До 110-річчя з часу написання “Лісової пісні”Лесі Українки і до 150-річчя від дня народження поетеси

До 110-річчя з часу написання “Лісової пісні “Лесі Українки і до 150-річчя від дня народження поетеси

 «Лісова пісня» (1911). Історія написання.

Найвищим мистецьким здобутком Лесі Українки є «Лісова пісня». Цей шедевр вона написала всього лише за три тижні в м. Кутаїсі (Кавказ). Леся дуже сумувала за Батьківщиною, крім того, знову загострилася її хвороба. Ідея створити «Лісову пісню» була навіяна спогадами дитинства.

Леся Українка в листі до матері писала: “Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна тую Мавку1 “в умі держала”, ще аж із того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом із маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділася мавка”.

1 Мавка — лісова русалка, німфа.

Жанр твору. За жанром «Лісова пісня»драма-феєрія (таке визначення твору дала сама Леся Українка).

   Феєрія (з фр. feerie, від fee — фея, чарівниця) — театральна або циркова вистава з фантастично-казковим сюжетом, сценічними ефектами й трюками.    Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. елементи феєричності проникають у літературу, зокрема в драматургію. Виникає так звана драма-феєрія (драма-казка), для якої характерні: – виразне ліричне начало; – зіставлення природного й людського; – широке використання міфічних і фольклорних образів, фантастичних елементів тощо.
До вершинних творів цього жанру у світовій літературі належать «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана, «Лісова пісня» Лесі Українки та «Синій птах» М. Метерлінка. Драма-феєрія стала набутком неоромантичної естетики.
   «Лісова пісня» — нова жанрова форма, створена Лесею Українкою, це проблемна філософська драматична поема, де опоетизовано красу людських взаємин: потяг до щастя, незбагненну силу великого кохання.
Ідейно-тематичний зміст. В одному з листів Леся писала, що ця драма була створена на честь «волинських лісів». Ця місцевість дивовижно мальовнича, казкова й нині.
Разом із героями-людьми — Лукашем, його матір’ю, дядьком Левом і Килиною — у драмі діють також казкові істоти, якими народна фантазія заселила ліси й води, поля й гори. Про міфічних істот ми дізнаємося вже з «Прологу», у якому з’являються жителі лісового озера: Водяник, Русалка, Той, що греблі рве, Потерчата, а пізніше — Перелесник, Лісовик, Куць, Той, що в скалі сидить та ін. Усіх цих істот читач сприймає як представників природи, які протиставляються людині. Саме зіставлення світу людини та світу природи в їхніх гармонійних і дисгармонійних взаєминах — тема «Лісової пісні». Конфлікт, розвиток дії підпорядковані провідній ідеї — утвердженню думки, що світ урятує краса. Краса, яка виявляється у високій, світлій духовності людини, у її гармонії з природою, у жертовній любові й здатності прощати. Така краса очищає й відроджує людину та світ.
Композиція драми. Найхарактернішою композиційною особливістю «Лісової пісні» є органічне переплетення світу природи та світу людини. Драма складається з прологу й трьох дій, кожна з яких співвідноситься з різними порами року: із зародженням (весна), розвитком (літо) і згасанням (осінь) високого почуття кохання.
Сюжет розвивається стрімко. Дитина лісу Мавка, розбуджена голосом сопілки сільського парубка Лукаша, прокидається від зимового сну (зав’язка). Вони закохуються. Проте кохання Лукаша згодом в’яне, як і все в природі пізнього літа. Він не в змозі зробити вибір між вимріяним світом і буденщиною. Тоді й з’являється молодиця Килина — утілення бездуховності й обивательської обмеженості. Вона в усьому протистоїть Мавці — уособленню любові й краси (розвиток дії). Коли Лукаш зраджує кохану та сватає Килину, охоплена відчаєм Мавка втрачає бажання жити й добровільно погоджується покинути цей світ, зникнути «у підземеллі темного Марища» — Того, що в скалі сидить (передкульмінація).

У третій дії драми Лукаш стає вовкулакою1, але

Мавка жаліє коханого, прощає його й повертає йому людську подобу. Однак надто багато смутку довелося пережити Мавці — вона перетворюється на Вербу. Мати й Килина, які понад усе прагнуть багатства, постійно сваряться й бідніють. Розлючена Килина хоче зрубати Вербу-Мавку, але Перелесник (дух вогню) запалює Вербу, а з нею згоряє все господарство (кульмінація). Мати й Килина повертаються в село, а Лукаш залишається в зимовому лісі, де був щасливим з коханою, і поступово замерзає (розв’язка).

Вовкулака — за народними повір’ями, людина, яка обертається на вовка.

Леся Українка зазначала, що в «Лісовій пісні» і ремарки мають самостійне художнє, а не тільки «служебне» значення. Ремарки у творі об’ємні й поетичні, вони викликають в уяві читача відповідні пейзажі, на тлі яких розгортаються події, сприяють детальнішому розкриттю світу дійових осіб.
Глибокого психологізму образів авторка досягає за допомогою монологів. Скажімо, останній монолог Мавки хоч і сумний, проте оптимістичний, він сповіщає про невмирущість духовного й вічність краси: попіл із водою зростить нове дерево й «стане початком тоді мій кінець».
Стильові особливості. «Лісова пісня» за стилем — неоромантичний твір. У чому це виявляється? Уже сам жанр — драма-феєрія — передбачає поєднання реального та фантастичного, інтуїтивно-символічного, а також особливо потужний ліричний струмінь.

Конфлікт твору полягає в зіткненні духовно-піднесеного й матеріально-приземленого в душі героя (Лукаша).

У «Лісовій пісні» зіставляються два світи — гармонійно-досконалий (утілюється в панорамі одуховленої природи) і дисгармонійно-примітивний (утілюється в способі життя людського суспільства).

Драма наскрізь символічна, усі її персонажі й деталі є знаками певних духовних станів. Так, Перелесник і Той, що греблі рве символічно втілюють волю, молодість, чин; Водяник, навпаки, — старість і поміркованість. Столітній дуб на галявині біля Лукашевої хати — символ єдності людини й природи (світу духовного). Отож, зрізавши й продавши цей дуб, мати й Килина остаточно позбавляють себе можливості влитися в гармонію світу, тобто сягнути щастя. Дуже символічні центральні персонажі. Лукаш уособлює людину як таку (є архетипом людини). Власне, у драмі зосереджується увага передусім на дослідженні саме його психологічного світу. Дві грані його душі — духовна й матеріальна — утілюються у двох парах образів: досконалого дядька Лева й ще досконалішої Мавки; примітивної матері й ще примітивнішої Килини.
Одним із найдавніших фольклорних символів дівочої краси й кохання вважається зоря. Саме в такому значенні цей образ використовується в драмі. Ясної весняної ночі після першого поцілунку Лукаша Мавка скрикує: «Ох, зірка в серце впала», і в останньому видінні Лукаша Мавка «спалахує раптом давньою красою в зорянім вінці».

Зрада Лукаша й перші страждання Мавки припадають на пізнє літо й осінь. Через художній паралелізм у фольклорі опаданням листя восени підсилюється гіркота від розлуки.

Особливо багато фольклорної символіки у фіналі «Лісової пісні». Характерна для народних балад метаморфоза — перетворення дівчини на тополю — відбувається в сцені перевтілення заклятої Килиною Мавки у вербу «з сухим листом та плакучим гіллям»; гра Лукаша на сопілці, вирізаній із цієї ж верби; пожежа, під час якої мати з Килиною виносять «на клунках та мішках скулених Злиднів»; зустріч Лукаша з Долею.

Провідна ідея — утвердження необхідності гармонізовувати, одухотворювати світ людей — реалізується всіма засобами не тільки в змістовій, а й у формальній площині. Експресія, ритм, гармонія відчуваються в усьому — у зміні настрою дії відповідно до змін природи, у чергуванні персонажів реальних і фантастичних, у багатстві руху, світла, музики.
Як змінюється музика, так змінюється все навколо: береза шелестить кучерявим листом, весняні звуки озиваються в заквітчанім гаю, тьмяний зимовий день змінюється на ясну, місячну весняну ніч. Мавка спалахує раптом давньою красою в зоряному вінку. Лукаш кидається до неї з покликом щастя.

Лукаш — зовсім молодий хлопець («в очах ще має щось дитяче» — читаємо в ремарці), він — людина, тому й по-людському розуміє любов як потаємне незбагненне почуття. А для Мавки, як і решти лісових створінь, це цілком природний стан. Проте її любов до Лукаша зовсім не подібна до легкодумних залицянь Перелесника, які вона знала до цього. Не подібна її любов і до почуття самого Лукаша.

Мавка, без сумніву, ідеалізований та сильний образ: на шляху до щастя її нічого не може зупинити, лісова красуня намагається наблизити дійсність до мрії. Вона без жалю покинула заради «людського хлопця» лісові хащі й могла б знайти з людьми спільну мову, якби вони були такими мудрими, як дядько Лев. Він знав ціну краси й гармонійного співіснування людини з природою, добре знав і те, що протиставити себе природі, знехтувати її закони — значить підрубати гілку, на якій сидиш. Таке ставлення до природи дядько Лев виховував й у свого небожа Лукаша. Він не встигає перейнятися дядьковою наукою: напровесні приходить із далекого села в ліс, а восени дядько Лев помирає. Господарство прибирає до своїх рук обмежена Лукашева мати, а згодом до неї приєднується й достойна її невістка.

   Мавка ж принесла в Лукашеву хату не тільки красу («умаїла квітками попідвіконню»), з нею прийшла до лісової господи прихильність природи й достаток («Як вона глядить корів, то більш дають набілу»). Однак Лукаш не зміг відстояти своє кохання, не зміг «своїм життям до себе дорівнятись». Його перемогла сіра буденщина із захланною й обмеженою матір’ю. А зрада Лукаша почалася з того моменту, коли поріг його хати переступила Килина.

Леся Українка майстерно створила характери Килини й матері Лукаша. Це досить типові для того часу образи жінок, утомлених тяжкою працею по господарству. Лукашевій матері потрібна роботяща невістка, а не мрійлива Мавка, яка сприймає природу як живу істоту. Мати настільки душевно загрубіла, що не помічає навіть Мавчиної вроди, а згадує про її чесноти лише тоді, коли «лукава, як видра, хижа, наче рись» Килина демонструє свою справжню натуру. Для скаліченої духовно й обмеженої Килини чи не найбільший життєвий скарб — «корова турського заводу». Вона в житті так і не зазнала справжнього щастя, так і не збагнула, що не перемогла Мавки.
Філософською глибиною думки, красою поетичних образів «Лісова пісня» постала нарівні з такими творами світової класики, як «Сон літньої ночі» В. Шекспіра, «Пер Гюнт» Г. Ібсена. Не випадково М. Рильський назвав цю драму-феєрію «діамантовим вінцем Українки».

Софія Петрівна Караффа-Корбут проілюструвала “Лісову пісню” Лесі Українки своїми рисунками:

Бібліографічний список літератури :

 

Твори :

 1. Бояриня. Лісова пісня : біографія письменниці : стислий переказ творів : аналіз текстів : зразки учнівських творів : посібник для 10 кл. / Леся Українка ; [ авт.-уклад. Л. В. Нартова ]. – Харків : Ранок, 2001. – 64 с. – (Літ. крамниця). – Бібліогр.: с. 58. 
 1. Бояриня : драматична поема ; Лісова пісня : Драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка. – Київ : Укр. письменник, 2000. – 176 с.
 1. Вибрані твори / Леся Українка ; вступ. ст. Л. І. Міщенко ; худож. В. С. Овчинников. – Ужгород : Карпати, 1988. – 254 с., іл., портр. – (Шк. б-ка).

Входить “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Драматичні твори / Л. Українка ; [упоряд., автори прим. Р. Радишевський, О. Ставицький, автор передмови Л. Костенко]. – Київ : Дніпро, 1989. – 761 с.

   Входить “Лісова пісня” Лесі Українки. 

 1. Драматичні твори : для серед. та ст. шк. Віку / Леся Українка ; :передм. С. М. Шаховського ; мал. Н. Й. Лопухової, В. М. Дозорця, В. Я. Чебаника. – Київ : Веселка, 1982. – 357 с., іл. – (Шкіл. б-ка).

   Входить “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Зібрання творів : у 12 т. Т. 6. Драматичні твори (1911-1913) ; Переклади драматичних творів / Л. Українка ; АН УРСР ; [упоряд. та прим. В. І. Мазного]. – Київ : Наук. думка, 1977. – 316 с.

Входить “Лісова пісня” Лесі Українки. 

 1. Избанное / Леся Украинка ; пер. с укр. Евг. Дейча ; предисл. и прим. Ал. Дейча ; ил. И оф. А. Добрицына. – Москва : Правда, 1984. – 432 с., ил. – Текст рос. м.

 Входить “Лісова пісня” Лесі Українки. 

 1. Лесная песня : драма-феерия в 3-х действиях / Леся Украинка ; пер. с укр. М. Исаковского ; под ред. Ал. Дейча и М. Рыльского. – Москва : Гос. изд. худож. лит., 1953. – 112 с. – Текст рос. м. 
 1. Лесная песня : лирика и драматические произведения / Леся Украинка ; пер. с укр. Евг. Дейча ; вступ. ст.. Ал. Дейча. – Москва : Худож. лит., 1988. – 399 с., ил. – (Классики и современники. Поэтич. б-ка). 
 1. Лісова пісня : вірші, драма-феєрія / Леся Українка. – Донецьк : Донбас, 1991. – 205 с. – (Шк. Б-ка).
 1. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Л. Українка ; іл. О. Курдюмової. – Харків : Фактор, 2004. – 128 с. : іл.
 1. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Л. Українка. – Київ. : Держ. вид. худож. літ-ри, 1950. – 120 с. : іл.
 1. Лісова пісня : драма-феєрія : в 3 діях / Л. Українка. – Ню Йорк-ЗДА : Укр. в-во “Говерля”, 1963. – 68 с.
 1. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка. – Київ : Дніпро, 1970. – 126 с.
 1. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях / Леся Українка ; ред.. Л. Малахова ; худож. ред.. В. Кононенко. – Київ : Дніпро, 1973. – 104 с.
 1. Лісова пісня : драма-феєрія в 3-х діях : для ст.. шк. віку / Леся Українка ; худож. В. Перевальський. – Київ : Веселка, 1989. – 104 с.
 1. Нехай мої струни лунають… : вибрані поезії / Л. Українка ; [упор. і перед. сл. Н. Г. Сташенко ]. – Луцьк : Волинська обласна друк., 2009. – 224 с.
 1. Оргія : драматичні поеми / Леся Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772 с. – (Сер.”Аристократи духу”).

   Входить “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Поезія. Драматичні твори / Леся Українка. – Київ : Наук. думка, 2004. – 384 с. – (Б-ка школяра).

   Входить “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Твори : в 5-ти т. Т. 3. Драматичні твори. Прозові твори. / Леся Українка. – Київ : Держвидав, 1952. – 804 с.

Входить “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Твори: у 10-ти томах / Леся Українка. – Київ: Дніпро, 1964.
  До цього Зібрання входять поетичні, драматичні, прозові, літературно-критичні і публіцистичні твори письменниці, а також переклади, записи народної творчості, листи.
 1. Усі твори в одному томі / Леся Українка ; [ укл.: В.Т. Бусел, Г. В. Латник, М. І. Литвинець ; передм. М. І. Литвинця ]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2008. – 1376 с. – (Поет. поличка “Перуна”).

   Входить “Лісова пісня” Лесі Українки.

Книги : 

 1. Агеєва В Леся Українка. 10 клас : програмні тексти: ілюстрації : пояснення: завдання / Віра Агеєва. – Київ : Всеусвіто, 2001. – 71 с. – (УСЕ для школи). 
 1. Агеєва В. Поетеса зламу століть: творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації/ В.П. Агеєва. – Київ: Либідь, 1999. – 264 с.

Згадується “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Ведель Е. Лірика Лесі Українки : діалог з європейською культурою : [монографія] / Ервін Ведель ; [пер. з нім. О. Костюк ; проект, передм. і фах. редагування М. Наєнка]. – Київ : Академія, 2014.

Згадується “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі: Пророчі голоси драматургії Лесі Українки / Л. Демська-Будзуляк. – Київ: Академвидав, 2009. – 184 с. – (Монограф).

Згадується “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Їм промовляти душа моя буде. “Лісова пісня” Лесі Українки та її інтерпретації / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2002. – 224 с.
 2. Кирейко В. Лісова пісня : клавір : опера-феєрія на три дії, п’ять картин за однойменним твором / В. Кирейко. – Київ : Мистецтво, 1965. – 240 с.
 1. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. Т. 4. Кн. 2 / [ ред. кол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін. ; упоряд. Н. Г. Сташенко ] ; Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки, 2008. – 560 с.
 1. Рисак О. Лесин дивосвіт/ О.О. Рисак. – Львів: Світ, 1992. – 184 с.

Згадується “Лісова пісня” Лесі Українки.

 1. Скупейко Лукаш. Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : монографія / Л. Скупейко ; [ відп. ред. Г. М. Сивокінь] ; НАН України, Ін-т літ-ри ім.Т. Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 2006. – 416 с. 

Статті :

 1. Агеєва В. Неоромантичне двосвіття “Лісової пісні” / В. Агеєва // Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації : [монографія]. – Київ, 1999. – С. 195–216.
 1. Бабій Ф. Про назву твору “Лісова пісня” [Л. Українки] та імена її персонажів / Ф. Бабій // Дивослово. – 1995. – № 2. – С. 10–14.
 1. Бабій Ю. Виражальні можливості онімів (на матеріалі ” Лісової пісні” / Ю. Бабій, К. Смірнова // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2009. – Т. 5. – С. 550–556.
 1. Баранова В. Неоромантичне вдосвіття “Лісової пісні” Лесі Українки / В. Баранова // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 3. – С. 30–35.
 1. Березинський В. Передача українських фольклорних елементів в англійському перекладі “Лісової пісні” Лесі Українки / В. П. Березинський // Іноземна філологія : респуб. міжвідом. наук. збірник. – Львів, 1966. – Вип. 6. – С. 28–35.
 1. Бестюк І. Мотиви танцю як ритуал переходу (“Лісова пісня ” Лесі Українки) / І. Бестюк // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 24–37.
 1. Бондаренко Н. Природа і людина у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / Н. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 11. – С. 30–31.
 1. Борисюк Т. “Лісова пісня” Лесі Українки і “Затоплений дзвін” Гергарта Гауптмана / Т. Борисюк // Слово і час. – 1990. – № 3. – С. 15–20.
 1. Борисюк Т. Фольклор і міфологія у “Лісовій пісні” Лесі Українки / Т. Борисюк // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 2. – С. 31–40. – Бібліогр. в підрідк. прим.
 1. Борисюк Т. Деякі проблеми історії тексту та видання драми-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки / Т. О. Борисюк // Питання текстології. Дожовтнева та радянська література : зб. наукових праць. – Київ, 1989. – С. 96–103.
 1. Васильєв В. “Зачарував мене сей образ на весь вік” : [про “Лісову пісню” Лесі Українки] / В. Васильєв // Київ. – 1988. – № 7. – С. 154–157.
 1. Веретейченко І. Міфологічний інтертекст драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / І. Веретейченко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. – Київ, 2010. – Вип. 29. Ч.1. – С. 93–100.
 1. Вертелецька О. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини у “Лісовій пісні” Лесі Українки : урок проблемного пошуку, 10 клас / О. Вертелецька // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 27. – С. 15–18.
 1. Висоцький А. Ігрові матеріали до вивчення драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / А. А. Висоцький // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 8. – Березень. – С. 13–16.
 1. Вільчинська Т. Демонологічна лексика української мови (на матеріалі “Лісової пісні” Лесі Українки ) / Т. Вільчинська // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць, 2008. – Т. 4. Кн. 2. – С. 240–251.
 1. Волошина Н. Використання образотворчого мистецтва на уроках літератури в умовах профільного навчання : (на матер. “Лісової пісні” Лесі Українки) / Н. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 11. – С. 2–5.
 1. Гаркуша О. Леся Українка “Лісова пісня”, Генрік Ібсен “Ляльковий дім” : компаративний аналіз творів : урок формування знань, умінь і навичок (з елементами компаративного аналізу творів), 10 клас / О. В. Гаркуша, Ю. Б. Степаненко // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7–8. – С. 11–16.
 1. Глеб О. Проблема гендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки “Одержима” ,”Бояриня” , “Лісова пісня” / О. Глеб // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 6. – С. 36–39.
 1. Голобородько Я. Міфопоетична аура “Лісової пісні” [Лесі Українки] / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. – 2009. – № 10. – С. 47–48.
 1. Голоюх Л. Естетична функція порівнянь у “Лісовій пісні” Лесі Українки / Л. Голоюх // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 114–124.
 1. Грабова Т. Підтекстова роль кольорової гами в “Лісовій пісні” Лесі Українки та “Затопленому дзвоні” Г. Гауптмана / Т. Грабова // Українська мова та література. – 2013. – № 5. – С. 23–24.
 1. Грицюта М. Про типологічну близькість “Лісової пісні” і “Тіней забутих предків” / М. С. Грицюта // Радянське літературознавство. – 1972. – № 8. – С. 46–52.
 1. Гуденко В. Історія написання, жанрова специфіка, проблематика та символіка назви твору Лесі Українки “Лісова пісня” : урок вивчення нового матеріалу, 10 кл. / В. Гуденко // Українська мова і література в школах України. – 2014. – № 1. – С. 30–34. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Гузар З. До характеристики образу Мавки : деякі аспекти проблемного вивчення твору / З. Гузар // Українське літературознавство. – Львів, 1977. – Вип. 29. – С. 98–102.
 1. Гулакова Л. Драма-феєрія Л. Українки “Лісова пісня”. Два світи головних героїв / Л. С. Гулакова // Все для вчителя. – 2006. – Лютий. – № 3–4. – С. 24–26.
 1. Демська-Будзуляк Л. Духовний полон як індивідуальна поразка : про “Лісову пісню” Лесі Українки / Демська-Будзуляк, Л // Драма свободи в модернізмі : монографія / Демська-Будзуляк, Леся. – Київ, 2009. – С. 113–117.
 1. Демчук Л. Спостереження над текстом і мовою “Лісолвої пісні” Л. Українки / Л. П. Демчук, О. П. Карпенко // Культура слова : республік. міжвідом. збірник. – Київ, 1991. – Вип. 40. – С. 21–24.
 1. Денисюк І. Дивоцвіт: джерела і поетика “Лісової пісні” Л. Українки / І. Денисюк, Л. Міщенко // Правдива іскра Прометея : літературно-критичні статті про Лесю Українку : книга для вчителя / упоряд. О. Ф. Ставицький. – Київ, 1989. – С. 147–184.
 1. Деркач О. Двосвіття Мавки і Лукаша у драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки : урок укр. літератури, 10 клас / О. Деркач // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 5. – С. 46–51.
 1. Дмитренко А. Леся Українка. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа сюжету : урок засвоєння нових знань, 10-й клас / А. Дмитренко // Українська мова та література. – 2014. – Грудень. – № 24. – С. 34–36.
 1. Дорошко Л. “Лісова пісня” Лесі Українки. Проявлення в слові музикальних ритмів життя / Л. Дорошко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 150–163.
 1. Дробот Н. Урочище Нечимне – колиска “Лісової пісні” : історія написання твору / Н. Дробот // Українська мова та література. – 2013. – № 5. – С. 15–22.
 1. Дробот Н. Урочище Нечимне – колиска “Лісової пісні” : історія написання твору / Н. В. Дробот // Все для вчителя. – 2011. – № 34–36. – С. 125–132.
 1. Друзь О. Компаративний аналіз як засіб осягнення ідейно-художнього змісту драматичного твору. Урок-мандрівка сторінками феєрій “Синій птах” М.Метерлінка та “Лісова пісня” Лесі Українки / О. Друзь // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 4. – С. 44–45.
 1. Зінченко Ж. Леся Українка. “Стояла я і слухала весну”. Паспорт твору. “Все-все покинуть, до тебе полинуть”. Паспорт твору. “Лісова пісня”. Паспорт твору / Ж. Зінченко // Бібліотечка “Дивослова”. – 2017. – № 3. – С. 43–45.
 1. Зубрицька М. Музика-Слово-Уява: рецептивно-естетичне навантаження музичності тексту в “Лісовый пісні” Лесі Українки / М. Зубрицька // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць, 2008. – Т. 4. Кн. 2. – С. 11–22.
 1. Коваленко Л. “Візьму собі твою співочу душу…” : утвердження духовно-естетичної сутності людини у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. 10 кл. / Л. Коваленко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 3. – С. 12–16.
 1. Ковач І. Трагічність генія в “Лісовій пісні” Л. Українки і “Лучафері” М. Емінеску / І. Ковач // Обрії / упоряд. М.Михайлюк. – Бухарест, 1985. – С. 153–168.
 1. Кожухова Н. Леся Українка. Драма-Феєрія “Лісова пісня”: проблема боротьби за вільне, красиве, духовно багате життя людини : 11 кл. / Н. Кожухова // Українська мова та література. – 2011. – № 5–7. – С. 59–62.
 1. Козлова О. Перший “екологічний зойк” в українській літературі. Показовий урок за драмою-феєрією “Лісова пісня” / О. Козлова // Дивослово. – 2018. – № 2. – С. 25–28.
 1. Кордун В. Фольклорно-міфологічна образність у структурі “Лісової пісні” Лесі Українки / В. М. Кордун // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 3. – С. 60–65. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
 1. Коробко М. “Лісова пісня” : міф чи реальність? : вивчення драми-феєрії Л.Українки “Лісова пісня”, 10 клас / М. Коробко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 4. – С. 35–38.
 1. Коцюбинська М. “Лісова пісня” Лесі Українки / М. Х. Коцюбинська // Аналіз літературного твору : посібн. для вчителів. – Київ, 1959. – С. 108–120.
 1. Кримський О. Мотиви творчості Лесі Українки : захист проектів з української літератури / О. В. Кримський // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 13–14. – С. 35–40.
 1. Кухта М. Народноказкова основа “Лісової пісні” Лесі Українки / М. Кухта // Дивослово. – 1997. – № 4. – С. 28–30.
 1. Леся Українка (1871–1913) // Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, л-ра для додаткового користув, термінологічний словник / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Харків, 2005. – С. 60–66. – Бібліогр. вкінці ст.

Згадується “Лісова пісня” Л. Українки.

 1. Літературний детектив “Справа громадянина Воланда”. Спроба компаративного аналізу роману Михайла Булгакова “Майстер і Маргарита” та драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” : урок світової літератури, 11 клас // Всесвітня література в сучасній школі. – 2014. – № 10. – С. 19–24.
 1. Лукінова Т. Етимологічні коментарії до назв міфічних істот у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / Т. Б. Лукінова // Мовознавство. – 1992. – № 3. – С. 15–22.
 1. Мазур І. Розгляд драми-феєрії Л. Українки “Лісова пісня” / І. П. Мазур // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 2. – С. 44–55.
 1. Марко В. “Лісова пісня”: взаємодія цінностей / В. Марко // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 38–43.
 1. Матійчук О. Доля жінки у “новій драмі” як визначальному явищі світової драматургії на межі XIX – XX століть : урок за творами драматургів Г. Ібсена, Дж. Б. Шоу, А. П. Чехова, Лесі Українки, М. Г. Куліша, В. К. Винниченка, 11-й клас / О. М. Матійчук // Зарубіжна література в школі. – 2016. – № 7–8. – С. 8–21. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Михайлик Г. Значення кольорів у романі К. Гамсуна “Пан” та драмі-феєрії Л. Українки “Лісова пісня” : [білий та чорний кольори] / Г. Михайлик // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2003. – № 10. – С. 38–41.
 1. Нагірна Т. “Лісова пісня” Лесі Українки : художні особливості драми-феєрії / Т. Нагірна // Профтех Освіта. – 2018. – №9. – С. 34–41. – Бібліогр. на ст. 40.
 1. Назаренко Л. Проектно-конструкторська модель уроку літератури Драма-феєрія “Лісова пісня” Лесі Українки / Л. Назаренко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6–7. – С. 47–49.
 1. Обжирко Н. Характеристика образів “Лісової пісні” в 9 класі / Н. Я. Обжирко // Література в школі. – 1958. – № 2. – С. 40–48.
 1. Огнєва О. Леся Українка та Ігор Стравінський: контекст створіння “Лісової пісні” та “Весни священної” / О. Огнєва // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2007. – Т. 4. Кн. 1. – С. 149–160.
 1. Оляндер Л. Світоглядні проблеми в “Лісовій пісні” Лесі Українки / Л. Оляндер // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 337–345.
 1. Павленко М. “Лісова пісня” Лесі Українки і “Маруся Чурай” Ліни Костенко як перегук епох та літературних поколінь : спроба порівняльного аналізу / М. Павленко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 1. – С. 66–82.
 1. Павлова Т. “Лісова пісня” і конструктивістський канон Василя Єрмілова / Т. Павлова // Українська культура. – 2016. – № 3–4. – С. 46–57.
 1. Пилипенко О. Проблема зради і прощення в “Лісовій пісні” Лесі Українки : комбінований урок / О. Пилипенко // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 10. – С. 43–44.
 1. Пилипчук С. Фольклорна партія “лісової пісні” у Франковій новелі “Мавка” : [образ Мавки у творчості Івана Франка та Лесі Українки: типологія чи контактні зв’язки?] / С. Пилипчук // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 256–261.
 1. Підгайко В. Мелодія “Лісової пісні” за драмою-феєрією “Лісова пісня” Лесі Українки : урок української літератури, 10 клас (І курс коледжу) / В. Підгайко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 10. – С. 39–43. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Поліщук Г. Леся Українка “Лісова пісня” : комбінований урок засвоєння знань, 10 клас / Г. М. Поліщук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2016. – № 7–8. – С. 4–10. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Поліщук Я. “Лісова пісня” Лесі Українки: неопоганство і семантика міфу / Я. Поліщук // Дивослово. – 2000. – № 3. – С. 2–7.
 1. Прокіп В. “Лісова пісня” Лесі Українки: у пошуках джерел і прототипів / В. Прокіп // Дивослово. – 2016. – № 2. – С. 18–21.
 1. Рафа О. Матеріали до вивчення драми-фієрії Лесі Українки “Лісова пісня” / О. В. Рафа // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2015. – № 12. – С. 34–37.
 1. Розвозчик М. Мавка – новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / М. Розвозчик // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2009. – № 3. – С. 38–40.
 1. Романенко Ю. Стилістичні можливості синомії : урок у 10 кл. на матеріалі “Лісова пісня” / Ю. Романенко // Дивослово. – 2011. – № 2. – С. 2–5.
 1. Скупейко Л. “Лісова пісня” і фольклор: у пошуках нової теоретичної парадигми : “Боюся… переміни мрії в бутафорію” (з історії рецепції драми) / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 18–40.
 1. Скупейко Л. “Мріє, не зрадь” : “Лісова пісня” як балетристична утопія / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 222–226.
 1. Скупейко Л. Драма і ритуал: художньо-семантична та календарно-обрядова проекції : про “Лісову пісню” Л. Українки / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 54–67.
 1. Скупейко Л. Література й міфологія: mutatis mutandis : міфопоетична модель світу: скмантика хронотопу / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 40–45.
 1. Скупейко Л. Лукаш і Мавка. Одкровення / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 117–137.
 1. Скупейко Л. Людина і природа в системі міфопоетичного світосприйняття : пролог як міфообраз світу ab origine; форми ритуалізованих взаємин: діалог буття; казка як віщування долі / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 68–116.
 1. Скупейко Л. Міфологія “пізнього літа”. Драма : про “Лісову пісню” Лесі України / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 146–198.
 1. Скупейко Л. Міфолоетика художнього часу в “Лісовій пісні” Лесі Українки / Л. Скупейко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2006. – Т. 3. – С. 402–410.
 1. Скупейко Л. Правдоподібність та “ефект казки” : про “Лісову пісню” Лесі Українки / Л. Скупейко // Міфопоетика “Лісової пісні” Лесі Українки : [монографія] / Л.І.Скупейко. – Київ, 2006. – С. 45–54.
 1. Солдаптова Л. “Лісова пісня” – шедевр. Чому? : 10 клас / Л. Солдаптова // Урок української. – 2003. – № 5–6. – С. 44–46.
 1. Солоненко, Максим Джерело, де народилася ” Лісова пісня” / М. Солоненко // Голос України. – 2020. – 29 лют. (№40). – С. 9.
 1. Стамат Т. Всесильний пан полює в серці людини…: за творами “Лісова пісня” Лесі Українки та “Пан” Кнута Гамсуна : 11 кл. / Т. В. Стамат // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 9. – С. 10–11.
 2. Сулятицький М. Фольклорно-міфологічні основи драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” / М. Сулятицький // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 6. – С. 25–30.
 1. Томашук Л. Міфопоетичний світ “Лісової пісні” Лесі Українки : матеріали до уроку / Л. Томашук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2012. – № 11. – С. 20–24.
 1. Федик (Лагута) І. Національна особливість драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня” : дипл. роб. / І. Федик ; наук. кер. О. Ф. Химин. – Дрогобич : б. в., 2017. – 89 с.
 1. Філоненко Л. Музика в літературній спадщині Лесі Українки : до проблеми синтезу в мистецтві кінця ХІХ – початку ХХ століття / Л. Філоненко // Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі : матер. Міжнар. наук.-практ конференції. – Дрогобич, 2002. – С. 240–242. – Бібліогр. в кінці ст.

Згадується “Лісова пісня” Л. Українки. 

 1. Хилюк, Марія Цвіт душі мого народу : Фольклор і міфологія поліщуків у драмі-феєрії Лесі Українки / М. Хилюк // Дивослово. – 2004. – № 11. – С. 43–45.
 1. Химин О. До питання про вивчення вірша Лесі Українки “Спить озеро…” у 3 класі чотирирічної початкової школи / О. Химин // Проблеми вивчення творів Івана Франка і його сучасників у початковій школі : матер. Міжнар. наук.-практ конференції. – Дрогобич., 2002. – С. 117–119. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Хороб М. Фольклорно-міфологічна основа драм “Легенда” С. Виспянського і “Лісова пісня” Лесі Українки / М. Хороб // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 2002. – № 2. – С. 33–37.
 1. Циголко Н. Леся Українка. “Лісова пісня” : конспект уроку / Н. П. Циголко // Все для вчителя. – 2011. – № 34–36. – С. 30–34.
 1. Швець Ю. “Минає літо”: “Verba” в Національному театрі / Ю. Швець // Кіно-театр. – 2020. – № 4. – С. 5–6.
 1. Швець Ю. Мавка проявила характер : [вистава за твором Л. Українки] / Ю. Швець // Кіно-театр. – 2017. – № 5. – С. 6–7.
 1. Шевченко І. Сакральний худужньомовний світ у драмі-фієрії “Лісова пісня” / І. Шевченко // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Луцьк, 2008. – Т. 4. Кн. 2. – С. 252–265.
 1. Шпак В. Талант, помножений на труд : 105 років завершенню написання “Лісової пісні” / В. Шпак // Урядовий кур’єр. – 2016. – 22 жовт. (№ 198). – С. 10.
 1. Щукіна І. У пошуках коментаря (мелодії до “Лісової пісні” Лесі Українки)… / І. Щукіна // Слово і час. – 2012. – № 7. – С. 51–64. 

Виконала : Кивацька Р. Д.