“Зірка, що світить крізь століття…”. До 165-річчя від дня народження Наталії Кобринської

              Кобринська Наталія Іванівна (псевдоніми і криптоніми: Н. К., Наталія з Озаркевичів, К., Заркевич О., Струтинська Анна та ін.; 08. 06. 1855, с. Белелуя, нині Снятинського р-ну Івано-Франківської обл. – 22. 01. 1920, м. Болехів Івано-Франківської. обл.) – письменниця, журналістка, громадська діячка.

Дочка Івана Озаркевича, сестра Євгена Озаркевича. Отримала домашню освіту.
  Друкувалася від 1883 у журналах “Зоря”, “ЛНВ”, газетах “Буковина”, “Діло”, “Промінь”, “Неділя”, “Каменярі”.
   Засновниця (1884) і член (до 1886) Товариства руських женщин у Станіславі (нині Івано-Франківськ).
  Писала українською, російською, польською, німецькою та французькою мовами.
   Засновниця феміністичного руху на Західній Україні.
  Спільно з Оленою Пчілкою уклала альманах «Перший вінок» (1887), у якому вміщено твори Ганни Барвінок, Дніпрової Чайки, У. Кравченко, С. Окуневської, А. Павлик, К. Попович, М. Рошкевич, Лесі Українки, О. Франко та ін.
  Організувала видавництво «Жіноча бібліотека» (1893–96).
  1912 видала переклади “З наших боїв і змагань” Кароліни Свєтлої, “Синьобородий і Аріадна” Моріса Метерлінка.
   Дебютувала оповіданням “Пані Шумінська” (пізніша назва – “Дух часу”, 1883). Авторка збірок “Дух часу” (Львів, 1898; 1990), «Казки» (Чернівці., 1904), “”Ядзя і Катруся” і інші оповідання” (Львів, 1904).
  Писала суспільно-психологічні студії; еволюціонувала від реалістичних образків з галицького життя до символістських поезій у прозі і неоромантичних обробок фольклорних зразків. У творах відобразила трагізм жіночої долі, реалістично показала два непримиренні світи – життя зубожілого галицького села і багатого панського двору.
  Кобринська розвивала традиції психологізму і соціологізму школи Івана Франка. На основі романтизації фольклорно-міфологічних образів і мотивів народної демонології створила твори: “Судільниці” (1894, ін. назва – “Відьма”), “Чортище” (“Чудовище”), “Рожа” (обидва – 1898), “Простибіг” (об’єднані у збірку “Казки”, Чернівці, 1904).
  Писала також про події 1-ї світ. війни (“Кінь”, “Полишений”, “Свічка горить”, усі – 1915; “На цвинтарі”, “Каліка”, обидва – 1916–17) – показала трагізм братовбивчої ворожби, страждання народу.
  Цікавилася західно-європейською (зокрема скандинавською) літературою (ст. “Про “Нору” Ібсена”, 1900; “Август Стріндберг”, 1901) ; аналізувала твори українських письменників Д. Лук’яновича, М. Старицького; із симпатією писала про подорож до Наддніпрянської України та знайомство із І. Нечуєм-Левицьким.
  Джерело: Гундорова Т. І. Кобринська Наталія Іванівна / Т. І. Гундорова // Енциклопедія Сучасної України. Т. 13. Киї-Кок / гол. редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. ; НАН України, НТШ, Ін-т енциклопед. досліджень НАН України. – Київ, 2013. – С. 422.

                             Бібліографічний  список  літератури

Твори Наталії Кобринської :

 1. Виборець / Н. Кобринська. – [б. м.] : Кооперативне видавництво Рух, 1926. – 44 с. – (унікальна). 
 1. Вибрані оповідання / Н. І. Кобринська. – Львів : Книжково-журнальне видав., 1980. – 215 с.
 1. Вибрані твори / Н. І. Кобринська ; [ упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. та приміт. О. Мороза ]. – Київ : Держ. вид. худож. літ-ри, 1958. – 418 с.
 1. Вибрані твори / Н. І. Кобринська ; [ упоряд., підгот. текстів, вступ. ст. й приміт. І. А. Денисюка та К. А. Криль ]. – Київ : Дніпро, 1980. – 446 с. : фото.
 1. Дух часу : оповідання, повість / Н. І. Кобринська ; авт. вст. ст. М. Й. Шалата. – Львів : Каменяр, 1990. – 352с.
 1. Дух часу ; Задля кусника хліба ; Ядзя і Катруся / Н. Кобринська // Українська жіноча проза : Марко Вовчок, Наталія Кобринська, Ольга Кобилянська : [Найвідоміші твори] / Передм. І. Михайлин. – Харків, 2007. – С. 112–122, 123–147, 148–197.
 1. Перша вчителька : оповідання ; кор. біографія / Н. Кобринська // Антологія українського оповідання / Ред. т. О.І.Білецький; Авт. вст. ст. Л.Й.Колесник. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1960. – Т.1 : Українське оповідання дожовтневого періоду. – С. 557–572.

Про життя та діяльність Наталії Кобринської :

 1. Баган О. “Найбільша жінка Галицької землі” / О. Баган // Франковий край. – 2019. – 15 берез. (№11). – С. 32.
 1. Баган О. “Найбільша жінка Галицької землі” / О. Баган // Галицька зоря. – 2019. – 14 берез. (№11). – С. 7.
 1. Богачевська-Хомяк М. Білим по білому = Feminists Despite Themselves: women in Ukrainian Community Life, 1884–1939 : жінки в громадському житті України 1884–1939 / М. Богачевська-Хомяк ; [гол. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 1995. – 422 с. : фото. Про життя та діяльність Наталії Кобринської.
 1. Величко І. До генези видання першого жіночого Альманаха “Перший Вінок” (1887 р.) / І. Величко // Наша книга : альманах “Жіночої Долі”, з додатком калєндаря на рік 1929. – Коломия, 1928. – С. 34–37. Наталія Кобринська разом з Оленою Пчілкою уклали альманах “Перший вінок”. 
 1. Вуянко М. Відновлення діяльності Союзу Українок Івано-Франківщини як продовження справи Наталії Кобринської / М. Вуянко // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 167–173.
 1. Геник С. Кобринська (Озаркевич) Наталія / С. Геник // 150 видатних українок : [Енциклопедичний бібліографічний матеріал] / С.М.Геник. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 94–95.
 1. Городиська В. Просвітницька діяльність Н. Кобринської, А. Животка / В. Городиська, С. Івах, А. Федорович // Історія дошкільної педагогіки : тексти лекцій / В.В.Городиська. – Дрогобич, 2017. – Ч. 2 : (ХІХ ст. і до наших днів). – С. 110–113.
 1. Грицик М. Участь жінок у справі розвитку української фольклористики : [Марко Вовчок, Дніпрова Чайка, Євгенія Ярошинська, Леся Українка, Наталія Кобринська та ін.] / М. Грицик // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19–20 жовтня 2001 року]. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 192–198.
 1. Єременко О. Екзистенційні виміри “Воєнних новел” Наталії Кобринської / О. Єременко // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 69–73.
 1. Єржиківська Н. Творчий поступ українських письменників у контексті європеського літературного процесу другої рлдовини 80-х рр. XIX ст. / Н. Єржиківська // Діалог двох культур : Річник ХІІ, Зошит 1 / Rada Nauk.: J. Cisek, H. Duda, K. Kawalec, T. Krawczak ; Kol. Red.: T. Krzastek, E. Noinski, G. Nowik ; Red. tekstow w jezuku ukrain. S. Wynnyczenko. – Warszawa, 2018. – С. 187–198. Творчість Наталії Кобринської. 
 1. Жаркова Р. Жіноче письмо Наталії Кобринської в інтертекстуальному вимірі XXI століття: діалог/дискусія модерну і постмодерну / Р. Жаркова // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 56–61.
 1. Івах С. “Апостолка і піонерка жіночого руху” – Наталія Кобринська / С. Івах // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року]. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 121–124. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Івах С. Зародження й основні етапи розвитку жіночого руху в Галичині / С. Івах // Людинознавчі студії : зб. наук. праць ДДПУ. – Дрогобич, 2002. – Вип. 5. – С. 211–220. – Бібліогр. в кінці ст. Наталія Кобринська – засновниця жіночого руху в Західній Україні.
 1. Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т Івана Франка, Всеукр. громадська організація “Союз Українок” ; [наук. і літ. ред. М. Легкий, О. Мельник, А. Швець ; відповід. ред. А. Швець ; передм. М. Заяць ; редкол.: Є. Нахлік (гол.), В. В. Івашків, І. Лучук та ін.]. – Львів : [б. в.], 2015. – 364 с.
 1. Кейван І. Архетипи лісу та землі у казках Наталі Кобринської / І. Кейван // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX – початку ХХ століть. – Дрогобич, 2001. – С. 151–158.
 1. Книш І. Смолоскип у темряві. Наталія Кобринська й Український жіночий рух = A torch in the darkness / І. Книш ; передм. О. Кисілевської. – Вінніпеґ : [б. в.], 1957. – 302 с.
 1. Коваль Г. Календарно-обрядова поезія в записах Наталії Кобринської: теми, мотиви, образи : [фольклорні записи] / Г. Коваль // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 133–137.
 1. Кравченко В. Правда і поезія в казці “Рожа” Наталії Кобринської / В. Кравченко // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 101–105.
 1. Кріль К. Наталія Кобринська і світ / К. Кріль // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19–20 жовтня 2001 року. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 51–62.
 1. Кріль К. Наталія з Озаркевичів Кобринська (з національної еліти Галичини) / К. Кріль // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 161–166.
 1. Кріль К. Наталія з Озаркевичів. Кобринська і світ / К. Кріль // Бойки. – 1996,1997,1998. – С. 45–50.
 1. Кріль К. Наталя Кобринська / К. Кріль // Літопис. – ЗСА : Канада : Україна, 2006. – Ч. 1/70 (81). – С. 57–59.
 1. Крупка М. Емансипаційна парадигма творчості Наталії Кобринської / М. Крупка // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 49–55.
 1. Лапій М. “Тони, барви, настрої”: мікропоетика прозових дескрипцій природи Наталії Кобринської / М. Лапій // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 74–80. 
 1. Левченко Г. Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття / Г. Левченко // Слово і час. – 2018. – № 10. – С. 115–119. – Рец. на кн.: Швець А. Жінка з христом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному та творчому вимірах: монографія. – Львів, 2018. – 752 с.
 1. Легкий М. Маловідомі твори Наталії Кобринської: поетика тексту / М. Легкий // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 37–48.
 1. Маланчук-Рибак О. Модерність політичного та художнього світогляду Наталії Кобринської : [про феміністичні погляди письменниці у відстоюванні рівних прав жінки в соціокультурному та політичному житті Галичини] / О. Маланчук-Рибак // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 138–142.
 1. Нагачевська З. “Рідна школа” й українське громадське дошкілля / З. Нагачевська // Товариство “Рідна школа” : історія і сучасність : наук. альманах. – Львів, 2001. – Ч.1. – С. 38–50. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Науменко Н. Рослинна образність української малої прози у дзеркалі культурології (на матеріалі оповідання “Перша вчителька” Наталії Кобринської) / Н. Науменко // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 121–126.
 1. Павличко С. Наталя Кобринська в контексті епохи / С. Павличко // Фемінізм / С.Д.Павличко ; [ упоряд. та передм. В. Агеєвої ]. – Київ, 2002. – С. 121–125.
 1. Панченко В. Феміністка. Наталя Кобринська / В. Панченко // Дивослово. – 2012. – № 12. – С. 43–51.
 1. Пашко А. Жіночий рух в Україні: історичний аспект та сучасний розвиток / А. Пашко // Українка в світі. – 1998. – Рік ХХХV. – Ч. 3 (142). – С. 7–10. Наталія Кобринська – засновниця жіночого руху в Західній Україні.
 1. Півень О. Наталія Кобринська і Болехів: минуле і сучасне / О. Півень // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 24–26.
 1. Попович К. Мемуари [Спогади про Наталію Кобринська] / К. Попович // Твори / К.К.Попович. – Львів, 1990. – С. 112–114. 
 1. Процик С. Українське жіноцтво в літературі кінця XIX – поч. XX ст. / С. Процик // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2001 року]. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 248–255. – Бібліогр. в кінці ст. Про життя і діяльність Наталії Кобринської.
 1. Пустовіт В. Націєтворчий дискурс епістолярію Н. Кобринської / В. Пустовіт // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 149–155.
 1. Салій О. Перша світова війна як велика драма “маленької” людини: антивоєнні мотиви в прозі Наталії Кобринської та Марка Черемшини / О. Салій // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 62–68.
 1. Слижук О. Світ дитини в оповіданнях Наталії Кобринської / О. Слижук // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 81–83.
 1. Сокіл Г. Наукові надбання Наталії Кобринської в контексті української фольклористики / Г. Сокіл // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 127–132.
 1. Сокіл-Клепар Н. Ономастикон прозових творів Наталії Кобринської / Н. Сокіл-Клепар // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 114–120.
 1. Тимків Н. “Мене вже серце не болить” : [про письменницю Н. Кобринську] / Н. Тимків // Дивослово. – 2010. – № 6. – С. 56–61. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Турган О. Дух часу як універсалія в творчості Н. Кобринської / О. Турган // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 30–36.
 1. Ханас З. Віче у Стрию [перше жіноче віче, проведене Наталією Кобринською 1 вересня 1891 року у Стрию] : з книги “Нариси з історії жіночого руху Стрийщини” / З. Ханас // З вершин і низин : вісник ХVІІІ конкурсу 2014 р. ім. Мирона Утриска. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 109–113.
 1. Хомик О. “Ми поклали собі метою впливати на розвій жіночого духа…” : сучасність ідей Наталії Кобринської : [Наталія Кобринська і український жіночий рух в Галичині] / О. Хомик // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 20–21.
 1. Шалата М. Чим щире серце наболіло : [біографія і творчість Наталії Кобринської] / М. Шалата // Дух часу : оповідання, повість / Н.І.Кобринська ; авт. вст. ст. М. Й. Шалата. – Львів, 1990. – С. 3–17.
 1. Швець А. “Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова”: : вектори життєтворчості Наталії Кобринської та Михайла Драгоманова / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 350–367.
 1. Швець А. “Від неї виводиться новий тип українки” (фемінізм Наталії Кобринської: публіцистичний та художній дискурси) / А. Швець // Мандрівець. – 2016. – № 1. – С. 4–9. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Швець А. “Вона ніколи не була завзятою феміністкою”. Життєтворчість Наталії Кобринської / А. Швець // Дивослово. – 2020. – № 4. – С. 52–60. – Бібліогр. в кінці ст. ( 15 назв).
 1. Швець А. Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / А. І. Швець ; НАН України, Ін-т Івана Франка [та ін.]. – Львів : [Коло], 2018. – 752 с. – (Літературознавчі студії ; вип. 23).
 1. Швець А. “Між нами антагонізм двох культур, а надто конкуренція”: діалектика особливого і творчого у взаєминах з Михайлом Павликом / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 285–319.
 1. Швець А. “Найбільша жінка галицької землі, яка завжди вміла “бути собою” : вступні зауваги : [про Кобринську Наталю] / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 9–20.
 1. Швець А. “Найбільша жінка Галицької землі, яка завжди вміла “бути собою” (до 160-ліття від дня народження Наталії Кобринської) / А. Швець // Слово і час. – 2015. – № 10. – С. 68–75.
 1. Швець А. Найбільша жінка Галицької землі, яка завжди вміла “бути собою”… : [про світоглядні константи Наталії Кобринської – європеїзм, націоналізм, фемінізм, які стали визначальними в її творчості та громадській діяльності] / А. Швець // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 11–19.
 1. Швець А. “Наречені мої батьки” Наталія Кобринська у взаєминах із подружжям Пантелемона та Олександри Кулішів / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 367–389.
 1. Швець А. Наталія Кобринська у світлі генераційної ідентичності ідентичності (на матеріалі мемуаристики та авторепрезинтації) / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 21–170. 
 1. Швець А. “Перед Вами, Пане Професор, відкриваю душу до дна”: profession de foi Наталії Кобринської в листах до Михайла Грушевського / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 389–403.
 1. Швець А. Світоглядні константи Наталії Кобринської: фемінізм, європеїм, націоналізм / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 179–237.
 1. Швець А. Художні проза Наталії Кобринської: творча еволюція, проблематика, поетика / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 403–626.
 1. Швець А. “Я з Кобилянською добре жила, жию і буду жити”: амплітуда життєвих взаємин галицької та буковинської феміністок / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 319–350.
 1. Якимів Г. Роман Скворій – дослідник “Болехівської баталії” Наталії Кобринської / Г. Якимів // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 143–148.
 1. Янко Ж. Екзистенційні аспекти соціального пізнання у контексті творчості Наталії Кобринської / Ж. Янко // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. – Дрогобич, 2013. – Вип. 31 : Філософія. – С. 79–89.
 1. Янко Ж. “Жіноче питання” в працях Наталії Кобринської / Ж. Янко // Український жіночий рух : здобутки і проблеми : [зб. наук. праць за матер. першої Всеукр. науково-практичної конференції 19–20 жовтня 2001 року]. – Дрогобич, 2002. – Вип. 1. – С. 75–79. – Бібліогр. в кінці ст.

Наталія Кобринська та Іван Франко : 

 1. Барабаш М. Підгірський настрій у творчості Івана Франка та Наталі Кобринської як рецидив “духу часу” / М. Барабаш // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 251–255.
 1. Ворок Х. Особливості зображення онейричних візій в українській літературі кінця XIX ст. (на матеріалі малої прози Івана Франка та Наталії Кобринської) : [тема сновидінь, марень, галюцинацій у творчості І. Франка і Н. Кобринської] / Х. Ворок // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 242–250.
 1. Дей О. Спілкування митців з народною поезією : Іван Франко та його оточення / О. І. Дей ; АН Української РСР ; Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського ; [ відпов. ред. С. Д. Зубков ]. – Київ : Наукова думка, 1981. – 336 с. Іван Франко та Наталія Кобринська.
 1. Запольська Ж. Осмислення соціальної дійсності і образ шукача правди (за творами Івана Франка і Наталії Кобринської) / Ж. Запольська // Дрогобицький краєзнавчий збірник : засн. 1994 р. / [редкол. : Т. Біленко, В. Батюк, М. Савчин та ін. ; відп. за вип. В. Скотний]. – Дрогобич., 1997. – Вип. 2 : 1996. – С. 140–144. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кріль К. З дослідження “Національна ідея в редакційно-видавничій діяльності Наталії з Озаркевичів Кобринської” (зі сторінок співпраці з Іваном Франком) / К. Кріль // З вершин і низин : вісник ХІV конкурсу ім. Мирона Утриска. – Львів, 2011. – Т. 1. – С. 246–249.
 1. Кріль К. І. Франко і Н. Кобринська / К. Кріль // Матеріали республіканської конференції присвяченої І.Я.Франкові : [до 115-річчя з дня народж. та 55-річчя з дня смерті] : тези, повідомлення / ред. кол. : М.М.Богдан, М.А.Жовтобрюх, О.Є.Засенко [та ін.]. – Житомир, 1971. – С. 28–32. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 1. Кріль К. Наталія Кобринська у співпраці з Іваном Франком / К. Кріль // Літопис Бойківщини. – ЗСА : Канада : Україна, 2016. – Ч. 2/91 (102). – С. 91–95. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Кріль К. Співпраця українців: Іван Франко і Наталія Кобринська / К. Кріль // Літопис Бойківщини. – ЗСА ; Канада ; Україна, 2008. – Ч.1/74 (85). – С. 55–59.
 1. Луцишин О. Іван Франко і український жіночий рух / О. Луцишин // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 174–180.
 1. Мороз О. Іван Франко – вихователь українських письменників / О. Мороз // Іван Франко : статті і матеріали. – Львів, 1960. – Зб. 7. – С. 225–245. Іван Франко та Наталія Кобринська.
 1. Пеньковська О. “А як прийде наш час ділання…”: Михайло Возняк про роль Івана Франка у розвитку галицької жіночої періодики : [про співпрацю Івана Франка й Наталії Кобринської як редакторів першого жіночого альманаху “Перший вінок”] / О. Пеньковська // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 181–186.
 1. Тихолоз Н. Похресник Наталії Кобринської : [про постать найстаршого сина Івана Франка – Андрія та про хресних батьків Андрія Франка – Наталію Кобринську та Сергія Дегена] / Н. Тихолоз // Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним: Наталія Кобринська та літературний процес кінця ХІХ–ХХ століття : зб. наук. праць. – Львів, 2015. – С. 209–226.
 1. Швець А. “Більшого обожателя вашого таланту, як я, трудно знайти”: епістолярний дискурс з Іваном Франком / А. Швець // Жінка з хистом Аріадни. Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія. – Львів, 2018. – С. 239–285.
 1. Швець А. “Більшого обожателя вашого таланту, як я, трудно знайти” (Наталія Кобринська про творчість Івана Франка в листах до нього) / А. Швець // Іван Франко. Тексти. Факти. Інтерпретації. – Київ ; Львів, 2011. – Вип. 1. – С. 351–371.

Виконала :  Кивацька Р. Д.