“З думкою про Україну. До 125-річчя від дня народження Тодося Осьмачки

Тодось (Теодосій) Степанович Осьмачка (1895–1962),  український письменник, поет, перекладач   народився 16 травня 1895 р. в с. Куцівці на Черкащині. Навчався спочатку в Куцівській парафіяльній школі, а потім у Матусівській. Писати поезії розпочав ще в школі.
   У 20-х рр. закінчив Київський інститут народної освіти, працював учителем у київських школах, увійшов до літературного угрупування “Ланка”.
Видав три збірки поезій: “Круча” (1922), “Скитські вогні” (1925), “Клекіт” (1926).
   Зміст перших збірок глибоко закорінений у народній міфології. Це можуть бути коротенькі міфологічні сюжети(“Війна”, “Цить, моє серце!”) або розгорнені до легенд (“Легенда”). Сповнені неповторної чарівності малюнки природи – “Весна”, “Пісня з Півночі”, “До степу”.
   У 1942 р. Осьмачка приїхав до Львова, а звідти потрапив на Захід.      Жив у таборах для переміщених осіб, гнаний манією переслідування, постійно переїжджав з місця на місце: жив у країнах Європи, США, “Поет” (1947.1954), “Китиці часу”(1953), “Із-під світу”(1954) та три повісті: “Старший боярин” (1946), “План до двору” (1951), та “Ротонда душогубців” (1956).
 Активно співпрацював з організацією письменників-емігрантів “Мистецький український рух” (МУР). Здійснив блискучі переклади із О. Уальда та У. Шекспіра. 6 липня 1961 р. у Мюнхені Т. Осьмачку розбив параліч. 7 вересня 1962р. Тодось Осьмачка помер у Нью-Йорку.
Джерело: Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, л-ра для додаткового користав., термінологічний словник / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Хаків. : Торсінг Плюс, 2005. – 384 с.


Бібліографічний список літератури:

Твори Тодося Осьмачки :

 1. В. Винниченко на тлі сучасної української прози / Тодось Осьмачка // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 94–102.
 1. Мої товарищі : історико-мемуарна розвідка про людей розстріляного укр. відродження 20-х років / Тодось Осьмачка // Дивослово. – 2019. – № 6. – С. 55–59.
 1. Незмінність : поезія / Тодось Осьмачка // Дніпро. – 2016. – № 5. – С. 71.
 1. Поезії / Т. С. Осьмачка ; [ упоряд. та приміт. Л. Р. Світайло ; передм. М. Г. Жулинського ]. – Київ : Рад. письменник, 1991. – 252 с. – (Б-ка поета).
 1. Поезії. Повісті : Старший боярин. Ротонда душогубців / Т. С. Осьмачка ; [ укладач А. Я. Бельдій ]. – Київ : Наукова думка, 2002. – 422 с. – (Б-ка школяра).
 1. Поезія ясновишневого вечора (“Батько й син” Василя Барки) / Тодось Осьмачка // Вибрані праці : у 2-х книгах / Ю. Шевельов ; упоряд. і передм. Іван Дзюба. – Київ : Вид. дім Києво-Могилянська академія, 2008. – Кн. 2 : Літературознавство. – С. 1012–1028.
 1. Ротонда душогубців : оповідання / Т. С. Осьмачка ; [ післям. М. Слабошпицького ]. – Київ : Укр. письменник, 2008. – 287 с.
 1. Старший боярин / Тодолсь Осьмачка ; ред. худ. літератури проф. Б. Подоляк, обкл. – В. Залуцький. – [б. м.] : Прометей, 1946. – 116 с.
 1. Старший боярин : повість. Лірика / Т. С. Осьмачка ; [ упоряд. Л. Федорів ]. – Львів : Червона Калина, 2004. – 192 с. – (Світ шкільної читанки ; кн.10).
 1. Старший боярин : повісті / Т. С. Осьмачка ; [ авт. вступ. слова Н. Колесниченко-Братунь ]. – Львів : Червона Калина, 1998. – 560 с.
 1. Старший боярин ; План до двору : романи / Т. С. Осьмачка ; [ підгот. текстів, передм. С. Пінчука ]. – Київ : Укр. письмен-ник, 1998. – 240 с.

Про життя та діяльність Тодося Осьмачки :

 1. Базилевський В. Тодось Осьмачка (1895-1962). Дух вільного літання / В. Базилевський // Слово Просвіти. – 2012. – № 38 (20–26 верес.). – С. 8–9.
 1. Барчан В. Оповідання “Психічна розрядка” Т. Осьмачки: модель авторської свідомості / В. Барчан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [відп. ред. І. В. Сабадош ; ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін.] ; МОН України ; ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 125–130.
 1. Барчан В. Проблема митця і суспільства в оповіданні ” Психічна розрядка ” Т. Осьмачки / В. Барчан // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. ; відп. ред. І. В. Сабадош] ; МОН України ; ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” та ін. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 21–25.
 1. Баштова Н. “Він найбільший між усіма нашими прозаїками…” (Т. Осьмачка про В. Винниченка) : [про статтю Т. Осьмачки “В. Винниченко на тлі сучасної української прози”] / Н. Баштова // Слово і час. – 2016. – № 3. – С. 90–94. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Вівчарик О. ”Пройде сто років, і буде так, як оце я кажу…” : про встановлення пам’ятного знаку у селі Куцівка, що на Смілянщині, приуроченого до 120-річчя від дня народження Тодося Осьмачки / О. Вівчарик // Літературна Україна. – 2015. – 11 черв. (№ 24). – C.
 1. Горбатюк В. “Офірую усим моїм життям”, до кримінальної справи Тодося Осьмачки / В. Горбатюк // Дзвін. – 2011. – № 1. – С. 97–107.
 1. Гординський С. На переломі епох : давня, нова укр. та світ. літ-ри; літературозн. статті, огляди, есеї, рецензії, спогади, листи / С. Гординський ; [упор., наук. редагування, післямова Р. Лубківського]. – Львів : Світ, 2004. – 504 с. – (Ad Fortes-До джерел). – С. 499–501.   Творчість Тодося Осьмачки.
 1. Дроздовський Д. Шекспірівський канон в українській еміграційній літературі: стратегії Тодося Осьмачки / Д. Дроздовський // Літературологія : зб. наук. праць : до 70-річчя від дня народж. Василя Іванишина / ред. кол.: П. Іванишин (гол.), О. Баган, Я. Гарасим та ін. ; ДДПУ ім. І. Франка , Каф. укр. літ-ри та теорії літ-ри. – Дрогобич, 2013. – Вип. 1. – С. 172–179.
 1. Жук С. “Поет” – поета Т. Осьмачки / С. Жук // Визвольний шлях. – 1961. – Р. VIII (XIV). – № 5/89 (163). – С. 502–508.
 1. Жулинський М. Слово і доля = навч. посіб. / М. Г. Жулинський. – Київ : ”А.С. К.’, 2002. – 640 с. Творчість Тодося Осьмачки.
 1. Зборовська Н. Від “Старшого боярина” до “Нареченого”: психосоціальна проблематика повістей Тодося Осьмачки / Н. Зборовська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – 2010. – № 5. – С. 50–54. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 1. Ільченко, І. Оніми як вияв ідіостилю Тодося Осьмачки / І. Ільченко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / [ред. кол. : В. В. Барчан, Н. П. Бедзір, Л. О. Белей та ін. ; відп. ред. І. В. Сабадош] ; МОН України ; ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” та ін. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 337–340.
 1. Коломієць В. На теренах України – з потопту 30-х / В. Коломієць // Українське Диво. – Київ, 2005. – Кн. 2. – С. 314–380. Творчість Тодося Осьмачки.
 1. Лавріненко Ю. Осьмачка Тодосій (літературна сільвета). Поезія / Ю. Лавріненко // Розстріляне Відродження : антологія 1917–1933 : поезія – проза – драма – есей / Ю.Лавріненко ; [упорядкув., передм., післям. Ю. Лавріненка ; післям. Є. Сверстюка]. – Київ, 2008. – С. 227–240.
 1. Лесич В. На смерть Тодося Осьмачки / В. Лесич // Листи до Приятелів. – 1962. – Кн.11–12. –Р. X. – Ч. 117–118. – С. 9–11.
 1. Луців Л. Думки про сучасну українську літературу / Л. Луців // Літературно-науковий вістник. – 1931. – Річник 30. Т. 105. № кн. 2 (за лютий). – С. 148–155. Творчість Тодося Осьмачки.
 1. Мариненко Ю. Місія. Проблеми національної ідентичності в українській прозі 40-50-х років ХХ століття / Ю. В. Мариненко ; МОН України; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2004. – 328 с. Творчість Тодося Осьмачки.
 1. Массовер Г. Відірваний від рідної землі : Т.С.Осьмачка / Г. В. Массовер // Календар знаменних і пам’ятних дат. – 2015. – № 2. – С. 62–73.
 1. Мовчан Р. Дещо про “Старшого боярина” Тодося Осьмачки / Р. Мовчан // У пошуках архітвору : (з історії української літератури ХХ століття) / Р.Мовчан. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2018. – С. 278-281.
 1. Слабошпицький М. 25 поетів української діаспори / М. Ф. Слабошпицький ; [ред. В. І. Пащенко]. – Київ : Ярославів Вал, 2006. – 728 с. Творчість Тодося Осьмачки.
 1. Слабошпицький М. Поет із пекла (Тодось Осьмачка) / М. Ф. Слабошпицький. – Київ : Вид-во М.П.Коць; Ярославів Вал, 2003. – 368 с.
 1. Слабошпицький М. Тодось Осьмачка. Никифор Дровняк із Криниці : літературний профіль, роман-колаж (фрагменти) / М. Ф. Слабошпицький. – К. : Рада, 1995. – 142 с.
 1. Тарнавський О. Три поети еміграції : [Є. Маланюк, Т. Осьмачка, Ю. Клен] / О. Тарнавський // Відоме й позавідоме : літературно-крит. праці / О.Тарнавський ; [ред. рада: В. Шевчук, Р. Корогодський, М. Тарнавський, І. Гаврилюк ; вст. стаття О. Бурячківського]. – Київ, 1999. – С. 281–289.
 1. Тарнавський О. Три поети еміграції [Є. Маланюк, Т. Осьмачка, Ю. Клен] / О. Тарнавський // Листи до Приятелів. – 1962. – Кн. 9–10. – Р. X. – Ч. 115–116. – С. 4–11.
 1. Тодось Осьмачка // Усі українські письменники : біограф. нарис, літ.-худ. огляд, перелік основних творів, л-ра для додаткового користув, термінологічний словник / [упоряд.: Ю. І. Хізова, В. В. Щоголева]. – Харків, 2005. – С. 346–350. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Тодось Осьмачка // Українська література : імена і долі письменників : методичні поради : в 3-х частинах / [упоряд. Н. М. Гаєвська ; заг. ред. В. Я. Неділька] ; НУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – С. 304–317.
 1. Черниш А. Авторська рецепція образу митця у романі-біографії М. Слабошпицького “Поет із пекла (Тодось Осьмачка)” / А. Черниш // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 1. – С. 16–20.
 1. Чернюк С. Тарас Шевченко і Тодось Осьмачка: перехресті дискурсів / С. Чернюк // Дивослово. – 2002. – № 5. – С. 6–8.
 1. Чернюк, С. Тодось Осьмачка: жахливий, божевільний, геніальний / С. Чернюк // Дивослово. – 2019. – № 6. – С. 48–54. – Бібліогр. в кінці ст. ( 14 назв).
 1. Шалата-Барна І. Дихотомія Божого і сатанинського у повісті “Ротонда душогубців” Тодося Осьмачки / І. Шалата-Барна // Українська література ХІХ – початку ХХІ століть у літературознавчих дискурсах : колективна монографія / О.Р.Баган, О.В.Вовк, Л.О.Гулевич, І.І.Дмитрів. – Дрогобич, 2018. – С. 171–187. – Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).
 1. Шалата-Барна І. Життєво-творчий феномен Т. Осьмачки під знаком В. Стефаника / І. Шалата-Барна // “Покутська трійця” й літературний процес в Україні кінця ХIX-початку ХХ століть. – Дрогобич, 2001. – С. 287–297.
 1. Шалата-Барна І. Іван Франко у поетичній рецепції Тодося Осьмачки / І. Шалата-Барна // Дзвін. – 2001. – № 2.
 1. Шалата-Барна І. Поема Т. Осьмачки “Поет” у світлі трактату І. Франка “Із секретів поетичної творчості” / І. Шалата-Барна // Франкознавчі студії. – Дрогобич, 2002. – Вип. 2. – С. 290–299. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Шалата-Барна І. З непоцінованої класики. (Дві редакції епосу Т. Осьмачки “Поет”) / І. М. Шалата-Барна ; [наук. ред. І. Набитович]. – Дрогобич, 2018. – 56 с.
 1. Шалата-Барна І. Україну вмів у слово перелити : студії над творчістю Теодосія Осьмачки / І. М. Шалата-Барна. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 192 с.
 1. Шевельов Ю. Над Україною дзвони гудуть : [творчість Т. Осьмачки] / Ю. Шевельов // Вибрані праці : у 2-х книгах / Ю.Шевельов ; упоряд. і передм. Іван Дзюба. – Київ, 2008. – Кн. 2 : Літературознавство. – С. 993–1004.
 1. Шевельов Ю. Незустрічаний друг (“Китиці часу” – Осьмаччина лірика) / Ю. Шевельов // Вибрані праці : у 2-х книгах / Ю.Шевельов ; упоряд. і передм. Іван Дзюба. – Київ, 2008. – Кн. 2 : Літературознавство. – С. 1005–1011.
 1. Ovcharenko M. Gogol (Hohol) and Osmachka = Гоголь і Осьмачка / M. M. Ovcharenko ; Editor-in Chief: J. B. Rudnyckyj ; Eastern Illinois University. – Charleston ; Winnipeg : UVAN, 1969. – 48 p. – (Slavistica ; № 64). – Текст англ. м.

Підготувала :  Василиків О. М.