“Я тим уже боржник, що українець зроду…” (До 85-річчя від дня народження Бориса Олійника)

Борис Олійник (1935–2017), укр. поет, перекладач, громадський діяч

Борис Ілліч Олійник народився 22 жовтня 1935 року в с. Зачепилівка на Полтавщині в родині інструктора районної газети.
Перший вірш юного поета було надруковано в районній газеті в 1948 році, коли Борис навчався у п’ятому класі.
У 1953 році, закінчивши школу, Борис Олійник вступив на факультет журналістики до Київського університету ім.. Т. Г. Шевченка, а вже з 1958 року він розпочав роботу в редакції газети “Молодь України”.

У 1959 р. Борис Ілліч надрукував документальну повість “За Сіверським Дінцем”, а перша поетична збірка “Б’ють у крицю ковалі” з’явилася в 1962 році і відразу була помічена та підтримана такими авторитетними на той час поетами, як П. Тичина та А. Малишко.
Пізніше вийшли збірки поезій Б. Олійника “Вибір” (1965), “Коло” (1968), “Відлуння” (1970), “Рух” (1973).
У 1971–1973 рр. та з 1976-го року Борис Олійник був секретарем правління Спілки письменників України.
У творчості Бориса Ілліча привертає увагу цикл-поема “Сиве сонце моє”, написана в 1978 році.
Важливо відмітити, що тематика та проблематика поезій Бориса Олійника достатньо різнопланова, але провідними все ж таки можна вважати громадянські, філософські, морально-психологічні проблеми.
Усі українські поети : [довідник] : біограф. нарис, літ-худ. огляд, л-ра для додатк. користув., термінолог. словник, літературознав. матеріали / [упоряд. : Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Харків : ПП Торсінг плюс, 2009. – 448 с.

Бібліографічний список літератури:

Твори Бориса Олійника:

 1. Видіння ; Знайоме…; …І правда вже звела курок ; Спадковість ; Сучасна притча ; Совість ; Гонорар та інші : [збірка поезій] / Борис Олійник // Українська літературна газета. – 2012. – № 17. – С. 10–11.
 1. Відступник або два роки в Кремлі : [Відкритий лист М.С.Горбачову] / Борис Олійник. – Ужгород, 1993. –С. 150.
 1. Вибране : поезії, поеми / Борис Ілліч Олійник ; передм. М. Шевченка. – Київ : Етнос, 2009. – 640 с.
 1. Вибрані твори : у 2-х томах; вірші, поеми. Т. 1 / Борис Ілліч Олійник.  – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2005. – 608 с.
 2. Вибрані твори : у 2-х томах; переклади, публіцистика. Т. 2 / Борис Ілліч Олійник.  – Київ : Укр. енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 608 с.
 3. Гора : поезії / Борис Іллїч Олійник. – Київ : Молодь, 1975. – 96 с.
 1. Два роки в Кремлі / Борис Олійник. – Київ : Сільські вісті, 1992. – 122 с.
 1. Істина : вибрані поезії : поеми / Борис Олійник. – Київ : Дніпро, 1976. – 392 с. 
 1. Криниці моралі та духовна посуха : статті, виступи, публічні роздуми, інтерв’ю / Борис Ілліч Олійник. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 278 с.
 1. Міра : вірші : поема / Борис Олійник. – Київ : Рад. письменник, 1984. – 83 с.
 1. На лінії тиші : поезії : поеми / Борис Олійник. – Київ : Дніпро, 1972. – 272 с.
 1. Пісня про матір. Ринг : поезія / Борис Олійник // Дніпро. – 2015. – № 4–6. – С. 48–49.
 1. Планета Поезія : роздуми : статті : портрети / Борис Олійник. – Київ : Дніпро, 1983. – 190 с.
 1. Поезії [Текст] / Борис Олійник ;– Київ : Дніпро, 1986. – 344 с. 
 1. Поеми / Борис Олійник ; [передм. М. Ільницького]. – Київ : Дніпро, 1983. – 183 с. 
 1. Сива ластівка : поезія про матір : для серед. шк. віку / Борис Олійник. – 2-ге вид., доп. – Київ : Веселка, 1984. – 102 с. 
 1. Сива ластівка : поезії про матір : для серед. шк. віку / Борис Олійник ; передм. та упоряд. А. Шевченка. – Київ : Веселка, 1979. – 103 с.
 2. Сім : поема / Борис Олійник ; [худож. В. А. Радько]. – Київ : Рад. письменник, 1988. – 96 с.
 1. Тривожні дзвони Івана Драча : [поетична творчість] / Борис Олійник // Українське слово : хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. : у 3-х кн. – Київ, 1994. – Кн. 3. – С. 313–319. 

Про життя та діяльність Бориса Олійника:

 1. Поет мислячий, гострий, глибокий” : Борису Олійнику – 60 // Дивослово. – 1995. – № 10–11. – С. 61–63.
 1. Випробування істиною : зб. публіцистики  – Київ : Рад.    письменник, 1989. – 367 с.
 1. Відкритий лист до письменника Бориса Олійника і його земляків, які воюють за правду // Наше життя. – 1989. – Рік  XLVI. – Ч. 2. – С.           8–9.
 2. Голос совісті. До 75-річчя від дня народження Б. Олійника    // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2010. – № 4. – С. 45–53.
 3. Дивоовид. Антологія української поезії ХХ століття :  Тернопіль : Богдан, 2007. – 784 с.
 1. Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведених творів до шкільних програм / за ред. П.П.Кононенка ; [упоряд. В. Я. Неділько]. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Освіта, 1993. – 672 с.
 1. Міра чуття і безмір духу [Текст] : Борис Олійник // Сила вогню і слова : літературні портрети / Ярослав Йосифович Мельник. – Київ, 1991. – С. 222–228.
 2. Олійник Борис Ілліч : біографія // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : 1944–2009 : біобібліогр. довідник / НПУ ім. М. П. Драгоманова – Київ, 2009. – С. 24.
 3. Рідний край : альманах Полтавського державного пед. ун-ту. Вип. 1 (20). – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2009. – 232 с.
 4. Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя. Ч. 10 (330). – Мюнхен : Сучасність, 1988. – 128 с.
 1. Андрос Є. Громадянська лірика Бориса Олійника останнього десятиліття – джерело становлення особистості сучасника / Є. Андрос // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5. – № 3. – С. 29–40.
 1. Антошин С. “Привітаю зорю із далеких орбіт” : роздуми над збіркою Б. Олійника “Поворотний круг” / С. Антошин // Київ. – 1991. – № 2. – С. 119–121.
 2. Базилевський В. За логікою парадоксів / В. Базилевський // Українська літературна газета. – 2020. – 13 берез. (№5). – С. 15.
 1. Базилевський В. Тайн й клич гнізда : Борис Олійник / В. Базилевський // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – № 131. – С. 105–113.
 2. Бакуменко О. Не похитнутися у слові… : спроба аналізу життя і творчості Бориса Олійника / Олександр Бакуменко // Літературна Україна. – 2015. – 5 листоп. ( № 42). – С. 8–9.
 3. Баранов В. З роси й води, сивочолий майстре! : Борису Олійнику – 75 / В. Баранов // Київ. – 2010. – № 9–10. – С. 2–3.
 4. Білоцерківець Н. Поезія і політика : Борис Олійник святкує 70–річчя / Н. Білоцерківець // Українська культура. – 2005. – № 9–10. – С. 10.
 5. Витрикуш Г. Людина у контексті доби : про поезію Б. Олійника останніх років / Г. Витрикуш // Дзвін. – 2008. – № 2. – С. 130–135.
 6. Возіанов В. Хто він і задля чого прийшов у цей світ : нотатки на полях книг В. Козначеєва “На переломі” та Б. Олійника “Князь тьми” / В. Возіанов // Дніпро. – 2002. – № 11–12. – С. 59–99.
 7. Вольвач П. Полтавський Махатма : 22 жовтня видатному українському поету Борису Олійнику 80 років / Павло Вольвач // Слово Просвіти. – 2015. – 15-21 жовтня, № 41. – С. 8–9.
 1. Горлач Л. Його нетлінне слово : спогад про друга, 40 днів, як не стало поета Бориса Олійника / Леонід Горлач // Літературна Україна. – 2017. – 15 черв. ( № 24). – С. 3.
 2. Гумен Н. Антонімічні зіставно-протиставлені відношення у фігурально–тропній стилістиці сучасної української поезії : Л. Костенко, М. Вінграновського, Б. Олійника / Н. Гумен // Науковий вісник Ужгородського університету. – Ужгород, 2005. – Вип. 12. – С. 40–46.
 1. Діброва О. Життєві концепти мовотворчості Бориса Олійника / О. В. Діброва // Імідж сучасного педагога. – 2016. – № 8. – С. 45–48.
 1. Драч І. Добром нагріте серце : про ювілей поета, Шевченківського лауреата, Героя України Бориса Ілліча Олійника / Іван Драч // Літературна Україна. – 2015. – 8 жовт. (№ 38). – С. 1, 8–9.
 1. Жулинський М. ”Стою на своїй землі” : про Бориса Олійника, якому виповнилось 80 років / Микола Жулинський // Літературна Україна. – 2015. – 22 жовт. (№ 40). – С. 8.
 1. Ільницький М. “Нам на спокій права не дано…” : про поезію Б. Олійника / М. Ільницький // Дніпро. – 1977. – № 9. – С. 135–143.
 1. Ільницький М. Поема Бориса Олійника “Трубить трубіж”: екзистенційний рубіж і проблема вибору / М. Ільницький // Слово і час. – 2005. – № 10. – С. 3–7.
 1. Карпенко В. Віч-на-віч: постаті і тіні / В. Карпенко // Уроки пройдених доріг / Віталій Опанасович Карпенко. – Київ, 2011. – С. 475–754.
 2. Канцнельсон А. Борис Олійник / А. Кацнельсон // Про поезію і поетів : статті : нариси : нотатки / Абрам Ісаакович Кацнельсон. – Київ, 1972. – С. 190–210.
 3. Клочек Г. “Після крапки починаюсь із нового я рядка…” : до 50–річчя з дня народж. Б. Олійника / Г. Клочек // Дніпро. – 1985. – № 10. – С. 113–121.
 1. Клочек Г. Поезія Бориса Олійника “Істина” / Г. Клочек // Українська мова і література в школі. – 1985. – № 1. – С. 3–12.
 2. Клочек Г. Синівський пам”ятник матері : про поезію Б. Олійника / Г. Клочек // Дніпро. – 1987. – № 6. – С. 115–123.
 3. Клочок Г. Три поезії Бориса Олійника : дещо про магію Олійникового слова / Г. Клочок // Слово і час. – 2010. – № 12. – С. 19–23.

 

Виконала : Василиків О.М.