння крізь стіни». До 90-річчя від дня народження Емми Андієвської

Я – Емма Андієвська, яка охоче дала б вирвати з грудей серце,
аби Україна по-справжньому існувала.
І все, що я творю, – для України, для її людей…

Емма Андієвська

Емма Андієвська – сучасна українська поетеса, прозаїк та художниця, котра працює в стилі сюрреалізму й герметизму. Філософські, духовні й містичні теми є головними у творчості Андієвської. Авторка належить до важливих представників модернізму в українській літературі другої половини XX ст. Письменницю часто пов’язують із Нью-Йоркською групою українських літераторів у діаспорі, хоча сама вона це заперечує.

Емма Андієвська – авторка понад двадцяти п’яти поетичних збірок, п’яти книжок короткої прози, трьох романів та більше дев’яти тисяч картин. Її художні виставки проводилися в США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, Бразилії, Ізраїлі, Україні та Швейцарії. Поетеса є членом Національної спілки письменників України з 1994 р., українського ПЕН-клубу й Професійного об’єднання художників Баварії. Більшу частину свого життя Емма Андієвська провела поза Україною, проживаючив Мюнхені та Нью-Йорку. Вона особисто була знайома з багатьма відомими художниками та письменниками вихідцями з України. Саме це і відіграло значну роль у формуванні художнього світогляду, філософських концепцій, життєвих принципів майбутньої авторки оригінальних і за формою, і за змістом творів.

Емма Андієвська неодноразово наголошувала на великій ролі підсвідомості у своїй творчості. Сприйняття нею світу відбувається через інтуїцію та відчуття без підключення інтелекту. При цьому містичний і духовний аспекти є важливими її складниками.

Характерними для Андієвської є далекосяжні асоціації та алюзії між щоденними речами й світоглядними поняттями. У цілому сприйняття творчості Андієвської вимагає від читача великої ерудиції й знання інших культур. Складність прочитання творів авторки пов’язана з великою кількістю можливих інтерпретацій творів, які відображають багатогранність буття.

Для творчості Андієвської характерні поетика сюрреалізму, дещо ускладнена композиція тексту. Деякі дослідники помічають ознаки постмодернізму у творах письменниці.

Про творчий доробок мисткині Андієвської написано низку досліджень і дисертацій, але її творчість, на жаль, залишається ще недостатньо осмисленою, хоча літературний доробок Емми Андієвської не може не цікавити сучасних українських літературознавців та читачів.

Емма Андієвська – не лише талановита поетка, вона ще й обдарована художниця, котра зуміла досить органічно, гармонійно переплести ці види мистецтва, синтезувати їх в абсолютно новий формат відображення дійсності, новий вимір емоційного сприйняття світу, створила свій просторово-часовий континуум, свою модель світу, суспільства, у якому почувається незалежно й комфортно. Не маючи мистецької освіти, Емма Андієвська створила понад 9000 картин. Вона – представниця сучасного мистецтва авангардистського напряму.

Багатогранна творчість Емми Андрієвської викликає неабиякий інтерес у сучасних читачів та дослідників, стимулює до поглибленого і всебічного аналізу її синтезованого, оригінального творчого доробку, що став результатом постійної роботи над собою, невгамовного бажання осягнути цей суперечливий, але такий цікавий і неповторний світ, прослідкувати його крізь призму своєрідних мистецьких рефлексій.