Іскри єднання. До питання про інтернаціональні мотиви творчості Лесі Українки.

Радишевський Р. П., Гольберг М.

Головне завдання своєї праці Р. Радишевський бачить у тому, щоб «розкрити інтернаціональний смисл творчості Лесі Українки в багатогранних її зв’язках з польською літературою, зв’язках, що мають особливе значення для розуміння генезису духовного спілкування, єднання українського та польського народів»