“Людина незламного духу”. (До 130–річчя від дня народження Андрія Мельника)

Андрій Мельник (12 грудня 1890 – 1 листопада 1964) Визначний український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, один з лідерів ОУН. Народився у с. Воля Якубова Дрогобицького повіту на Львівщині. В 1914–16 рр. А. Мельник командував сотнею Легіону Українських Січових

 

Стрільців на австрійсько-російському фронті. Сотня А. Мельника відзначилась під час боїв на Маківці, під Заваловом і над Стрипою.
У період боїв на Лисоні 4.09.1916 А. Мельник потрапив у російський полон. А. Мельник разом з В. Кучабським, І. Андрухом та іншими полоненими галичанами були відправлені у табір для військовополонених у с. Дубовці під Царицином (тепер Волгоград, Росія).
6.01.1917 група українських старшин, серед яких А. Мельник, Р. Сушко та інші, організували втечу з полону і незабаром добралися до Києва.
В січні 1918 року А. Мельник став одним з організаторів Куреня Січових Стрільців. З січня 1918 року був призначений начальником штабу куреня, а з березня 1918 року, після сформування полку Січових Стрільців, А. Мельник став начальником штабу полку.
Після падіння Української Центральної Ради А. Мельник перебував у Києві та Білій Церкві.
Під час повстання проти влади гетьмана П. Скоропадського Андрій Мельник – заступник командира Осадного Корпусу, а з січня 1919 року – виконуючий обов’язки командира корпусу.
З 19.12.1918 року А. Мельнику було присвоєно військове звання отаман Армії Української Народної Республіки.
У листопаді 1918 року А. Мельник, очолюючи штаб Окремого Загону Січових Стрільців, розробив план і брав участь у Мотовилівському бою 1918 року.
В березні–червні 1919 року Андрій Мельник – начальник Штабу Дієвої Армії, у липні–серпні 1919 року – помічник коменданта групи Січових Стрільців.
В кінці 1919 року А. Мельник був інтернований польськими військами у Рівному.
В 1920–21 А. Мельник – інспектор військових місій УНР у Празі.
В 1922 А. Мельник повернувся в Галичину, де став співзасновником УВО, а згодом крайовим комендантом.
В квітні 1924 року А. Мельник був заарештований польською поліцією і засуджений до 4-річного ув’язнення. Після звільнення продовжував займатися громадсько-політичною діяльністю.
В 1932–38 А. Мельник – член правління видавничої спілки “Діло”, в 1933–38 А. Мельник – голова Головної Ради Католицької Асоціації Української Молоді “Орли”, член Товариства українських комбатантів “Молода Громада”.
В 1934 А. Мельник – член сеньйорату УВО та голова Сенату ОУН.
Після загибелі Є. Коновальця 11.10.1938 А. Мельник став головою Проводу Українських Націоналістів.
На початку 1940 року після розколу ОУН А. Мельник очолив одну з фракцій організації.
В роки німецької окупації України А. Мельник послідовно відстоював ідею створення української незалежної держави, за що потрапив під арешт, а з 26.02.1944 був ув’язнений в концтаборі Заксенхаузен.
Після звільнення у 1945 А. Мельник жив у Німеччині та Люксембурзі.
Післявоєнний період свого життя присвятив боротьбі за консолідацію емігрантських сил.
В 1957 А. Мельник висунув ідею створення світового конгресу українців і союзу українців, реалізовану в 1967 зі створенням Світового Конгресу Вільних Українців.
Помер у Клерво (Велике герцогство Люксембург), похований у м. Люксембург.

Джерело : svoboda-vo.at.ua

Бібліографічний список літератури :

Про життя та діяльність Андрія Мельника :

Книги :

1. Базар М. Воля Якубова – мала батьківщина Андрія Мельника : краєзнавчий нарис : новели / Михайло Базар. – Дрогобич : Коло, 2006. – 112 с. : іл.

2. Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен : Видання фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. – 1018 с.
Згадується Андрій Мельник.

3. Книш З. Погром у тюрмі / З. Книш. – Торонто : Срібна Сурма, 1956?. – 104 с.
Згадується Андрій Мельник.

4. Корновенко С. Українська революція : історичні портрети / С. В. Корновенко ; Ін-т історії України НАН України, Черкаський НУ ім. Б. Хмельницького. – Вінниця : Фоліант, 2004. – 288 с.
Про Андрія Мельника.

5. Кульчицький Ю. Дрогобиччина й українська карта у світовій політиці (1918–1959 рр.) : борцям за волю України / Ю. Кульчицький ; [ред. І. Трохимчук ; літ. ред. К. Сурма]. – Дрогобич : Коло, 2007. – 120 с. : іл., фото. – Бібліогр.: с. 100.
Згадується Андрій Мельник.

6. Мартинець В. Українське підпілля : спогади й матер. до передіст. та іст. укр. організованого націоналізму / В. Мартинець. – Вінніпег : Новий Шлях, 1949. – 425 с. – (ксерокопія).
Згадується Андрій Мельник.

7. Мельник А. Спогади та документи / Андрій Мельник ; [гол. ред. М. Луків ; редкол. : В. Базилевський та ін. ; післям. І. Войчишин]. – Київ. : Фундація ім. О. Ольжича, 1995. – 352 с.

8. Непогасний огонь віри : збірник на пошану полковника Андрія Мельника голови Проводу Українських Націоналістів / [ред. Зиновій Книш]. – Париж : Націоналістичне Видавництво в Европі, 1974. – 764 с.

9. Полікарпенко Г. Організація Українських Націоналістів під час другої світової війни / Г. Полікарпенко ; за ред. Б. Михайлюка. – 4-е вид., доп. – Канада : На чужині, 1951. – 164 с. : фото.
Згадується Андрій Мельник.

10. Спогади про Андрія Мельника. – Нестеров : Міська друкарня, 1991. – 120 с.

Статті :

11. Андрій Мельник (12.12.1890 – 01.11.1964) – полковник армії УНР, голова проводу ОУН : уродж. с. Воля Якубова Дрогоб. повіту / упоряд. Богдан Пристай // 150 славних українців Дрогобиччини / Б. Пристай. – Дрогобич, 2012. – С. 127–128.

12. Андрій Мельник – голова ОУН (М) і борець за незалежність України // Українське слово. – 2016. – 15–21 черв. (№ 24). – С. 4–5.

13. Андрій Мельник. Спогади та документи // Дніпро. – 1995. – № 2–4. – С. 2–4.

14. Бондаренко К. Мельник Андрій (12.12.1890 – 01.11.1964) : [визначний укр. військ. і політ. діяч, полк. Армії УНР, один з лідерів ОУН] / К. Бондаренко, І. Підкова // Довідник з історії України. – Київ, 1995. – Т. 2 : К–П. – С. 219.

15. Веремійчик О. Єдвабна криця – чар його особистости / О. Веремійчик // Українське слово. – 2019. – 12 –26 груд. № 47–48. – С. 7.

16. Гаврилів І. Андрій Мельник (12.12.1890 – 01.11.1964): український патріот з Дрогобиччини / І. Гаврилів // Дрогобицький краєзнавчий збірник : засновано 1994 р. / [редкол.: Л. Тимошенко (гол. ред.) та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 215–226. – Бібліогр. в кінці ст. (46 назви).

17. Героїчний полковник. У Волі Якубовій відзначили ювілей Андрія Мельника / кор. “ГЗ” // Галицька зоря. – 2015. – 16 груд. (№ 84). – С. 1.

18. Гінда В. Андрій Мельник : заворожений, як характерник / В. Гінда // Українське слово. – 2016. – 14–20 груд. (№ 50). – С. 1; 3 : фото.

19. Гіщинський Є. Полковник Андрій Мельник (1890–1964) – провідний діяч націоналістичного руху / Є. Гіщинський // За волю України : антологія пісень нац.-визвольних змагань / Записи, розшифрув., гармонізація, обробки, перепис нот, упорядк., прим., статті Є. І. Гіщинського. – Луцьк, 2007. – С. 328–331.

20. Головкевич М. “Ювілейні” уродини Андрія Мельника / М. Головкевич // Франковий край. – 2016. – 16 груд. (№ 50). – С. 1 : фото.

21. Донік О. 12 грудня 1890 року у селі Воля Якубова Дрогобицького повіту народився Андрій Мельник голова проводу ОУН(м) / О. М. Донік // Україна: хронологія розвитку. Імперська доба. 1800–1917 рр. – Київ, 2011. – С. 401.

22. Дробот І. Провідник Андрій Мельник / І. Дробот, В. Кучер // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 3–19. – Бібліогр. в кінці ст.

23. Жуковський А. Мельник Андрій Атанасович (12. 12. 1890 –01. 11. 1964) : [військ. і політ. діяч, полковник Армії УНР] / А. І. Жуковський // Енциклопедія Сучасної України / гол. редкол.: І. М. Дзюба та ін.. – Київ, 2018. – Т. 20 : Медична–Мікоян. – С. 104–105. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

24. Кишакевич, Юрій Полковник з Волі Якубової : до 100-річчя від дня народження Андрія Мельника / Ю. Кишакевич // Календар класного керівника на 2000–2001 навчальний рік : посіб. для вчителів / [упоряд.: Ю. Кишакевич, О. Заяць ]. – Львів–Дрогобич, 2000. – С. 50–52. – Бібліогр. в кінці ст. (3 назви).

25. Книш З. Очима інших / З. Книш // ОУН : минуле й майбутнє : збірник / [відп. ред. С. Таран ; відп. за вип. Н. Караванська]. – Київ, 1993. – С. 50–60.
Згадується Андрій Мельник.

26. Корнелюк В. Вождь національного руху : [про лідера ОУН Андрія Мельника] / В. Корнелюк // Історичний календар ’99 / упоряд.: А. Денисенко, В. Туркевич. – 1998. – Вип. 5. – С. 325–327.

27. Косенко Л. Рух опору в Україні / Л. Косенко // Великий довідник школяра. 5–11 класи : [Укр. мова. Укр. літ. Історія України. Всесвітня історія. Англ. мова] : Довідник за новими навч. програмами+Алфавітний покаж.: Для учнів 5–11 кл / Авт. кол.: Н. Кривка, О. Северина та ін. – Харків, 2003. – С. 475–477.

28. Костів М. У Люксембурзі Андрія Мельника увічнять у меморіалі / М. Костів // Франковий край. – 2014. – 19 груд. (№ 49). – С. 4.

29. Кот С. Мельник Андрій Атанасович (12. 12. 1890 – 01. 11. 1964) : [військ. і політ. діяч укр. національно-визвол. руху] / С. І. Кот // Енциклопедія історії України / редкол. : В. А. Смолій (гол.) [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 6 : Ла–Мі. – C. 597. – Бібліогр. в кінці ст. (3 назви).

30. Кулиняк П. Якубова Воля / П. Кулиняк // Дрогобиччина – земля Івана Франка : зб. географ., іст. та етнограф.-побут. і мемуарних матеріялів / редкол.: Л. Луців [та ін.]. – Нью-Йорк ; Париж ; Сидней ; Торонто, 1973. – [Т. 1]. – С. 246–248. – (Укр. Архів ; Т. XXV).

31. Кучерук О. Українськке повстанння вересня 1939 року на Західній Україні / О. Кучерук // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 143–151. – Бібліогр.в кінці ст.
Згадується Андрій Мельник.

32. Луців Л. Андрій Мельник: 128 літ у вирі боротьби / Л. Луців // Франковий край. – 2018. – 14 груд. (№ 50). – С. 2.

33. Маланюк Є. Андрій Мельник / Є. Маланюк // ОУН : минуле і майбуття : зб. / відп. ред. С. Таран ; відп. за вип. Н. Караванська. – Київ, 1993. – С. 61–69.

34. Матеріали другого Великого Збору Українських Націоналістів // Тисяча років української суспільно-політичної думки : у 9 т. / [ред. кол.: Т. Гунчак (голова), О. Сліпушко, В. Литвинов та ін. ; упоряд.: Т. Гунчак, Р. Сольчаник]. – Київ, 2001. – Т. 7 : (20-ті – 40-ві роки XX ст.). – С. 376–401.
Згадується Андрій Мельник.

35. Мудрик-Мечник С. Переговори С. Бандери з полковником А. Мельником / С. Мудрик-Мечник // Закордонні частини організації українських націоналістів : причинки до історії / С.Мудрик-Мечник. – Львів, 1995. – С. 12–17.

36. Непогасний вогонь віри // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 39–58 : фото.
Про Андрія Мельника.

37. Пастух Р. Андрій Мельник : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух. – Дрогобич, 2010. – С. 208–209.

38. Пастух Р. Святиня його життя : [про Андія Мельника] / Р. Пастух // Корона Данила Галицького : вибр. статті, нариси, інтерв’ю, рецензії, есеї / Р. І. Пастух. – Дрогобич, 2005. – С. 264–266.

39. Петрова Н. Україна в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.) : матеріали до теми: Історія України. Рівень стандарту, академіч. 11 клас : розробка уроку / Н. Петрова, В. Лінькова // Історія України. – 2012. – № 33–34. – С. 3–37.
Згадується Андрій Мельник.

40. Пундик Ю. Вояк – філософ / Ю. Пундик // ОУН : минуле й майбутнє : збірник / [відп. ред. С. Таран ; відп. за вип. Н. Караванська]. – Київ, 1993. – С. 45–49 : фото.

41. Пундик Ю. Вояк-філософ : Андрій Мельник / Ю. Пундик // ОУН : минуле і майбуття : зб. / відп. ред. С. Таран ; відп. за вип. Н. Караванська. – Київ, 1993. – С. 45–50.

42. Пундик Ю. Вояк-філософ / Ю. Пундик // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 36–38.

43. Свято героїв на батьківщині Андрія Мельника // Галицька зоря. – 2015. – 5 черв. (№ 38). – С. 1.

44. Сопівник М. А ми тую стрілецькую славу збережемо! : (про Січових Стрільців) / М. Сопівник // Слово Просвіти. – 2014. – 12–18 черв. (№ 23). – С. 6–7.
Згадується Андрій Мельник.

45. Тихий І. На дрогобичині вшанували пам’ять Андрія Мельника / І. Тихий // Українське слово. – 2012. – № 52. – С. 4.

46. Тихий І. Пам’яті славетного земляка. 14 груд. 2014 р. у с. Воля Якубова вшанували українського військового діяча Андрія Мельника / І. Тихий, Я. Грицик // Галицька зоря. – 2014. – 19 груд. (№ 76). – С. 2.

47. Топчій А. Українські перемоги: бій під Мотовилівкою / А. Топчій // Українське слово. – 2019. – 25 жовт. – 11 листоп. (№ 41–-42). – С. 3.
Згадується Андрій Мельник.

48. Топчій А. Українські перемоги: бій під Мотовилівкою / А. Топчій // Українське слово. – 2019. – 12–24 листоп. (№ 43–44). – С. 3.
Згадується Андрій Мельник.

49. Турмис В. Воля Якубова: і заговорила історія… / В. Турмис // Галицька зоря. – 1990. – 9 листоп. (№ 4). – С. 3.
Про Андрія Мельника.

50. Українці всіх країн, єднайтеся! : до 126 річниці від дня народження Андрія Мельника // За вільну Україну плюс. – 2016. – 15 груд. (№ 49). – С. 3.

51. Федан Д. У родинному селі Андрія Мельника відзначили Свято героїв / Д. Федан // Франковий край. – 2015. – 6 черв. (№ 21). – С. 2.

52. Червак Б. Героїчність духу : [про А. Мельника] / Б. Червак // ОУН : минуле і майбуття : зб. / відп. ред. С. Таран ; відп. за вип. Н. Караванська. – Київ, 1993. – С. 76–82.

53. Черкаська Г. Проти Російської імперії вирішив боротися молодий Андрій Мельник / Г. Черкаська // За вільну Україну плюс. – 2014. – 18 груд. (№ 50). – С. 2.

54. Черкаська Г. Геній такту : Андрію Мельнику – 125 років / Г. Черкаська // Українське слово. – 2015. – 16–22 груд. (№ 50). – С. 3.

55. Швед І. Андрій Мельник – воїн, патріот, політик : до 125-річчя від дня народження славного сина Дрогобиччини / І. Швед // Франковий край. – 2015. – 18 груд. (№ 49). – С.1, 4.

56. Швед І. Пам’ять про Андрія Мельника у Волі вшанували 25-й раз / І. Швед // Франковий край. – 2014. – 19 груд. (№ 49). – С. 4.

57. Щур Ю. Чекістський “Млин” на ОУН полковника Мельника / Ю. Щур // Шлях перемоги. – 2016. – 21 груд. (№ 51). – С. 6.

58. Янів В. Мельник Андрій (1890–1964) : [полк. Армії УНР, військ і політ. діяч, родом з Якубової Волі Дрогобицького пов.] / В. Янів // Енциклопедія українознавства : словникова частина ІV / гол. ред. В. Кубійович ; редкол.: Є. Гловінський [та ін.]. – Львів, 1994. – Т. 4 : Перевидання в Україні : Кр–Мі. – С. 1515.

59. Yaniv V. Melnyk Andrij (12. 12. 1890 – 01. 11. 1964) = Янів В. Мельник Андрій (12.12.1890 – 01.11.1964) / V. Yaniv // Енциклопедія України / ed. by D. Husar Struk. – Торонто ; Лондон, 1993. – Т. 3 : L – Pf. – Р. 373–374. – Текст англ. м.

Виконала: Кивацька Р. Д.