Основи наукових досліджень

Наукове дослідження – вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних чинників, а також вивчення взаємодії між явищами за допомогою наукових методів з метою отримання доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом.
Наукове дослідження цілеспрямоване пізнання, результатом якого виступають система понять, законів і теорій.