Перелік станом на 23.06.2020

Всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science – https://openscience.in.ua/ua-journals – Дата останнього оновлення: 23.06.2020.
Пропонуємо переглянути список українських наукових журналів, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних Scopus і/або Web of Science. (124 журнали) за посиланням https://openscience.in.ua/ua-journals
Східноєвропейський історичний вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка включено в базу Web of Science, Emerging Sources Citation Index під англомовною назвою «East European Historical Bulletin».