Новітня Франкіана у фондах бібліотеки ДДПУ імені Івана Франка за 2019 рік

Твори Івана Франка

 1. Франко І. Причинки до української ономастики / Іван Франко // Львівська ономастична школа : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім.    І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 31–48. Дослідження творчості Івана Франка
 2. Баган О. Історична доба межі XVI – XVII ст. в оцінках Івана Франка: культурологічний і націософський аспекти / О. Баган // Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 жовт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [упоряд. та ред.: О. Баган, В. Зварич ; відп. за вип.:    Я. Яремко, П. Мацьків]. – Дрогобич, 2019. – С. 87–105. – Бібліогр.: с. 105 (12 назв).
 3. Бучко Г. Антропонімія “Малої Батьківщини” Івана Франка в офіційних документах та художніх творах Каменяра / Ганна Бучко // Львівська ономастична школа : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 280–284. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
 4. Веремійчук О. Іван Франко – це розум і серце нашого народу / Ольга Веремійчук // Українське слово. – 2019. – 28 серп.-11 верес. – С. 6.
 5. Висоцька З. Текстові структури – вербалізатори категорії логічності (на прикл. економічних праць Івана Франка) / З. Висоцька, О. Богач // Українська мова. – 2019. – № 2. – С. 106–115. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
 6. Витрикуш І. Образ Лиса Микити та риси його характеру : за казкою Івана Франка “Фарбований Лис”, урок вивч. нового матер., 5-й клас / І. Витрикуш // Українська мова та література. – 2019. – Квітень, № 4. – С. 33–38. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).
 7. Від Шевченка до Франка, від Івана до Тараса // Франковий край. – 2019. –                   22 берез. – С. 2.
 8. Галик В. Самбірщина останньої чверті XIX – поч. XX ст. у житті й творчих зацікавленнях Івана Франка / Володимир Галик // Феномен Памва Беринди крізь призму його доби: лінгвістичні та історико-культурологічні тлумачення : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 жовт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т укр. мови НАН України [та ін.] ; [упоряд. та ред.: О. Баган, В. Зварич ; відп. за вип.: Я. Яремко, П. Мацьків]. – Дрогобич, 2019. – С. 169–188. – Бібліогр. в підрядк. прим.
 9. Генералова А. Іван Франко і французька література: точки дотику / А. Генералова // Дивослово. – 2019. – № 6. – С. 5–9. – Бібліогр. в кінці ст. (4 назви).
 10. Гнатюк М. Іван Франко і “Просвіта” / М. Гнатюк // Дзвін. – 2019. – №11–12. –            С. 245–249.
 11. Гнатюк М. Начерк драми Івана Франка “До Бразилії”: з історії нереалізованого            “еміграційного” тексту / М. Гнатюк, О. Шостак // Слово і час. – 2019. – № 3. –             С. 53–64. – Бібліогр. в кінці ст. (23 назви).
 12. Голець І. Літературознавча і публіцистична діяльність Івана Франка : урок-конференція з елементами інтерактивних методів / І. Голець // Дивослово. – 2019. –   № 6. – С. 10–14.
 13. Горак Я. “…І ярмо хреста отсього…” : погляд на поему Івана Франка “Іван Вишенський” / Я. Горак // Дзвін. – 2019. – № 7–8. – С. 253–263. – Бібліогр. в кінці ст.   (21 назва).
 14. Гулевич Л. VII літературно-мистецька академія “Країна Франкіана” на Дрогобиччині / Л. Гулевич // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 120–122.
 15. Гура С. Не роби іншому того, чого сам не любиш. Іван Франко “Лисичка і журавель” : урок літературного читання у 3-му класі / С. Гура // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 31–33. – С. 95–97.
 16. Данилко П. Блискуча спадкоємність : Іван Франко у творах Дмитра Павличка / Панас Данилко // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – С. 89–93.
 17. Данюк А. Таїна людської душі. Жіноча доля у новелі Івана Франка “Сойчине крило” : комбінований урок / А. Данюк // Українська мова і література в школі. – 2019. – № 6. – С. 24–27. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).
 18. Дрогобич і Київ поєднає “Країна Франкіана” // Галицька зоря. – 2019. – 23 трав. – С. 1.
 19. Дубовий В. Каменяреві – кімната-музей, Лесі Українці – пам’ятник / Володимир Дубовий // Франковий край. – 2019. – 8 лют. – С. 7.
 20. Духовний І. Франкові нащадки завітали до Нагуєвич / Іван Духовний // Франковий край. – 2019. – 3 трав.. – С. 2.
 21. Ключак В. Імена переможців оголосять 27 серпня : 15 січня Міжнарод. фонд Івана Франка розпочав приймати наукові роботи на здобуття Міжнарод. премії ім. І. Франка у 2019 / Володимир Ключак // Вільне слово. – 2019. – 24–31 січ. – С. 1.
 22. Ключак В. Імена переможців оголосять 27серпня : 15 січня Міжнарод. фонд Івана Франка розпочав приймати наукові роботи на здобуття Міжнарод. премії ім. Івана Франка у 2019 році / Володимир Ключак // Високий замок. – 2019. – 24–30 січ. – С. 2.
 23. Корзюк Л. Іван Франко. Новела “Сойчине крило”. Зображення жіночої долі в новітній інтерпретації : урок засвоєння нових знань, 10 клас / Л. Корзюк // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 6. – С. 21–24.
 24. Котович В. Мала батьківщина Івана Франка: ономастичний та лінгвокультурологічний аспект / Віра Котович // Львівська ономастична школа : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 341–345. – Бібліогр. в кінці ст. (15 назв).
 25. Кур’янович Ю. Передмова = Прадмова : [про Петра Франка] / Юрій Кур’янович // Пятро Франко: авіятар, хімік, літаратар : біяграфічны нарыс ; Франко Пятро. Творы : пер. з укр. / Ю. Кур’яновіч ; [передм., пер. з укр. Ю. Кур’яновіча]. – Мінск, 2019. –      С. 5–6. – Текст білорус. м.
 26. Кур’яновіч Юры. Пятро Франко: авіятар, хімік, літаратар : біяграфічны нарыс ; Франко Пятро. Творы : пер. з укр. / Ю. Кур’яновіч ; [передм., пер. з укр.                      Ю. Кур’яновіча]. – Мінск : Друк-С, 2019. – 96 с. : фото. – Текст білорус. м.
 27. Кушнір Н. Сила життя дрібних квіток. І. Я. Франко “Дивувалась зима” : добірка вправ з літературного читання у 4-му класі, теорія множинного інтелекту Говарда Гарднера / Н. П. Кушнір // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 31–33. – С. 39–41.
 28. Лазорак Б. “Maria ventre concipit…”: різдвяні історії у житті Івана Франка (дія перша – 1875–1880 рр.) / Богдан Лазорак // Франковий край. – 2019. – 11 січ. – С. 6.
 29. Лазорак Б. Романтика часів Франка / Богдан Лазорак // Франковий край. – 2019. –       3 трав. – С. 7.
 30. Левіна А. Вивчаємо творчість Івана Франка : індивідуальні завдання в картках,          10 клас / А. Левіна // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 10–12. –         С. 60–64.
 31. Легкий М. Проза Івана Франка як психобуттєвий та соціокультурний феномен. Загальні зауваги / М. Легкий // Слово і час. – 2019. – № 2. – С. 12–25. – Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).
 32. Луцак С. Ідейно-художній стрижень “Мойсея” Мікеланджело Буонарроті та Івана Франка в інтерпретації Дмитра Павличка / Світлана Луцак // Про Дмитра Павличка : збірник статей / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів  Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – C. 115–124. – Бібліогр. в кінці ст.: с. 122–124.
 33. Ляхович І. На Дрогобиччині – сквери Івана Франка / Іванна Ляхович // Франковий край. – 2019. – 22 берез. – С. 2.
 34. Марія Ґрація Бартоліні – лауреат премії Франка // Галицька зоря. – 2019. –                  29 серп. – С. 1–2 : фото.
 35. Медвідь З. Руйнується кузня, в якій батько Івана Франка вчився ковальства / Зеновій Медвідь // Галицька зоря. – 2019. – 28 лют. – С. 5.
 36. Мельничук Б. “… Мислитель, достойний продовжувач Івана Франка, Каменяр нової доби” : [Іван Франко і Дмитро Павличко] / Богдан Мельничук // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів              Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – С. 416–429. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).
 37. Микитюк В. Цінне дослідження у франкології / Володимир Микитюк // Дивослово. – 2019. –   № 12. – С. 58–59. – Рец. на кн.: Нахлік Є. Віражі Франкового духу: Світогляд. Ідеологія, Література. – Київ: Наук. думка, 2019. – 638 с.
 38. Микитюк В. Педагогічний роман про Івана Франка / Володимир Микитюк // Дивослово. – 2019. – № 2. – С. 60–64. – Рец. на кн.: Легкий З. Се мого серця драма. – Бібліогр. в кінці ст. (5 назв).
 39. Михаць І. Попелівчанка отримала приз від Роланда Франка / Ірина Михаць // Франковий край. – 2019. – 10 трав. – С. 2.
 40. Мушинка М. Послідовник Франкової справи : [про Миколу Неврлі] / Микола Мушинка // Слово Просвіти. – 2019. – 22–28 серп. – С. 12 : фото.
 41. На Міжнародну премію І. Франка претендують вчені з Канади, Італії, Польщі та України // Українське слово. – 2019. – 8–21 трав. – С. 14.
 42. Нагуєвицькі читання : зб. наук. праць. Вип. 5 / ДДПУ ім. І. Франка, Каф. укр. л-ри та теорії л-ри [та ін.] ; [редкол.: П. В. Іванишин (гол.), О. Р. Баган, Б. О. Лазорак та ін. – Дрогобич : Посвіт, 2019. – 308 с.
 43. Нахлік Є. Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література / Є. Нахлік // Слово і час. – 2019. – № 9. – С. 125. – Презентація книги.
 44. Нахлік Є. Письменники – провідники нації: типологічні зближення І. Франка з           П. Кулішем / Є. Нахлік // Слово і час. – 2019. – № 8. – С. 14–29. – Бібліогр. в кінці ст.   (23 назви).
 45. Нижник О. Оголошено імена претендентів на Міжнародну премію ім. Івана Франка 2019 / Ольга Нижник // Високий замок. – 2019. – 21–27 берез. – С. 3.
 46. Ониськів Д. 125-ті роковини Григорія Смольського в музеї-оселі родини Івана Франка у Підгірках / Дарія Ониськів // Літопис Бойківщини [редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря, М. Ільницький та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА : Канада : Україна, 2019. – № Ч. 1/96 (107). – С. 13–15.
 47. Паливода Т. “Жінки майстерно володіють мистецтвом перев’язувати рани – майже так само, як і мистецтвом їх наносити : за новелою Івана Франка “Сойчине крило”, 10 клас / Т. Паливода // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 17–23.
 48. Паливода Т. Вивчення новели Івана Франка “Сойчине крило” : урок- психологічне дослідження, 10 клас / Т. Паливода // Дивослово. – 2019. – № 11. – С. 6–18.
 49. Панченко В. Два кольори Дмитра Павличка : [Франків дух у творчості Дмитра Павличка] / Володимир Панченко // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. –         С. 112–115.
 50. Пастух Р. Іван Франко у взаєминах із Кирилом Трильовським / Роман Пастух // Літопис Бойківщини / [редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря, М. Ільницький та ін. ; гол. ред. Я. Радевич-Винницький]. – ЗСА : Канада : Україна, 2019. – № Ч. 1/96 (107). – С. 58–64.
 51. Пелех З. Із США – до Нагуєвич! Повернення історичної правди про Василя Франка / Зоряна Пелех // Франковий край. – 2019. – 22 лют. – С. 2.
 52. Пізнавати Франка означає пізнавати себе, своє минуле та своє майбутнє… // Високий замок. – 2019. – 21–27 лют. – С. 1. – Без підп.
 53. Повернути Івана Франка до столиці! // Франковий край. – 2019. – 17 трав. – С. 7.
 54. Рудавська О. Стежками музичної Франкіани / Оксана Рудавська // Франковий край. – 2019. – 24 трав. – С. 8.
 55. Сабат Г. Різдвяні казки класиків української літератури: І. Франка та В. Винниченка / Галина Сабат // Франковий край. – 2019. – 11 січ. – С. 7.
 56. Салига Т. Дорога до генія : [Дмитро Павличко про Івана Франка] / Тарас Салига // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – С. 42–50.
 57. Салига Т. Перезва Д. Павличка із прологом І. Франка до поеми “Мойсей” / Тарас Салига // Українська літературна газета. – 2019. – 22 листоп. – С. 16–17.
 58. Салига Т. Перезва Д. Павличка з Прологом І.Франка до поеми “Мойсей” / Тарас Салига // Слово Просвіти. – 2019. – 28 листоп. – C. 6–7. – Бібліогр. в кінці ст.
 59. Семенова Н. Титан духу і думки. Вивчення творчої спадщини Івана Франка : цикл уроків, 10-й клас / Н. Семенова, Л. Барсукова, А. Гацанюк // Українська мова та література. – 2019. – Вересень, №9. – С. 45–89.
 60. Сінченко О. Методологічний ізоморфізм як стиль наукового мислення Івана Франка / О. Сінченко // Слово і час. – 2019. – № 2. – С. 3–11. – Бібліогр. в кінці ст. (24 назви).
 61. Скварок О. Лексичні дериватемні експресеми як засіб суб’єктивізації мовлення          І. Франка / Оксана Скварок // Молодь і ринок. – 2019. – № 1. – С. 105–111. – Бібліогр. в кінці ст.
 62. Сколоздра-Шепітко О. Номінації осіб у малій прозі Івана Франка / Олеся Сколоздра-Шепітко // Львівська ономастична школа : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. –       С. 493–497. – Бібліогр. в кінці ст. (14 назв).
 63. Сколоздра-Шепітко О. Периферія онімного простору Франкової прози / Олеся Сколоздра-Шепітко // Львівська ономастична школа : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 497–500. – Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).
 64. Сколоздра-Шепітко О. Стилістичні особливості прізвиськ персонажів у прозі Івана Франка / Олеся Сколоздра-Шепітко // Львівська ономастична школа : хрестоматія /   М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 500–503. – Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).
 65. Скорикова Т. Стилістичні особливості історичної лексики повісті Івана Франка “Захар Беркут” / Т. Скорикова // Українська мова і література в школах України. – 2019. – № 12. – С. 33.
 66. Слабошпицький М. У Франкові сліди ступаючи : нотатки про Павличкову поему “Учитель” / М. Слабошпицький // Літературна Україна. – 2019. – 31 серп. – С.12.
 67. Слоньовська О. Людське і божественне водночас : [укр. любовна поезія у Франковому “Зів’ялому листі” та збірках Дмитра Павличка “Таємниця твого обличчя” й “Золоте ябко”] / Ольга Слоньовська // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – С. 312–320.
 68. Смуток І. Франки в Озимині у XVIII ст. / Ігор Смуток // Старожитності Дрогобиччини. – 2008. – Квітень, № 2. – С. 20–21.
 69. Стефанів М. У 103-ті роковини — про Франків феномен / Мар’яна Стефанів // Франковий край. – 2019. – 31 трав. – С. 1.
 70. “Твоєму генію наш скромний дар…” // Франковий край. – 2019. – 31 трав. – С. 1.
 71. Теребус О. Дмитро Павличко – дослідник української літератури : [творчість Івана Франка, Т. Шевченка, Лесі Українки в літературній критиці Дмитра Павличка] / Оксана Теребус // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – С. 772–778. – Бібліогр. в кінці ст. (7 назв).
 72. Тихий І. Кімната-музей Івана Франка та пам’ятник Лесі Українки / Іван Тихий // Високий замок. – 2019. – 7–13 лют. – С. 3.
 73. Тихий І. На площі Каменяра в столиці відбудеться фестиваль “Країна Франкіана” / Іван Тихий // Високий замок. – 2019. – 16–22 трав. – С. 2.
 74. Тихий І. На площі Каменяра в столиці відбудеться фестиваль “Країна Франкіана”. / Іван Тихий // Вільне слово. – 2019. – 16–23 трав. – С. 7.
 75. Тихолоз Б. Хто такий Джеджалик? : таємниця Франкового псевдоніма / Богдан Тихолоз // Українська мова та література. – 2019. – Вересень, № 9. – С. 32–38. – Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).
 76. Тихолоз Н. Виховання любов’ю : із секретів пані Франкової / Наталя Тихолоз // Українська мова та література. – 2019. – Вересень, № 9. – С. 42–44.
 77. Тихолоз Н. Кулінарні смаки родини Франків / Наталя Тихолоз // Українська мова та література. – 2019. – Вересень, № 9. – С. 29.
 78. Тихолоз Н. Франко у вишиванці / Наталя Тихолоз // Українська мова та література. – 2019. – Вересень, № 9. – С. 39–41. – Бібліогр. в кінці ст. (12 назв).
 79. Турчик С. Іван Франко “Захар Беркут”. Система образів, прийоми творення характерів : урок формування вмінь і навичок, 7 клас / С. Турчик // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2019. – № 22–24. – С. 24–27.
 80. Франкіана-2019 // Франковий край. – 2019. – 10 трав. – С. 4.
 81. Франко Іван Якович (1856–1916) : (укр.письменник, поет, публіцист, перкладач) // Львівська ономастична школа : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка та ін. ; [відп. ред. З. О. Купчинська]. – Львів, 2019. – С. 31. – Без підп. – Ономаст. бібліогр. (3 назви).
 82. Франко: наживо = Franko: live : науковці про Івана Франка “без прикрас”: Наталя та Богдан Тихолози // Українська мова та література. – 2019. – Вересень, № 9. – С. 30–31.
 83. Франко П. Іван Франко зблизька (п’ять портретів) = Іван Франко зблізу (пяць партрэтау) : успаміны : спогади / Петро Франко // Пятро Франко: авіятар, хімік, літаратар : біяграфічны нарыс ; Франко Пятро. Творы : пер. з укр. / Ю.Кур’яновіч ; [передм., пер. з укр. Ю. Кур’яновіча]. – Мінск, 2019. – С. 43–76. – Текст білорус. м.
 84. Франко Р. Нащадки Івана Франка = Roland Franko Ivan Franko’s descendants / Роланд Франко ; ДДПУ ім. І. Франка ; [редкол.: Н. Скотна, В. Кемінь, Г. Сабат, М. Шалата,   Є. Пшеничний ; вступ. сл. Г. Сабат]. – Дрогобич : Коло, 2018. – 60 с. : іл. – (Doctor Honoris Causa).
 85. Франко Т. Як Франко з синами спорив / Тарас Франко ; [упоряд. і авт. передм.          О. Нижник ; авт. післям. Я. Гарасим ; авт. іл. Ю. Якимяк]. – Дрогобич : Коло, 2019. – 40 с. : іл.
 86. Чистух В. Іван Франко у світі математики : розробка уроку з теми “Елементи прикладної математики”, 9-й клас / Володимир Чистух // Математика. – 2019. – Травень, № 9. – С. 29–35. – Бібліогр. в кінці ст.
 87. Шалата М. Да святиться навіки Франко! : [про книгу Дмитра Павличка “Задивлений в будущину” (Дрогобич, 2005)] / Михайло Шалата // Про Дмитра Павличка : зб. ст. / упорядкув., вступ. ст., бібліогр., список авт. статей та індекс авторів Д. Пилипчука]. – Київ, 2019. – С. 84–88.
 88. Шевченко О. Розвиток аналітичного й асоціативного мислення на уроках української мови та літератури : майстер-клас за казкою Івана Франка “Фарбований Лис”, 5 клас / О. Шевченко // Дивослово. – 2019. – № 10. – С. 11–13.
 89. Шкраб’юк П. Берегиня роду Каменяра : ювілейне слово про Оксану Франко / Петро Шкраб’юк // Слово Просвіти. – 2019. – 4–10 квіт. – С. 13.
 90. Яким С. Геній Івана Франка взиває до дії : роздуми просвітян при вшануванні святої землі / Степан Яким // Галицька зоря. – 2019. – 21 лют.