Нескорена (до 80-річчя з дня народження Ірини Калинець)

(6 грудня 1940 – 31 липня 2012)  львівська письменниця, поетеса, шістдесятниця, багаторіч-ний політв’язень радянських таборів, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.

 Бібліографічний список літератури

 Твори 

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 1. Шлюб із полином : поезія / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець ; авт. передм. М. Осадчий]. – Львів : Сполом, 2012. – 232 с. : іл.

       До 1-го тому ввійшла поезія Ірини Калинець – представниці шестидесятників, – написана до і під час ув’язнення в таборах суворого режиму Мордовії, куди потрапила зокрема і за “націоналістичний і антирадянський зміст” своїх віршів.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 2. Повернення : новели, роман / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2012. – 240 с. : іл.

     До 2-го тому ввійшли прозові твори письменниці – новели і роман – написані наприкінці 80-их і в першій половині 90-их років XX століття.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 3. Казки іграшкового телефону / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2012. – 200 с. : іл. + DVD-R диск.

         Твори для дітей, які стали вмістом 3-го тому, є вагомою і гідною частиною різнобічної творчості Ірини Калинець.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 4 : Близьке далеке : наукові розвідки / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2012. – 376 с. : іл.

4-ий том містить три наукові розвідки, в яких по-новому висвітлено аспекти релігійної та політичної ситуації Русі передхристиянської та в ранньохристиянську добу.

        За ці праці Ірина Калинець отримала премію Фонду Воляників-Швабінських (при Фундації Українського Вільного Університету в Мюнхені) у 2000 році.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 5 : Епоха гунів та її передісторія : у світлі Біблійних джерел / І. О. Калинець ; [відп. ред. і авт. передм. Я. Дашкевич ; упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2012. – 256 с. : іл.

Вмістом 5-го тому стала наукова праця, у якій розглянуто нез’ясовані досі загадки історії про виникнення перших протодержавних і державних формацій, найдавніші релігійні, міграційні та етногенетичні процеси – аж до часу виникнення степової імперії європейських гунів. Досліджено чимало джерел, використано Біблійні факти, а також лінгвістичний матеріал.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 6, кн. 1 : Коло на обличчі безодні : вільні студії над текстами Святого Письма. / І. О. Калинець ; [ред.-упоряд. Н. Ступко]. – Львів : Сполом, 2014. – 256 с. : іл.

Останню, незавершену свою книгу Ірина Калинець назвала “книга мого життя”. У книзі “Коло на обличчі безодні (вільні студії над текстами Святого Письма)” авторка розглядає перші п’ять розділів Книги Буття, використовуючи досягнення відомих міфологів, культурологів, археологів, антропологів, єгиптологів, філософів, психологів (зокрема, К. Г. Юнга), астрофізиків, економістів (зокрема, Ф. А. фон Гаєка), лінгвістів, а також Отців Церкви та деяких екзегетів.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 6, кн. 2 : Коло на обличчі безодні : вільні студії над текстами Святого Письма : (причинки до книги 1). / І. О. Калинець ; [ред.-упоряд. Н. Ступко]. – Львів : Сполом, 2015. – 310 с. : іл.

До 2-ої книги 6-го тому увійшли два варіанти праці “Коло на обличчі безодні”, підготовлені, але не подані Іриною Калинець до друку, які передували остаточному варіантові, уміщеному в 1-ій книжці 6-го тому.

         Матеріали цікаві тим, що за ними можна спостерегти еволюцію думки дослідниці щодо недостатньо розпрацьованої та надто складної теми з пошуку глибинного змісту Біблії

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 7, кн. 1 : Без заборола : статті, заяви, виступи. 1970-1999. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2013. – 528 с. : іл.

До книги першої сьомого тому увійшли статті, заяви і виступи Ірини Калинець, подані у хронологічному порядку за період з 1970 по 1999 рік.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 7, кн. 2 : Без заборола : статті, заяви, виступи. 2000-2012. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2013. – 530 с. : іл.

До книги другої сьомого тому увійшли статті, заяви і виступи Ірини Калинець, подані у хронологічному порядку за період з 2000 по 2012 рік – останній рік життя, а також іменний покажчик обох книжок сьомого тому.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 8, кн. 1 : Попід Золоті Ворота : документи та біографічні матеріали. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2013. – 384 с. : іл.

До 1-шої книги 8-го тому подано документи кримінальної справи, за публікацією Ю. Зайцева, та з сімейного архіву Калинців, автобіографічні розповіді Ірини, а також уривки з книжки П. Шкраб’юка “Попід Золоті Ворота”

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Т. 8, кн. 2 : Попід Золоті Ворота : інтерв’ю 1987-2012 рр. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2014. – 296 с. : іл.

До 2-ої книги 8-ого тому увійшли всі на сьогодні знайдені інтерв’ю, які охоплюють період з 1987 року по 2012 рік.

 1. Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. Том додатковий. Метелики над могилою : листи, спогади, неопубліковані твори у попередніх томах / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів : Сполом, 2015. – 514 с. : іл.

Окремі твори Ірини Калинець

 1. Андрей Шептицький : проза / Ірина Калинець // Зібр. тв. : у 8 т. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець ; авт. передм. М. Осадчий]. – Львів, 2012. – Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – С. 193–195. 
 1. Антонич ; Щастя ; Церква ; Килими ; Повернення ; Сумління ; Дванадцять змарнованих серпів : поезія / Ірина Калинець // Дукля. – 2012. – № 4. – С. 3–8.
 1. Вбивство тисячолітньої давності : детектив. роман ; новели / Ірина Калинець ; Молімось зорям дальнім : повість / Ігор Калинець. – Львів : Місіонер, 1997. – 341 с. – Кн.-“перевертень”. 
 1. Вбивство 1000-літньої давності : детектив / Ірина Калинець. – Львів : Сполом, 2002. – 160 с.
 1. Носій любови Іван Світличний / Ірина Калинець // Українська літературна газета. – 2014. – № 13. – С. 14–15.
 1. Останній пагінець євшану : поезія / Ірина Калинець // Дзвін. – 1992. – № 7–8. – С. 2–6. 
 1. Похорон Шаміля : вірш / Ірина Калинець // Посвята / за ред. Р.Лубківського. – Львів, 2003. – С. 117–118.
 1. Пси ; Похорон : оповідання / Ірина Калинець // Дзвін. – 1997. – № 5–6. – С. 61–67. 
 1. Святий Пророк [Т. Шевченко] / Ірина Калинець // Посвята / за ред. Р.Лубківського. – Львів, 2003. – С. 227–232.
 1. Студії над “Словом о полку Ігоревім” / Ірина Калинець ; [відп. ред. Я. Дашкевич ]. – Львів : Місіонер, 1999. – 168 с.
 1. Шевченко і святий Августин / Ірина Калинець // Зібр. тв. : у 8 т. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів, 2012. – Т. 2 : Повернення : новели, роман. – С. 229–237. 
 1. Шлюб з полином : поезії / Ірина Калинець ; [авт. передм. М. Осадчий]. – Львів : Вид-во ОО. Василіян “Місіонер”, 1995. – 168 с.

Про творчість Ірини Калинець

 1. Голуб О. Ірина Стасів-Калинець (1940–2012) / Олена Голуб // Поезія із-за ґрат : антологія / упоряд. О. Голуб ; [передм. Л. Тарнашинської]. – Київ, 2012. – С. 721–724.
 1. Гордасевич Г. Доля жінки-мисткині в умовах тоталітарного режиму / Галина Гордасевич // Літопис Голготи України / [гол. ред., передм. і післям. В. Цвєтков]. – Львів, 1999. – Т. 4 : Славні дочки України-Руси. – С. 560-566.
 1. Гордасевич Г. Українка і тоталітаризм / Галина Гордасевич // Визвольний шлях. – 1996. – № 3 (576). –   С. 350–361.
 1. Гузар З. Поетка з “княжої” дружини : Ірина Калинець / Зенон Гузар // Дзвін. – 1995. – № 9. – С. 147–149. – Рец. на кн.: Ірина Калинець. Поезії. –1991.
 1. Дячишин Б. Думки Божого дерева. Розмисли про поетичну книжку Ірини Калинець “Шлюб із полином” [Текст] / Богдан Дячишин // Слово Просвіти. – 2018. – 2–8 серп. – С. 13.
 1. Зайцев Ю. Ті, що не мовчали / Юрій Зайцев // Львівщина : іст.-культ. та краєзн. нариси / [упор. і відп. ред. Ю. Бірюльов ; передм. Р. Лубківський]. – Львів, 1998. – С. 325–354. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Ільницький М. Цілюща сила полинової гіркоти / Микола Ільницький // Дзвін. – 2016. – № 6. – С. 185–190. – Рец. на кн.: Калинець Ірина. Зібрання творів: у 8 т. – Львів : Сполом, 2012. –2014.
 1. Козуля О. Кассандри за колючим дротом : Ірина Калинець / Олесь Козуля // Жінки в історії України / О. Козуля. – Київ, 1993. – С. 193–199. 
 1. Маринович М. Пасіонарія: поетеса і дисидентка Ірина Калинець / М. Маринович // Українська літературна газета. – 2012. – № 16. – С.1, 7.
 1. Осадчий М. Передмова : [про Ірину Калинець] / Михайло Осадчий // Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів, 2012. – Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – С. 7–11.
 1. Перепелиця Т. На писанках долю пишуть. Ірина Калинець “Писанки” : 6 клас : [урок укр. л-ри та образотворчого мистецтва] / Т. Перепелиця // Мистецтво в школі: музика, образотворче мистецтво, художня культура. – 2013. – № 4. – С. 5–7.
 1. Садова В. Lux aeterna львівської пасіонарії. Прощання із Іриною Калинець, її поезією / Вікторія Садова // Дзвін. – 2012. – № 11–12. – С. 145–148.
 1. Салига Т. …Свічник загас… і заясніє знову… : [про поезію Ірини Калинець, Василя Стуса] / Тарас Салига // Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів, 2012. – Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – С. 215–226.
 1. Салига Т. ” …Щоб не назвав нас ніхто пришельцями на рідній землі…” : у творчому світі Ірини Калинець / Тарас Салига // Дзвін. – 2011. – № 10. – С. 133–140.
 1. Салига Т. “Я ніколи не мав вишитої сорочки…” Ірина та Ігор Калинці і Василь Стус : письменницькі долі / Тарас Салига // Літературна Україна. – 2019. – 12 жовт. – С. 8–9.
 1. Содомора А. “День покликав мене – і я пішла…” : Ірині Калинець було б лише 80! : (портрет) / Андрій Содомора // Дзвін. – 2014. – № 11–12. – С. 153–155.
 1. Чайка С. Літературознавчі студії Ірини Калинець / С. Чайка // Літературна Україна. – 2014. – 27 листоп. – С. 4. 
 1. Шкраб’юк П. Під омофором Богородиці : [про зб. поезій Ірини Калинець] / Петро Шкраб’юк // Калинець І. О. Зібр. тв. : у 8 т. / І. О. Калинець ; [упоряд. Ігор Калинець]. – Львів, 2012. – Т. 1 : Шлюб із полином : поезія. – С. 203–214.
 1. Шкраб’юк П. Попід Золоті Ворота = Under the Golden Gates : шість елегій про родину Калинців / Петро Шкраб’юк ; за ред. автора. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 1997. – 520 с.
 1. Якубовська М. Благослови мене, любове! : огляд творчого доробку Ігоря та Ірини Калинець / Марія Якубовська // У дзеркалі слова : есеї про сучасну укр. л-ру / М. С. Якубовська ; [вступ. сл. В. І. Лизанчука]. – Львів, 2005. – С. 436–445.

Підготувала О. Грубяк