Біографічний рейтинг 2019


   Стало гарною традицією брати участь у Всеукраїнському бібліотечному “Біографічному рейтингу”, який започаткувала Національна Бібліотека України імені В. І. Вернадського з нагоди 100-літнього ювілею та 25-ліття Інституту біографічних досліджень. На “Біографічний рейтинг–2019” було подано біобібліографічний покажчик:
   Степан Бандера (1 січня 1909 – 15 жовтня 1959) : біобібліогр. покаж. / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка, Бібліотека ; уклад.Р.Д. Кивацька  ; редактор Н.М. Рішаві ; рецензенти: В.І. Ільницький, М.В. Романюк ; відп. за випуск І.М. Розлуцький. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2019. – 152 с.


   Даний біобібліографічний покажчик присвячений відомому політичному діячеві, ідеологу українського націоналізму, членові ОУН та голові Поводу ОУН, Героєві України Степану Бандері. Навколо особи Степана Бандери існує багато міфів, тому ця постать в історії України є надзвичайно цікавою для вивчення та дослідження.
   У посібнику представлено бібліографію творів Степана Бандери, а також дослідження, які висвітлюють життя і діяльність Провідника ОУН.
   Видання адресоване вченим-історикам, студентам, учителям, учням загальноосвітніх шкіл, бібліотечним працівникам. Покажчик стане у нагоді широкому загалу користувачів – шанувальникам спадщини Степана Бандери.


    Біобібліографічний покажчик увійшов у Топ-10 найкращих покажчиків України за 2019 рік із 25 покажчиків, які були представлені у номінації “Збірники біобібліографічних матеріалів” та нагороджений дипломом II ступеня.