«Патріарх Бу-Ба-Бу Юрій Андрухович. Осягнення»

Насправді все може бути значно краще, ніж ми собі думаємо.
Юрій Андрухович
«Дванадцять обручів»

Поет, прозаїк, перекладач, есеїст Юрій Андрухович є одним із найяскравіших представників і, загалом, культовою постаттю сучасної української літератури. Глибина й багатогранність особистості і творчого доробку Ю. Андруховича стали унікальним явищем не лише сучасного українського постмодернізму.

 

Його творчість виходить далеко за межі суто літературного процесу, чинячи помітний вплив на різнопланові складові сучасного соціокультурного українського буття. Творам Ю. Андруховича властивi гра й експериментування з текстом i читачем, iмпровiзацiйнiсть, колажнiсть, еротизм та любов до магiчного i надзвичайного.
Можна стверджувати, що саме з іменем Юрiя Андруховича пов’язаний великий прорив новiтньої української лiтератури в Захiдну Європу, а захiдноєвропейський читач спочатку за перекладеними його есеїстичними творами, а згодом i романами розпочинав знайомство з Україною. Не дивно, що органiзатори премiї iм. Ерiха-Марiї Ремарка назвали письменника одним iз «найбiльш значних iнтелектуальних голосiв України», який у своїх есе «вiдкриває ранiше маловiдомий регiон Європи».
    Автор збiрок: «Небо i площi» (1985), «Середмiстя» (1989), «Екзотичнi птахи i рослини» (1991), «Екзотичнi птахи i рослини з додатком «Індiя»: Колекцiя вiршiв», «Пiснi для мертвого пiвня»; прози: «Рекреацiї», «Московiада», «Перверзiя», «Дванадцять обручiв», «Таємниця», есеїстики: «Дезорiєнтацiя на мiсцевостi: Спроби», «Диявол ховається в сирi: Вибранi спроби 1999 – 2005 рокiв» та iн.
Автор кiлькох музично-поетичних проектiв, якi вийшли окремими СD (Польща, 2003, 2006), написав сценарiй для вистави «Нелегал Орфейський» за мотивами свого роману «Перверзiя».
Активно займається перекладацькою дiяльнiстю (росiйська, нiмецька, американська, польська поезiя, В.Шекспiр, «Гамлет»).
Уперше як прозаїк виступив у 1989 р. з циклом армiйських оповiдань «Злiва, де серце». За мотивами їх знято художнiй фільм «Кисневий голод» (Канада-Україна, режисер Андрiй Дончик).
Твори Андруховича перекладено багатьма мовами: польською, англiйською, угорською, словацькою, чеською, iталiйською, нiмецькою, фiнською, росiйською, сербською.
Група «Бу-Ба-Бу» стала неординарним явищем українського літературного процесу кінця ХХ століття. Поява даного літугруповання сприяла пришвидшенню демократизації вітчизняної літератури, що виявилося, зокрема, у новаторській розробці традиційних тем та образів, розширенні меж поетичного мовлення.
У складi лiтературної групи «Бу-Ба-Бу» письменник мав у 1987 – 1996 рр. понад 50 виступiв у мiстах України та Європи – у рiзних унiверситетах та театрах, зокрема у Львiвському театрi опери та балету у жовтнi 1992 р.
На слова багатьох вiршiв поета написана музика, яку з великим успiхом виконують її творцi – гурти «Мертвий пiвень» та «Плач Єремiї».
Справжнє визнання Андруховичу-прозаїку принiс роман «Рекреацiї». З романом увiрвалися в українську лiтературу не лише нова карнавальна стихiя i енергетика, а й бешкетний дух молодого лiтератора.
З нагоди 60-річчя від дня народження  Юрія Андруховича працівники відділу читальної зали №1 оформили книжкову експозицію «Патріарх Бу-Ба-Бу Юрій Андрухович. Осягнення». На виставці представлені твори автора та матеріали про його життя та діяльність.
Всіх небайдужих до таланту письменника запрошуємо до перегляду.