До 150-річчя від дня народження Леся Мартовича (1871–1916) “Надзвичайно пильний спостерігач життя галицького народу”.

Надзвичайно пильний спостерігач життя галицького народу(До 150-річчя від дня народження Леся Мартовича (1871–1916), українського письменника, правника, громадського діяча) 

 Мартович Лесь ( Олекса Семенович Мартович 12 лютого 1871, Торговиця, Городенківський район, Івано-Франківська область — 11 січня 1916, Зубейки, Жовківський район, Львівська область, похований в селі Монастирок, Жовківського району) — український письменник, правник і громадський діяч, доктор права.

Навчався в гімназіях Коломиї (1882–1890) та Дрогобича (1890–1892), з 1892 – на юридичному факультеті Львівського університету, через нестатки залишив навчання, 1909 закінчив (екстерном) університет.
Працював помічником адвоката в містечках Галичини. Редагував газети “Хлібороб” (1890), “Громадський голос” (1898).
Літературну діяльність почав 1889 віршами. Перше оповідання “Нечитальник” опубліковане на кошти В. Стефаника 1889 у Чернівцях.
“Мала” проза Мартовича представлена новелами, оповіданнями і нарисами, пройнятими то добродушним гумором, то дошкульною іронією, їдким сарказмом. В них подано картини з життя галицького села 19 – початок 20 ст., відображено злигодні бідноти, містечкової інтелігенції, показано прагнення народу до соціальної справедливості.
Значну увагу письменник приділяв морально–етичним проблемам, змалюванню душевних переживань людей з народу. Одне з найкращих оповідань – “Грішниця” – розкриває багатий внутрішній світ сільського трудівника.
Одним з видатних явищ української сатиричної прози є повість Матровича “Забобон” (1910–1911). У ній дано широку панораму життя галицького села 19– початку 20 ст. Засобами сатири та іронії Мартович показав духовну вбогість частини тогочасної інтелігенції, польської шляхти.
Твори Мартовича перекладено російською, естонською, чеською, німецькою, угорською мовами.

Джерело: Погребенник Ф. П.  Мартович Лесь (Олекса Семенович 12.02.1871–11.01.1916) : [укр. письм., громад.- культ. діяч, д-р права ] / Ф. П. Погребенник // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. : К-Н. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 304–305. – Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).

Бібліографічний список літератури:

Твори Леся Мартовича :

 1. Винайдений рукопис про руський край : оповідання для серед. та старш. шкільного віку / Л. С. Мартович ; [упоряд., передмова та прим. О. Гнідан]. – Київ : Веселка, 1991. – 206 с.
 1. Грішниця / Л. Мартович // Український декамерон / упоряд. Р. В. Піхманець ; післям. І. О. Денисюк ; худож. оф. О. І. Мікловда. – Київ, 1993. – Кн. 1 : Дияволиця. Новели. Повість. – С. 5–10.
 1. Забобон : повість / Л. С. Мартович ; [ підгот. тексту Ф. Погребенника ]. – Київ : Дніпро, 1971. – 230 с. 
 1. За межу : оповідання / Л. С. Мартович ; [ вступ. стаття П. Довгалюка ]. – Київ : Дніпро, 1968. – 240 с.
 1. Твори / Л. С. Мартович ; [ вступ. стаття та прим. В. Лесина ]. – Київ : Худ. літ., 1954. – 484 с.
 1. Твори / Л. С. Мартович ; [ вступ. стаття С. Шаховського ]. – Київ : Худ. літ., 1963. – 566 с.
 1. Твори / Л. С. Мартович. – Київ : Дніпро, 1976. – 426 с. 

Про життя та діяльність Леся Мартовича :

Книги: 

 1. Бандурак В. Лесь Мартович зблизька : Повість [Про дит. роки укр. письменника. Присвяч. 100-річчю з дня народження] / В. Ю. Бандурак. – Ужгород : Карпати, 1971. – 122 с. 
 1. Білецький Ф. Лесь Мартович / Ф. М. Білецький. – Київ : б. в., 1961. – 40 с.
 1. Горак Р. Лесь Мартович : роман-есе / Р. Д. Горак. – Київ:  Молодь, 1990. – 176 с. – (Уславлені імена ; Вип. 74). 
 1. Лесин  В.  Лесь Мартович : літературний портрет / В. Лесин. – Київ : Худ. літ., 1963. – 94 с.
 1. Погребенник Ф. Лесь Мартович : життя і творчість / Ф. П. Погребенник. – Київ : Дніпро, 1971. – 196 с.

Статті:

 1. Бандурак В. Лесь Мартович зблизька. Повість : про дитячі роки письменника / В. Бандурак // Жовтень. – 1972. – № 6. – С. 153–154. – Рец. на кн.: Сенатович О. Під небом Леся Мартовича.
 1. Герасимова Г. Мартович Лесь (Олекса Семенович 12.02.1871–01.1916) : [письм., юрист, громад., культ. і політ. діяч] / Г. П. Герасимова // Енциклопедія історії України. – Київ, 2009. – Т. 6 : Ла–Мі. – С. 533–534. – Бібліогр. в кінці ст. (17 назв).
 1. Довгалюк П. Лесь Мартович / П. М. Довгалюк // Література в школі. – 1956. – № 2. – С. 88–90.
 1. Кононенко П. Лесь Мартович / П. П. Кононенко // Українська література : підр. для підготовки мол. спец. / П.П.Кононенко, М.І.Дубина, І.О.Ладоня ; [ред. Н. А. Симоненко]. – Київ, 1993. – С. 180–183.
 1. Легкий М. Мартович Лесь / М. Легкий // Іван Франко. Тексти. Факти. Інтерпретації. – Київ ; Львів, 2011. – Вип. 1. – С. 199–204.
 1. Лесин В.  Лесь Мартович / В. М. Лесин // Українська мова і література в школі. – 1969. – № 1. – С. 5–9.
 1. Лесь Мартович (12.02.1871 – 11.01.1916) – український письменник, громадський діяч : з 1890 по 1892 р. навчався у Дрогоб. гімназії, працював у Дрогобичі адвокатом / упоряд. Богдан Пристай // 150 славних українців Дрогобиччини / Б. Пристай. – Дрогобич, 2012. – С. 120–121.
 1. Лесь Мартович // Історія української літератури кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2-х кн.: підруч. для студ. ВНЗ / Гнідан, Семенюк, Гаєвська, Гаєвська ; за заг. ред. О. Д. Гнідан. – Київ, 2005. – Кн. 1. – С. 542–595.
 1. Лесь Мартович // Матеріали до вивчення історії української літератури : у 5 т. : посіб. для філол. ф-тів., унів. і пед. ін-тів / упоряд. Н. Й. Жук ; [редкол.: О. І. Білецький, П. М. Попов Н. Й. Жук та ін.]. – Київ, 1961. – Т. 4 : Література кінця ХІХ ст. –початку ХХ ст. – С. 286–303.
 1. Марчук Г. Лесь Мартович і Марко Черемшина – самототожність чи “Стефаникова школа”? / Г. Марчук // Вісник Прикарпатського університету ім. В.Стефаника. Філологія. – Івано-Франківськ : Плай, 1999. – Вип.4. – С. 186–193.
 1. Погребельнник Ф. Лесь Мартович. До 100-річчя з дня народження письменника / Ф. Погребельнник // Прапор. – 1971. – № 1. – С. 93–96.
 1. Погребенник Ф. Лесь Мартович. Життя і творчість / Ф. П. Погребенник // Вітчизна. – 1972. – № 8. – С. 214–216. – Рец. на кн.: Романченко І. Розробляючи спадщину.
 1. Погребенник Ф. Мартович Лесь (Олекса Семенович 12.02.1871–11.01.1916) : [укр. письм., громад.-культ. діяч, д-р права ] / Ф. П. Погребенник // Українська літературна енциклопедія : в 5 т. : К–Н. – Київ, 1995. – Т. 3. – С. 304–305. – Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).
 1. Погребенник Ф. Мартович Лесь (Олекса Семенович 12.02.1871–11.01.1916) : [укр. письм., громад.-культ. діяч, д-р права ] / Ф. П. Нижник, Ігор Стефаник пише “Новину” ; Лесь Мартович ; Остання осінь Сковороди ; Біля Довженкової сосни ; В Малишковій кімнаті : вірші / І. Нижник // Вічний рух : поезії / І.Нижник. – Київ, 1984. – С. 38–39, 40–41, 42–43, 44–45.
 2. Рудницький М. Лесь Мартович / М. Рудницький // Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке “Молода Муза”? / М.Рудницький. – Дрогобич, 2009. – С. 194–198.
 1. Рудницький М.  Лесь Мартович / М. Рудницький // Жовтень. – 1951. – № 1. – С. 92–95.
 1. Чередниченко В. Лесь Мартович : вивчення творчості / В. Чередниченко // Українська мова і література в школі. – 1966. – № 1. – С. 91–93.
 1. ШалатаМ. Й. Мартович Лесь (Олекса Семенович 12.02.1871–11.01.1916) : [письм., юрист, громад. діяч] / М. Й. Шалата // Енциклопедія Сучасної України. – Київ, 2018. – Т. 19 : Малиш–Медицина. – С. 307–308. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
 1. Шалата М. Франко і Мартович / М. Шалата // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX–початку ХХ століть / до 130-річчя від дня народження Василя Стефаника і Леся Мартовича; матеріали наукової конференції 14–15 травня 2001 р., м. Дрогобич. – Дрогобич, 2001. – С. 268–271. 

Виконала : Василиків О. М.